Informacja o ochronie danych i deklaracja zgody

Stan na: maj 2019 r.

Ochrona Twojej prywatności jest dla nas niezwykle ważna. W poniższej części strony pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane osobowe podczas korzystania z funkcji chatbota Austrian Airlines AG (dalej: „Austrian”) w usłudze Messenger serwisu Facebook (dalej: „Messenger”) dostarczanej przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dalej: „Facebook”).

Warunki te częściowo różnią się od ogólnych zasad ochrony danych Austrian (które można znaleźć na stronie Ochrona danych) i je uzupełniają. W przypadku różnic względem polityki prywatności Austrian nadrzędne znaczenie ma niniejsza informacja o ochronie danych.

1. Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z chatbota w usłudze Facebook Messenger zgodnie z RODO jest

Austrian Airlines AG
Office Park 2, PO Box 100
1300 Vienna Airport, Austria

tel.: +43 5 1766 1000
Strona internetowa: www.austrian.com

2. Podmioty przetwarzające dane

Microsoft Ireland Operations Limited
Atrium Building Block B
Carmenhall Road
Sandyford Industrial Estate
Dublin 18
Irlandia

Bertelsmann Arvato
Arvato Direct Services GmbH
An der Autobahn 2
33333 Gütersloh
Niemcy

Lufthansa Global Tele Sales GmbH
Ullsteinstrasse 118
Haus 1A
12109 Berlin
Niemcy

Mindpearl Ltd.
Caribbean Plaza, 2nd Floor, North Building
878 West Bay Road
Wielki Kajman
KY1-1003
Kajmany

Cognigy GmbH
Speditionsstrasse 1, Sign Building
40221 Düsseldorf, Niemcy
Niemcy

3. Osoby, których dane dotyczą

Klienci i zainteresowane strony z własnym kontem za Facebooku mogą porozmawiać z chatbotem Austrian na następujących stronach internetowych:

lub

przy użyciu zintegrowanej usługi Facebook Messenger, aby uzyskać informacje na temat rejsów i Austrian („funkcja czatu”). Chatbot to system komputerowy, który interpretuje i automatyzuje wiadomości tekstowe na czacie oraz odpowiada na przesłane pisemne zapytania. Oprócz tego użytkownicy chatbota mogą zgłosić chęć otrzymywania nowych informacji na temat statusu ich rejsu i/lub innych informacji operacyjnych. Powiadomienia operacyjne są także przesyłane za pośrednictwem Messengera.

Ponadto klienci mogą uzyskać od Austrian informacje i usługi także za pośrednictwem ​centrum obsługi lub strony internetowej Austrian.

4. Przetwarzanie Twoich danych osobowych

Dane osobowe to wszelkie informacje, które identyfikują osobę fizyczną lub umożliwiają jej zidentyfikowanie.

Austrian będzie wykorzystywać Twoje dane osobowe podane w kontekście chatbota tylko w zakresie niezbędnym do korzystania z chatbota przez usługę Facebook Messenger, jak opisano w punkcie 4a). Możemy także skontaktować się z Tobą w przypadku zakłóceń w rozkładzie rejsów, jeżeli wyraziłeś na to zgodę. Twoje dane osobowe będziemy wykorzystywać wyłącznie w celu przetwarzania Twojego zapytania lub wniosku. To, czy chcesz nam przekazać takie dane osobowe w określonych celach, zależy wyłącznie od Ciebie. Austrian może wykorzystywać Twoje dane osobowe podane podczas korzystania z chatbota w innych celach (w szczególności reklamowych) wyłącznie po uzyskaniu Twojej pisemnej zgody.

Ponadto zalecamy szczególną ostrożność przy podawaniu jakichkolwiek szczególnie wrażliwych danych osobowych (takich jak dane dotyczące zdrowia czy wyznania).

W trakcie korzystania z chatbota za pośrednictwem Messengera wykorzystujemy następujące dane osobowe:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Nazwa użytkownika (chatbot)
 • Płeć
 • Język
 • Nazwa użytkownika na Facebooku
 • ID użytkownika na Facebooku
 • ID użytkownika w chatbocie
 • Adres IP
 • Kod rezerwacji
 • Adres e‑mail
 • Telefon
 • Treść wiadomości
 • Dane osobowe powiązane z Twoim profilem austrian.com (profilem klienta)

Podczas korzystania z chatbota na stronie Austrian.com wykorzystujemy następujące dane osobowe:

 • Imię
 • Nazwisko
 • ID użytkownika (chatbot)
 • Płeć
 • Język
 • Adres IP
 • Kod rezerwacji
 • Adres e‑mail
 • Telefon
 • Treść rozmów
 • Dane osobowe powiązane z Twoim profilem austrian.com (profilem klienta)
 • FeedbackID
 • Ustawienia języka Twojej przeglądarki internetowej

Cognigy GmbH świadczy usługi w zakresie NLP, tj. przetwarzania języka naturalnego – dziedziny opisującej techniki i metody przetwarzania języka naturalnego przez maszyny. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim na serwerach Austrian. Cognigy GmbH przechowuje i odczytuje adres IP na stronach:

4.1 Funkcja czatu

Należy pamiętać, że użytkownicy chatbota muszą mieć ukończone 16 lat.

W przypadku korzystania z funkcji czatu oferowanej przez chatbota Twoje dane osobowe wykorzystujemy w następujący sposób:

Jeżeli Twoje zapytanie jest kierowane do Austrian za pośrednictwem Messengera, Facebook przyzna Ci zanonimizowane ID użytkownika dla danej sesji. W celu przetwarzania Twoich zapytań Facebook przekaże to pseudonimizowane ID użytkownika Austrian wraz z unikalnym ID użytkownika oraz Twoją nazwą użytkownika na Facebooku. Umożliwi to nam ponowną identyfikację Twojej osoby w przypadku kolejnych zapytań przesłanych za pośrednictwem tego kanału oraz zapoznanie się z nimi i ustosunkowanie się do nich w kontekście naszych wcześniejszych rozmów. Ponadto podanie Twojej nazwy użytkownika na Facebooku pozwoli nam dopilnować w razie zmiany rezerwacji, aby taka zmiana mogła zostać dokonana wyłącznie przez osobę do tego uprawnioną. Przekazanie informacji na temat języka i płci umożliwi nam zwracanie się do Ciebie w bardziej odpowiedni sposób.

Austrian nie otrzyma żadnych innych danych osobowych ani informacji na temat Twojego konta na Facebooku. Austrian będzie przechowywać powyższe zanonimizowane informacje przekazane przez serwis Facebook wyłącznie do celów oceny m.in. liczby użytkowników, podziału według języka czy obszaru zastosowania itp. w celu dalszego ulepszania usługi chatbota.

Dodatkowo w celu umożliwienia bardziej spersonalizowanej obsługi oferujemy możliwość powiązania swojego ID użytkownika z profilem klienta Austrian. To umożliwi nam dostosowanie naszych odpowiedzi na zapytania, tak aby jak najlepiej pasowały do Twojej osoby – np. w odniesieniu do przepisów bagażowych, terminów odpraw itp. Dla przykładu, jeżeli zdecydujesz się na powiązanie swojego ID użytkownika ze swoim profilem klienta Austrian, informacje te będą przechowywane w naszych bazach klientów, tak abyśmy mogli odnosić się do nich w przypadku przyszłych zapytań i udzielać Ci spersonalizowanych odpowiedzi.

Wszystkie dane podane przez Ciebie podczas rozmowy z chatbotem za pośrednictwem Messengera będą przechowywane i przetwarzane przez firmę Microsoft, będącą podmiotem przetwarzającym; dane te będą również przetwarzane przez firmę Microsoft w zakresie, w jakim są one niezbędne do obsługi Twojego zapytania. W przypadku gdy chatbot nie będzie w stanie przetworzyć Twojego zapytania przez dialog w oprogramowaniu, wprowadzone dane zostaną poddane analizie przez specjalne oprogramowanie. Wspomniane oprogramowanie dokona analizy językowej Twoich danych i zwróci je Austrian w należycie przeanalizowanej formie. W takich przypadkach analizie poddany będzie wyłącznie tekst wprowadzony podczas rozmowy z chatbotem. Obejmuje to także wszelkie dane osobowe podane przez Ciebie w wiadomościach.

W przypadku braku możliwości udzielenia wystarczającej odpowiedzi na Twoje zapytanie wprowadzone dane zostaną przekazane firmie Bertelsmann Arvato, będącej podmiotem przetwarzającym. Zostaną one poddane analizie językowej przy użyciu specjalnego oprogramowania i porównane z wiadomościami w bazie. Następnie otrzymasz odpowiedź z informacjami pasującymi do Twojego zapytania. W takich przypadkach firma Bertelsmann Arvato otrzyma wyłącznie treść wiadomości przesłanych przez Ciebie w rozmowie z chatbotem (w tym wszelkie dane osobowe podane w tych wiadomościach).

4.2 Powiadomienia

Jeżeli zarejestrowałeś się do chatbota, otrzymasz również wiadomości z informacjami dotyczącymi Twojej podróży (np. informacje dotyczące bramki odlotu, jej zmian, anulacji rejsu, zmian rezerwacji itp.). Jeżeli nie chcesz otrzymywać tych wiadomości, w każdej chwili możesz z nich zrezygnować bez podawania przyczyn.

4.3 Funkcja odprawy

W przypadku korzystania z funkcji przypomnienia o odprawie oferowanej przez chatbota Twoje dane osobowe wykorzystujemy w następujący sposób:

Jeżeli chcesz otrzymać przypomnienie o odprawie za pośrednictwem chatbota, musisz podać nam swój kod rezerwacji i nazwisko. Możesz zostać poproszony o potwierdzenie, czy chcesz otrzymać przypomnienie, kiedy otworzy się odprawa na Twój rejs. Gdy tylko odprawa na Twój rejs stanie się możliwa, prześlemy Ci niezaszyfrowane powiadomienie o odprawie. W celu umożliwienia procesu odprawy prześlemy Ci zaszyfrowany link zawierający Twoje dane osobowe (kod rezerwacji i nazwisko).

4.4 Funkcja czatu na żywo

W przypadku korzystania z funkcji czatu na żywo oferowanej przez chatbota Twoje dane osobowe wykorzystujemy w następujący sposób:

W sytuacji gdy chatbot nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na Twoje zapytanie lub wniosek, wówczas może zaproponować Ci przekazanie sprawy naszemu centrum obsługi. Z centrum obsługi można skontaktować się także przy użyciu funkcji czatu na żywo. W przypadku skorzystania z funkcji czatu na żywo przekażemy Twoje informacje naszemu centrum obsługi oraz Lufthansa Global Telesales lub Mindpearl, będącym podmiotami przetwarzającymi, które udzielą Ci odpowiedzi za pośrednictwem Messengera.

4.5 Funkcja przekazywania opinii

W przypadku korzystania z funkcji przekazywania opinii oferowanej przez chatbota Twoje dane osobowe wykorzystujemy w następujący sposób:

Możesz także ocenić swoją rozmowę z chatbotem i przekazać swoją opinię. Jeżeli zdecydujesz się przekazać nam swoją opinię, zostanie ona przesłana w formie niezaszyfrowanej wiadomości e-mail. Wiadomość ta nie będzie zawierać danych osobowych poza pseudonimizowanym ID użytkownika.

4.6 Deklaracja zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Austrian moich danych osobowych podanych powyżej na potrzeby korzystania z chatbota. Mam prawo wycofać tę zgodę w każdej chwili bez podawania przyczyny. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w przypadku jej wycofania chatbot stanie się niedostępny. Aby wycofać zgodę, możesz wybrać „Więcej” z menu Messengera, dalej „Podstawy prawne i ochrona danych”, a następnie kliknąć „Wycofaj zgody”. Od tej pory korzystanie jest jedynie możliwe po ponownym udzieleniu zgody.

W celu udokumentowania Twojej zgody przechowujemy Twoją nazwę użytkownika na Facebooku (imię i nazwisko), płeć, ID użytkownika na Facebooku, pseudonimizowane ID użytkownika, adres IP oraz znacznik czasu wyrażenia zgody.

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane w kontekście chatbota będą przez nas przechowywane przez okres 60 dni. Okres przechowywania danych jest dłuższy, jeżeli wprowadzona data rezerwacji podróży przekracza ten okres. W tym przypadku Twoje dane zostaną skasowane po realizacji najpóźniejszego rejsu w ramach Twojej rezerwacji lub po maksymalnie sześciu miesiącach. Okres przechowywania jest dłuższy, jeżeli Twoje dane osobowe są niezbędne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub istnieje prawny obowiązek przechowywania ich przez dłuższy okres.

6. Przekazywanie danych osobowych

Przetwarzając Twoje zapytanie przesłane przez chatbota, Austrian może przekazywać Twoje dane osobowe innym firmom zrzeszonym w Lufthansa Group lub zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane (wymienionym w niniejszej informacji o ochronie danych lub innym), które działają wyłącznie w naszym imieniu i zgodnie z naszymi poleceniami oraz wszelkimi stosownymi przepisami prawa. Takie podmioty zewnętrzne mogą obejmować np. podmioty dostarczające serwery lub przekazujące nasze komunikaty z wiadomościami.

Z wyjątkiem powyższych przypadków nie będziemy przekazywać żadnych danych osobowych osobom trzecim bez wcześniejszego uzyskania Twojej zgody i nigdy nie będziemy sprzedawać ani użyczać Twoich danych osobowych. Jednakże zastrzegamy sobie prawo do udostępnienia Twoich danych osobowych, jeżeli będziemy do tego zobowiązani na mocy prawa lub gdy udostępnienia danych żądają prawnie upoważnione organy lub organy ścigania.

7. Wykorzystanie Twoich danych osobowych przez serwis Facebook

Nie mamy wpływu na charakter ani na zakres danych, które mogą być gromadzone przez Facebooka lub wykraczać poza opisany zakres. Informacje na temat celu i zakresu danych gromadzonych przez Facebooka oraz dalszego wykorzystania i przetwarzania takich danych przez Facebooka, a także na temat Twoich praw i ustawień pozwalających na ochronę prywatności można znaleźć w informacjach Facebooka na temat ochrony danych pod adresem https://www.facebook.com/policy.php.

8. Prawa osób, których dane dotyczą

Zależy nam na zapewnieniu jawności i przejrzystości naszych procesów przetwarzania danych. Nasi klienci mogą nie tylko wycofać swoją zgodę, lecz także korzystać z następujących praw:

 • prawo do dostępu
 • Prawo do sprostowania swoich danych osobowych
 • Prawo do usunięcia danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych

Pisemny wniosek o informację należy przesłać wraz z dowodem tożsamości (skanem lub kserokopią urzędowego dokumentu tożsamości ze zdjęciem). Wniosek o informację można przesłać przy użyciu naszego formularza online lub listownie na adres:

Austrian Airlines AG
Data Protection Officer
Office Park 2. Postbox 100
1300 Vienna Airport
Austria

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości na temat przepisów o ochronie danych osobowych prosimy o kontakt drogą listowną na powyższy adres lub kontakt z naszym inspektorem ochrony danych poprzez formularz online dla osób, których dane dotyczą.

Masz również prawo do złożenia skargi do organu ds. ochrony danych będącego właściwym organem nadzoru. Organem ochrony danych właściwym dla Austrian jest:

Österreichische Datenschutzbehörde (Austriacki Urząd Ochrony Danych)
Barichgasse 40-42
1030 Wien, Austria

Telefon: +43 1 52 152-0
E-mail: dsb@dsb.gv.at

9. Ochrona danych

Austrian Airlines AG wdraża procedury techniczne i organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa danych w celu ochrony Twoich danych osobowych przed przypadkową i celową edycją, utratą i zniszczeniem oraz dostępem ze strony osób nieupoważnionych. Środki służące ochronie danych w Austrian są nieustannie rozwijane w celu zapewnienia zgodności technicznych procedur bezpieczeństwa z najnowszymi normami w zakresie rozwoju technologicznego. Jednocześnie personel pionów bezpieczeństwa danych i ochrony danych Austrian przechodzi szkolenia oraz podlega procedurom organizacyjnym stworzonym w celu bezpiecznego przetwarzania danych.

10. Aktualizacje i zmiany

Część niniejszej informacji o ochronie danych może ulec zmianie lub aktualizacji bez wcześniejszej zapowiedzi. Prosimy o zapoznanie się z naszą informacją o ochronie danych każdorazowo przed skorzystaniem z odnośnych produktów i usług w celu weryfikacji znajomości jej aktualnej treści.