Polityka prywatności profilu austrian.com / (AirManager)

Preambuła

W ramach niniejszej Polityki prywatności spółka Austrian Airlines AG pragnie wyjaśnić użytkownikom profilu austrian.com, które dane osobowe podlegają przetwarzaniu wewnątrz profilu.

Ponadto w odniesieniu do realizacji rejsów zastosowanie mają zarówno Warunki i zasady korzystania z profilu austrian.com, jak i Ogólne warunki przewozu.

Ze względu na lepszą czytelność niniejsza Polityka prywatności nie czyni rozróżnienia między mężczyznami a kobietami. W myśl zasady równości płci stosowne pojęcia we wszelkich przypadkach odnoszą się do obu płci.

1. Podmiot odpowiedzialny

Spółka Austrian Airlines AG (Office Park 2, PO Box 100, 1300 Vienna Airport, Austria; dalej określana również przy użyciu pierwszej osoby liczby mnogiej) niniejszym informuje Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w ramach użytkowania przez Ciebie profilu austrian.com.

Wszelkie poniższe odniesienia do Lufthansa Group dotyczą również linii lotniczych Lufthansa, SWISS International Airlines AG, Austrian Airlines AG, Eurowings GmbH oraz Miles & More GmbH, jak również innych spółek należących do Lufthansa Group.

W przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych w kontekście profilu austrian.com prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych – dane do kontaktu można znaleźć w sekcji „Prawa osób, których dane dotyczą”.

2. Osoby, których dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, do których ma zastosowanie niniejsza Polityka prywatności, to osoby fizyczne korzystające z profilu austrian.com.

3. Bezpieczeństwo jest najważniejsze

Austrian Airlines AG wyznaje zasadę, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Zasada ta ma zastosowanie również do przetwarzania danych osobowych w ramach naszej spółki.

Rezerwując rejs, odprawiając się czy zapisując się do naszego newslettera, powierzasz nam znaczną ilość swoich danych osobowych. Przetwarzanie Twoich danych osobowych z jak największą starannością i ochrona Twojej prywatności są dla nas niezwykle ważne. Ochrona danych stanowi nieodłączny element naszych procesów biznesowych.

Użytkowanie profilu austrian.com jest jednoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tej strony internetowej. Na stronie mogą znajdować się łącza do stron innych dostawców zarówno z Austrian Airlines AG, jak i spoza Austrian Airlines AG, do których niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania. Spółka Austrian Airlines nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści innych stron internetowych i dostawców. Pamiętaj, że poza naszą stroną internetową zastosowanie mają inne przepisy w zakresie ochrony danych.

W celu zapewnienia technicznej i organizacyjnej realizacji naszej strony internetowej korzystamy z usług wybranych podmiotów przetwarzających dane działających na nasze zlecenie. Są one zobowiązane umownie do przetwarzania uzyskanych danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszymi wytycznymi.

4. Rejestracja na stronie austrian.com

Profil austrian.com umożliwia Ci przechowywanie Twoich danych osobowych w spółce Austrian Airlines AG w celu usprawnienia rezerwacji przyszłych rejsów.

Rejestracja profilu austrian.com jest dobrowolna i bezpłatna, a co za tym idzie – może odbyć się jedynie za Twoją wyraźną zgodą. Przy rezerwacji połączeń lotniczych posiadanie profilu austrian.com jest wymagane jedynie w przypadku specjalnych warunków zakupu, czyli ABO i CNR. ABO odnosi się do kuponów nabywanych i wykorzystywanych na konkretne trasy w konkretnej cenie i jest dostępny w wybranych krajach. CNR odnosi się do specjalnych taryf dla klientów korporacyjnych.

5. Rodzaje danych

Podczas rejestracji użytkownicy mogą podać następujące dane osobowe:

 • tytuł, imię, nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres e-mail, adres do kontaktu (ulica, miejscowość i kod pocztowy), numer telefonu,
 • dane uczestnika programu lojalnościowego,
 • preferencje dotyczące posiłków (preferowane menu),
 • preferowane lotnisko wylotu,
 • preferowany język oraz
 • dane karty kredytowej.

W celu rejestracji wymagane jest wyłącznie podanie adresu e‑mail i hasła.

Dodatkowo zarejestrowani użytkownicy profilu austrian.com mają możliwość podania tytułu, imienia, nazwiska oraz adresu e‑mail osób podróżujących z nimi. W tym przypadku użytkownik jest zobowiązany do uzyskania zgody podróżujących z nim osób oraz zapewnienia zgodnego z prawem przekazania tych danych do Austrian Airlines AG.

Podając podczas rejestracji dane osób podróżujących z Tobą, pamiętaj, że musisz posiadać pełnomocnictwo do wykonania tej czynności oraz upoważnienie do przechowywania ich danych osobowych w swoim profilu austrian.com.

Każdy użytkownik profilu austrian.com ma możliwość zmiany lub usunięcia podanych danych osobowych bądź późniejszej zmiany lub anulowania rezerwacji usług i lotów.

Pamiętaj, że Twoje dane pasażera są przechowywane niezależnie od posiadania przez Ciebie profilu austrian.com. Z zasady okres przechowywania wynosi trzy lata, chyba że inne prawne lub prawnie uzasadnione interesy uniemożliwiają usunięcie tych danych.

6. Cele profilu austrian.com oraz przetwarzania danych

Profil austrian.com został zaprojektowany w celu łatwiejszego i wygodniejszego korzystania z usług online oferowanych przez Austrian Airlines AG. takich jak:

 • uproszczony proces rezerwacji połączeń lotniczych,
 • korzystanie z dodatkowych usług rezerwacyjnych, takich jak rezerwacja miejsc, odprawa online, rozrywka na pokładzie itp.,
 • zarządzanie rezerwacjami połączeń lotniczych, zmiany lub anulacje rezerwacji,
 • korzystanie z ofert Lufthansa Group i naszych spółek partnerskich (tj. innych linii lotniczych, z którymi współpracuje spółka Austrian Airlines) w celu umożliwienia nam dostarczania Ci kolejnych ofert oraz
 • opcjonalne treści spersonalizowane, oferty i reklamy.

6.1 Rezerwacja biletów lotniczych

W przypadku zakupu biletu lotniczego z poziomu profilu austrian.com przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • tytuł, imię, nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres e-mail, adres do kontaktu (ulica, miejscowość i kod pocztowy), numer telefonu,
 • dane uczestnika programu lojalnościowego,
 • preferencje dotyczące posiłków (preferowane menu),
 • preferowane lotnisko wylotu,
 • preferowany język oraz
 • dane karty kredytowej.

Niezależnie od celu podróży można lub należy podać następujące dane osobowe:

 • datę urodzenia,
 • obywatelstwo i dane paszportu,
 • numer w programie lojalnościowym
 • wnioski dotyczące konkretnych usług (np. preferencje w zakresie posiłków, pomoc w zakresie transportu, asysta itp.).
 • dane wizowe.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie na potrzeby realizacji umowy przewozu, wydania żądanego biletu lotniczego oraz przesłania potwierdzenia rezerwacji. Ponadto dane dotyczące Twoich rezerwacji przetwarzamy wyłącznie zgodnie z przepisami prawa lub za Twoją zgodą. Jeżeli podczas rezerwacji przekażesz nam jakiekolwiek dane osobowe dotyczące zdrowia w celu umożliwienia nam zapewnienia Ci stosownej pomocy zgodnie z Twoimi potrzebami medycznymi, dane te będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby świadczenia tych usług lub udostępniane stronom trzecim (np. portom lotniczym, punktom kontroli bezpieczeństwa itp.) w tym samym celu. Dane medyczne podawane na potrzeby świadczenia usług nie są przechowywane w Twoim profilu austrian.com.

W przypadku korzystania z innych usług dotyczących rejsu na naszej stronie internetowej (np. pobierania e-Journals bądź zakupów przed wylotem) zebrane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji umowy.

Jeżeli kupujesz bilet lotniczy nie tylko dla siebie, lecz także dla osoby podróżującej wraz z Tobą, pamiętaj, że musisz posiadać stosowne pełnomocnictwo.

Pamiętaj, że Twoje dane pasażera są przechowywane niezależnie od posiadania przez Ciebie profilu austrian.com. Z zasady okres przechowywania wynosi trzy lata, chyba że inne prawne lub prawnie uzasadnione interesy uniemożliwiają usunięcie tych danych.

6.2 Odprawa online

W przypadku odprawy online przetwarzane są następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko oraz kod rezerwacji,
 • dane do kontaktu (adres e-mail, numer telefonu),
 • wnioski dotyczące konkretnych usług (np. preferencje w zakresie posiłków, pomoc w zakresie transportu, asysta itp.)

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie na potrzeby realizacji umowy przewozu. Pamiętaj, że Twoje dane pasażera i dane odpraw są przechowywane niezależnie od posiadania przez Ciebie profilu austrian.com. Z zasady okres przechowywania wynosi trzy lata, chyba że inne prawne lub prawnie uzasadnione interesy uniemożliwiają usunięcie tych danych.

6.3 Zarządzanie rezerwacjami lotów

Masz możliwość osobistego zarządzania swoimi połączeniami lotniczymi z poziomu profilu austrian.com (w sekcji „Moje rezerwacje”). Możesz przeglądać aktualne rezerwacje rejsów, dokonywać zmian lub anulacji zgodnie z warunkami przewozu. Możesz również przeglądać zrealizowane lub anulowane rezerwacje połączeń z poziomu profilu albo odszukać poszczególne rejsy za pomocą funkcji wyszukiwania na podstawie numeru rezerwacji. Dzięki temu masz wgląd w historię swoich rezerwacji.

Z zasady historia rezerwacji obejmuje ostatnie trzy lata. Starsze rezerwacje połączeń lotniczych są usuwane automatycznie po upływie trzech lat, chyba że inne prawne lub prawnie uzasadnione interesy uniemożliwiają usunięcie tych danych.

6.4 Opcjonalnie: Treści spersonalizowane, oferty i reklamy

Jeżeli wyraziłeś jednoznaczną zgodę na analizowanie Twoich danych osobowych oraz otrzymywanie komunikacji od Austrian Airlines AG, będziesz otrzymywać treści spersonalizowane, oferty i reklamy od Austrian Airlines AG przez e‑mail, SMS, komunikatory internetowe i telefon.

Zakładając profil austrian.com, możesz wyrazić zgodę na analizowanie Twojej aktywności konsumenckiej i internetowej przez Austrian Airlines AG w celu lepszego dopasowania informacji oraz ofert do Twoich potrzeb, zgodnie z Twoimi osobistymi preferencjami. Analiza jest możliwa dzięki połączeniu wszystkich danych aktywności konsumenckiej oraz danych dotyczących użytkowania, przetwarzanych zgodnie z prawem w ramach profilów klientów (np. Lufthansa ID czy profilu w programie Miles & More) przez Austrian Airlines AG i inne spółki należące do Lufthansa Group. Dane pochodzące z analizy Twoich danych osobowych są przetwarzane wyłącznie w ramach Lufthansa Group i nie są sprzedawane osobom trzecim.

Pojęcie „analiza” jest rozumiane jako wykorzystanie przez Lufthansa Group sumarycznych danych aktywności konsumenckiej oraz danych dotyczących użytkowania i wyliczanie prawdopodobieństwa za pomocą zautomatyzowanych modeli analitycznych w celu umożliwienia wyboru rekomendacji i ofert dopasowanych do Twoich zainteresowań.

Dzięki analizie Twojej aktywności konsumenckiej oraz danych dotyczących użytkowania możemy przedstawiać spersonalizowane rekomendacje, np. w zakresie kolejnego celu podróży, usług dodatkowych (usługi pomocnicze, takie jak FlyNet na pokładzie, oferty wynajmu samochodów lub inne oferty związane z Twoją podróżą), na podstawie Twoich osobistych preferencji oraz dostarczać Ci informacje na temat interesujących Cię usług w formie wiadomości wysyłanych przed rejsem, po rejsie i w czasie rzeczywistym przez e‑mail, SMS i komunikatory internetowe. Poza ofertami i informacjami od Austrian Airlines AG wiadomości spersonalizowane obejmują również oferty i informacje od Lufthansa Group oraz naszych firm partnerskich.

Przeprowadzanie tej analizy umożliwia spółkom należącym do Lufthansa Group rozwijanie poszczególnych procesów na ich stronach internetowych i dopasowywanie ich pod kątem Twoich zainteresowań. Może to skutkować na przykład usprawnieniem procesu rezerwacji poprzez wstępne wypełnienie formularza rezerwacji Twoimi danymi bądź otrzymywaniem przez Ciebie indywidualnych informacji przed rejsami obsługiwanym przez Austrian Airlines AG, podczas rejsów oraz po ich zakończeniu – np. informacji o zmianach bramek (gate), zaleceń dotyczących konkretnych rejsów, informacji na temat warunków przewozu bagażu oraz promocyjnych i niepromocyjnych ofert usług Lufthansa Group (np. rezerwacji miejsca lub upgrade do Klasy Biznes). Ponadto w ramach komunikacji elektronicznej analizujemy dane na temat kliknięć (np. informację czy i kiedy otworzyłeś/-aś komunikację elektroniczną).

Dane na temat preferencji w zakresie posiłków, dodatkowych usług niezbędnych ze względu na stan zdrowia, dane paszportu i dane płatności podane w profilu austrian.com lub podczas rezerwacji są przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji umowy w oparciu o wyraźną zgodę bądź ustawowy obowiązek. Nie są one przetwarzane na potrzeby analizy.

Zgodę na analizowanie Twoich danych osobowych możesz wycofać w każdej chwili i bez podawania przyczyn. Nie wpływa to na ograniczenie możliwości użytkowania profilu austrian.com. Jeżeli chcesz również usunąć swój profil austrian.com, zapoznaj się z informacjami w sekcji „Usuwanie i dezaktywacja profilu austrian.com”.

7. Powiązanie z programem dla osób często podróżujących

Do profilu austrian.com możesz dodać dane uczestnictwa w programie lojalnościowym partnerskich linii lotniczych podczas rejestracji lub po jej ukończeniu. Z listą partnerskich linii lotniczych możesz zapoznać się podczas rejestracji lub po jej ukończeniu, korzystając z menu rozwijanego. Jeżeli powiążesz profil z programem lojalnościowym, poza danymi osobowymi określonymi w sekcji „Rodzaje danych” powyżej, przetwarzany będzie również Twój numer PIN w programie lojalnościowym.

Austrian Airlines AG jest współorganizatorem programu Miles & More. Jeżeli jesteś również uczestnikiem programu Miles & More, pamiętaj, że aktualnie Twój profil austrian.com nie jest powiązany i zsynchronizowany z Twoim kontem Miles & More. Oznacza to, że w przypadku chęci udzielenia lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub otrzymywanie komunikacji elektronicznej, musisz to uczynić osobno z poziomu profilu austrian.com i z poziomu konta Miles & More. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat ochrony danych Miles & More GmbH.

8. Komunikacja elektroniczna

Jeżeli wyrazisz na to zgodę podczas procesu rejestracji, będziesz otrzymywać od Austrian Airlines AG informacje, oferty, ankiety na temat zadowolenia klientów i newslettery, w tym także od firm partnerskich, dotyczące podróży, przez e‑mail, SMS, komunikatory internetowe i telefon.

Będziesz otrzymywać komunikację elektroniczną związaną z Twoim profilem austrian.com, wyłącznie jeżeli wyraziłeś zgodę na analizowanie Twoich danych w sekcji „Treści spersonalizowane, oferty i reklamy”.

Z poziomu profilu austrian.com możesz również wycofać zgodę na otrzymywanie poszczególnych rodzajów komunikacji elektronicznej (np. wyłącznie komunikacji e‑mailowej lub wyłącznie komunikacji telefonicznej). Ponadto w każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę poprzez kliknięcie „Zrezygnuj z subskrypcji” w dowolnej wiadomości e‑mail lub komunikacie elektronicznym. Rezygnacja z otrzymywania naszego newslettera w żaden sposób nie wpływa na korzystanie z profilu austrian.com ani go nie ogranicza.

9. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

Dane osobowe podane przez Ciebie w profilu austrian.com będą przekazywane osobom trzecim (np. liniom lotniczym obsługującym połączenia, portom lotniczym itp.) jedynie w przypadku pomyślnej rezerwacji lotu i wyłącznie w celu wywiązania się ze zobowiązań umownych względem tych osób trzecich.

Przekazywanie danych osobowych sądom krajowym i zagranicznym, urzędom lub innym instytucjom państwowym odbywać się będzie wyłącznie zgodnie z właściwymi wymaganiami ustawowymi.

10. Prawnie uzasadniony interes

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszym uzasadnionym interesie w celu innym niż wymieniono powyżej, oznacza to, że przetwarzamy je w celu:

 • wniesienia, odparcia lub egzekwowania roszczeń
 • zapewnienia przejrzystości i dalszego rozwoju procesów biznesowych, z zastrzeżeniem podanych okresów przechowywania danych

11. Weryfikacja transakcji płatniczych

Austrian Airlines AG dokonuje weryfikacji transakcji płatniczych związanych z rezerwacją rejsów w celu zapobiegania oszustwom i innym nadużyciom. Na potrzeby weryfikacji Austrian Airlines AG korzysta zarówno z zasobów wewnętrznych, jak i zewnętrznych. W przypadku wykrycia nadużyć Austrian Airlines AG zastrzega sobie prawo do udostępnienia informacji, w tym danych osobowych, innym spółkom wchodzącymi w skład Lufthansa Group.

12. Wykorzystanie plików cookie

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na Twoim komputerze. Kiedy wchodzisz na stronę internetową jako użytkownik, po wyrażeniu przez Ciebie zgody pliki cookie są przechowywane w Twoim systemie operacyjnym. Pliki te zawierają charakterystyczny ciąg cyfr pozwalający na jednoznaczną identyfikację używanej przez Ciebie przeglądarki przy następnej wizycie na tej stronie.

Jako użytkownik masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Możesz dezaktywować lub ograniczyć przekazywanie plików cookie poprzez zmianę ustawień. Przechowywane pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Pamiętaj, że usunięcie plików tymczasowych i plików cookie wiąże się z koniecznością ponownego udzielenia zgody na wykorzystanie plików cookie. Jeżeli nie wyrazisz zgody na korzystanie z plików cookie przez naszą stronę internetową, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich jej funkcji.

Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce wykorzystania plików cookie.

13. Korzystanie z profilu austrian.com

Możesz korzystać z profilu austrian.com jedynie zgodnie z Warunkami i zasadami używania oraz w wyżej wymienionych celach. Profilu austrian.com nie można wykorzystywać w szczególności w celach komercyjnych ani do powielania usług internetowych bądź treści reklamowych dostarczanych przez Austrian Airlines AG bez zgody Austrian Airlines AG.

Prosimy pamiętać, że niezależnie od Warunków i zasad użytkowania profilu austrian.com w kontekście rezerwacji i obsługi rejsów obowiązują Ogólne warunki przewozu oraz załączona Polityka prywatności.

14. Prawidłowość i aktualność informacji zawartych w profilu austrian.com

W każdej chwili możesz dokonać zmiany i aktualizacji swoich danych osobowych w sekcji Ustawienia profilu. Odpowiedzialność za prawidłowość i aktualność informacji spoczywa wyłącznie na Tobie.

15. Usuwanie i dezaktywacja profilu austrian.com

W każdej chwili możesz usunąć swój profil austrian.com bez podawania przyczyny.

Twój profil austrian.com najpierw zostanie tymczasowo dezaktywowany, a całkowite usunięcie nastąpi na kolejnym etapie procesu usuwania. Po usunięciu dalsze korzystanie z profilu nie będzie już możliwe.

Pamiętaj, że Twoje dane pasażera są przechowywane niezależnie od posiadania przez Ciebie profilu austrian.com. Z zasady okres przechowywania wynosi trzy lata, chyba że inne prawne lub prawnie uzasadnione interesy uniemożliwiają usunięcie tych danych.

Austrian Airlines AG zastrzega sobie prawo do dezaktywacji lub usunięcia każdego profilu austrian.com w przypadku stwierdzenia naruszenia Warunków i zasad używania. Ponadto działanie profilu austrian.com podlega procesowi nieustannego doskonalenia. Austrian Airlines AG zastrzega sobie prawo do wprowadzania udoskonaleń i zmian funkcjonalności lub Warunków i zasad użytkowania w każdej chwili i bez zapowiedzi. W przypadku braku Twojej zgody na zmiany funkcjonalności lub Warunków i zasad użytkowania wyznaczony zostanie stosowny okres na jej wyrażenie, na czas którego Twój profil austrian.com zostanie dezaktywowany, po czym zostanie usunięty.

Ponadto Austrian Airlines AG zastrzega sobie możliwość zawieszenia działania profilów austrian.com w dowolnie wybranym momencie. W takim przypadku Twój profil austrian.com zostanie usunięty.

16. Ochrona danych

Austrian Airlines AG wdraża procedury techniczne i organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa danych w celu ochrony Twoich danych osobowych przed przypadkową i celową edycją, utratą i zniszczeniem oraz dostępem ze strony osób nieupoważnionych. Środki służące ochronie danych w Austrian Airlines AG są nieustannie rozwijane w celu zapewnienia zgodności technicznych procedur bezpieczeństwa z najnowszymi normami w zakresie rozwoju technologicznego. Podobnie personel pionów bezpieczeństwa danych i ochrony danych Austrian Airlines AG przechodzi szkolenia oraz podlega procedurom organizacyjnym stworzonym w celu bezpiecznego przetwarzania danych.

17. Prawa osób, których dane dotyczą

Austrian Airlines AG przykłada dużą wagę do zapewniania jawności i przejrzystości procesów przetwarzania danych. Dlatego też ważne jest dla nas, aby nasi klienci nie tylko mogli wycofać swoją zgodę, lecz także korzystać z następujących praw:

 • Prawo do informacji
 • Prawo do sprostowania swoich danych osobowych
 • Prawo do usunięcia danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych

Pisemny wniosek o informację wraz z dowodem tożsamości (skanem lub kserokopią urzędowego dokumentu tożsamości ze zdjęciem) należy przesłać za pomocą naszego formularza online. Wniosek o informację możesz także przesłać pocztą na adres:

Austrian Airlines AG
Legal Office – Data Protection
Office Park 2
Postbox 100
1300 Vienna Airport

Austria

Więcej informacji na temat usuwania profilu austrian.com można znaleźć w sekcji „Usuwanie i dezaktywacja profilu austrian.com”.

Wszelkie niepoprawne dane osobowe możesz skorygować w sekcji Ustawienia profilu austrian.com.

W razie wszelkich innych wątpliwości na temat przepisów o ochronie danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych drogą listowną na powyższy adres lub poprzez formularz online.

Masz również prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych będącego właściwym organem nadzorczym. Organem ds. ochrony danych właściwym dla Austrian Airlines AG jest:

Österreichische Datenschutzbehörde (Austriacki Urząd Ochrony Danych)
Barichgasse 40-42
1030 Wien, Austria
Telefon: +43 52 152-0
E-mail: dsb@dsb.gv.at

18. Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do przetwarzania danych osobowych w ramach użytkowania Twojego profilu austrian.com. Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy innych stron internetowych, a w szczególności stron internetowych innych podmiotów. W przypadku opuszczania strony internetowej Twojego profilu austrian.com prosimy o sprawdzenie obowiązywania właściwych przepisów w zakresie ochrony danych.