Agent Manager Condiţii

Termeni şi condiţii de utilizare

1. Conţinutul Programului
Agent Manager este o platformă de rezervări şi informaţii on-line pe care Austrian Airlines AG (denumită în continuare în text ‘OS’) o pune la dispoziţia Agenţiilor de Turism în scopul vânzării biletelor de avion. OS pune aplicaţia Agent Manager la dispoziţia Agenţiilor de Turism fără a percepe comision de utilizare. La folosirea sistemului, agenţiile de Turism transmit sumele de plată aferente serviciilor de intermediere şi rezervare nu către OS ci, în calitate de prestator de serviciu, exclusiv beneficiarului (clientului). Plăţile pentru serviciile de intermediere şi rezervare precum şi celelalte cheltuieli asociate utilizării aplicaţiei Agent Manager nu sunt aşadar plătite separat de OS în conformitate cu situaţia actuală a pieţei.

2. Utilizare
2.1 Persoanele care au dreptul de a folosi sistemul
2.1.1 Dreptul de a folosi sistemul revine:
Tuturor societăţilor care funcţionează în calitate de Agenţie de Turism în Romania şi pot prezenta un extras din registrul comerţului care să dovedească acest lucru, sau alte persoane independente care operează o agenţie de Turism în Romania, cu condiţia ca aceasta să funcţioneze activ şi continuu şi să poată prezenta un certificat care să demonstreze acest lucru şi activitatea acesteia să fie orientată în mod activ şi continuu spre obţinerea de profit, respectiv vânzare de bilete de avion către terţi. Din acest motiv persoanele care achiziţionează bilete de avion cu precădere pentru uz propriu şi alte persoane private sau consumatori sunt excluse de la utilizarea aplicaţiei Agent Manager. OS îşi rezervă dreptul de a analiza documentaţia corespunzătoare (extrasul din registrul comerţului, certificatul comercial sau alte documente similare).
2.1.2 Persoanele care au dreptul de a folosi sistemul sunt denumite în continuare în prezentul text ‘Agenţie de Turism’.
2.1.3 Toate Agenţiile de Turism trebuie să fie gestionate într-o bază de Turism la OS. Prin urmare, Agenţiile de Turism primesc un număr de Identificare Agenţie de Turism desemnat de către OS care este folosit ca nume de utilizator pentru accesul utilizatorului
2.2 Începutul utilizării
Folosind înregistrarea pe internet, sunt furnizate participantului un nume de utilizator şi o parolă aleasă de participantul însuşi (acces utilizator).
2.3 Înregistrare acces utilizator
2.3.1 Pentru a folosi aplicaţia Agent Manager, Agenţia de Turism are nevoie de următoarele:
- un contract de colaborare încheiat cu OS în care este atribuit numărul său de identificare ca Agenţie de Turism OS (număr de înregistrare intern OS)
şi
- acces utilizator
2.3.2 Dacă Agenţia de Turism foloseşte un număr de identificare ca Agenţie de Turism OS, accesul de utilizator la aplicaţia OS Agent Manager poate fi plasat pe pagina de înregistrare www.Agentmanager.ro folosind link-ul “Register now” (înregistrează acum) . OS va verifica datele Agenţiei de Turism şi în mod obişnuit va emite accesul de utilizator în termen de 2 zile lucrătoare. Agenţia de Turism primeşte confirmarea emiterii accesului de utilizator prin intermediul unui mesaj de poştă electronică transmis la adresa de poştă electronică trecuta în profilul de utilizator.
2.3.3 Datele solicitate de către OS la înregistrare urmează a fi furnizate într-o manieră completă şi corectă. În cazul în care datele furnizate suferă modificări ulterior înregistrării, Agenţia de Turism are obligaţia de a corecta datele în cauză. Înregistrarea accesului de utilizator de către o persoană juridică poate fi efectuată numai printr-o persoană fizică având autoritate de reprezentare, al cărui nume trebuie comunicat.
2.3.4 La înregistrarea accesului de utilizator, se consideră acceptate prezentele Condiţii şi Termeni de Utilizator.
Nu poate fi ridicată o plângere împotriva autorizaţiei de folosire.
2.4 Folosirea Accesului de Utilizator/Pierderea Numelui şi Parolei de Utilizator
2.4.1 La înregistrare, Agenţia de Turism emite o parolă de identificare. Pentru a evita folosirea abuzivă, aceasta se va asigura că parola nu este cunoscută de o terţă parte.
2.4.2 Agenţia de Turism are obligaţia de a schimba parola la intervale regulate, precum şi imediat ce un angajat părăseşte societatea.
2.4.3 Parola trebuie schimbată imediat dacă există suspiciuni legate de utilizarea abuzivă a acesteia.
2.4.4  O notificare trebuie transmisă fără  întârziere către Austrian Leisure Sales la număr de telefon 05-1766-1034 cu privire la pierderea numelui şi parolei de utilizator sau dacă există suspiciunea că terţe părţi ar putea să aibă cunoştinţă despre acestea
2.4.5 Agenţia de Turism poartă principala răspundere pentru orice activităţi întreprinse în timpul folosirii numelui şi parolei de utilizator. În cazul în care Agenţia de Turism nu se face vinovată de utilizarea abuzivă a accesului său de utilizator, aceasta nu  va fi ţinută răspunzătoare.
2.5 Anularea accesului de utilizator
2.5.1 Agenţia de Turism poate să îşi anuleze accesul de utilizator în orice moment şi fără obligaţia respectării unui termen de anulare, trimiţând un mesaj la Agentmanager@austrian.com. Anularea de către OS este posibilă numai sub rezerva respectării unei perioade (de preaviz) de două săptămâni cu excepţia cazului când accesul de utilizator este anulat fără notificare prealabilă datorită unui motiv grav.
2.5.2 Agenţia de Turism are obligaţia să îşi anuleze accesul de utilizator imediat dacă îşi încetează activitatea comercială şi dacă o asemenea încetare are caracter permanent.
2.5.3 Un motiv grav care conduce la anularea de către OS a accesului de utilizator fără notificare prealabilă este reprezentat de situaţia în care există indicii concrete ale unei încălcări grave sau repetate a Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare sau dacă OS are un interes comparabil ca şi importanţă, de exemplu protecţia împotriva unor activităţi de inducere în eroare.
2.5.4 În situaţiile enumerate la articolul 2.5.3, OS este de asemenea autorizată să blocheze accesul de utilizator. Autoritatea de a bloca un asemenea acces există şi în cazul în care suspiciuni obiective privind existenţa unor motive grave, iar aceasta se va aplica pe perioada de timp necesară efectuării unei examinări rezonabile faptelor. În asemenea situaţii, Agenţia de Turism nu poate ridica obiecţii împotriva blocării accesului de utilizator.
2.5.5. Nu se admite o nouă înregistrare a accesului de utilizator în urma anulării acestuia de către OS, chiar dacă o asemenea înregistrare se face sub nume de utilizator diferite.
2.6 Durata utilizării
2.6.1 Durata utilizării aplicaţiei Agent Manager este în principal nelimitată, cu excepţia cazului când programul încetează să mai funcţioneze (cf. Art. 2.7), accesul de utilizator este blocat de către OS (cf. Art. 2.5), sau accesul de utilizator este anulat de către utilizator (ca în Art. 2.5).
2.6.2 În cazul în care Agenţia de Turism nu a deschis aplicaţia Agent Manager pe o perioadă de 6 luni, OS îşi rezervă dreptul de a anula accesul de utilizator în conformitate cu Art. 2.5.1 în urma unei notificări transmisă prin e-mail.
2.7 Încetarea funcţionării programului
OS îşi rezervă dreptul de a înceta funcţionarea aplicaţiei Agent Manager pe baza unei notificări prealabile (transmisă cu cel puţin 2 săptămâni în prealabil). În această situaţie, OS va înceta utilizarea folosirea aplicaţiilor Agent Manager în conformitate cu Art. 2.5.1.

3. Vânzări efectuate prin intermediul aplicaţiei Agent Manager
3.1 Oferte
3.1.1 OS furnizează Agenţiei de Turism, prin intermediul aplicaţiei Agent Manager, preţul şi informaţiile privind disponibilitatea zborurilor sale (oferte). Aceste oferte nu angajează partea până când nu a fost creată rezervarea de către Agenţia de Turism şi aceasta nu a fost confirmată de OS în conformitate cu Art. 3.7.1 sau 3.7.2.
3.1.2 Ofertele prezintă preţurile biletelor, incluzând taxe, speze şi alte costuri suplimentare. Agenţia de Turism are libertatea de a percepe de la client taxe pentru serviciile sale. În cazul în care Agenţia de Turism percepe o asemenea taxă, aceasta trebuie să specifice cu claritatea clientului că o asemenea taxă nu face parte din preţul călătoriei perceput de OS.
3.2 Interzicerea prezentării preţurilor pe pagini de preţuri comparative
Preţurile furnizate prin intermediul aplicaţiei Agent Manager nu pot fi prezentate pe pagini comparative de preţuri cu posibilitatea de verificare a disponibilităţii. 3.3 Rezervare
3.3.1 La rezervarea unui bilet, Agenţia de Turism selectează zborurile disponibile şi preţurile aplicabile zborurilor selectate şi adaugă datele pasagerului.
3.3.2 Nu pot fi efectuate modificări de nume după crearea rezervării.
3.3.3 Pentru a obţine credit automat de kilometraj în cadrul programului Miles & More sau al programului de client regulat al unei linii aeriene partenere a OS, există opţiunea de a introduce numărul cardului Miles & More al pasagerului în cauză.
3.4 Plata
3.4.1 Tipuri de plată
3.4.1.1 OS oferă opţiunea efectuării plăţii folosind următoarele carduri de credit:
 • Airplus Austrian Diners Club
 • Airplus / UATP
 • American Express
 • Diners Club
 • Japanese Credit Bureau
 • Master Card
 • Visa
3.4.1.2. Plata în numerar
Plăţile în numerar pot fi efectuate la birourile de bilete OS din Romania.
3.4.2 Manevrarea plăţilor
OS manevrează plăţile direct cu agentul.
3.4.3 Creşterea Preţurilor
Agenţia de Turism admite că creşterile de preţ de orice fel (de exemplu datorate creşterii taxelor de aeroport, a altor taxe oficiale) precum şi cele datorate costurilor suplimentare pentru kerosene care pot surveni între data rezervării şi cea a emiterii biletului vor fi percepute Agenţiei de Turism şi plătite de aceasta OS. 3.5 Tip de bilet şi Expedierea poştală
3.5.1 Tip de bilet: etix®
Dacă este posibil din punct de vedere tehnic în cazul călătoriei pentru care se rezervă biletul, OS va emite pasagerului un bilet electronic (etix®). Emiterea unui bilet pe suport de hârtie nu este necesară în această situaţie.
3.5.2 Bilet pe suport de hârtie
În cazul în care nu este posibilă emiterea unui bilet electronic pentru călătoria pentru care se face rezervarea, Agenţiei de Turism trebuie sa ridice biletul de la un Birou OS din Romania. Dacă ulterior biletul este expediat prin poştă de catre Agenţia de Turism, aceasta va fi răspunzătoare pentru expedierea la timp a biletului către pasager.
3.5.3 Pierderea biletului
OS nu îşi asumă nici un fel de răspundere faţă de Agenţia de Turism şi client pentru pierderile de bilete sau pentru întârzierile în emiterea acestora. În cazul unor deteriorării semnificative a biletului sau pierderii acestuia sau a unei părţi a acestuia, sau în cazul în care acesta nu este prezentat cu cuponul de pasager cuprins în acesta şi toate cupoanele de zbor neutilizate, OS poate, la cererea Agenţiei de Turism sau a clientului, să înlocuiască biletul în totalitate sau în parte, fără reînnoirea plăţii preţului biletului dar sub rezerva plăţii unei taxe stabilită de către OS dacă se face dovada că biletul de călătorie în cauză a fost emis în mod corespunzător. OS poate de asemenea să solicite Agenţiei de Turism sau clientului să plătească preţul de zbor pentru biletul înlocuit în forma solicitată de OS dacă, şi cu condiţia ca, biletul pierdut sau cuponul pierdut este achitat de altcineva în scopul transportului sau a restituirii sumei. OS nu va solicita o nouă plată dacă pierderile în cauză sunt din vina sa. În cazul în care nu se face dovada pierderii sau dacă atât Agenţia de Turism cât şi clientul refuză să semneze declaraţia de angajament, compania aeriană care emite biletul de înlocuire poate solicita plata pentru acesta în limita preţului integral. Acesta va fi achitat atunci când compania aeriană care a emis biletul original a ajuns la concluzia că biletul pierdut sau deteriorat nu a fost folosit înainte de expirarea valabilităţii sale. Dacă Agenţia de Turism sau clientul găseşte biletul original şi îl prezintă companiei emitente a biletului înainte de expirarea valabilităţii acestuia, biletul de înlocuire este restituit imediat.
3.6 Confirmarea rezervării, Identificarea comisionului de vânzare şi chitanţa pentru pasager
3.6.1 Confirmarea rezervării Agenţiei de Turism
După fiecare rezervare, OS transmite o confirmare automată a rezervării prin e-mail la adresa de poştă electronică a Agenţiei de Turism menţionată în rezervare.
3.6.2 Confirmarea rezervării Clientului
3.6.2.1 La cerere, o confirmare a rezervării este de asemenea transmisă clientului, dacă este furnizată o adresă de poştă electronică a clientului în timpului procesului de rezervare.
3.6.2.2 Dacă Agenţia de Turism nu specifică o adresă de poştă electronică pentru client, OS va considera că Agenţia de Turism doreşte să transmită datele rezervării către clientul său folosind alte mijloace. OS recomandă ca un exemplar tipărit al documentului pdf să fie transmis de catre Agenţia de Turism în acest scop.
3.6.3 Identificarea comisionului de vânzare
3.6.3.1 Identificarea comisionului de vânzare în cazul zborurilor interne este efectuată fie de către OS pe Chitanţa pentru Pasager fie de către institutul cardului de credit autorizat în acest sens, pe chitanţa cardului de credit.
3.6.3.2 Identificarea comisionului de vânzare prin intermediul preţului biletului nu poate fi efectuată în contul serviciilor agenţiei de Turism.
3.6.4 Chitanţa pentru pasager
3.6.4.1 Chitanţa pentru pasager serveşte ca şi cupon al pasagerului şi chitanţă. Chitanţa pentru pasager se emite o singură dată de către OS.
3.6.4.2 În cazul biletelor pe suport de hârtie, OS emite Chitanţa pentru pasager împreună cu cupoanele de zbor.
3.6.4.3 Dacă Chitanţa pentru Pasager nu este tipărită la emiterea unui bilet etix, OS va emite o Chitanţă pentru Pasager la momentul efectuării formalităţilor de check-in la aeroport sau la momentul efectuării formalităţilor de check-in online via internet pentru primul tronson de zbor.
3.7 Emiterea biletului
Biletele emise în vederea rezervării prin aplicaţia Agent Manager vor fi emise centralizat de către OS şi afişate, dacă este cazul.

4. Reprogramarea rezervării
4.1 Contacte în cazul reprogramarii rezervării
4.1.1 Zborurile rezervate prin intermediul aplicaţiei Agent Manager pot fi reprogramate prin telefon. Clientul poate contacta OS Call Center sau un ghişeu de bilete OS în mod direct pentru a face acest lucru.
4.1.2 Dacă Agenţia de Turism doreşte să reprogrameze rezervarea unui bilet pentru un client, poate contacta Agency Support din cadrul OS. Reprogramarea  rezervării de către Agenţia de Turism pentru clientul său implică faptul că clientul a permis Agenţiei de Turism să facă acest lucru şi să îi perceapă orice costuri suplimentare ce ar putea rezulta din reprogramarea rezervării (cf. Art. 4.2).
4.2 Plăţi suplimentare la reprogramarea rezervării
4.2.1 În situaţia în care ar putea fi generate costuri suplimentare ca urmare a reprogramarii rezervării, de exemplu taxe pentru reprogramarea rezervării sau creşteri ale preţului călătoriei, acestea vor deveni plătibile şi vor fi percepute imediat, la momentul reprogramariii rezervării în cazul biletelor electronice. Ca tip de plată, OS acceptă tipurile de plată menţionate la punctul 3.5.1.
4.2.2 Chitanţele pentru pasageri cu eventuale identificări ale comisioanelor de vânzare pentru plăţi suplimentare sunt de obicei tipărite în următorul proces de check-in şi date pasagerului.
4.2.3 In cazul în care Agenţia de Turism furnizează clientului servicii de consultanţă datorate reprogramarii rezervării, Agenţia de Turism poate percepe clientului un comision pentru serviciul prestat. În această situaţie, Agenţia de Turism va specifica în mod clar clientului că un asemenea comision nu face parte din preţul de călătorie practicat de OS sau din taxa de reprogramare a rezervării percepută de OS.

5. Anulări şi restituirea sumelor plătite
5.1 Anulări
5.1.1 Călătoriile rezervate prin intermediul aplicaţiei Agent Manager pot fi anulate direct înainte de emiterea biletului.
5.1.3 Agenţia de Turism poate calcula comisioanele percepute clienţilor pentru serviciile sale furnizate în legătură cu anulările de bilete. În această situaţie, Agenţia de Turism va explica clientului în mod clar că un asemenea comision nu este inclus în costul călătoriei practicat de OS şi nu constituie taxă percepută de OS pentru prelucrarea restituirii plăţii.
5.2 Restituiri ale sumelor plătite
5.2.1 Contacte pentru restituirea sumelor achitate
5.2.1.1 Restituirea sumelor achitate pentru biletele emise rezervate prin intermediul aplicaţiei Agent Manager poate fi efectuată prin OS. Clientul poate contacta direct orice Birou de Rezervări OS în acest scop. În cazul în care biletul a fost achitat cu un card de credit, restituirea sumei este creditată pe cardul de credit folosit.
5.2.1.2 Dacă Agenţia de Turism doreşte să restituie unui client suma achitată pentru un bilet, poate recurge la, Austrian Agency Support. Restituirea sumei achitate unui client de către Agenţia de Turism implică faptul că clientul a permis Agenţiei de Turism să facă acest lucru şi să îi perceapă orice costuri ce ar putea fi generate în legătură cu restituirea, în conformitate cu condiţiile de călătorie.
5.2.1.3 Agenţia de Turism poate calcula un comision clientului pentru serviciile prestate acestuia în legătură cu restituirea unei sume. Într-o asemenea situaţie, Agenţia de Turism va specifica cu claritate clientului că un asemenea comision nu este inclus în preţul călătoriei practicat de OS şi nu constituie taxă percepută de OS pentru costul restituirii sumei achitate.
5.2.2 Obligaţia privind Chitanţa pentru pasager
5.2.2.1 OS trebuie să solicite restituirea unei Chitanţe pentru Pasager ce a fost deja emisă în cazul în care are loc restituirea unei sume achitate.
5.2.2.2. OS trebuie să solicite restituirea cupoanelor nefolosite, inclusiv a Chitanţei pentru Pasageri, pentru a restitui suma achitată pentru un bilet emis pe suport de hârtie.
5.2.3 Card de Credit/Cont de Facturare/Plata în numerar
OS va restitui toate sumele returnabile pe cardul de credit folosit pentru achitarea biletului al cărui preţ este restituit.
Dacă biletul a fost plătit printr-un cont de facturare, OS va iniţia creditarea acestui cont.
Dacă biletul a fost plătit în numerar, OS va iniţia procedurile pentru plata în numerar.

6. Modificări de program de zbor
6.1 Informaţii privind modificările programului de zbor
6.1.1 În cazul în care OS efectuează noi reprogramari sau modificări ale orelor de plecare şi sosire ale unei călătorii rezervate, în urma modificărilor survenite în programul de zbor, informaţii privind asemenea modificări vor fi furnizate prin poştă electronică sau telefon.
6.1.2 Dacă nu a fost specificată nici o adresă de poştă electronică în cadrul rezervării, numai Agenţia de Turism va primi o notificare prin poştă electronică. OS va porni de la premiza că, într-un asemenea caz, Agenţia de Turism va dori să îşi informeze clientul personal.
6.1.3 Dacă Agenţia de Turism nu doreşte sau nu are posibilitatea de a-şi informa clientul, poate transmite mesajul electronic la adresa de poştă electronică a OS specificând datele de contact ale clientului (e-mail sau număr de telefon). În continuare, OS va informa pe client despre modificările survenite.

7. Răspundere
7.1. Agenţiile de Turism nu pot folosi nici un fel de soft, mecanisme sau alte scripturi în legătură cu aplicaţia care ar putea  perturba funcţionarea aplicaţiei. Conţinutul acestuia nu poate fi blocat, înlocuit sau modificat.
7.2. Agenţiile de Turism nu pot recurge la nici un fel de măsuri care ar avea ca rezultat solicitarea inacceptabilă sau excesivă a aplicaţiei Agent Manager.
7.3. Conţinutul prezentat pe pagina de internet a aplicaţiei Agent Manager nu poate fi copiat, diseminat, folosit sau reprodus în nici un fel fără consimţământul prealabil al OS.  Această prevedere se aplică şi în cazul copierii folosind tehnologiilor motoarelor de căutare de tip ‘robot/crawler’ sau prin intermediul altor mecanisme automate.
7.4. OS nu va fi ţinută răspunzătoare pentru revendicări, altele decât datorate încălcării obligaţiilor contractuale, dacă şi în măsura în care OS, reprezentanţii săi legali, angajaţii din funcţii de conducere sau alţi membri ai personalului auxiliar sunt acuzaţi de neglijenţă gravă sau premeditată.
7.5. În măsura în care OS este răspunzătoare, răspunderea OS este limitată, în cazul încălcărilor datorate unor neglijenţe ponderate, la daunele aduse proprietăţii şi bunurile care pot fi detectate ca fiind cauzate de încălcarea obligaţiilor contractuale şi a căror valoare este valoarea preconizată în cazul daunelor produse în mod obişnuit.
7.6. OS nu va fi ţinută răspunzătoare pentru înlocuiri în caz de daune produse în mod indirect, dacă acestea nu sunt cauzate de neglijenţa gravă sau premeditată a reprezentanţilor legali, angajaţilor cu funcţii de conducere sau altor membri ai personalului auxiliar al OS.
7.7 OS şi Agenţia de Turism nu vor fi ţinute răspunzătoare pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a obligaţiilor care le revin, datorate unui eveniment de forţă majoră şi în special a unei calamităţi naturale, grevelor sau conflictelor de muncă organizate, precum şi unor activităţi de natura războaielor ori actelor teroriste. OS va fi ţinută răspunzătoare pentru revendicări care ar putea fi ridicate în acest context ca urmare a anulării zborurilor, modiFficărilor survenite în programul de zbor sau refuzării îmbarcării în conformitate cu regulamentele legale aplicabile.

8. Taxa pentru emiterea biletelor
OS va percepe Agenţiei de Turism o taxă pentru emiterea biletelor pentru emiterea biletelor rezervate prin intermediul aplicaţiei Agent Manager în conformitate cu Anexa 1 şi Anexa 2 din respectivul contract de colaborare încheiat între Agenţia de Turism şi OS. OS îşi rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral nivelul taxelor pentru servicii în orice moment, şi are obligaţia să informeze partenerul contractual în scris despre orice asemenea modificare cu o lună în prealabil faţă de intrarea în vigoare a modificării vizate.

9. Confidenţialitate
9.1 OS şi Agenţia de Turism au obligaţia să păstreze caracterul confidenţial al tuturor secretelor operaţionale şi comerciale ale celuilalt partener, despre care au cunoştinţă, aflate în legătură cu utilizarea aplicaţiei Agent Manager de către Agenţia de Turism,  şi să folosească asemenea secrete numai în scopul convenit şi să ia toate măsurile necesare pentru a preveni cunoaşterea sau utilizarea acestora de către terţi. Această prevedere se aplică şi în cazul oricăror date personale ale clienţilor care devin cunoscute partenerilor în legătură cu utilizarea aplicaţiei Agent Manager.
9.2 Informaţiile cu caracter confidenţial include de asemenea şi datele introduse şi stocate în sistemele informatice, detaliile tehnice, operaţionale şi comerciale precum şi documente ale societăţii precum instrucţiuni de operare şi manuale de utilizator.
9.3 Obligaţia respectării confidenţialităţii se aplică şi după încetarea utilizării aplicaţiei Agent Manager de către Agenţia de Turism.

10. Alte prevederi
10.1 Protecţia datelor
Datele asociate persoanelor şi societăţilor aflate în legătură cu utilizarea aplicaţiei vor fi prelucrate în conformitate cu regulamentele privind protecţia datelor aflate în vigoare şi în conformitate cu instrucţiunile OS referitoare la protecţia datelor, şi folosite în scopuri ce deservesc utilizarea platformei. O asemenea prelucrare include transmiterea datelor către societăţile asociate OS şi/sau altor terţe părţi. Agenţia de Turism este de acord cu adresa IP a Furnizorului de Servicii Internet de la care Agenţia de Turism vizitează pagina de internet OS stocată.
10.2 Modificări sau completări ale Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare
10.2.1 OS îşi rezervă  dreptul de a opera modificări sau de a aduce completări în orice moment Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare şi procedurilor descrise cu privire la aplicaţia Agent Manager.
10.2.2 Modificările sau completările aduse Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare sunt afişate pe pagina de internet www.Agentmanager.ro. Acestea sunt considerate autorizate dacă o Agenţie de Turism continuă să facă rezervări pe paginile de internet ale platformei. În cazul în care o Agenţie de Turism încalcă modificarea sau completarea adusă, atunci utilizarea de către aceasta poate fi anulată pe baza notificării prevăzută în Art. 2.7 din Termenii şi Condiţiile de Utilizare.
10.3 Caracter netransferabil
Accesul şi drepturile utilizatorului decurgând din prezentul contract nu pot fi transferate unor terţe părţi.
10.4 Caracterul prioritar al altor acorduri
Dacă anumite prevederi conţinute în aceşti Termeni şi Condiţii de Utilizare contravin în totalitate sau în parte prevederilor contractului de colaborare încheiat între OS şi Agenţia de Turism, atunci prevederile contractului de colaborare vor prevala asupra prevederilor conţinute în aceşti Termeni şi Condiţii de Utilizare.
10.5. Alte prevederi
Condiţia preliminară pentru participarea la aplicaţia Agent Manager este existenţa unui contract de colaborare în vigoare între Agenţie şi OS.
10.6 Lege aplicabilă, jurisdicţie
10.6.1 Toate problemele legate de valabilitatea, interpretarea sau aplicarea acestor Termeni şi Condiţii de Utilizare urmează a fi clarificate între OS şi Agenţia de Turism astfel încât părţile să ajungă la o soluţionare amiabilă.
10.6.2 Prezentul acord este guvernat de legea din Austria, cu excepţia normelor de referinţă ale dreptului internaţional privat din Austria (IPRG, EVÜ).
10.6.3 Părţile convin că instanţa având jurisdicţie în soluţionarea tuturor disputelor apărute în legătură cu aceşti Termeni şi Condiţii de Utilizare este Curtea Centrală din Viena.

11. Traducerea şi Adaptarea textului in Limba Romana Dacă sunt neclarităţi, varianta textului în limba engleză primează.

1Content

2 Usage

2.1 Those Entitled to Use the System

2.1.1 The following are entitled to use the system:

All companies operating a Travel Agency in Austria and able to present a commercial register excerpt to demonstrate this, or other independent persons operating a travel agency in Austria, inasmuch as their business operation is organised actively and on a continuing basis and can present a trade certificate to demonstrate this and whose business operation is oriented actively and on a continuing basis with the intention of the achievement of profit, i.e. the sale of flight tickets to third parties. For this reason, persons who purchase flights overwhelmingly for the purpose of own use and other private persons or consumers are excluded from using Agent Manager. OS retains the right to examine the appropriate documentation (commercial register excerpt, trade certificate or similar).

2.1.2 All those entitled to use the system are to be described in the following text as the "Travel Agency".

2.1.3 All Travel Agencies must be managed in a database at OS. As a result, Travel Agencies receive an OS Travel Agency ID assigned by OS which functions as a user name for user access.

2.2 Beginning of Use

Following registration in the internet, a user name and a password chosen by the participant itself (user access) are provided for the participant.

2.3 Registration of User Access

2.3.1 The Travel Agency requires the following to use Agent Manager:

 • a signed cooperation agreement with OS in which its OS Travel Agency ID (OS internal registration number) is given and
 • a user access

2.3.2 If the Travel Agency uses an OS Travel Agency ID, the user access for OS Agent Manager can be placed at the registration page of www.Agentmanager.at using the "Register now" link. OS will check the data of the Travel Agency and normally release the user access within 2 working days. The Travel Agency receives confirmation of the release of the user access through an e-mail to the e-mail address stored in the user profile.

2.3.3 The data requested by OS at registration are to be provided in full and correctly. In the event that the data provided change after registration, the Travel Agency itself is obliged to correct the details in question. Registration of user access by a legal person may only be carried out by natural person with authorisation to represent, whose name must be provided.

2.3.4 Upon registration of the user access, these Terms and Conditions of User are accepted. A claim for authorisation for use does not exist.

2.4 Use of the User Access/Loss of User Name and Password

2.4.1 Upon registration, the Travel Agency issues a password for identification. In order to avoid misuse, it must ensure that no unauthorised third party becomes aware of the password.

2.4.2 The Travel Agency is required to change its password at regular intervals, and is also obliged to change its password immediately if an employee leaves the company.

2.4.3 The password must be changed immediately if there is any suspicion of misuse.

2.4.4 Austrian Leisure Sales must be immediately notified via the telephone number 05-1766-1034 of the loss of the user name and password or if there is a suspicion that unauthorised third parties may have gained knowledge thereof.

2.4.5 The Travel Agency is fundamentally liable for any activities undertaken while using the user name and password. In the event that the Travel Agency is not responsible for the misuse of its user access, it is not liable.

2.5 Termination of User Access

2.5.1 The Travel Agency can terminate its user access at any time and without observance of a termination deadline by sending a mail to Agentmanager@austrian.com. Termination by OS is only possible subject to observance of a period of two weeks unless the termination is made without previous notice with important reason.

2.5.2 The Travel Agency is obliged to terminate the user access immediately if it permanently ceases commercial trading.

2.5.3 An important reason for termination by OS without previous notice is considered to exist in particular if concrete indications of a grave or repeated breach of the Terms and Conditions of Use exist or a comparable interest exists on the part of OS such as protection from deceptive activities.

2.5.4 In the cases named in 2.5.3, OS also has the authority to lock the user access. The authority to lock already exists where there is objective reason to suspect that an important reason exists, and for a period necessary to carry out a reasonable examination of the facts. The Travel Agency may not submit claims due to a user lock such as this.

2.5.5. Another registration of a user access following termination by OS, including under other user names, is inadmissible.

2.6 Duration of Use

2.6.1 Duration of use of Agent Manager is fundamentally unrestricted, unless the programme is terminated (cf. Figure 2.7), the user access is locked by OS (cf. Figure 2.5), or the user access is terminated by the user (as in Figure 2.5).

2.6.2 In the event that the Travel Agency has not logged onto Agent Manager for 6 months, OS reserves the right to terminate the user access in accordance with Figure

2.5.1 following prior notification by e-mail.

2.7 Programme Termination

OS reserves the right to terminate Agent Manager following prior notification (at least 2 weeks). In this event, OS terminates the use of Agent Managers in accordance with Figure 2.5.1.

3 Sales through Agent Manager

3.1. Offers

3.1.1. OS provides the Travel Agency with the price and availability information of OS about flights (offers) via Agent Manager. These offers are non-binding until a booking has been created by the Travel Agency and confirmed by OS in accordance with Figure 3.7.1 or 3.7.2.

3.1.2. The offers show the OS ticket prices including taxes, charges and other surcharges. The Travel Agency is free to charge the customer for its services. In the event that the Travel Agency levies a charge, the Travel Agency must make clear to its customer that the charge is not a component part of the transportation fare of OS.

3.2. No Presentation of Prices on Price Comparison Pages

Agent Manager prices may not be presented on price comparison pages with the possibility of checking availability.

3.3. Booking

3.3.1. When booking a flight, the Travel Agency selects the available flights and prices applicable for the selected flights, and adds the passenger data to these.

3.3.2. Name changes may not be made after the booking has been created.

3.3.3. To earn automatic mileage credit with Miles & More or the frequent flyer programme of a partner airline of OS, the option exists to enter the Miles & More card number of the passenger in question.

3.4. Payment

3.4.1. Payment Types

3.4.1.1. OS offers the option to pay using the following credit cards:

 • Airplus Austrian Diners Club
 • Airplus / UATP
 • American Express
 • Diners Club
 • Japanese Credit Bureau
 • Master Card
 • Visa

3.4.1.2. Cash payment
Cash payments may be made via the non-IATA Service Team at Hegelgasse 21, 1010 Vienna or at a ticket counter in the Austrian federal provinces.

3.4.1.3. Payment by invoice
OS offers the option of payment by invoice once a credit check has produced a positive result.

3.4.2. Payment Handling

OS handles the payment directly with the agent.

3.4.3. Increase of Charges

The Travel Agency is aware that increases in charges of any kind (e.g. airport charges, other official charges) and of the kerosene surcharge that takes place between the time of booking and the issuing of the ticket is to be charged to the Travel Agency and paid by the Travel Agency to OS.

3.5. Ticket Type and Postal Dispatch

3.5.1. Ticket Type: etix®

If technically possible for the journey being booked, OS issues an electronic ticket (etix®) for the passenger. Issuing of a paper ticket is not necessary in this case.

3.5.2. Ticket Dispatch of a Paper Ticket

In the event that it is not possible to issue an electronic ticket for the journey booked, OS dispatches a paper ticket by post to the Travel Agency. Collection by the Travel Agency itself from the OS Office or a ticket counter in the Austrian federal provinces is also possible. If the ticket is dispatched by post to the Travel Agency, the Travel Agency is responsible for its delivery on time to the passenger.

3.5.3. Ticket Loss

OS accepts no liability between the Travel Agency and the customer for ticket losses or delays in the issuing of tickets. In the event of significant damage to or loss of a ticket or part of the ticket, or non-presentation of the same with the passenger coupon contained therein and all unused flight coupons, OS can on request by the Travel Agency or customer replace such a ticket wholly or in part without renewed payment of the flight price but subject to payment of a charge determined by OS if proof is provided that the ticket for the transportation in question was properly issued. OS can also require that the Travel Agency or customer pay the flight price for the replacement ticket in the form required by OS in the event that and inasmuch as the lost ticket or flight coupon that has been lost is paid in by somebody else for the purpose of transportation or refunding. OS will not demand any refunding for losses in cases where the loss is the fault of OS. In the event that proof of the loss is not furnished or both the Travel Agency and the customer refuse to sign the statement of obligation, the airline issuing the replacement ticket can demand payment for this up to the full flight price. This is refunded if the airline that issued the original ticket has arrived at the conclusion that the lost or damaged ticket has not been flown out before expiry of its validity. If the Travel Agency or the customer finds the original ticket again and submits this to the company issuing the ticket before expiry of validity, the replacement ticket is immediately refunded.

3.6. Booking Confirmation, Sales Tax Identification and Passenger Receipt

3.6.1. Booking Confirmation to the Travel Agency

Following every booking, OS sends an automatic booking confirmation by e-mail to the e-mail address of the Travel Agency provided in the booking.

3.6.2. Booking Confirmation to the Customer

3.6.2.1. On request, a booking confirmation is also sent to the customer if an e-mail is provided for the customer in the booking process.

3.6.2.2. If the Travel Agency does not enter an e-mail address for the customer, OS works on the assumption that the Travel Agency wants to send the booking data to its customer by another means. OS recommends a printout of the pdf document is sent to the Travel Agency to do this.

3.6.3. Sales Tax Identification

3.6.3.1. Sales tax identification for domestic flights is either by OS on the Passenger Receipt or by the credit card institute authorised to do this, on the credit card bill.

3.6.3.2. Sales tax identification via the ticket price may not be made on the record of services of the travel agency.

3.6.4. Passenger Receipt

3.6.4.1. The Passenger Receipt serves as a passenger coupon and a receipt. The Passenger Receipt is only issued once by OS.

3.6.4.2. With paper tickets, OS delivers the Passenger Receipt together with the flight coupons.

3.6.4.3. With etix® tickets, the Passenger Receipt is printed on request at the time the ticket is issued and delivered to the travel agency. The Travel Agency sends the Passenger Receipt to the passengers.

3.6.4.5. If the Passenger Receipt is not printed in the event that an etix ticket is issued, OS issues a Passenger Receipt at the time of check-in at the airport or the time of online web check-in for the first leg of the flight.

3.7. Ticket Issue

Tickets for bookings issued via Agent Manager are issued centrally by OS and posted if necessary.

4 Rebookings

4.1 Contacts for Rebookings

4.1.1 Flights booked via Agent Manager can be rebooked by telephone. The customer can contact the OS Call Center or an OS ticket desk directly to do this.

4.1.2 If the Travel Agency wants to rebook a ticket for a customer, it can contact Agency Support at OS. Rebooking by the Travel Agency for its customer presumes that the customer has consented to the Travel Agency doing this and being charged any additional payments arising as a result of the rebooking (cf. Figure 4.2).

4.2 Additional Payments in Rebookings

4.2.1 In the event that additional costs arise due to a rebooking such as rebooking charges or fare increases, these costs become due and are charged immediately at the time of rebooking with electronic tickets. As payment types, OS accepts the payment types named in Point 3.5.1.

4.2.2 Passenger Receipts with possible sales tax identification for additional payments made are usually printed out in the next check-in process and delivered to the passenger.

4.2.3 In the event that the Travel Agency provides the customer with any advisory services due to rebooking, the Travel Agency is free to charge that customer a service charge. In the event that it does this, the Travel Agency shall make it clear to the customer that the charge is not a component part of the OS fare or a rebooking charge of OS.

5. Cancellations and Refunds

5.1. Cancellations

5.1.1. Journeys booked via Agent Manager can be cancelled directly before the ticket issue.

5.1.2. The Travel Agency is free to calculate charges to the customer for its services provided in association with cancellations. In the event that the Travel Agency calculates a charge, the Travel Agency shall make it clear to its customer that the charge is not a component part of the transportation fare of OS or a charge for the processing of the refund of OS.

5.2. Refunds

5.2.1. Contacts for Refunds

5.2.1.1. Refunds of tickets already issued been booked via Agent Manager can be made via OS. The customer can contact any OS Reservations Office directly to do this. In the event that the ticket has been paid for with a credit card, the refund is credited to the credit card used.

5.2.1.2. If the Travel Agency wants to make a ticket refund to a customer, Austrian Agency Support is available for use by all Travel Agencies. A refund by the Travel Agency to a customer presumes that the customer has consented to the Travel Agency doing this and to the charging of any costs incurred due to the refund in accordance with the fare conditions.

5.2.1.3. The Travel Agency is free to calculate a charge to the customer for its services provided in association with the refunding of a charge. If the Travel Agency does calculate a charge, the Travel Agency shall make it clear to its customer that the charge is not a component part of the transportation fare of OS or a charge by OS for the cost of the refund.

5.2.2. Passenger Receipt Requirement

5.2.2.1. OS must claim back an already issued Passenger Receipt in the event of a refund.

5.2.2.2. OS must claim back the unused coupons, including the Passenger Receipt, to refund a paper ticket.

5.2.3. Credit Card/Invoice Account/Cash Payment

OS refunds all refundable amounts onto the credit card with which the ticket on which the refund is based has been paid for.

If the ticket has been paid for via an invoice account, OS instigates a credit onto this account.

If the ticket has been paid for in cash, OS instigates a cash payment.

6. Schedule Changes

6.1. Information on schedule changes

6.1.1. In the event that OS makes rebookings or changes to the departure and arrival times of a booked journey due to changes in the schedule, information about these changes shall be provided by e-mail or by telephone.

6.1.2. In the event that no customer e-mail address has been provided with the booking, only the Travel Agency receives an e-mail notification. OS works on the assumption that, in this event, the Travel Agency wants to inform its customer.

6.1.3. In the event that the Travel Agency does not want or is unable to inform its customer, it is possible for the Travel Agency to forward the e-mail to the OS e-mail address while providing a customer contact (e-mail or telephone number). OS will then inform the customer of the changes.

7 Liability

7.1. Travel Agencies may not use any software, mechanisms or other scripts connected with the use of Agent Manager that could disrupt the functioning of Agent Manager. Content may neither be blocked, overwritten nor altered.

7.2. Travel Agencies may not resort to any measures that could result in unacceptable or excessive strain upon Agent Manager.

7.3. Without the prior consent of OS, content presented on the Agent Manager website may not be copied, dispersed, used or duplicated in any other way. This also applies to copying using ‘robot/crawler’ search engine technologies or through other automatic mechanisms.

7.4. Other than due to breaches of fundamental contractual obligations, OS is only liable for claims if and to the extent that OS, its legal representatives, managerial employees or other auxiliary persons are charged with premeditation or gross negligence.

7.5. Inasmuch as OS is liable, the liability of OS is restricted, in the event of mildly negligent breaches of fundamental contractual obligations, to damage to property and assets that can be traced back to breaches of contractual obligations in the amount of predictable, typically occurring damage.

7.6. OS is not liable for the replacement of indirect damage, in particular loss of earnings, unless there is premeditation or gross negligence on the part of the legal representatives, managerial employees or other auxiliary persons of OS.

7.7. Neither OS nor the Travel Agency is responsible for non-performance or delays in performance as a result of force majeure, particularly in the form of natural disaster, strikes or organised labour disputes and warlike or terrorist activities. OS is liable for claims that could arise in this context due to flight cancellations, flight schedule changes or denied boarding in accordance with applicable legal regulations.

8. Ticket Service Charge

The Travel Agency is charged a ticket service charge by OS for issuing the tickets booked via Agent Manager in accordance with Annex 1 and 2 of the respective valid cooperation agreement between the Travel Agency and OS. OS reserves the right to unilaterally change the level of the service charge at any time, and is obliged to inform the contractual partner in writing of the change one month before the intended entry into force of the change.

9. Confidentiality

9.1. OS and the Travel Agency are obliged to keep confidential any operational or commercial secrets of the respective other partner of which they become aware in connection with the use of Agent Manager by the Travel Agency, only to use these for the agreed purpose and to take any measures necessary to prevent their becoming known to, and being used by, third parties. This also applies to any personal customer data of which the parties become aware in connection with the use of Agent Manager.

9.2. The information to be kept confidential also includes data entered and stored in computer systems, technical, operational and commercial details and company documents such as operating instructions and user handbooks.

9.3. This obligation to confidentiality also applies after termination of the use of Agent Manager by the Travel Agency.

10. Miscellaneous

10.1. Data Protection

Data associated with persons and companies connected with use are processed in accordance with the valid legal data protection regulations and in accordance with the OS data protection instructions, and used for purposes serving the use of the platform. This processing includes forwarding the data to companies associated with OS and/or other third parties. The Travel Agency consents to the IP address of the Internet Service Provider from which the Travel Agency visits the OS website being stored.

10.2. Changes or Additions to the Terms and Conditions of Use

10.2.1. OS reserves the right to make changes or additions to the Terms and Conditions of Use and procedures described for Agent Manager at any time.

10.2.2. Changes or additions to the Terms and Conditions of Use are displayed on the website of www.Agentmanager.at. They count as having been authorised if a Travel Agency continues to make bookings on the internet pages of the platform. In the event that a Travel Agency contradicts the change or addition, its use can be terminated by notification in accordance with Figure 2.7 of the Terms and Conditions of Use.

10.3. Non-transferability

The user access and rights arising out of this agreement are not transferable to third parties.

10.4. Priority of other Agreements

In the event that individual conditions of these Terms and Conditions of Use partly or wholly contradict the valid cooperation agreement between OS and the Travel Agency, the conditions of the cooperation agreement have priority over these Terms and Conditions of Use.

10.5. Miscellaneous

The prerequisite for participation in Agent Manager is a valid cooperation agreement between the Agency and OS.

10.6. Applicable Law, Place of Jurisdiction

10.6.1. All questions connected with the validity, interpretation or application of these Terms and Conditions of Use are to be clarified between OS and the Travel Agency to enable OS and the Travel Agency to reach an amicable solution.

10.6.2. This agreement is subject to Austrian law, with the exception of the reference norms of Austrian international private law (IPRG, EVÜ).

10.6.3. It is hereby agreed that the place of jurisdiction for all legal disputes arising as a result of these Terms and Conditions of Use is the objectively responsible Court for Central Vienna.