Bagaż

Informacje ogólne dotyczące bagażu:

• Proszę w widoczny sposób oznaczyć każdą sztukę bagażu swoim imieniem, nazwiskiem i adresem.
• Zaleca się, aby w bagażu nadanym nie przewozić pieniędzy, biżuterii, komputerów (np. laptopów, PC) , aparatów fotograficznych, weksli, przedmiotów osobistych (jak, np. klucze…), papierów wartościowych, dokumentów handlowych, próbek, paszportów i innych dokumentów tożsamości. Tego rodzaju przedmioty należy przewozić w bagażu podręcznym.
• Limit przysługującego bagażu bezpłatnego podany jest na bilecie lub w potwierdzeniu rezerwacji.
• Sztuki bagażu cięższe niż 32 kg nie zostaną przyjęte do przewozu przy odprawie. W odniesieniu do sztuk bagażu, których suma wymiarów jest większa niż dopuszczalne maksimum 158 cm ( długość + szerokość + wysokość), zastosowanie mają szczególne warunki przewozu. Prosimy o wcześniejsze powiadomienie nas o tego rodzaju bagażu telefonicznie pod numerem +43 (0)5 1766 1000 lub przy użyciu formularza kontaktowego.