Karta przedpłacona Austrian

Unia Europejska ustaliła prawa pasażerów, które w określonych przypadkach upoważniają ich do otrzymania odszkodowania (patrz Prawa Pasażera). W celu stworzenia rozwiązania przyjaznego dla klientów Austrian Airlines Group wprowadziła kartę przedpłaconą Austrian, która zastąpiła wcześniejsze wypłaty gotówkowe. Karta przedpłacona Austrian umożliwia pasażerom wypłatę rekompensaty za szkodę w bankomacie lub wykorzystanie przyznanych środków bezpośrednio w sklepie/punkcie usługowym.

Jak używać karty?

Wypłacanie gotówki z bankomatu

  • Wybierz żądany język
  • Wprowadź numer PIN
  • Wybierz opcję „Wypłata z konta” (jeżeli dotyczy)
  • Wprowadź żądaną kwotę
  • Potwierdź kwotę

Płatność w placówce handlowej/usługowej

  • Wybierz żądany język
  • Wprowadź numer PIN
  • Potwierdź kwotę płatności za zakupy

Tutaj możesz przeglądać ostatnie transakcje i pozostałe saldo, wprowadzając kod dostępu internetowego: Zapytanie o saldo online

Saldo na rachunku karty jest podawane w euro. W przypadku wypłat gotówki lub płatności bezgotówkowych w krajach spoza Europejskiej Unii Walutowej odpowiednia kwota w walucie zagranicznej zostanie przeliczona po aktualnym dziennym kursie.

Warunki Paylife

Gdzie można skorzystać z karty?

Gotówkę można wypłacić z ponad 950 000 bankomatów na całym świecie. Karta jest również akceptowana w ponad 7 milionach placówek handlowych i usługowych w Austrii i ponad 120 innych krajach. Bankomaty oraz placówki akceptujące kartę są oznaczone logo Maestro.