Warunki przeliczenia waluty dla rezerwacji na smartfonie

Wiedeń, lipiec 2017 r.

Pasażerowie rezerwujący rejs przez stronę austrian.com na smartfonie mogą skorzystać z przeliczenia waluty.

W przypadku korzystania z przeliczenia waluty przy zakupie biletu należy pamiętać o następujących zasadach:

 • Możliwość płatności w innej walucie jest dostępna tylko w przypadku rezerwacji dokonywanych na stronie austrian.com.
 • Usługa przeliczenia waluty jest oferowana i świadczona przez Concardis GmbH.
 • Kurs wymiany obowiązujący w chwili zakończenia rezerwacji jest wiążący.
 • Łączna kwota przeliczenia jest oparta na dziennym kursie wymiany. W związku z tym kurs wymiany może być inny dla nowych rezerwacji i zapytań składanych za pośrednictwem austrian.com.
 • Opcja przeliczenia waluty dotyczy wyłącznie zakupu biletów oraz wybranych usług dodatkowych.
 • Przeliczenie waluty pozostaje bez wpływu na potwierdzenie dla pasażera, które jest wystawiane na kwotę w pierwotnej walucie biletu.
 • Austrian Airlines zastrzegają sobie prawo podjęcia kroków prawnych w przypadku oszustwa.
 • Austrian Airlines nie ponoszą odpowiedzialności za brak dostępności opcji przeliczenia waluty. W przypadku braku możliwości zaoferowania lub realizacji płatności w innej walucie niezależnie od powodu (np. z przyczyn technicznych) rezerwacja zostanie zafakturowana według pierwotnie wyświetlonej waluty, a nie według waluty wybranej przez pasażera. W takiej sytuacji wyklucza się jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.
 • Warunki mogą ulec zmianie.

Opcja przeliczenia waluty nie dotyczy:

 • dalszych zmian rezerwacji, upgrade ani usług dodatkowych (np. dodatkowego bagażu lub rezerwacji miejsc w wyższej klasie)
 • biletów zakupionych w innych kanałach rezerwacji (np. przez centrum obsługi czy w kasie biletowej na lotnisku).

Zwrot kosztów

Wnioski o zwrot kosztów będą rozpatrywane w walucie, w której dokonano rezerwacji, oraz według obowiązującego wtedy kursu wymiany.

Pozostałe opłaty za korzystanie z karty kredytowej

W indywidualnych przypadkach niektóre banki mogą naliczać dodatkowe opłaty. Austrian Airlines nie mają wpływu na te opłaty.