Condiţiile generale de transport pentru pasageri şi bagaje – Viena, iunie 2015