Zdalne wystawianie biletów – lotniska regionalne w Austrii