Ochrona danych

Austrian Airlines AG traktuje bezpieczeństwo jako sprawę najwyższej wagi. Oczywiście dotyczy to także ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa danych osobowych.

Nasze zobowiązanie do ochrony danych

Obiecujemy, że będziemy starannie i sumiennie obchodzić się z Twoimi danymi osobowymi. Dlatego też przetwarzanie danych osobowych podlega ciągłej weryfikacji oraz stosowane są odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Dane osobowe, które nam powierzasz, są chronione przed manipulacją, utratą i dostępem osób niepowołanych. Aby móc oferować Ci taką ochronę w długim okresie, nieustannie weryfikujemy i unowocześniamy nasze środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych.

Informacje dotyczące ochrony danych

Wersja: 2.0
Stan na: 5 listopada 2021 r.

Preambuła

Publikując niniejszą Politykę prywatności Austrian Airlines AG, pragnie wyjaśnić użytkownikom strony internetowej austrian.com, które dane osobowe podlegają przetwarzaniu w obrębie tej strony.

Ponadto do obsługi rejsów zastosowanie mają Ogólne warunki przewozu.

Ze względu na lepszą czytelność niniejsza Polityka prywatności nie czyni rozróżnienia między mężczyznami a kobietami. W myśl zasady równości płci stosowne pojęcia we wszelkich przypadkach odnoszą się do obu płci.

1. Podmiot odpowiedzialny

Austrian Airlines AG (Office Park 2, Postbox 100, 1300 Vienna Airport, Austria; dalej określana również przy użyciu pierwszej osoby liczby mnogiej) niniejszym informuje Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w ramach korzystania przez Ciebie ze strony internetowej austrian.com.

Wszelkie poniższe odniesienia do Lufthansa Group dotyczą również linii lotniczych Lufthansa, SWISS International Airlines AG, Austrian Airlines AG, Eurowings GmbH oraz Miles & More GmbH, jak również innych spółek należących do Lufthansa Group.

W przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych w kontekście strony internetowej austrian.com prosimy o kontakt z naszymi inspektorami ochrony danych – dane do kontaktu można znaleźć w sekcji „Prawa osób, których dane dotyczą”.

2. Osoby, których dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, do których ma zastosowanie niniejsza Polityka prywatności, to osoby fizyczne korzystające ze strony internetowej austrian.com.

3. Bezpieczeństwo jest najważniejsze

Austrian Airlines AG wyznaje zasadę, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Zasada ta ma zastosowanie również do przetwarzania danych osobowych w ramach naszej spółki.

Rezerwując rejs, odprawiając się czy subskrybując nasz newsletter, powierzasz nam wiele swoich danych osobowych. Przetwarzanie Twoich danych osobowych z jak największą starannością i ochrona Twojej prywatności są dla nas niezwykle ważne. Ochrona danych stanowi nieodłączny element naszych procesów biznesowych.

Korzystanie ze strony internetowej austrian.com jest równoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje przy wejściu na niniejszą stronę internetową, a także wszystkie podstrony Austrian Airlines AG. Na niniejszej stronie internetowej mogą znajdować się łącza do stron innych dostawców spoza Austrian Airlines AG, do których niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania. Austrian Airlines AG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści innych stron internetowych i dostawców. Pamiętaj, że poza naszą stroną internetową zastosowanie mają inne przepisy w zakresie ochrony danych.

W celu zapewnienia technicznej i organizacyjnej realizacji naszej strony internetowej korzystamy z usług wybranych podmiotów przetwarzających dane działających na nasze zlecenie. Są one zobowiązane umownie do przetwarzania uzyskanych danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszymi wytycznymi.

4. Cele strony internetowej austrian.com

Strona internetowa austrian.com została zaprojektowana w celu łatwiejszego i wygodniejszego korzystania z usług online oferowanych przez Austrian Airlines AG, takich jak:

 • rezerwacja biletów,
 • korzystanie z dodatkowych usług rezerwacyjnych, takich jak rezerwacja miejsc, odprawa online, rozrywka na pokładzie itp.,
 • zmiana i anulowanie rezerwacji,
 • korzystanie z ofert Lufthansa Group i naszych firm partnerskich (firm, z którymi współpracują Austrian Airlines), abyśmy mogli przedstawiać Ci kolejne oferty.

4.1 Rezerwacja biletów lotniczych

W przypadku rezerwacji przelotu na stronie austrian.com przetwarzane są następujące dane osobowe:

 • tytuł, imię, nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres e-mail, adres do kontaktu (ulica, miejscowość i kod pocztowy), numer telefonu,
 • dane uczestnika programu lojalnościowego,
 • preferencje dotyczące posiłków (preferowane menu),
 • żądania dotyczące konkretnych usług (np. pomoc w zakresie transportu, asysta itp.),
 • dane karty kredytowej.

Niezależnie od celu podróży można lub należy podać następujące dane osobowe:

 • datę urodzenia,
 • obywatelstwo i dane paszportu,
 • dane wizowe.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie na potrzeby realizacji umowy przewozu, wydania żądanego biletu lotniczego oraz przesłania potwierdzenia rezerwacji. Twoje potwierdzenie rezerwacji zostanie przesłane w postaci niezaszyfrowanej, kanałem komunikacji elektronicznej. Ponadto dane dotyczące Twoich rezerwacji przetwarzamy wyłącznie zgodnie z przepisami prawa lub za Twoją zgodą. Jeżeli podczas rezerwacji przekażesz nam jakiekolwiek dane osobowe dotyczące zdrowia w celu umożliwienia nam zapewnienia Ci stosownej pomocy zgodnie z Twoimi potrzebami medycznymi, dane te będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby świadczenia tych usług lub udostępniane stronom trzecim (np. portom lotniczym, punktom kontroli bezpieczeństwa itp.) w tym samym celu.

W przypadku korzystania z innych usług dotyczących rejsu na naszej stronie internetowej (np. pobieranie e‑Journals) zebrane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji umowy.

Jeżeli kupujesz bilet lotniczy nie tylko dla siebie, lecz także dla osoby podróżującej wraz z Tobą, pamiętaj, że musisz posiadać stosowne pełnomocnictwo.

Przechowujemy również Twoje dane pasażera. Z zasady okres przechowywania wynosi trzy lata, chyba że inne prawne lub prawnie uzasadnione interesy uniemożliwiają usunięcie tych danych.

4.2 Odprawa online

W przypadku odprawy online przetwarzane są następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko oraz kod rezerwacji,
 • dane do kontaktu (adres e-mail, numer telefonu),
 • wnioski dotyczące konkretnych usług (np. preferencje w zakresie posiłków, pomoc w zakresie transportu, asysta itp.).

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie na potrzeby realizacji umowy przewozu. Przechowujemy również Twoje dane pasażera i dane dotyczące odprawy. Z zasady okres przechowywania wynosi trzy lata, chyba że inne prawne lub prawnie uzasadnione interesy uniemożliwiają usunięcie tych danych.

5. Powiązanie z programem dla osób często podróżujących

Rezerwując przelot lub odprawiając się online, możesz wskazać program lojalnościowy dla osób często podróżujących samolotem poprzez podanie swojego numeru w tym programie dla potrzeb gromadzenia mil.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat ochrony danych dotyczącymi Twojego programu dla osób często podróżujących.

Star Alliance Biometrics

Star Alliance Biometrics jest produktem Star Alliance i umożliwia dobrowolną identyfikację biometryczną (rozpoznawanie twarzy) pasażera na lotnisku. Austrian Airlines obecnie oferują korzystanie z usług biometrycznych w następujących punktach dostępu: boarding na lotniskach w Wiedniu, Frankfurcie i Monachium na wybrane rejsy.

Rejestracja do Star Alliance Biometrics jest przeprowadzana bezpośrednio w Star Alliance. 

Austrian Airlines przetwarza następujące dane osobowe: 

 • Twój numer w programie Miles & More i dane z Twojej karty pokładowej są przesyłane do Star Alliance na potrzeby pliku z danymi identyfikacyjnymi na dany dzień (tzw. Galeria dnia). W odniesieniu do zarejestrowanych użytkowników odbywa się to na podstawie ich zgody, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 
 • W punktach/przy urządzeniach kontroli dostępu z personelem Austrian Airlines na lotniskach, na których działają zintegrowane usługi biometryczne Star Alliance Biometrics, nagrywana jest krótka sekwencja wideo. Z tego materiału wyodrębniane jest zdjęcie, który służy do identyfikacji pasażera.
  W odniesieniu do zarejestrowanych użytkowników odbywa się to na podstawie ich zgody, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; w odniesieniu do niezarejestrowanych pasażerów, np. podróżnych przechodzących przez punkt kontroli przypadkowo, dane te są przetwarzane w interesie sprawnych operacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

Kategorie odbiorców

 • Austrian Airlines korzystają z dostawców usług informatycznych, którzy zostali umownie zobowiązani do przestrzegania zasad ochrony i bezpieczeństwa danych zgodnie z RODO.
 • Austrian Airlines w celu przesłania danych do Star Alliance zgodnie z powyższym opisem.

Okres przechowywania danych

 • W punktach kontroli dostępu/urządzeniach Twoje dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu identyfikacji lub przesłaniu danych. Dane niezarejestrowanych podróżnych są usuwane natychmiast.
 • Generowany jest specjalny dzienny plik („Galeria dnia”), za którego przetwarzanie odpowiada Star Alliance. Plik ten jest usuwany po każdym rejsie, dwie godziny po wylocie.

W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na korzystanie z identyfikacji biometrycznej. Możesz to zrobić w sekcji zarządzania profilem w aplikacji Star Alliance Navigator, gdzie usuniesz swój profil biometryczny. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego na jej podstawie do chwili wycofania tej zgody.

Przekazanie danych osobowych nie jest wymagane przepisami prawa ani postanowieniami umowy, ale jest niezbędne do korzystania z produktu Star Alliance Biometrics.
Nie przeprowadza się automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

6. Komunikacja elektroniczna

Jeżeli wyrazisz odpowiednią zgodę, będziesz otrzymywać informacje, oferty, ankiety na temat zadowolenia klientów i newslettery od Austrian Airlines AG i firm partnerskich, dotyczące podróży, przez e‑mail, SMS, komunikatory internetowe i telefon.

7. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

W przypadku pomyślnej rezerwacji przelotu podane przez Ciebie dane osobowe zostaną ujawnione stronom trzecim (np. linii lotniczej obsługującej rejs, portom lotniczym itp.) wyłącznie na potrzeby wypełniania zobowiązań umownych.

Przekazywanie danych osobowych sądom krajowym i zagranicznym, urzędom lub innym instytucjom państwowym odbywać się będzie wyłącznie zgodnie z właściwymi wymaganiami ustawowymi.

7.1 Przekazywanie danych osobowych władzom innym państw

Zbieranie danych osobowych lub ich przekazywanie instytucjom państwowym i urzędom odbywać się będzie wyłącznie zgodnie z właściwymi wymaganiami ustawowymi.

Należy mieć na uwadze, że przekazywane mogą być wszystkie dane, które podajesz przy rezerwacji.

7.2 Dane APIS (Advance Passenger Information System)

W różnych krajach linie lotnicze są prawnie lub urzędowo zobowiązane do przekazania danych pasażera przed wylądowaniem danego samolotu w kraju docelowym. Dotyczy to sytuacji, kiedy Twój docelowy lub przesiadkowy port lotniczy znajduje się w jednym z takich krajów. Takie przepisy prawne wymagają zazwyczaj przekazania danych dotyczących tożsamości i dokumentów podróży (paszport, wiza) pasażera znajdującego się na pokładzie.

Zasadniczo nie mamy dostępu do tych danych, dlatego muszą one zostać zebrane przed wylotem. Odbywa się to coraz częściej na podstawie tzw. strefy odczytu maszynowego (ang. Machine Readable Zone, MRZ) w nowszych dokumentach podróży. Dane te są zbierane wyłącznie w celu ich bezpośredniego przekazania władzom kraju docelowego.

7.3 Secure Flight

Zgodnie z wymaganiami Agencji Bezpieczeństwa Transportu (TSA) jesteś zobligowany do podania swojego imienia i nazwiska, daty urodzenia i płci celem weryfikacji tych danych z listą osób podejrzanych (Watch List Screening). Obowiązek ten wynika z przepisów Tytułu 49 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, rozdział 114 ustawy o reformie wywiadu i zapobieganiu terroryzmowi z 2004 r. oraz Tytułu 49 Kodeksu Przepisów Federalnych, części 1540 i 1560. Pasażer może również podać numer redress, o ile go posiada. Jeżeli nie podasz swojego imienia i nazwiska, daty urodzenia i płci, możesz spotkać się z odmową prawa do podróżowania lub wstępu do strefy wylotów. TSA, w ramach swojego systemu rejestrów publicznych, może udostępniać podane przez Ciebie dane organom ścigania, służbom wywiadu i innym instytucjom.

Więcej informacji na temat polityki prywatności TSA, systemu dokumentacji i konsekwencji w kontekście ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej TSA pod adresem www.tsa.gov.

8. Gromadzenie danych kontaktowych

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 996/2010 (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 996/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylające dyrektywę 94/56/WE) oferujemy Ci możliwość podania na naszej stronie internetowej danych osoby do kontaktu (imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e‑mail) na okoliczność wypadku lotniczego. Wspomniane dane będą wykorzystywane wyłącznie do tego celu i zostaną usunięte po ostatnim rozpoczętym przez Ciebie locie.

Uwaga: Dane te nie są powiązane z rezerwacją – jeżeli dokonasz zmiany rezerwacji, trzeba będzie je wprowadzić ponownie.

9. Prawnie uzasadniony interes

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszym uzasadnionym interesie w celu innym niż wymieniono powyżej, oznacza to, że przetwarzamy je w celu:

 • wniesienia, odparcia lub egzekwowania roszczeń,
 • zapewnienia przejrzystości i dalszego rozwoju procesów biznesowych, z zastrzeżeniem podanych okresów przechowywania danych.

10. Weryfikacja transakcji płatniczych

Austrian Airlines AG dokonuje weryfikacji transakcji płatniczych związanych z rezerwacją rejsów w celu zapobiegania oszustwom i innym nadużyciom. Na potrzeby weryfikacji Austrian Airlines AG korzysta zarówno z zasobów wewnętrznych, jak i zewnętrznych. W przypadku wykrycia określonych okoliczności Austrian Airlines AG zastrzega sobie prawo do udostępnienia informacji, w tym danych osobowych, innym spółkom wchodzącymi w skład Lufthansa Group.

11. Wykorzystanie plików cookie

12. Korzystanie z narzędzi analityki sieciowej

Adobe Analytics

Używamy Adobe Analytics w Adobe Online Marketing Cloud do przechowywania danych sieciowych i informacji („danych”). Adobe jest dostawcą usług aplikacyjnych („ASP”) świadczącym usługę Adobe Analytics służącą do śledzenia i analizowania ruchu na stronach internetowych klienta. Usługa ta umożliwia nam analizowanie wizyt na naszej stronie internetowej w celu lepszego zrozumienia potrzeb naszych klientów. Na podstawie tych informacji nieustannie doskonalimy stronę internetową i aplikację mobilną. Zbierane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami. Będą one analizowane jedynie w ramach analizy sieci, z wykorzystaniem zanonimizowanych i zagregowanych danych do celów statystycznych.

ClickTale

W naszej witrynie internetowej korzystamy z usługi analitycznej ClickTale. ClickTale może rejestrować kliknięcia i ruchy myszą oraz przewijanie strony. Ponadto ClickTale zapisuje dane wprowadzane w formularzach w czasie rezerwacji, abyśmy mogli zoptymalizować ten proces. Informacje przetwarzane przez ClickTale wykorzystujemy do konsekwentnego doskonalenia naszej witryny internetowej oraz zwiększania jej przyjazności dla użytkownika.

13. Austrian Career Cockpit

Swoją kandydaturę możesz zgłosić online bezpośrednio do nas przez Austrian Career Cockpit, lub możesz otrzymywać interesujące oferty pracy e‑mailem. W tym celu musisz utworzyć profil ze swoimi danymi osobowymi. Twoje dane będziemy traktować jako poufne i nie będziemy ich udostępniać stronom trzecim. W każdej chwili możesz usunąć zarówno profil, jak i aplikację online. W tym celu skontaktuj się z nami pod adresem: karriere@austrian.com.

14 Aplikacja mySelfie

Aplikacja mySelfie została zaprogramowana do rejestrowania chwil z udziałem pracowników Austrian oraz ich wypowiedzi.

Uczestnik udziela Austrian Airlines globalnego, przenoszalnego i niewyłącznego prawa do eksploatacji i wykorzystywania przekazanego materiału i treści (np. tekstów, fotografii) do odwołania. Austrian Airlines mają nieograniczone prawo do wykorzystywania zdjęć dla potrzeb komunikacji i reklamy. Austrian Airlines mogą w każdej chwili odrzucić treść otrzymaną od uczestników.

Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność za swoją treść. Uczestnik gwarantuje, że nie będzie dostarczał Austrian Airlines żadnych materiałów ani treści, których dostarczanie, publikacja lub wykorzystywanie stanowiłoby naruszenie obowiązujących przepisów lub praw stron trzecich. Przekazywanie materiałów o charakterze rasistowskim, pornograficznym, nieludzkim, obraźliwym lub niemoralnym jest wyraźnie zabronione. Uczestnik gwarantuje, że przekazywana treść nie narusza żadnych praw stron trzecich (w tym zwłaszcza praw autorskich). Uczestnik zobowiązuje się do ochrony Austrian Airlines oraz ich pracowników i partnerów przed wszelkimi uzasadnionymi roszczeniami odszkodowawczymi i uszczerbkiem w związku z publikacją danego posta lub treści.

Jeżeli chcesz wycofać zgodę na publikowanie Twoich zdjęć, prześlij dane zdjęcie i informację o wycofaniu zgody na adres public.relations@austrian.com.

15. Ochrona danych

Austrian Airlines AG wdraża procedury techniczne i organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa danych w celu ochrony Twoich danych osobowych przed przypadkową i celową edycją, utratą i zniszczeniem oraz dostępem ze strony osób nieupoważnionych. Środki służące ochronie danych w Austrian Airlines AG są nieustannie rozwijane w celu zapewnienia zgodności technicznych procedur bezpieczeństwa z najnowszymi normami w zakresie rozwoju technologicznego. Podobnie personel pionów bezpieczeństwa danych i ochrony danych Austrian Airlines AG przechodzi szkolenia oraz podlega procedurom organizacyjnym stworzonym w celu bezpiecznego przetwarzania danych.

16. Prawa osób, których dane dotyczą

Austrian Airlines AG przykłada dużą wagę do zapewniania jawności i przejrzystości procesów przetwarzania danych. Dlatego też ważne jest dla nas, aby nasi klienci nie tylko mogli wycofać swoją zgodę, lecz także korzystać z następujących praw:

 • Prawo do informacji
 • Prawo do sprostowania swoich danych osobowych
 • Prawo do usunięcia danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Pliki cookie

Pisemny wniosek o wykonanie prawa osoby, której dane dotyczą, wraz z dowodem tożsamości (skanem lub kserokopią urzędowego dokumentu tożsamości ze zdjęciem) należy przesłać za pomocą naszego formularza online.


Wniosek można także przesłać pocztą na adres:

Austrian Airlines AG
Legal Office – Data Protection
Office Park 2
Postbox 100
1300 Vienna Airport

W razie jakichkolwiek wątpliwości na temat przepisów o ochronie danych osobowych prosimy o kontakt drogą listowną na powyższy adres lub kontakt z naszym inspektorem ochrony danych poprzez formularz online.

Masz również prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych będącego właściwym organem nadzorczym. Organem ds. ochrony danych właściwym dla Austrian Airlines AG jest:

Österreichische Datenschutzbehörde (Austriacki Urząd Ochrony Danych)
Barichgasse 40-42
1030 Wien, Austria

Telefon: +43 52 152-0
E-mail: dsb@dsb.gv.at

17. Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej austrian.com. Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy innych stron internetowych, a w szczególności stron internetowych innych podmiotów. W przypadku opuszczenia strony internetowej austrian.com należy zapoznać się z zakresem obowiązywania przepisów o ochronie danych w odniesieniu do tych stron internetowych.

Co zrobić, jeżeli otrzymasz nasz newsletter?

Uwaga: Otrzymana wiadomość może zawierać zastrzeżone i poufne informacje, przeznaczone wyłącznie do użytku odbiorcy wskazanego w nagłówku wiadomości e‑mail. Jeżeli nie jesteś zamierzonym odbiorcą wiadomości, zabronione jest jej wykorzystywanie, dystrybucja i powielanie.

Jeżeli wiadomość dotarła do Ciebie przez pomyłkę, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tej sytuacji na adres impressum@austrian.com.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wirusy przesłane za pośrednictwem tej wiadomości e‑mail.

Gromadzenie danych dla władz innych państw

W różnych krajach firmy lotnicze są prawnie lub urzędowo zobowiązane do przekazywania danych osobowych pasażerów z systemu rezerwacyjnego właściwym organom. Wykaz tych krajów oraz informacje na temat tego, jakie dane są przekazywane, znajdziesz poniżej.

W celu uzyskania dalszych informacji lub złożenia skargi prosimy o kontakt pod numerem telefonu +43 5 1766 1000 (na terenie całej Austrii obowiązuje stawka lokalna; od poniedziałku do niedzieli w godz. 08:00–20:00) lub za pośrednictwem naszych formularzy kontaktowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W ramach naszej działalności musimy niekiedy zbierać, zapisywać i przetwarzać niektóre dane osobowe. Jest to konieczne na przykład w celu rezerwacji przelotów lub utworzenia profilu klienta. Możesz mieć jednak pewność, że przy przetwarzaniu Twoich danych zachowujemy maksymalną przejrzystość oraz że zawsze masz kontrolę nad swoimi danymi osobowymi.

Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie, jaki jest absolutnie konieczny, lub jeżeli otrzymaliśmy na to Twoją zgodę.

Szczegółowe informacje na temat tego, jakie dane osobowe przetwarzamy, możesz uzyskać w każdej chwili, przesyłając nam Wniosek o informację. Ponadto przysługują Ci dalsze prawa, z których możesz korzystać na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (w skrócie: „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych). Podsumowanie tych praw znajdziesz na stronie Prawa w zakresie ochrony danych.

W celu optymalizacji układu naszych stron internetowych pod kątem zapewnienia przyjemnego ich przeglądania wykorzystujemy pliki cookie. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookie znajdziesz w naszej Polityce wykorzystywania plików cookie.

1 Zajmiemy się Twoim zapytaniem tak szybko, jak to możliwe.
Podane przez Ciebie dane zostaną wykorzystane wyłącznie do rozpatrzenia Twojego wniosku. Twoje dane nie będą udostępniane stronom trzecim, chyba że linie Austrian byłyby do tego zobowiązane ze względów prawnych.
Komunikacja elektroniczna z liniami lotniczymi należącymi do Lufthansa Group nie jest szyfrowana. Należy o tym pamiętać szczególnie w przypadku przesyłania danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, dane do kontaktu czy informacje na temat podróży, a przede wszystkim unikać podawania takich danych w polu „Temat”.