Do you have any questions regarding your reservation? Would you like to change your ticket or request additional services? Here you will find answers to the most important questions and you may send us an email via our contact form.

Jeśli po przylocie, okaże się, że brakuje Twojego bagażu lub został uszkodzony, skontaktuj się z biurem Austrian Airlines- Serwis po przylocie/ Lost&Found lub lokalnym przedstawicielem Austrian na danym lotnisku.

Austrian Airlines
Feedback Management 
PO Box 33
1300 Vienna Airport
Austria


Austrian Airlines worldwide
Bosnia Herzegovina
Worldwide 
Internet Helpdesk

+43 5 1766 1061

Mon-Sun: 07:00-19:00 (lct Austria)

Sarajevo 
Airport Counter

Sarajevo International Airport
Kurta Schorka 36
71000 Sarajevo
Bosnia Herzegovina
airport.sjj@austrian.com

this Austrian Airport Office also represents Lufthansa

Sales Office: Office.SJJ@austrian.com

Austrian does not have a Town Office in Sarajevo

Mon-Sun: 06:00-16:00

Sarajevo 
Call Center

+38755233976

Mon - Fri: 08:00 - 17:00