Відповідальність авіаперевізника

Відповідальність авіаперевізника

Відповідальність авіаперевізника відносно перевезення пасажирів та їх багажу

Короткий виклад відповідно до Регламенту (ЄС) № 2027/97 Ради ЄС Про відповідальність авіаперевізників в редакції Регламенту (EG) № 889/2002 Європейського Парламенту і Ради ЄС.
У цьому документі представлені в короткому викладі правила, що визначають умови настання відповідальності, які повинні застосовуватися повітряними перевізниками Європейського Співтовариства згідно правовим розпорядженням Співтовариства і конвенції Монреаля.

Відшкодування збитків у разі смерті або спричинення тілесних ушкоджень

Відповідальності у зв'язку із смертю або спричиненням тілесних ушкоджень пасажирам не обмежуються якою-небудь граничною сумою. У разі завдання збитків на суму, що не перевищує 113.100 СПЗ* (станом на 04.01.2010 це відповідає округленій сумі 123.165.9 євро), авіаперевізник не може висувати заперечень проти вимог про відшкодування збитків. У випадку, якщо вимоги перевищують вказану суму, авіаперевізник може бути звільнений від відповідальності, якщо доведе, що завдання збитків не було викликано його недбалістю або іншими винними діями.

* Спеціальні права запозичення, визначені Міжнародним Валютним Фондом

Попередні виплати

У випадку, якщо пасажир гине або зазнає тілесних ушкоджень, авіаперевізник зобов'язаний протягом 15 днів з моменту встановлення особою, що має право на відшкодування збитків, зробити попередні виплати, необхідні для термінових економічних потреб. У разі смерті така виплата складає не менше 16.000 СПЗ (станом на 04.01.2010 це відповідає округленій сумі 17.424 євро).

Запізнення при перевезенні пасажирів

Авіаперевізник несе відповідальність за збитки, заподіяні внаслідок запізнення при перевезенні пасажирів, якщо не доведе, що їм були прийняті всі необхідні заходи для запобігання шкоди. Відповідальність за збитки, заподіяні внаслідок запізнення при перевезенні пасажирів, обмежується 4. 694 СПЗ (станом на 04.01.2010 це відповідає округленній сумі 5.111,77 євро).

Запізнення при перевезенні багажу

Авіаперевізник несе відповідальність за збитки, заподіяні внаслідок запізнення при перевезенні багажу, якщо не доведе, що їм були прийняті всі необхідні заходи для запобігання шкоди. Відповідальність за збитки, заподіяні внаслідок запізнення при перевезенні багажу, обмежується 1.131 СПЗ (станом на 04.01.2010 це відповідає округленій сумі 1.231,66 євро).

Втрата, недостача або пошкодження багажу

Авіаперевізник несе відповідальність за втрату, недостачу або за пошкодження багажу в розмірі, що не перевищує 1.131 СПЗ (станом на 04.01.2010 це відповідає округленій сумі 1.231,66 євро).
Відповідальність за збереження зареєстрованого багажу, прийнятого до перевезення, діє незалежно від провини перевізника, за умови, що багаж не мав дефектів ще до реєстрації. Відповідальність за незареєстрований багаж авіаперевізник несе тільки у випадку, якщо втрата, недостача або пошкодження багажу відбулися з його провини.

Підвищення межі відповідальності при перевезенні багажу

Підвищення межі відповідальності наступає, якщо пасажир до завершення реєстрації робить про це спеціальну заяву і сплачує надбавку.
З технічних причин при перевезенні багажу авіакомпанією Austrian в даний час декларація з вказівкою вартості вантажу може бути заповнена не пізніше, ніж за 48 годин до відправлення. Детальну інформацію та формуляр декларації Ви знайдете по наступному посиланню.

Претензії у зв'язку з перевезенням багажу

У разі пошкодження, простроченню в доставці, у разі втрати або загибелі багажу пасажир повинен якнайскоріше пред'явити авіаперевізникові письмову претензію. У разі пошкодження зареєстрованого (прийнятого до перевезення) багажу пасажир повинен пред'явити письмову заяву протягом семи днів з дати отримання багажу; у разі прострочення в доставці - протягом 21 дня з дня передачі багажу в розпорядження одержувача.

Відповідальність авіаперевізника, з яким укладено договір про перевезення, та авіаперевізника, що фактично виконує рейс 

Якщо авіаперевізник, що виконує рейс, не ідентичний договірному авіаперевізникові, пасажир може направити свою претензію або вимоги про відшкодування збитків будь-якому з цих перевізників. Авіаперевізник, назва або код якого вказані на авіаквитку, є авіаперевізником, з яким узгоджено договір про перевезення.

Терміни позовної давності

Судові позови на відшкодування збитків повинні бути пред'явлені протягом двох років з дня прибуття повітряного судна в пункт призначення або з дня, коли повітряне судно повинне було прибути.

Нормативна база цього документа

Сьогодні правила ґрунтуються на конвенції Монреаля від 28 травня 1999 року, положення якої в країнах Європейського Співтовариства підлягають виконанню відповідно до Регламенту (ЄС) № 2027/97 в редакції, зміненій згідно Регламенту (ЄС) №889/2002, і у відповідності з міжнародними правовими розпорядженнями країн-учасниць.
Даний документ або його окремі положення не можуть бути основою для пред'явлення претензії на відшкодування збитків і не можуть використовуватися для тлумачення згаданого Регламенту або конвенції Монреаля.

AirCarrierLiabilityForPassengersAndTheirBaggage

Compensation in the case of death or injury

There are no financial limits to the liability for passenger injury or death. For damages up to 113,100 SDRs (corresponding per 04.01.2010 approximately to EUR 123,165.9) the air carrier cannot contest claims for compensation. Above that amount, the air carrier can defend itself against a claim by proving that it was not negligent or otherwise at fault.

Advance Payments

If a passenger is killed or injured, the air carrier must make an advance payment, to cover immediate economic needs, within 15 days from the identification of the person entitled to compensation. In the event of death, this advance payment shall not be less than 16,000 SDRs (corresponding per 04.01.2010 approximately to EUR 17,424).

Passenger Delays

In case of passenger delay, the air carrier is liable for damage unless it took all reasonable measures to avoid the damage or it was impossible to take such measures. The liability for passenger delay is limited to 4,694 SDRs (corresponding per 04.01.2010 approximately to EUR 5,111.77).

Baggage Delays

In case of baggage delay, the air carrier is liable for damage unless it took all reasonable measures to avoid the damage or it was impossible to take such measures. The liability for baggage delay is limited to 1,131 SDRs (corresponding per 04.01.2010 approximately to EUR 1,231.66).

Destruction, Loss or Damage to Baggage

The air carrier is liable for destruction, loss or damage to baggage up to 1,131 SDRs (corresponding per 04.01.2010 approximately to EUR 1,231.66). In the case of checked baggage, it is liable even if not at fault, unless the baggage was defective. In the case of unchecked baggage, the carrier is liable only if at fault.

Higher Limits for Baggage

A passenger can benefit from a higher liability limit by making a special declaration at the latest at check-in and by paying a supplementary fee.

Due to technical reasons the excess value declaration can be made only until 48 hours before departure. Here you can find more information and the form.

Complaints on Baggage

If the baggage is damaged, delayed, lost or destroyed, the passenger must write and complain to the air carrier as soon as possible. In the case of damage to checked baggage, the passenger must write and complain within seven days, and in the case of delay within 21 days, in both cases from the date on which the baggage was placed at the passenger's disposal.

Liability of Contracting and Actual Carriers

If the air carrier actually performing the flight is not the same as the contracting air carrier, the passenger has the right to address a complaint or to make a claim for damages against either. If the name or code of an air carrier is indicated on the ticket, that air carrier is the contracting air carrier.

Time Limit for Action

Any action in court to claim damages must be brought within two years from the date of arrival of the aircraft, or from the date on which the aircraft ought to have arrived.

Basis for the Information

The basis for the rules described above is the Montreal Convention of 28 May 1999, which is implemented in the Community by Regulation (EC) No 2027/97 (as amended by Regulation (EC) No 889/2002) and national legislation of the Member States.

This summary or notice cannot be used as a basis for a claim for compensation, nor to interpret the provisions of this Regulation or the Montreal Convention.