Умови використання сайту

Ці умови відносяться до усіх сайтів, що належать авіакомпанії Austrian Airlines AG, і, зокрема, до сайту www.austrian.com (далі іменованому сайт авіакомпанії Austrian).

1. Загальні положення
Сайт авіакомпанії Austrian належить авіакомпанії Austrian Airlines AG з місцезнаходженням за адресою: Office Park 2, 1300 Flughafen Wien, Austria (далі іменованою авіакомпанія Austrian).
Будь ласка, уважно ознайомтеся з умовами використання нашого сайту. Використання сайту авіакомпанії Austrian означає, що Ви приймаєте і зобов'язуєтеся виконувати ці умови.
Ці умови також застосовуються, коли Ви використовуєте сайт авіакомпанії Austrian або певні частини сайту з інших інтернет-сайтів, що надають повний або частковий доступ до сайту авіакомпанії Austrian.

2. Права власності
Усі права на товарні знаки, авторські права, права на бази даних і інші права на інтелектуальну власність відносно контенту сайта авіакомпанії Austrian (а також створення і оформлення сайту) разом з основним програмним кодом належать або авіакомпанії Austrian, або її ліцензіарам. Ви не маєте права повністю або частково копіювати, змінювати, поширювати, використовувати або відтворювати у будь-якій іншій формі контент сайту авіакомпанії Austrian або основний програмний код без попередньої письмової згоди авіакомпанії Austrian.

3. Дозволене використання
Усі онлайн-послуги сайту авіакомпанії Austrian (включаючи систему бронювання) надаються виключно з метою дати Вам можливість перевірити наявність товарів або послуг, пов'язаних з Вашою подорожжю (наприклад, розклад) здійснити можливе бронювання, скористатися нашою системою онлайн-реєстрації або здійснити інші дії з постачальниками. Ви маєте право користуватися сайтом тільки відповідно до умов і в законних цілях, які вказані вище. Зокрема Ви виражаєте Вашу згоду з наступним:
3.1 Ви маєте право використовувати сайт авіакомпанії Austrian тільки так, щоб не порушити права власності третіх осіб.
3.2 Ви не маєте права використовувати які-небудь пристрої, механізми, програмне забезпечення або інші сценарії, які можуть порушити роботу сайту авіакомпанії Austrian. Ця умова також включає завантаження файлів, що містять віруси.
3.3 Ви не маєте права робити які-небудь дії, які можуть призвести до невиправданого або надмірного навантаження інфраструктури авіакомпанії Austrian.
3.4 Ви не маєте права блокувати, переписувати або змінювати будь-який контент, створений авіакомпанією Austrian чи іншим чином порушувати роботу сайту авіакомпанії Austrian.
3.5 Ви не маєте права відтворювати інформацію з сайту авіакомпанії Austrian в цілях комерційного використання. Ця умова також включає зображення цін на рейси авіакомпанії Austrian на інших сайтах або онлайн-серверах. Зокрема, Ви не маєте права копіювати, поширювати, іншим чином використовувати або відтворювати контент з сайта авіакомпанії Austrian за допомогою "роботів", інших технологій пошуку або інших автоматичних механізмів.
3.6 Ви не маєте права отримувати або намагатися діставати яким-небудь чином несанкціонований доступ до будь-якої з наших мереж.
3.7 Ви не маєте права здійснювати яке-небудь несанкціоноване, помилкове або шахрайське бронювання, а саме будь-яке бронювання, що оплачене за допомогою кредитної карти або з використанням банківських реквізитів, що належать будь-якій третій особі без згоди такої особи.

4. Наслідки неправильного використання
Ми залишаємо за собою право анулювати Ваше бронювання незалежно від Вашої згоди і/або відмовити Вам в доступі до сайту авіакомпанії Austrian, якщо Ви порушили ці умови.

5. Зміни, що вносяться на сайті
Ми залишаємо за собою право без попереднього повідомлення у будь-який час оптимізувати або вносити зміни в інформацію, послуги, продукцію і будь-який інший контент сайту авіакомпанії Austrian. Ми також залишаємо за собою право у будь-який час вносити зміни в ці умови.

6. Посилання на інші сайти
Даний сайт може містити посилання на інші сайти, некеровані авіакомпанією Austrian. Якщо не вказано інше, то ми не підтверджуємо правильність інформації на таких інших сайтах, а також заявляємо про свою непричетність до усього контенту на таких сайтах. Ця заява застосовується по відношенню до усіх посилань на зовнішні сайти, що знаходяться на сайті авіакомпанії Austrian, а також до усього контенту, розміщеного на таких сайтах.
Ми залишаємо за собою право дозволяти розміщення посилань на інші сайти тільки з нашого письмового дозволу, а також залишаємо за собою право у будь-який момент відмовитися розміщувати такі посилання.

7. Заява про відмову від відповідальності
Авіакомпанія Austrian не бере на себе ніякої відповідальності за актуальність, точність, повноту або якість інформації, що надається третіми особами (наприклад, партнерами по співпраці, тур-операторами операторами аеропортів). Позови про відповідальність, подані проти авіакомпанії Austrian у зв'язку з будь-яким матеріальним або нематеріальним збитком, заподіяним використанням або невикористанням представленої інформації, виключаються за умови відсутності необережності або умисного спотворення фактів з боку авіакомпанії Austrian.

8. Збереження IP -адреси
Коли Ви відвідуєте сайт авіакомпанії Austrian, наш сервер автоматично зберігає IP -адресу Вашого інтернет-провайдера, сайт з якого Ви перейшли на наш сайт, сторінки, які Ви відвідуєте на нашому сайті, а також дату і тривалість Вашого візиту. Ми зберігаємо IP -адресу для того, щоб у разі порушення цих умов використовувати його у розгляді цивільних або кримінальних справ.

General

2. Proprietary Rights

All trademark rights, copyrights, database rights and other intellectual property rights to the contents of the Austrian-website, (as well as the organization and layout of the website), together with the underlying software code rest, either with Austrian or with its licensors. You may not, either in whole or in part, copy, modify, distribute or use or reproduce in other form contents of the Austrian-website, or the underlying software code, without the prior written consent of Austrian.

3. Permissible Use

All Austrian-website online services (including the booking machine) are provided solely for the purpose of enabling you to check the availability of goods or services relating to your journey (the timetable, for example), make legitimate reservations, use our online check-in or transact other business with suppliers. You may only use the website in accordance with these terms and conditions and for the legally permitted purposes described above.

In particular, you indicate your agreement to the following:

3.1. You may not use the Austrian-website in a manner which causes an infringement of the proprietary rights of others.

3.2. You may not utilize any devices, mechanisms, software or other scripts which could interfere with the working of the Austrian-website. This also includes uploading files infected with viruses.

3.3. You may not take any action which could result in an unreasonable or excessive load on the Austrian infrastructure.

3.4. You may not block, overwrite or modify any Austrian-generated content or in other way disrupt the Austrian-website.

3.5. You may not reproduce information from the Austrian-website for commercial purposes. This also includes providing prices for Austrian flights on another website or another online server. In particular you may not copy, distribute, in other way use or reproduce discarded content from the Austrian-website with the help of "robots", other search machine technologies or through other automatic mechanisms.

3.6. You may not acquire, or attempt to acquire, any unauthorized access to any of our networks, by whatever means.

3.7. You may not make any unauthorized, false or fraudulent bookings, in particular any bookings which are paid for with credit cards or bank account details belonging to a third party that has not consented to this.

4. Consequences of Improper Use

Without prejudice to our other rights (irrespective of whether they are based on law or other regulations), we reserve the right to cancel your booking without reference to you and/or to deny you access to the Austrian-website if you have contravened these terms and conditions.

5. Changes to this Website

We reserve the right, at any time and without prior notice, to undertake improvements or modifications in respect of the information, services, products and other contents of the Austrian-website. We further reserve the right to modify these terms and conditions at any time.

6. Links to Other Websites

This website may contain links or references to other websites which are not operated by Austrian. Unless otherwise specified, we do not endorse any of these other websites and expressly disassociate ourselves herewith from all contents of these sites. This declaration applies to all links to external sites covered by Austrian and to all the contents of these sites to which these links lead.

We reserve the right to make the link to other websites contingent upon our express written consent and to withdraw our consent to a link at any time.

7. Legal Disclaimer

Austrian accepts no liability whatsoever for the topicality, accuracy, completeness or quality of the information provided by third parties (e.g. co-operation partners, tour operators, airport operators). Claims for liability against Austrian relating to damages of a material or non-material kind, which were caused by usage or non-usage of the information presented, are precluded, provided that there is no negligence or fraudulent misrepresentation on Austrian's part.

8. Storage of IP-addresses

When you visit the Austrian-website, our web server automatically saves the IP-address of your Internet Service Provider, the website you are visiting us from, the web pages that you visit on our site and the date and duration of the visit. In the event of infringements of these terms and conditions, we will keep the stored IP-address to use in pursuance of civil law claims and for criminal case investigations.