Bagaż

Ogólne informacje

  • Każdą sztukę bagażu prosimy wyraźnie podpisać imieniem i nazwiskiem oraz adresem.
  • Zalecamy nie umieszczać w bagażu rejestrowanym takich przedmiotów, jak pieniądze, biżuteria, komputery (laptopy i komputery osobiste), aparaty fotograficzne, dokumenty zbywalne, przedmioty osobiste (takie jak klucze…), papiery wartościowe, dokumenty biznesowe, próbki produktów, paszporty i inne dokumenty tożsamości. Przedmioty tego rodzaju należy przewozić w bagażu podręcznym.
  • Bezpłatny limit bagażu jest podany na bilecie lub w potwierdzeniu rezerwacji.
  • Sztuki bagażu ważące powyżej 32 kg nie będą przyjmowane przy odprawie. W przypadku sztuk bagażu przekraczających łączne maksymalne wymiary 158 cm (długość + szerokość + wysokość) obowiązują specjalne warunki przewozu. Prosimy powiadomić nas o tym z wyprzedzeniem telefonicznie pod numerem +43 5 1766 1000 lub za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Czy zarezerwowałeś już bilet na rejs?

Wykup przewóz bagażu rejestrowanego w taryfie Ekonomicznej Light