Letenka Soluň

Soluň
Soluň, druhé největší město Řecka, může díky své tisícileté historii nabídnout nepřeberné množství památek. V Soluni se vyplatí návštěva Kulturního a uměleckého muzea v Bílé věži, Archeologického muzea, Muzea byzantské kultury i prohlídka nesčetných římských staveb nebo raně křesťanských a byzantských kostelů.