Poplatky za služby

V záujme zachovania vysokej úrovne našich služieb Vám budú zaúčtované nasledovné servisné poplatky, ktoré sa líšia v závislosti od typu služby ako aj miesta jej poskytnutia.