Deklaracja wartościowego bagażu

Zwiększony limit odpowiedzialności za bagaż

Zwiększony limit odpowiedzialności za bagaż zostanie zastosowany, jeśli pasażer złoży specjalną deklarację przed odprawą biletową i uiści dodatkową opłatę.
Ze względów technicznych, złożenie deklaracji wartościowego bagażu jest możliwe najpóźniej do 48 godzin przed wylotem.

Zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 889/2002

Austrian Airlines oferuje możliwość wypełniania Deklaracji Wartościowego Bagażu w celu zwiększenia limitu odpowiedzialności przewoźnika (maksymalnie - 1,131 IMF * Specjalne prawa ciągnienia MFW/na pasażera) do deklarowanej kwoty.

Prosimy wypełnić i wysłać wypełnioną Deklarację najpóźniej na 48 godzin przed odlotem, lub wydrukować wypełniony formularz i przesłać go faksem na numer +43 (0) 5 1766-51043.

* Stan z dnia 25.01.2012 co odpowiada wartości EUR 1.134,65.