Czy mają Państwo jakieś pytania dotyczące rejsu Austrian Airlines? To jest właściwe miejsce. Nasi specjaliści z Biura Obsługi Klienta chętnie służą pomocą.

Jeśli po przylocie, okaże się, że brakuje Twojego bagażu lub został uszkodzony, skontaktuj się z biurem Austrian Airlines- Serwis po przylocie/ Lost&Found lub lokalnym przedstawicielem Austrian na danym lotnisku.

Austrian Airlines
Feedback Management
PO Box  33
1300 Vienna Airport
Austria

Austrian Airlines worldwide
China
Worldwide 
Internet Helpdesk

+43 5 1766 1061

Mon-Sun: 07:00-19:00 (lct Austria)

China 
Reservations

office.beijing@austrian.com

+86 4008 810 770

Fax: +86 21 63 40 6100

Beijing 
Town Office

Group handling
+86 10 6468 8838     
Fax: +86 10 6465 2333     
group.bjs@dlh.de

Baggage service:
+86 10 6455 8238

Feedback Management:
www.austrian.com/feedback 

Mon-Sun: 09:00-19:00

Beijing 
Airport Office

Room C5S062
Beijing Capital International Airport, Terminal 3

Ticketing at the airport                      
+86 10 64558365 

Baggage Handling 
                    
+86 10 64588238

Mon-Sun: 09:00-17:00

全球 
网上帮助中心

+43 5 1766 1061

周一至周日:07:00 - 19:00(奥地利当地通用时间)

中国 
预订

office.beijing@austrian.com

+86 4008 810 770

传真:+86 21 63 40 6100

北京 
市内办事处

团队处理
+86 10 6468 8838
传真:+86 10 6465 2333
group.bjs@dlh.de

行李服务:
+86 10 6455 8238

反馈管理:
www.austrian.com/feedback

周一至周日:09:00 - 19:00

北京 
机场办公室

C5S062 室
北京首都国际机场,3 号航站楼

机场售票
+86 10 64558365

行李托运
+86 10 64588238

周一至周日:09:00 - 17:00