Main Content

Zásady ochrany osobních údajů

Na následujících zásadách ochrany osobních údajů by společnost Austrian Airlines AG ráda objasnila, které osobní údaje se zpracovávají v souvislosti s profilem austrian.com.

Na provozování letů se kromě toho vztahují také Podmínky používání profilu austrian.com a Všeobecné přepravní podmínky.

1. Registrace na austrian.com

Profil austrian.com vám umožňuje uložit si vlastní osobní údaje u společnosti Austrian Airlines AG (titul, jméno, příjmení, datum narození, e-mailovou adresu a případně informace o vašem programu pro časté létání), což následně usnadní a zrychlí zpracování rezervací letů. Každý uživatel profilu austrian.com má navíc k dispozici další možnosti, například úpravu osobních údajů po registraci, rezervaci služeb a letů či provedení změn rezervace nebo odbavení.

Registrace v profilu austrian.com je dobrovolná a bezplatná a může se uskutečnit pouze s vaším výslovným souhlasem. V případě rezervace letů je předběžná registrace v profilu austrian.com požadována pouze pro zvláštní podmínky letu, zejména ABO a CNR. ABO označuje kupony, které jsou zakoupeny a používány na konkrétní letovou trasu za určitou cenu a jsou k dispozici pouze ve vybraných zemích. CNR označuje speciální tarify používané pro firemní zákazníky.

2. Účel profilu austrian.com

Profil austrian.com je navržen tak, aby vám usnadnil a zpřístupnil používání online služeb společnosti Austrian Airlines AG. Což zahrnuje:

  • kontrolu dostupnosti a stavu letu,
  • zjednodušení procesu rezervace letu,
  • používání dodatečných rezervačních služeb, jako jsou rezervace sedadel, odbavení online, zábava za letu atd., a
  • využívání nabídky našich partnerů (tj. dalších leteckých společností, s nimiž Austrian Airlines spolupracují, jako jsou Lufthansa AG, Swiss a Eurowings), abychom vám pomohli poskytnout konkrétní nabídky přizpůsobené vašim potřebám.

2.1. Osobně zaměřené informace, nabídky a propagace

Registrací v profilu austrian.com vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Austrian Airlines AG bude moci analyzovat vaše spotřebitelské chování a používání služeb online, aby vám mohla poskytovat osobně zaměřené informace a nabídky, které pro vás budou relevantní a přizpůsobené podle vašich osobních preferencí. Tato analýza se provádí shromažďováním veškerých dat o vašem spotřebitelském chování a používání služeb online, které jsou v přípustném rozsahu společností Austrian Airlines AG sbírány a u společnosti Austrian Airlines AG centrálně ukládány. Vaše osobní údaje budou zpracovány třetími stranami (např. programem pro časté létání nebo externími rezervačními webovými stránkami) pouze v případě, že tyto třetí strany obdrží s přenosem vašich osobních údajů váš souhlas.

Termín „analýza“ znamená, že společnost Austrian Airlines AG používá shromážděná data tak, že pomocí modelů automatizované analýzy vypočítává pravděpodobnosti tvořící základ pro výběr doporučení a nabídek vhodných právě pro vás.

Provádění této analýzy umožňuje společnosti Austrian Airlines AG vyvíjet na svých webových stránkách specifické procesy, jejichž účelem je poskytnout výsledky přizpůsobené vašim osobním preferencím. Příkladem může být zjednodušený rezervační proces, kdy jsou vaše osobní údaje předem vyplněny a zobrazeny v rezervačním formuláři. Nebo si můžete zvolit, zda budete chtít dostávat před, během a po letu se společností Austrian Airlines AG uživatelská oznámení, jako je například změna brány, doporučení pro konkrétní let, informace o předpisech týkajících se zavazadel nebo o propagačních i nepropagačních nabídkách služeb společnosti Austrian Airlines AG (např. rezervace sedadel nebo vylepšení na třídu Business Class).

Svůj souhlas s analýzou osobních údajů můžete kdykoli bez udání důvodu zrušit. Je však nutné si uvědomit, že zrušením souhlasu bude váš profil austrian.com automaticky smazán. Další informace o zrušení souhlasu a smazání profilu austrian.com naleznete v části „Smazání nebo deaktivace profilu austrian.com“.

2.2. Elektronická komunikace

Pokud k tomu při registračním procesu udělíte svůj souhlas, budete také dostávat odpovídající a osobně zaměřené informace a nabídky od společnosti Austrian Airlines AG e-mailem. Analýza vašich zájmů umožní, že budete dostávat pouze e-maily, které vás skutečně zajímají. Odběr našeho bulletinu můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz „odhlásit“, který je součástí každého e-mailu, který obdržíte. Odhlášením bulletinu nebude vaše používání profilu austrian.com žádným způsobem ovlivněno ani omezeno.

3. Používání profilu austrian.com

Profil austrian.com lze používat pouze v souladu s Podmínkami používání a pouze k výše uvedeným účelům. Profil austrian.com nesmí být zejména používán ke komerčním účelům a k reprodukci služeb online ani jiného reklamního obsahu, nabízeného společností Austrian Airlines AG, bez souhlasu společnosti Austrian Airlines AG.

4. Přesné a aktualizované údaje v profilu austrian.com

Svoje osobní údaje můžete kdykoli upravit a aktualizovat tak, že přejdete do části Nastavení profilu. Za zajištění přesnosti a aktuálnosti vašich údajů zodpovídáte vy.

5. Odstranění a deaktivace profilu austrian.com

Registraci svého profilu austrian.com můžete kdykoli bez uvedení důvodu zrušit. Chcete-li zrušit registraci, stačí zavolat na naše Služby zákazníkům na číslo +43 5 1766 1001 nebo poslat e-mail na adresu webmaster@austrian.com.

Profil austrian.com bude smazán ihned po obdržení oznámení o zrušení a nebude jej možné dále používat.

V případě porušení Podmínek používání si společnost Austrian Airlines AG vyhrazuje právo profil austrian.com deaktivovat nebo smazat. Funkce profilu austrian.com také podléhají procesu neustálého vylepšování. V takových případech si společnost Austrian Airlines AG vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění implementovat vylepšení a změny funkcí nebo Podmínek používání. Pokud změny funkcí nebo Podmínek používání neodsouhlasíte, bude stanoveno přiměřené období, po jehož vypršení bude váš profil austrian.com deaktivován a poté smazán, pokud neposkytnete svůj souhlas.

Společnost Austrian Airlines si dále vyhrazuje právo provoz profilu austrian.com kdykoli ukončit. V takovém případě bude váš profil austrian.com smazán.

6. Propojení programu pro časté létání

Do svého profilu austrian.com můžete kdykoli během nebo po registraci přidat program pro časté létání, který nabízejí naše partnerské letecké společnosti. Které jsou naše partnerské letecké společnosti, můžete zjistit pomocí příslušné rozevírací nabídky během registrace nebo po ní. Pokud tímto způsobem propojíte program pro časté létání, bude společně s vašimi osobními údaji uvedenými výše zpracováno také vaše číslo a PIN pravidelného zákazníka aerolinek. Propojení profilu austrian.com s programem pro časté létání je dobrovolné a vždy vyžaduje váš souhlas.

Propojení mezi profilem austrian.com a programem pro časté létání lze zrušit pouze vymazáním profilu austrian.com.

7. Předávání osobních údajů třetím stranám

Osobní údaje, které jste zadali v profilu austrian.com, budou předány třetím stranám (např. leteckým společnostem provozujícím lety) pouze v případě úspěšné rezervace letu a výhradně v rozsahu plnění smluvních závazků vůči těmto třetím stranám.

Předávání osobních údajů vnitrostátním či zahraničním soudům, úřadům nebo jiným státním institucím bude prováděno pouze v souladu s platnými zákonnými požadavky.

8. Kontrola platebních transakcí

Aby nedocházelo k podvodům či jinému neoprávněnému použití, kontroluje společnost Austrian Airlines AG platební transakce související s rezervacemi letů. Společnost Austrian Airlines AG k tomuto účelu využívá interní i externí zdroje. V případě, že jsou zjištěny konkrétní podvodné aktivity, společnost Austrian Airlines AG si vyhrazuje právo sdělit příslušné informace včetně osobních údajů dalším společnostem skupiny Lufthansa.

9. Bezpečnost dat

Společnost Austrian Airlines AG přijímá k zabezpečení dat technická a organizační opatření, která chrání vaše osobní údaje před náhodnou či úmyslnou manipulací, ztrátou a zničením i proti přístupu neoprávněných osob. Bezpečnostní opatření společnosti Austrian Airlines AG se neustále vyvíjejí, abychom zajistili, že naše technické zabezpečovací postupy budou odrážet nejnovější standardy technologického vývoje. Zaměstnanci společnosti Austrian Airlines AG současně podstupují školení o zabezpečení a ochraně dat a podléhají organizačních postupům určeným k bezpečnému zpracování údajů.

10. Práva uživatelů

Vždy máte právo na informace o svých uložených osobních údajích i o jejich případných opravách či vymazání.

Písemná žádost o informace s dokladem o totožnosti (naskenovaná kopie oficiálního průkazu totožnosti s fotografií) by měla být zaslána e-mailem na adresu webmaster@austrian.com.

Další informace o smazání profilu austrian.com naleznete v části „Smazání nebo deaktivace profilu austrian.com“.

Opravu nesprávných osobních údajů můžete kdykoli provést tak, že v profilu austrian.com přejdete do části Nastavení profilu.