Situaţii neprevăzute pentru întârzieri lungi

Planul pentru situaţii neprevăzute pentru întârzieri lungi la bordul avionului

Introducere  

Scopul Austrian este să facă din fiecare zbor o experienţă sigură şi plăcută şi să îmbunătăţească confortul clientului la sol şi în aer. Planul Austrian pentru situaţii neprevăzute pentru întârzieri lungi la bordul avionului ("Planul pentru situaţii neprevăzute ") este un alt pas spre atingerea acestui obiectiv.  

Acest Plan pentru situaţii neprevăzute a fost dezvoltat pentru a reflecta angajamentul nostru ca operator de transport premium care oferă servicii complete şi pentru a oferi pasagerilor noştri informaţii clare cu privire la ce pot aştepta de la noi, în special în timpul operaţiunilor ocazionale, neregulate inevitabile. Planul pentru situaţii neprevăzute conţine angajamente specifice, care ne vor permite să acţionăm prompt pentru a satisface aşteptările şi nevoile clienţilor noştri.  

Planul pentru situaţii neprevăzute pentru întârzieri lungi la bordul avionului  

Acest Plan pentru situaţii neprevăzute este adoptat pentru toate zborurile regulate şi charter publice operate cu o aeronavă de minimum 30 locuri pentru pasageri de către Austrian. Acest plan pentru situaţii neprevăzute poate fi modificat fără notificare şi este separat de, şi nu face parte din, contractul de transport cu Austrian.  

Angajamentul Austrian faţă de Clienţii săi:  

Pentru zborurile internaţionale care fac obiectul acestui Plan pentru situaţii neprevăzute care pleacă de la sau ajung  la un aeroport din SUA, Austrian nu va permite staţionarea unei aeronave pe pistă mai mult de patru ore. Înainte de terminarea perioadei de patru ore, Austrian va întoarce aeronava la poartă, sau la un alt punct de debarcare adecvat, unde pasagerii vor putea debarca.  

Întârzierile de peste patru ore pot fi necesare dacă există restricţii legate de siguranţă sau legate de securitate sau  în cazul în care controlul traficului aerian indică pilotului aflat la comanda aeronavei că întoarcerea la poarta sau lăsarea pasagerilor să debarce în altă parte ar perturba în mod semnificativ operaţiunile aeroportului.  

Pentru toate zborurile care intră sub incidenţa acestui Plan pentru situaţii neprevăzute, Austrian va oferi hrană adecvată şi apă potabilă cel târziu la două ore după ce aeronava părăseşte poarta (în cazul plecării) sau aterizează (în cazul sosirii) dacă aeronava rămâne pe pistă.  

Serviciul poate fi exclus dacă există restricţii legate de siguranţă sau pilotul aflat la comanda aeronavei stabilește faptul că începerea serviciului ar duce la întârzieri suplimentare sau oportunităţi de plecare ratate.   Pentru toate zborurile care intră sub incidenţa acestui Plan pentru situaţii neprevăzute, Austrian va oferi facilităţi sanitare, precum şi o atenţie medicală adecvată, dacă este necesar, pe durata rămânerii pe pistă a aeronavei.  

Austrian dispune de resurse suficiente pentru a pune în aplicare acest Plan pentru situaţii neprevăzute.   Austrian a coordonat acest Plan pentru situaţii neprevăzute cu autorităţile aeroportuare locale, Serviciul Vamă şi Protecţia Frontierelor al SUA (CBP) şi Administraţia Securităţii Transporturilor (TSA).

Introduction

It is Austrian's aim to make every flight a safe and pleasant experience and further enhance customer comfort on the ground and in the air. Austrian's Contingency Plan for Lengthy Tarmac Delays ("Contingency Plan") is another step to reach this goal.

This Contingency Plan has been developed to reflect our commitment as a full-service premium carrier and to provide our passengers with clear information about what they can expect from us, particularly during occasional, inevitable irregular operations. The Contingency Plan contains specific commitments which will allow us to act promptly to meet our customer's needs and expectations.

Contingency Plan for Lengthy Tarmac Delays

This Contingency Plan is adopted for all scheduled and public charter flights operated with an aircraft equal to or greater than 30 passenger seats by Austrian. This Contingency Plan is subject to change without notice and is separate from and does not form part of Austrian's Contract of Carriage.

Austrian's Commitment to its Customers

For international flights covered by this Contingency Plan that depart from or arrive at a covered U.S. airport, Austrian will not permit an aircraft to remain on the tarmac for more than four hours. Prior to reaching four hours, Austrian will return the aircraft to the gate, or another suitable disembarkation point, where passengers will be allowed to deplane.

Delays longer than four hours may be necessary if there are safety-related or security-related restrictions or air traffic control advises the pilot-in-command that returning to the gate or permitting passengers to disembark elsewhere would significantly disrupt airport operations.

For all flights covered by this Contingency Plan, Austrian will provide adequate food and potable water no later than two hours after the aircraft leaves the gate (in the case of departure) or touches down (in the case of arrival) if the aircraft remains on the tarmac.

Service may be precluded if there are safety-related or security-related restrictions or the pilot-in-command determines that the commencement of service would lead to further delays or missed opportunities for departure.

For all flights covered by this Contingency Plan, Austrian will provide operable lavatory facilities, as well as adequate medical attention if needed, while the aircraft remains on the tarmac.

  • Austrian Airlines will ensure that passengers on the delayed flight will receive notifications regarding the status of the delay every 30 minutes, while the aircraft is delayed, including the reason for the tarmac delay, if known.
  • will notify passengers on the delayed flight beginning 30 minutes after scheduled departure time (including any revised departure time that passengers were notified about before boarding) and every 30 minutes thereafter that they have the opportunity to deplane from an aircraft that is at the gate or another disembarkation area with the door open if the opportunity to deplane actually exist

Austrian has sufficient resources to implement this Contingency Plan.

Austrian has coordinated this Contingency Plan with local airport authorities, U.S. Customer and Border Protection (CBP) and the Transportation Security Administration (TSA) at each U.S. large hub airport, medium hub airport, small hub airport and non-hub airport that the carrier serves, as well as its regular U.S. diversion airport.