Podróżujesz ze zwierzęciem domowym?

Prosimy o przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących dbałości o dobro zwierząt, a także innych wymogów prawnych,  takich jak aktualne przepisy importowe i eksportowe w poszczególnych krajach. Należy także mieć przy sobie wszystkie niezbędne dokumenty!

Do Wielkiej Brytanii i Hongkongu zwierzęta domowe mogą być przewożone tylko jako cargo.

Bardzo zależy nam na bezpieczeństwie Twojego zwierzęcia i jego dobrym samopoczuciu podczas podróży.

Prosimy pamiętać, że możemy przyjmować tylko zdrowe koty i psy, których właściciel zarezerwował bilet na ten sam rejs, z zastrzeżeniem następujących warunków:

  • minimalny wiek szczeniąt i kociąt: 12 tygodni
  • do 3 szczeniąt lub kociąt z tego samego miotu, w odpowiednich kontenerach transportowych o maksymalnej wadze 8 kg każdy
  • maksymalnie 2 dorosłe zwierzęta do 14 kg każde, które nie są w konflikcie ze sobą, w odpowiednim kontenerze transportowym

Powiadomienie telefoniczne z odpowiednim wyprzedzeniem

Podczas dokonywania rezerwacji poinformuj nas, że chcesz podróżować ze zwierzęciem domowym. Sprawdzimy obowiązujące warunki transportu oraz możliwość załadunku i udzielimy Ci stosownych informacji. Numer telefonu, pod którym przyjmujemy powiadomienia i udzielamy dalszych informacji: +43 5 1766 1000

Małe psy i koty w kabinie pasażerskiej

Jeżeli chcesz podróżować z małym kotem lub psem w kabinie pasażerskiej,  zwierzę musi być umieszczone w miękkim, nieprzeciekającym i chłonącym nieprzyjemne zapachy kontenerze transportowym. Łączna waga zwierzęcia i kontenera nie może przekraczać 8 kg; maksymalne wymiary kontenera nie mogą przekraczać łącznie (wysokość + szerokość + długość) 118 cm, aby można go było ustawić przed fotelem.

Przewóz większych zwierząt w luku bagażowym

Zwierzęta, których przewóz w kabinie pasażerskiej jest niemożliwy, mogą być przyjęte do transportu w luku bagażowym, jeżeli spełnione są odpowiednie warunki do podróży. Prosimy o poinformowanie nas na etapie rezerwacji  o wadze i wymiarach właściwego kontenera transportowego, zgodnego ze standardem IATA (International Air Transport Association).  Sprawdzimy możliwość transportu w luku bagażowym samolotu.

Wymagania dotyczące klatki:

  • zwierzę musi mieć zapewnioną swobodę ruchu oraz możliwość stania z wyciągniętą głową
  • muszą być dostępne pojemniki z karmą i wodą do picia
  • klatka nie może przeciekać, a jej podłoga musi być pokryta materiałem pochłaniającym wilgoć
  • klatka musi być wentylowana co najmniej z 3 stron
  • klatka musi być solidna i uniemożliwiać wydostanie się zwierzęcia

Austrian Airlines zastrzega sobie prawo sprawdzenia:

  • zachowania się zwierzęcia przy jego przyjmowaniu do przewozu
  • czy kontener spełnia wymagania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa transportu przez całą podróż

Opłaty za transport

Podstawą do określenia ceny za transport jest waga i wielkość zwierzęcia wraz z kontenerem oraz trasa przelotu. Określono trzy kategorie wielkości kontenera: „mały”, „średni” i „duży”.

Opłaty za przewóz zwierząt domowych

Kategoria Wymiary kontenera transportowego Trasy europejskie,
w obrębie innego kraju
Trasy
międzykontynentalne
MAŁY
przewóz w kabinie pasażerskiej
maks. waga 8 kg (w tym zwierzę)
maks. wymiary to 118 cm (długość + szerokość + wysokość)
50 EUR
lub
70 USD/CAD
70 EUR
lub
100 USD/CAD
ŚREDNI
przewóz w luku bagażowym
maks. wymiary 60 x 45  40 cm 100 EUR
lub
150 USD/CAD
150 EUR
lub
200 USD/CAD
DUŻY
przewóz w luku bagażowym
wymiary przekraczające 60 x 45 x 40 cm 200 EUR
lub
300 USD/CAD
300 EUR
lub
400 USD/CAD

Uwaga: Oprócz podanej wyżej opłaty obowiązuje opłata za obsługę biletową, pobierana w zależności od portu lotniczego wylotu. W przypadku rejsów obsługiwanych przez partnerskie linie lotnicze (codeshare) oraz rejsów czarterowych mogą obowiązywać inne zasady i opłaty.

Psy przewodnicy i psy asystujące

Psy przewodnicy i psy asystujące są przewożone bezpłatnie w Austrian Airlines. Mogą one podróżować z pasażerem w kabinie, o ile wszystkie wymogi bezpieczeństwa zostały spełnione. Prosimy o stosowną informację przy dokonywaniu rezerwacji!

W przypadku rezerwacji biletów na rejs do/z USA akceptujemy bezpłatny przewóz w kabinie pasażerskiej psów asystujących osobom z zaburzeniami emocjonalnymi lub psychicznymi.

Kliknij „Dostęp do rejsów dla niepełnosprawnych przed odlotem” , aby uzyskać więcej informacji.

Masz dodatkowe pytania?

Chętnie pomożemy: +43 5 1766 1000

Transport Charges

The basis for the charging concept is the weight and size of the animal including the container and the respective flight routing. Three categories are defined: "Small", "Medium" and "Large".

Charges for the Transport of Pets

Category Dimensions of Transport Container Flight Route within Europe,
within 3rd countries
Flight Route Intercontinental
SMALL
transport in the passenger cabin
up to a max weight of 8 kg (including the pet) and
max. size is 118 cm (length + width + height)
EUR 50
or
USD/CAD 70
EUR 70
or
USD/CAD 100
MEDIUM
transport in the hold
up to max. dimensions of 60 x 45 x 40 cm EUR 100
or
USD/CAD 150
EUR 150
or
USD/CAD 200
LARGE
transport in the hold
exceeding the dimensions 60 x 45 x 40 cm EUR 200
or
USD/CAD 300
EUR 300
or
USD/CAD 400

Please observe: In addition to the fee above a ticket service charge is applicable depending on the departure airport. Different rules and fees may be applicable to flights operated by partner airlines (codeshare) and to charter flights.

Guide Dogs and Assistance Dogs

Guide dogs and assistance dogs are carried free of charge at Austrian Airlines and may travel with you in the cabin as long as all safety requirements are met. Please inform us at time of booking!

For therapy purposes we accept emotional or psychiatric service dogs in the passenger cabin free of charge, if you have booked a flight to/from the USA.

Click "Disabled access to flights, before departure" for more information.

Any further questions?

We'll be pleased to help: +43 5 1766 1000