Karty przedpłacone Austrian

Unia Europejska ustaliła prawa pasażerów, które w określonych przypadkach upoważniają ich do otrzymania odszkodowania (patrz "Prawa Pasażera"). W celu stworzenia przyjaznego rozwiązania dla swoich klientów, Austrian Airlines Group wprowadziło kartę przedpłaconą Austrian, która zastąpiła wcześniejsze płatności gotówkowe w ramach przyznanych odszkodowań. Karta przedpłacona Austrian umożliwia pasażerom wypłatę rekompensaty za szkodę w bankomacie lub wykorzystanie przyznanych środków bezpośrednio w sklepie/punkcie usługowym.

Jak korzystać z karty?

Wypłacanie gotówki z bankomatów 

  • Wybierz język
  • Wprowadź numer PIN
  • Wybierz opcję "Wypłata" (jeśli dostępna)
  • Wprowadź żądaną kwotę
  • Potwierdź żądaną kwotę

Płatność w sklepie/punkcie usługowym 

  • Wybierz język
  • Wybierz numer PIN
  • Potwierdź wartość zakupu

Tutaj można wyświetlić historię ostatnich transakcji oraz sprawdzić saldo poprzez wprowadzenie internetowego kodu dostępu:

Sprawdź saldo online

Saldo na karcie wyrażone jest w Euro. W przypadku wypłaty gotówki lub płatności bezgotówkowych w krajach nie będących członkami Europejskiej Unii Walutowej, odpowiednia kwota w walucie obcej zostanie przeliczona zgodnie z obowiazującym kursem wymiany walut. Tutaj możesz sprawdzić aktualny kurs wymiany: 


FAQ

Regulamin 

 

Gdzie można skorzystać z karty?

Można wypłacić gotówkę w ponad 950,000 bankomatów na całym świecie. Karta jest również akceptowana przez ponad 7 milionów punktów usługowych w Austrii i 120 innych krajach. Bankomaty i punkty usługowe oznaczone są znakiem Maestro.