Polityka prywatności

Ochrona danych to nasz największy priorytet

Ochrona danych jest dla nas bardzo ważna

Rezerwujesz bilet przez Internet? Ubiegasz się o pracę u nas? Zamawiasz nasz newsletter lub odprawiasz się na kolejny rejs online?

Powierzasz nam dużą ilość swoich danych osobowych — traktujemy je z najwyższą starannością, ponieważ ochrona prywatności przy przetwarzaniu danych osobowych jest przedmiotem naszej najwyższej troski we wszystkich procedurach.

Korzystając z naszej witryny internetowej, akceptujesz naszą politykę prywatności.

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie tylko do niniejszej witryny internetowej. Strony niniejszej witryny mogą zawierać łącza do innych operatorów w ramach Austrian Airlines AG lub poza nią, wobec których niniejsze warunki nie mają zastosowania, i za które w związku z tym nie możemy brać odpowiedzialności.

W celu technicznej i organizacyjnej obsługi niniejszej witryny internetowej korzystamy z usług wybranych dostawców, którzy zobowiązani są umownie do przetwarzania wszystkich otrzymanych danych zgodnie z naszymi instrukcjami.

Rezerwacja i odprawa online

Wszelkie dane osobowe zebrane podczas wizyt na naszych stronach internetowych będą przetwarzane zgodnie z austriackimi przepisami obowiązującymi w danym czasie (ustawa o ochronie danych). Wszystkie dane osobowe zostaną zaszyfrowane przed ich przesłaniem do naszego systemu rezerwacyjnego lub systemu odprawy. Jeżeli nie wykonasz żadnej operacji w naszej witrynie internetowej przez okres dłuższy niż 20 minut (rezerwacja online) lub 30 minut (odprawa online), zostaniesz automatycznie wylogowany ze względów bezpieczeństwa.

Jeżeli często dokonujesz rezerwacji przez Internet, możesz zapisać swoje dane w profilu — dzięki temu nie musisz ich wprowadzać za każdym razem. Zapamiętane dane można usunąć w każdej chwili. Informacje te będą traktowane jako ściśle poufne i nie będą przekazywane stronom trzecim w celach komercyjnych.

Pliki cookie 

Tzw. plik cookie przeglądarki to mały plik tekstowy, który serwer sieciowy (np. serwer sieciowy witryny www.austrian.com) przesyła do Twojej przeglądarki, kiedy odwiedzasz daną witrynę internetową. Pliki cookie zasadniczo nie stanowią zagrożenia dla Twojego komputera, ponieważ są to tylko bloki tekstu, a nie wykonywalne programy. 

Wykorzystujemy pliki cookie, aby móc uwzględniać preferencje gości witryny internetowej oraz optymalizować zawartość naszych stron pod kątem zaspokojenia ich potrzeb. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z ogólnymi informacjami na temat wykorzystywanych plików cookie przeglądarki, funkcji oraz podmiotów, z których usług korzystamy. Nasze pliki cookie pozostają zapisane na Twoim urządzeniu przez maksymalnie 730 dni. Korzystając z niniejszej witryny internetowej oświadczasz, że zgadzasz się na wykorzystywanie danych zebranych na Twój temat. 

W swojej przeglądarce internetowej możesz wprowadzić takie ustawienia, aby każdorazowe użycie pliku cookie wymagało Twojej uprzedniej zgody, a nawet ogólnie zablokować zapisywanie plików cookie na Twoim komputerze. 

Jeżeli plik cookie zostanie zapisany, nasz serwer sieciowy będzie mógł rozpoznać Twój komputer. Dzięki plikom cookie przy kolejnej wizycie oraz przy przełączaniu się między funkcjami wymagającymi wprowadzania hasła możesz zaoszczędzić nieco czasu. Pliki cookie mogą zatem ułatwiać korzystanie z witryn internetowych wymagających wprowadzania danych przez użytkownika. Mimo że z naszych ofert można zasadniczo korzystać także bez plików cookie, nie możemy zagwarantować bezbłędnego działania stron internetowych.

Pliki cookie i strony trzecie  

Na niektórych stronach internetowych treść i usługi są zintegrowane z treścią innych dostawców (np. Adition, Google, Facebook i Zanox), którzy również mogą używać plików cookie i aktywnych komponentów. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty. 

Umożliwiamy Ci wykluczenie Twoich danych z agregacji i analizy na potrzeby marketingu online. Kliknij tutaj, aby skorzystać z takiej możliwości wykluczenia. Kliknięcie tutaj spowoduje zapisanie pliku cookie przeglądarki. W pliku tym jest przechowywane żądanie wykluczenia. Jeżeli usuniesz pliki cookie przeglądarki, musisz ponownie kliknąć ten link. Jeżeli odwiedzisz naszą stronę za pomocą innego urządzenia lub przeglądarki, również musisz ponownie zażądać takiego wykluczenia. 

Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Twoich danych przez poszczególne podmioty znajdziesz na ich stronach internetowych. Aby usunąć już zapisane pliki cookie przeglądarki, możesz otworzyć poniższe linki i zapoznać się z instrukcją dotyczącą danej przeglądarki: 


Użycie narzędzi analityki sieciowej 

Adobe Analytics


Używamy Adobe Analytics, w Adobe Online Marketing Cloud, do przechowywania danych sieciowych i informacji („danych”). Adobe jest dostawcą usług aplikacyjnych („ASP”) świadczącym usługę Adobe Analytics służącą do śledzenia i analizowania ruchu na stronach internetowych klienta. Korzystamy z tej usługi w celu analizowania wizyt na naszych stronach internetowych, aby zrozumieć potrzeby naszych klientów i stale udoskonalać naszą witrynę internetową oraz mobilną aplikację na podstawie tych danych. Gromadzone dane nie są powiązane z konkretną osobą. W ramach analityki sieciowej oceniane są anonimowe, zagregowane dane, wyłącznie dla potrzeb statystycznych.

W celu dezaktywacji gromadzenia danych przez Adobe Online Marketing Suite prosimy kliknąć tutaj.

ClickTale

W naszej witrynie internetowej używamy usługi analitycznej ‘ClickTale’. ClickTale może rejestrować kliknięcia i ruchy myszą oraz przewijanie strony. ClickTale następnie zapisuje Twoje wpisy do formularza przy rezerwacji, umożliwiając nam optymalizację tego procesu. Informacje przetwarzane przez ClickTale wykorzystujemy do nieustannego doskonalenia naszej strony oraz projektowania jej w sposób bardziej przyjazny dla użytkownika.

Kliknij tutaj, aby dezaktywować gromadzenie danych przez ClickTale.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Zapisujemy Twoje dane osobowe, jeżeli zgodziłeś(-aś) się je nam udostępnić np. przy rejestracji, udziale w ankiecie lub konkursie, lub przy zawieraniu umowy (np. na podróż lotniczą).

Ponadto analizujemy wizyty na naszych stronach internetowych w celu lepszego zrozumienia potrzeb naszych klientów oraz — na podstawie tej wiedzy — ustawicznego doskonalenia naszej platformy internetowej. W związku z tym domyślnie zapisujemy adresy IP dostawców usług internetowych naszych gości. Adres IP nie jest powiązany z konkretną osobą. W ramach analityki sieciowej oceniamy anonimowe, zagregowane dane, wyłącznie dla potrzeb statystycznych.

Pliki cookie wykorzystujemy do śledzenia preferencji naszych gości i optymalizacji wyglądu naszych stron internetowych.

Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim

Twoje dane osobowe będą ujawniane stronom trzecim jedynie w przypadku, kiedy będzie to konieczne dla realizacji umowy lub jeżeli wcześniej udzieliłeś(-aś) odpowiedniej zgody. Udzielona zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Linki do innych witryn

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do innych witryn internetowych. Należy pamiętać, że nie możemy wywierać żadnego wpływu na zawartość tych witryn, a więc nie możemy także odpowiadać za ochronę ani poufność danych, które udostępnisz odwiedzając takie witryny.

Przekazywanie danych władzom innym państw

Gromadzenie i przekazywanie danych osobowych władzom państwowym i krajowym urzędom będzie następowało jedynie na podstawie przepisów prawa obowiązujących w danym czasie.

Należy mieć na uwadze, że przekazywane mogą być wszystkie dane, które podajesz przy rezerwacji. W celu uzyskania szczegółowych informacji, złożenia reklamacji lub zasięgnięcia informacji na temat danych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +43 5 17661000 (wg stawek lokalnych obowiązujących w Austrii, od poniedziałku do niedzieli oraz w dni ustawowo wolne od pracy w godz. od 08:00 do 20:00) lub za pośrednictwem naszych formularzy kontaktowych.

Austrian Airlines
Office Park 2
P.O.Box 100
1300 Vienna Airport

Dane APIS (Advance Passenger Information System):
W wielu krajach firmy lotnicze są prawnie lub urzędowo zobligowane do przekazywania danych przylatujących pasażerów, zanim jeszcze samolot wyląduje w kraju docelowym, jeżeli dany port docelowy lub przesiadkowy jest zlokalizowany w takim kraju. Zazwyczaj przepisy wymagają przekazania informacji dotyczących dokumentów tożsamości oraz dokumentów podróży (paszporty, wizy) wszystkich pasażerów na pokładzie. Z uwagi na fakt, że zazwyczaj nie dysponujemy tymi danymi, muszą one zostać zebrane na krótko przed odlotem. Coraz częściej odbywa się to z wykorzystaniem„maszynowo odczytywanej informacji“ zakodowanej w nowoczesnych dokumentach podróży. Dane osobowe są pobierane wyłącznie w celu ich bezzwłocznego przesłania do odpowiednich władz w kraju docelowym podróży.

Secure Flight:
Zgodnie z wymaganiami Agencji Bezpieczeństwa Transportu (TSA) jesteś zobligowany(-a) do podania swojego imienia i nazwiska, daty urodzenia i płci celem weryfikacji tych danych z listą osób podejrzanych (Watch List Screening). Obowiązek ten wynika z przepisów Tytułu 49 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, rozdział 114 ustawy o reformie wywiadu i zapobieganiu terroryzmowi z 2004 r. oraz Tytułu 49 Kodeksu Przepisów Federalnych, części 1540 i 1560. Pasażer może również podać numer Redress, o ile go posiada. Jeżeli pasażer nie poda swojego imienia i nazwiska, daty urodzenia i płci, może to skutkować odmową jego przewozu lub odmową wpuszczenia go do samolotu TSA, w ramach swojego systemu ujawniania dokumentacji, może udostępniać podane przez Ciebie dane instytucjom penitencjarnym, służbom wywiadowczym i innym podmiotom. Więcej informacji o polityce prywatności TSA, systemie ujawniania danych z rejestru oraz ocenie wpływu na prywatność można znaleźć w serwisie TSA pod adresem www.tsa.gov.

Podanie danych osoby kontaktowej:
Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 996/2010 (rozporządzenie nr 996/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 października 2010 r. w sprawie badań i profilaktyki wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym i uchylające dyrektywę 94/56/WE) oferujemy Ci możliwość podania na naszej stronie internetowej danych osoby kontaktowej (nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail) na okoliczność wypadku lotniczego. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do tego celu i zostaną usunięte po zrealizowaniu ostatniego odcinka podróży. Należy pamiętać, że dane te nie są związane z rezerwacją i będą musiały zostać ponownie wprowadzone w przypadku zmiany rezerwacji.

Newsletter

Zapiszemy Twoje imię i nazwisko oraz adres e‑mail, aby regularnie wysyłać Ci informacje — jeżeli wyrazisz takie życzenie. Aby zrezygnować z naszego newslettera, wystarczy kliknąć odpowiedni link rezygnacji na dole wiadomości e‑mail lub skontaktować się z nami pod adresem online@austrian.com. Od tej pory nie będziesz już otrzymywać od nas żadnych informacji. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane stronom trzecim.

Austrian Career Cockpit

Poprzez Austrian Career Cockpit możesz wysłać do nas swoją aplikację online lub poprosić o interesujące oferty pracy, które zostaną wysłane na wskazany przez Ciebie adres e-mail. Aby móc korzystać z tej usługi, musisz utworzyć profil zawierający dane osobowe. Informacje te będą traktowane jako ściśle poufne i nie będą przekazywane osobom trzecim. W każdej chwili możesz usunąć zarówno profil, jak i aplikację online. W tym celu należy wysłać e‑mail na adres karriere@austrian.com.  

Ochrona danych

Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony powierzanych nam danych przed przypadkową lub umyślną manipulacją, utratą, usunięciem lub nieuprawnionym dostępem. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne. Przetwarzanie i przekazywanie danych jest chronione protokołem bezpiecznej transmisji danych SSL (Secure Socket Layer).

Dane osobowe są przechowywane na serwerach book.austrian.com w Niemczech (Frankfurt).

Aplikacja mySelfie

Aplikacja mySelfie została opracowana w celu rejestrowania momentów istotnych dla Austrian Airlines oraz oświadczeń naszych pracowników.

Uczestnik udziela Austrian Airlines globalnego, przenoszalnego i niewyłącznego prawa do eksploatacji i wykorzystywania przekazanego wpisu i treści (np. tekstów, fotografii) do odwołania. Austrian Airlines może wykorzystać te zdjęcia w zewnętrznej i wewnętrznej komunikacji. Austrian Airlines może w każdej chwili odrzucić treść otrzymaną od uczestników.

Każdy uczestnik zachowuje osobistą odpowiedzialność za swoją treść. Uczestnik gwarantuje Austrian Airlines, że nie będzie przesyłać wpisów ani treści, których dostarczenie, publikacja lub wykorzystywanie stanowiłoby złamanie obowiązującego prawa lub naruszałoby prawa stron trzecich.wo Wyraźnie zabrania się umieszczania wpisów o charakterze rasistowskim, pornograficznym, nieludzkim, obraźliwym lub nieobyczajnym. Uczestnik gwarantuje, że przekazywana treść nie narusza żadnych praw osób trzecich (w tym zwłaszcza praw autorskich). Użytkownik ma obowiązek ochronić i zabezpieczyć Austrian Airlines oraz pracowników i partnerów tego podmiotu przed uzasadnionymi roszczeniami wynikającymi z publikacji jego wpisu lub treści.

Jeżeli chcesz odwołać swoją zgodę, wyślij swoje zdjęcie wraz z takim odwołaniem na adres public.relations@austrian.com.

Prawo do informacji

Na żądanie poinformujemy Cię, czy Twoje dane są przechowywane, a jeśli tak — jakie. Jeżeli mimo naszych wysiłków zmierzających do utrzymania dokładności i aktualności danych okażą się one niepoprawne, dokonamy ich korekty na Twoje życzenie.

Zgodnie z przepisami austriackiej ustawy o ochronie danych (w szczególności § § 26–28 DSG 2000) w każdej chwili masz prawo do uzyskania informacji na temat przechowywanych danych osobowych, jak również żądania ich korekty lub usunięcia.

Online Booking and Web Check-in

All personal data collected during visits on our websites will be processed in accordance with Austrian legislation valid at the time (Data Protection Act). All personal data will be encrypted before being transmitted into our booking or check-in system. If you are inactive on our website for longer than 20 minutes (online booking) or 30 minutes (web check-in), we will automatically log you out for reasons of security.

If you frequently book online, you can save your data in a profile – that way you do not need to re-enter it each time you visit. You can delete those data at any time. We will treat your details as strictly confidential and will not pass them on to third parties for commercial purposes.

Cookies

A so-called “browser cookie” is a small text file which a web server (the web server of www.austrian.com, for example) sends to your browser when you visit a website. Cookies do not present a danger for your computer in principle, as they are merely blocks of text and not executable programs. 

We use cookies to take into account the preferences of our website visitors, and optimise the way our sites are designed to meet these needs. For an overview of the browser cookies used, the function and the service providers commissioned, please click here. Up to 730 days of our cookies are stored on your device. By using this website, you are declaring that you consent to the use of data collected about you. 

You can set your browser in such a way that your consent must be gained before a cookie is used, or that the storage of cookies on your computer is refused in general. 

If the file is stored, our web server can recognise your computer. On subsequent visits, and when switching between functions requiring you to input a password, using the cookie means you can save yourself the time it takes to do so. In this way, cookies make it easier for you to use web sites requiring user inputs. Although our offers can also be used without cookies in principle, we cannot guarantee error-free behaviour.

Cookies of third parties

On some websites, content and services are integrated from other providers (e.g. Adition, Google, Facebook and Zanox) which cookies and active components can also use. We have no influence over the processing of personal data by these providers. 

We make it possible for you to exclude yourself from the aggregation and analysis of your data for online marketing purposes. To perform this exclusion, please click here. By clicking here, you will trigger the storage of a browser cookie. The exclusion is stored in this cookie. If you delete your browser cookies, you will need to perform this click again. If you visit our site via other devices or web browsers as well, you will need to carry out the exclusion again on the device in question. 

To find out more about how your data are handled by the respective providers, please see their internet sites. To delete browser cookies which have already been stored, you can open the links below to retrieve instructions for your browser: 

Use of Web Analysis Tools

Adobe Analytics

We use Adobe Analytics, in the Adobe Online Marketing Cloud, to host web data and information (‘data’). Adobe is an ASP (‘Application Service Provider’) which provides a service entitled Adobe Analytics for tracking and analysing customer websites. We use this service to analyse visits to our website, with the aim of understanding the needs of our customers and continuously improving the website and mobile app on the basis of these data. The data gathered are not connected with a specific person. Only anonymous, aggregated data are evaluated for statistical purposes during the web analysis.

To deactivate the gathering of data by Adobe Online Marketing Suite, please click here.

ClickTale

We use the analysis service ‘ClickTale’ on our website. ClickTale can log mouse clicks, mouse movements and scrolling behaviour. ClickTale then stores your form entries during the booking, enabling us to optimise the process. We use the information processed by ClickTale to continuously improve our website and design it to be more user-friendly.

To deactivate the gathering of data by ClickTale, please click here.

Collecting and Processing Personal Data

We save your personal data if you choose to share them with us for instance when registering, participating in a survey, entering a competition or placing a contract (e.g. flight trip).

Beyond that we analyze the visits on our website with the aim to better understand our customers' needs and, based on those findings, continuously improve the online platform. To this end we save the IP addresses of our visitors' Internet service providers by default. The IP address is not linked to an individual person. Within this web analysis we evaluate anonymous, aggregated data for statistical purposes only.

We use cookies to follow up on our visitors' preferences and to optimize the appearance of our websites.

Disclosure of personal data to third parties

Your personal data will only be disclosed to third parties if necessary for the completion of a contract or if you have consented to it beforehand. A consent once given can be revoked at any time.

Links to other Websites

Our website may contain links to other websites. Please note that we cannot exert any influence on other websites and therefore cannot be held responsible for the protection and confidentiality of the data you share when visiting such websites.

Weryfikacja transakcji płatniczych

Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji transakcji płatniczych w celu zapobiegania oszustwom i innym nadużyciom. W tym celu możemy korzystać z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł. W przypadku podejrzenia i/lub wykrycia nadużyć zastrzegamy sobie także prawo do przekazania informacji (w tym danych osobowych) innym podmiotom w Grupie Lufthansa (w tym Austrian Airlines, Eurowings, Germanwings, Brussels Airlines, SWISS Global Air Lines AG, Edelweiss Air AG, SWISS International Air Lines AG, Miles and More GmbH), które mogą weryfikować dane na własne potrzeby.

Data Transmission to Foreign Authorities

The collection and transmission of personal data to government authorities and national agencies will only be done under legal provisions applicable at the time.

Please note that all data you provide during a booking may be subject to transmission. For more details, complaints or data information please feel free to contact us on telephone number +43 5 17661000 (at local rates within Austria, Mon-Sun, public holidays 08:00 a.m. to 08:00 p.m.) or via our contact forms.

Austrian Airlines
Office Park 2
P.O.Box 100
1300 Vienna Airport

APIS data (Advance Passenger Information System)

In many countries aviation companies are legally or officially obliged to transmit passenger data before the arrival of the aircraft in the country of destination, if your destination airport or a connecting airport is situated in such country. Those legal provisions as a rule include the transmission of data of identification and travelling documents (passport, visa) of all passengers aboard. As we normally do not have those data, they need to be collected until shortly before departure. This is more and more done by means of the „machine-readable section“ of modern travelling documents. The collection of data exclusively serves the purpose of direct transmission to the authorities of the country of destination. <´/p>

Secure Flight

In accordance with the regulations of the Transportation Security Administration (TSA) you are obliged to state your full name, date of birth and sex for the purpose of Watch List Screening under 49 U.S.C. section 114 of the Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004 and 49. C.F.R. parts 1540 and 1560. If available, you may also enter your redress number. In case you do not state your full name, date of birth and sex, you may be denied transportation or the right to enter the boarding area. Within its publicized documentation system the TSA may exchange the data you provided with correctional facilities, intelligence services and other organizations. For more on TSA privacy policies, or to review the system of records notice and the privacy impact assessment, please see the TSA Web site at www.tsa.gov.

Entering a contact person

In accordance with the Regulation (EU) No 996/2010 (Regulation No 996/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 on the investigation and prevention of accidents and incidents in civil aviation and repealing Directive 94/56/EC) we offer you the possibility to enter a contact person’s name, phone number or email address on our homepage, to be contacted in case of an aircraft accident. Those data will be solely used for such purpose and be deleted after the last flight you took. Please note that those data are not linked to your booking and will have to be re-entered in case of a change of booking.

Newsletter

We save your name and email address in order to send you regular information – if requested. To unregister from our newsletter you may click on the "unsuscribe" link at the bottom of the email or contact us at online@austrian.com.

You will not receive any further items as of then. We will not share your personal data with third parties.

Austrian Career Cockpit

Via the Austrian Career Cockpit you can send us your online application directly or request interesting job offers to be sent to you by email. For this service you will need to create a profile containing your personal data. We will treat your details in strict confidentiality and will not pass them on to third parties. You can delete your profile or your online application at any time. To do so, please send an email to karriere@austrian.com.

Data Security

We take technical and organizational safety measures to protect the data you put at our disposal against incidental or wilful manipulation, loss, deletion or unauthorized access. Our safety measures are continuously being improved following new technological developments. Data processing and transmission are done using SSL protocol (Secure Socket Layer).

Your personal data are being stored at the servers of book.austrian.com in Germany (Frankfurt).

mySelfie App

mySelfie APP was programmed for the purpose of capturing Austrian moments and statements of our employees.

The participant grants Austrian Airlines a global, transferrable and non-exclusive right of exploitation and usage to the transferred entry and content (e.g. text, photographs) until revoked. Austrian Airlines can use the pictures for external and internal communication purposes. Austrian Airlines can reject content from participants at any time.

Every participant remains personally responsible for his/her content. The participant guarantees Austrian Airlines that he or she will not submit any entries or content whose provision, publication or usage breaches applicable law or violates the rights of third parties. It is explicitly prohibited to post entries which are racist, pornographic, inhuman, offensive or transgress standards of public decency. The participant guarantees that the transferred content does not violate any rights of third parties (especially copyrights). The participant is obliged to hold free and indemnify Austrian Airlines and its employees and partners with regard to justified claims resulting from the publication of its entry or its content.

If you would like to revoke your permission, please send your picture and the revocation to public.relations@austrian.com.

Right to Information

Upon request we will inform you whether or not your personal data have been stored with us, respectively what kind of data those are. Should the information stored be false despite our efforts to maintain accuracy and currentness of data, we will correct the data upon your request.

You have the right to information on and the correction or deletion of stored personal data under the provisions of the Austrian Data Protection Act (in particular §§ 26 – 28 DSG 2000) at any time.