Przekazywanie danych zagranicznym władzom

Prosimy zwrócić uwagę, że podobnie jak inne linie lotnicze, Austrian Airlines zobligowane są do przekazywania zagranicznym władzom danych osobowych pasażerów, które pozyskiwane są z systemu rezerwacyjnego.


Niektóre kraje, na podstawie obowiązujących przepisów prawnych lub z urzędu wymagają od linii lotniczych przekazywania odpowiednim władzom państwowym pochodzących z systemów rezerwacyjnych danych osobowych pasażerów. Państwa te zostały wymienione poniżej.

W celu uzyskania informacji, złożenia reklamacji oraz zapytań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +43 (0)5 1766 1000 (opłata według stawek operatora, pon-ndz i święta od 8.00 – 20.00) lub następującym adresem e-mail: contact form 

Linki

Informacje dodatkowe dotyczące przekazywania danych władzom USA oraz Kanady: 

FAQ Austrian Airlines 

Warunki Przewozu Austrian

FAQ Rady Unii Europejskiej

Umowa zawarta pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi dotycząca przetwarzania oraz przekazywania przez linie lonticze danych znajdujących się w rezerwacji (Passenger Name Record - PNR)

Umowa zawarta pomiędzy Wspólnotą Europejską a władzami Kanady dotycząca przetwarzania danych osobowych pasażerów (API) oraz danych znajdujących się w rezerwacji (Passenger Name Record - PNR)