Upgrade w stałej cenie

Jakie warunki mają zastosowanie do opcji upgrade w stałej cenie?

Upgrade w stałej cenie jest możliwy pod następującymi warunkami:

 • w wyższej klasie rezerwacyjnej są dostępne miejsca
 • pasażer posiada potwierdzoną rezerwację (nie znajduje się na liście oczekujących)
 • bilety pasażera są już wystawione
 • rejsy są obsługiwane przez Austrian Airlines
  Podróż jest obsługiwana przez Austrian Airlines, gdy w systemie widnieje adnotacja „obsługiwana przez Austrian Airlines”.
 • Upgrade za pośrednictwem austrian.com dotyczy wszystkich pasażerów objętych rezerwacją. Jeżeli chcesz podwyższyć klasę podróży tylko dla wybranych pasażerów, skontaktuj się z naszym centrum obsługi telefonicznej.

Nie ma możliwości skorzystania z opcji upgrade w następujących okolicznościach:

 • po dokonaniu odprawy
 • w przypadku przesiadek na pociąg lub autobus
 • w przypadku zarezerwowania usług dodatkowych, za które nie uiszczono jeszcze opłaty, a dokumenty na daną usługę nie zostały wystawione
 • w przypadku zarezerwowania usług dodatkowych, które uniemożliwiają upgrade (np. podróż ze zwierzęciem na pokładzie samolotu)

Ogólne informacje dotyczące upgrade

Modyfikacje biletu

Niestety z przyczyn technicznych loty, które już zarezerwowano z upgrade, nie mogą być modyfikowane na austrian.com. W celu zmiany rezerwacji prosimy o kontakt z centrum obsługi telefonicznej. Obowiązują warunki pierwotnie zarezerwowanej taryfy.

W razie potrzeby dokonania modyfikacji biletu na podróż należy ponownie wystąpić o upgrade, nawet jeżeli zmiana nie dotyczy odcinka podróży w wyższej klasie rezerwacyjnej.

 • Zmiana rezerwacji następuje w obrębie oryginalnej klasy podróży (Klasa Ekonomiczna lub Ekonomiczna Premium), w której obowiązują zasady danej taryfy
  Jeśli oryginalnie zarezerwowana klasa nie jest już dostępna na nowym rejsie, należy uiścić różnicę w cenie między kolejną dostępną klasą rezerwacyjną oraz ewentualną dodatkową opłatę za ponowną rezerwację.
 • Po modyfikacji i wymianie biletu możesz ponownie wystąpić o upgrade np. na stronie austrian.com
  Decyduje dostępność miejsc w chwili nowego zapytania o upgrade.

Rezygnacja z biletu i zwrot kosztów

W przypadku rezygnacji z podróży koszty poniesione z tytułu zakupu opcji upgrade nie podlegają zwrotowi. Nie można uzyskać zwrotu kosztów tylko za upgrade (tj. gdy pasażer jednak odbywa podróż).

Usługi i uprawnienia w przypadku zakłóceń w rozkładzie rejsów

W przypadku wystąpienia zakłóceń w rozkładzie rejsów na dwa dni przed wylotem zmiana rezerwacji jest dokonywana w ramach oryginalnej klasy podróży, przy zastosowaniu warunków cenowych danego biletu, a koszty usługi upgrade podlegają pełnemu zwrotowi.

W przypadku zakłóceń występujących na jeden dzień przed wylotem, a także w dniu wylotu, pasażerowie otrzymują zmianę rezerwacji, która obejmuje wszystkie usługi i uprawnienia w nowej klasie podróży (z potwierdzonymi i opłaconymi usługami upgrade).