Deklaracja wartościowego bagażu

Zwiększony limit odpowiedzialności za bagaż

Zwiększony limit odpowiedzialności za bagaż zostanie zastosowany, jeśli pasażer złoży specjalną deklarację przed odprawą biletową i uiści dodatkową opłatę.

Ze względów technicznych, złożenie deklaracji wartościowego bagażu jest możliwe najpóźniej do 48 godzin przed wylotem.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 889/2002

Austrian Airlines oferują możliwość wypełniania Deklaracji wartościowego bagażu dla bagażu rejestrowanego w celu zwiększenia limitu odpowiedzialności przewoźnika (maksymalnie 1131 specjalnych praw ciągnienia MFW* na pasażera) do deklarowanej kwoty.

Wypełnioną deklarację należy wysłać do nas NAJPÓŹNIEJ na 48 godzin przed wylotem, korzystając z tego formularza online, lub wydrukować wypełniony formularz i wysłać go faksem na numer +43 5 176651043.

* wg stanu na 20.05.2015 r. odpowiada to kwocie 1426,542 EUR. Kwota ta może się zmieniać w zależności od wahań kursowych.