Main Content

Polityka prywatności

Ochrona danych to nasz największy priorytet

Rezerwujesz bilet przez Internet? Ubiegasz się o pracę u nas? Zamawiasz nasz newsletter lub odprawiasz się na kolejny rejs online?

Powierzasz nam dużą ilość swoich danych osobowych — traktujemy je z najwyższą starannością, ponieważ ochrona prywatności przy przetwarzaniu danych osobowych jest przedmiotem naszej najwyższej troski we wszystkich procedurach.

Korzystając z naszej witryny internetowej, akceptujesz naszą politykę prywatności.

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie tylko do niniejszej witryny internetowej. Strony niniejszej witryny mogą zawierać łącza do innych operatorów w ramach Austrian Airlines AG lub poza nią, wobec których niniejsze warunki nie mają zastosowania, i za które w związku z tym nie możemy brać odpowiedzialności.

W celu technicznej i organizacyjnej obsługi niniejszej witryny internetowej korzystamy z usług wybranych dostawców, którzy zobowiązani są umownie do przetwarzania wszystkich otrzymanych danych zgodnie z naszymi instrukcjami.

Rezerwacja i odprawa online

Wszelkie dane osobowe zebrane podczas wizyt na naszych stronach internetowych będą przetwarzane zgodnie z austriackimi przepisami obowiązującymi w danym czasie (ustawa o ochronie danych). Wszystkie dane osobowe zostaną zaszyfrowane przed ich przesłaniem do naszego systemu rezerwacyjnego lub systemu odprawy. Jeżeli nie wykonasz żadnej operacji w naszej witrynie internetowej przez okres dłuższy niż 20 minut (rezerwacja online) lub 30 minut (odprawa online), zostaniesz automatycznie wylogowany ze względów bezpieczeństwa.

Jeżeli często dokonujesz rezerwacji przez internet, możesz zapisać swoje dane w profilu — dzięki temu nie musisz ich wprowadzać za każdym razem. Zapamiętane dane można usunąć w każdej chwili. Informacje te będą traktowane jako ściśle poufne i nie będą przekazywane stronom trzecim w celach komercyjnych.

Pliki cookie

Tzw. plik cookie przeglądarki to mały plik tekstowy, który serwer sieciowy (np. serwer sieciowy witryny www.austrian.com) przesyła do Twojej przeglądarki, kiedy odwiedzasz daną witrynę internetową. Pliki cookie zasadniczo nie stanowią zagrożenia dla Twojego komputera, ponieważ są to tylko bloki tekstu, a nie wykonywalne programy. 

Aby uwzględnić preferencje użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową, korzystamy z plików cookie. Dzięki temu możemy optymalizować nasze strony pod kątem potrzeb użytkowników. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z ogólnymi informacjami na temat wykorzystywanych plików cookie przeglądarki, funkcji oraz podmiotów, z których usług korzystamy. Nasze pliki cookie pozostają zapisane na Twoim urządzeniu przez maksymalnie 730 dni. Korzystając z niniejszej witryny internetowej oświadczasz, że zgadzasz się na wykorzystywanie danych zebranych na Twój temat. 

W swojej przeglądarce internetowej możesz wprowadzić takie ustawienia, aby każdorazowe użycie pliku cookie wymagało Twojej uprzedniej zgody, a nawet ogólnie zablokować zapisywanie plików cookie na Twoim komputerze. 

Jeżeli plik cookie zostanie zapisany, nasz serwer sieciowy będzie mógł rozpoznać Twój komputer. Dzięki plikom cookie przy kolejnej wizycie oraz przy przełączaniu się między funkcjami wymagającymi wprowadzania hasła możesz zaoszczędzić nieco czasu. Pliki cookie mogą zatem ułatwiać korzystanie z witryn internetowych wymagających wprowadzania danych przez użytkownika. Mimo że z naszych ofert można zasadniczo korzystać także bez plików cookie, nie możemy zagwarantować bezbłędnego działania stron internetowych.

Pliki cookie i strony trzecie

Na niektórych stronach internetowych treść i usługi są zintegrowane z treścią innych dostawców (np. Adition, Google, Facebook i Zanox), którzy również mogą używać plików cookie i aktywnych komponentów. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty. 

Umożliwiamy Ci wykluczenie Twoich danych z agregacji i analizy na potrzeby marketingu online. Aby wykluczyć dane, kliknij tutaj. Kliknięcie tutaj spowoduje zapisanie pliku cookie przeglądarki. W pliku tym jest przechowywane żądanie wykluczenia. Jeżeli usuniesz pliki cookie przeglądarki, musisz ponownie kliknąć na ten link. Jeżeli odwiedzisz naszą stronę za pomocą innego urządzenia lub przeglądarki, również musisz ponownie zażądać takiego wykluczenia. 

Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Twoich danych przez poszczególne podmioty znajdziesz na ich stronach internetowych. Aby usunąć już zapisane pliki cookie przeglądarki, możesz otworzyć poniższe linki i zapoznać się z instrukcją dotyczącą danej przeglądarki: 

Korzystanie z narzędzi analityki sieciowej

Adobe Analytics

Używamy Adobe Analytics, w Adobe Online Marketing Cloud, do przechowywania danych sieciowych i informacji („danych”). Adobe jest dostawcą usług aplikacyjnych („ASP”) świadczącym usługę Adobe Analytics służącą do śledzenia i analizowania ruchu na stronach internetowych klienta. Korzystamy z tej usługi w celu analizowania wizyt na naszych stronach internetowych, aby zrozumieć potrzeby naszych klientów i stale udoskonalać naszą witrynę internetową oraz mobilną aplikację na podstawie tych danych. Gromadzone dane nie są powiązane z konkretną osobą. W ramach analityki sieciowej oceniane są anonimowe, zagregowane dane, wyłącznie dla potrzeb statystycznych.

W celu dezaktywacji gromadzenia danych przez Adobe Online Marketing Suite prosimy kliknąć tutaj.

ClickTale

W naszej witrynie internetowej korzystamy z usługi analitycznej ‘ClickTale’. ClickTale może rejestrować kliknięcia i ruchy myszą oraz przewijanie strony. ClickTale następnie zapisuje Twoje wpisy do formularza przy rezerwacji, umożliwiając nam optymalizację tego procesu. Informacje przetwarzane przez ClickTale wykorzystujemy do nieustannego doskonalenia naszej strony oraz projektowania jej w sposób bardziej przyjazny dla użytkownika.

Kliknij tutaj, aby dezaktywować gromadzenie danych przez ClickTale.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Zapisujemy Twoje dane osobowe, jeżeli zgodziłeś(-aś) się je nam udostępnić np. przy rejestracji, udziale w ankiecie lub konkursie, lub przy zawieraniu umowy (np. na podróż lotniczą).

Ponadto analizujemy wizyty na naszych stronach internetowych w celu lepszego zrozumienia potrzeb naszych klientów oraz — na podstawie tej wiedzy — ustawicznego doskonalenia naszej platformy internetowej. W związku z tym domyślnie zapisujemy adresy IP dostawców usług internetowych naszych gości. Adres IP nie jest powiązany z konkretną osobą. W ramach analityki sieciowej oceniamy anonimowe, zagregowane dane, wyłącznie dla potrzeb statystycznych.

Pliki cookie wykorzystujemy do śledzenia preferencji naszych gości i optymalizacji wyglądu naszych stron internetowych.

Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim

Twoje dane osobowe będą ujawniane stronom trzecim jedynie w przypadku, kiedy będzie to konieczne dla realizacji umowy lub jeżeli wcześniej udzieliłeś(-aś) odpowiedniej zgody. Udzielona zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Linki do innych witryn

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do innych witryn internetowych. Należy pamiętać, że nie możemy wywierać żadnego wpływu na zawartość tych witryn, a więc nie możemy także odpowiadać za ochronę ani poufność danych, które udostępnisz odwiedzając takie witryny.

Weryfikacja transakcji płatniczych

Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji transakcji płatniczych w celu zapobiegania oszustwom i innym nadużyciom. W tym celu możemy korzystać z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł. W przypadku podejrzenia i/lub wykrycia nadużyć zastrzegamy sobie także prawo do przekazania informacji (w tym danych osobowych) innym podmiotom w Grupie Lufthansa (w tym Austrian Airlines, Eurowings, Germanwings, Brussels Airlines, SWISS Global Air Lines AG, Edelweiss Air AG, SWISS International Air Lines AG, Miles and More GmbH), które mogą weryfikować dane na własne potrzeby.

Przekazywanie danych władzom innym państw

Gromadzenie i przekazywanie danych osobowych władzom państwowym i krajowym urzędom będzie następowało jedynie na podstawie przepisów prawa obowiązujących w danym czasie.

Należy mieć na uwadze, że przekazywane mogą być wszystkie dane, które podajesz przy rezerwacji. W celu uzyskania szczegółowych informacji, złożenia reklamacji lub zasięgnięcia informacji na temat danych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +43 5 17661000 (wg stawek lokalnych obowiązujących w Austrii, od poniedziałku do niedzieli oraz w dni ustawowo wolne od pracy w godz. od 08:00 do 20:00) lub za pośrednictwem naszych formularzy kontaktowych.

Austrian Airlines
Office Park 2
P.O. Box 100
1300 Vienna Airport

Dane APIS (Advance Passenger Information System)

W wielu krajach firmy lotnicze są prawnie lub urzędowo zobligowane do przekazywania danych przylatujących pasażerów, zanim jeszcze samolot wyląduje w kraju docelowym, jeżeli dany port docelowy lub przesiadkowy jest zlokalizowany w takim kraju. Zazwyczaj przepisy wymagają przekazania informacji dotyczących dokumentów tożsamości oraz dokumentów podróży (paszporty, wizy) wszystkich pasażerów na pokładzie. Z uwagi na fakt, że zazwyczaj nie dysponujemy tymi danymi, muszą one zostać zebrane na krótko przed wylotem. Coraz częściej odbywa się to z wykorzystaniem„maszynowo odczytywanej informacji“ zakodowanej w nowoczesnych dokumentach podróży. Dane osobowe są pobierane wyłącznie w celu ich bezzwłocznego przesłania do odpowiednich władz w kraju docelowym podróży.

Secure Flight

Zgodnie z wymaganiami Agencji Bezpieczeństwa Transportu (TSA) jesteś zobligowany(-a) do podania swojego imienia i nazwiska, daty urodzenia i płci celem weryfikacji tych danych z listą osób podejrzanych (Watch List Screening). Obowiązek ten wynika z przepisów Tytułu 49 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, rozdział 114 ustawy o reformie wywiadu i zapobieganiu terroryzmowi z 2004 r. oraz Tytułu 49 Kodeksu Przepisów Federalnych, części 1540 i 1560. Pasażer może również podać numer Redress, o ile go posiada. Jeżeli pasażer nie poda swojego imienia i nazwiska, daty urodzenia i płci, może to skutkować odmową jego przewozu lub odmową wpuszczenia go do samolotu TSA, w ramach swojego systemu ujawniania dokumentacji, może udostępniać podane przez Ciebie dane instytucjom penitencjarnym, służbom wywiadowczym i innym podmiotom. Więcej informacji o polityce prywatności TSA, systemie ujawniania danych z rejestru oraz ocenie wpływu na prywatność można znaleźć w serwisie TSA pod adresem www.tsa.gov.

Podanie danych osoby kontaktowej

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 996/2010 (rozporządzenie nr 996/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 października 2010 r. w sprawie badań i profilaktyki wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym i uchylające dyrektywę 94/56/WE) oferujemy Ci możliwość podania na naszej stronie internetowej danych osoby kontaktowej (nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail) na okoliczność wypadku lotniczego. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do tego celu i zostaną usunięte po zrealizowaniu ostatniego odcinka podróży. Należy pamiętać, że dane te nie są związane z rezerwacją i będą musiały zostać ponownie wprowadzone w przypadku zmiany rezerwacji.

Newsletter

Zapiszemy Twoje imię i nazwisko oraz adres e‑mail, aby regularnie wysyłać Ci informacje — jeżeli wyrazisz takie życzenie. Aby zrezygnować z naszego newslettera, wystarczy kliknąć odpowiedni link rezygnacji na dole wiadomości e‑mail lub skontaktować się z nami pod adresem online@austrian.com.

Od tej pory nie będziesz już otrzymywać od nas żadnych informacji. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane stronom trzecim.

Austrian Career Cockpit

Poprzez Austrian Career Cockpit możesz wysłać do nas swoją aplikację online lub poprosić o interesujące oferty pracy, które zostaną wysłane na wskazany przez Ciebie adres e-mail. Aby móc korzystać z tej usługi, musisz utworzyć profil zawierający dane osobowe. Informacje te będą traktowane jako ściśle poufne i nie będą przekazywane osobom trzecim. W każdej chwili możesz usunąć zarówno profil, jak i aplikację online. W tym celu należy wysłać e‑mail na adres karriere@austrian.com.

Ochrona danych

Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony powierzanych nam danych przed przypadkową lub umyślną manipulacją, utratą, usunięciem lub nieuprawnionym dostępem. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne. Przetwarzanie i przekazywanie danych jest chronione protokołem bezpiecznej transmisji danych SSL (Secure Socket Layer).

Dane osobowe są przechowywane na serwerach book.austrian.com w Niemczech (Frankfurt).

Aplikacja mySelfie

Aplikacja mySelfie została opracowana w celu rejestrowania momentów istotnych dla Austrian Airlines oraz oświadczeń naszych pracowników.

Uczestnik udziela Austrian Airlines globalnego, przenoszalnego i niewyłącznego prawa do eksploatacji i wykorzystywania przekazanego wpisu i treści (np. tekstów, fotografii) do odwołania. Austrian Airlines może wykorzystać te zdjęcia w zewnętrznej i wewnętrznej komunikacji. Austrian Airlines może w każdej chwili odrzucić treść otrzymaną od uczestników.

Każdy uczestnik zachowuje osobistą odpowiedzialność za swoją treść. Uczestnik gwarantuje Austrian Airlines, że nie będzie przesyłać wpisów ani treści, których dostarczenie, publikacja lub wykorzystywanie stanowiłoby złamanie obowiązującego prawa lub naruszałoby prawa stron trzecich.wo Wyraźnie zabrania się umieszczania wpisów o charakterze rasistowskim, pornograficznym, nieludzkim, obraźliwym lub nieobyczajnym. Uczestnik gwarantuje, że przekazywana treść nie narusza żadnych praw osób trzecich (w tym zwłaszcza praw autorskich). Użytkownik ma obowiązek ochronić i zabezpieczyć Austrian Airlines oraz pracowników i partnerów tego podmiotu przed uzasadnionymi roszczeniami wynikającymi z publikacji jego wpisu lub treści.

Jeżeli chcesz odwołać swoją zgodę, wyślij swoje zdjęcie wraz z takim odwołaniem na adres public.relations@austrian.com.

Prawo do informacji

Na żądanie poinformujemy Cię, czy Twoje dane są przechowywane, a jeśli tak — jakie. Jeżeli mimo naszych wysiłków zmierzających do utrzymania dokładności i aktualności danych okażą się one niepoprawne, dokonamy ich korekty na Twoje życzenie.

Zgodnie z przepisami austriackiej ustawy o ochronie danych (w szczególności § § 26–28 DSG 2000) w każdej chwili masz prawo do uzyskania informacji na temat przechowywanych danych osobowych, jak również żądania ich korekty lub usunięcia.