Folosim Cookies
Pentru a avea posibilitatea să vă oferim cele mai bune servicii noi folosim cookie-uri. Printre alte date, acestea memorează setarea de limbă și solicitarea Căutare zboruri. Informațiile pot fi colectate și evaluate în scopuri statistice pentru a optimiza site-ul cât și în scopuri de promovare online. Vă rugăm să faceți click pe butonul "Acceptă și închide" pentru a valida acordul de utilizare a cookie-uri și astfel acest mesaj nu se va mai afișa. Click pe butonul "Mai multe informații" pentru a accesa instrucțiuni despre cum să dezactivați cookie-urile, sau descrieri ale cookie-uri utilizate.
Mai multe informații
Acceptă si închide

Drepturile pasagerilor

Drepturile pasagerilor in alte limbi:

I. Informaţii despre zboruri şi rezervări

Când adresează întrebări sau face o rezervare pentru un zbor prin intermediul unui agent de turism in Uniunea Europeana, fiecare pasager are dreptul la informaţii imparţiale si precise. Daca un pasager nu solicita altceva, un agent de turism trebuie sa îi ofere lui sau ei informaţii imparţiale din sistemul computerizat de rezervări, referitoare la: diferitele opţiuni valabile pentru o călătorie ordonate după cum urmează:

 • zboruri fără oprire,
 • zboruri cu opriri intermediare, dar fără schimbarea avionului,
 • zboruri de legătură;
 • toate tarifele disponibile de la diferite linii aeriene, după cum sunt afişate.

  Un agent de turism trebuie sa le ofere pasagerilor acces direct la informaţiile afişate de sistemul computerizat dacă aceştia le solicita, fie permiţându-le sa vadă ecranul, fie prin tiparire.

Dacă biletul este rezervat prin intermediul unui agent de turism sau direct de la o linie de transport aerian, ei trebuie să transmită pasagerului toate informaţiile disponibile in sistemul computerizat despre:

 • identitatea transportatorului aerian care oferă efectiv serviciul, diferit de transportatorul menţionat pe bilet;
 • schimbări ale avionului in timpul călătoriei;
 • opriri intermediare in timpul călătoriei;
 • transferuri intre aeroporturi în timpul călătoriei.

II. Înştiinţări cu privire la drepturile pasagerilor în caz de întârziere prelungită sau anulare a zborurilor sau refuzare a îmbarcării

Aceasta înştiinţare este solicitata de Reglementarea CE 261/2004 a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene

Aplicabilitate

Se aplică următoarele reguli:

 • în ceea ce priveşte zborurile ce pleacă de pe un aeroport aflat pe teritoriul UE, şi zborurile iniţiate de un transportator aerian comunitar ce pleacă de pe un aeroport dintr-o tara aflată în afara teritoriului UE spre un aeroport din UE (daca nu aţi primit beneficii sau indemnizaţie si daca nu aţi primit asistenţă în acea ţară din afara UE );
 • cu condiţia să dispuneţi de o rezervare confirmată pentru zborul respectiv şi să vă prezentaţi pentru îmbarcare la ora indicată;
 • in ceea ce priveşte anulările: în cazul nerealizării unui zbor care a fost programat anterior şi pentru care a fost rezervat cel puţin un loc;
 • numai pasagerilor care călătoresc cu un bilet disponibil în mod direct sau indirect publicului, sau cu bilete emise de un program de zbor periodic sau alte programe comerciale;
 • când noi suntem transportatorul care operează zborul.

Întârzierea

Când ne aşteptăm ca un zbor să depăşească ora programată pentru decolare:

(a) cu doua ore sau mai mult în cazul zborurilor de 1500 km sau mai puţin; sau
(b) cu trei ore sau mai mult în cazul zborurilor situate între 1500 şi 3500 km ; sau
(c) cu patru ore sau mai mult în cazul tuturor zborurilor ce depăşesc 3500 km.

Vă oferim gratuit:

 • gustări şi răcoritoare corespunzător perioadei de aşteptare; şi
 • posibilitatea de a contacta aria de destinaţie prin telex sau mesaje prin fax, telefon sau email.
 • Când ora de decolare planificată este cel puţin ziua următoare orei de decolare anunţată anterior, vă oferim, în plus faţă de asistenţa descrisă mai sus, în funcţie de disponibilităţile locale:
 • cazare la hotel în cazul în care devine necesară o şedere neplanificată de una sau mai multe nopţi,
 • şi transport între aeroport şi locul de cazare. 

Când întârzierea este de cel puţin cinci ore şi vă hotărâţi să nu mai călătoriţi cu zborul întârziat, vă oferim: rambursarea costului întreg al biletului, la preţul la care a fost cumpărat, pentru partea sau porţiunile din călătorie neefectuate, şi pentru partea sau porţiunile deja efectuate dacă zborul nu mai corespunde cu planul dvs de călătorie iniţial.

Anulări zborurilor

Dacă zborul dvs este anulat, va oferim următoarea asistenţă:

I. Alegerea între:

(a) rambursarea costului total al biletului, la preţul la care a fost cumpărat, pentru partea sau porţiunile din călătorie neefectuate, şi pentru partea sau porţiunile deja efectuate dacă zborul nu mai corespunde cu planul dvs de călătorie iniţial, sau
(b) redirecţionarea, în condiţii comparabile de transport, către destinaţia finală, cu prima posibilitate, sau
(c) redirecţionarea, în condiţii comparabile de transport, către destinaţia finală, la o dată ulterioară, când doriţi dvs., în funcţie de disponibilitatea locurilor.

II. În plus, vă oferim gratuit:

 • gustări şi răcoritoare corespunzător perioadei de aşteptare ; şi
 • posibilitatea de a contacta aria de destinaţie prin telex sau mesaje prin fax, telefon sau email.

III. În cazul redirecţionării către destinaţia finală ca urmare a zborului anulat, dacă ora de decolare a noului zbor este cel puţin ziua următoare decolării planificate pentru zborul anulat, vă oferim de asemenea:

 • cazare la hotel în cazul în care devine necesară o şedere neplanificată de una sau mai multe nopţi, şi
 • transport între aeroport şi locul de cazare.

IV. Sunteţi îndreptăţiţi să primiţi în valoare de:

(a) 250 EUR pentru toate zborurile de până la 1500 km;
(b) 400 EUR pentru toate zborurile între 1500 si 3500 km;
(c) 600 EUR pentru toate zborurile mai mari de 3500 km.

Aceste despăgubiri nu se aplica dacă:

 • sunteţi informat asupra anulării cu cel puţin doua săptămâni înaintea orei de plecare; sau
 • sunteţi informat asupra anulării în perioada cuprinsă între doua săptămâni şi şapte zile înainte de ora programată pentru plecare şi vi se oferă redirecţionare către destinaţia finală, permiţându-va să plecaţi cu nu mai mult de doua ore înainte de ora programată şi să ajungeţi la destinaţia finală cu mai puţin de patru ore după ora de sosire programată; sau
 • sunteţi informat asupra anulării cu mai puţin de şapte zile înainte de ora de plecare programată si vă este oferită redirecţionarea către destinaţia finală, permiţându-vă să plecaţi cu nu mai mult de o oră înaintea orei de plecare programată şi să ajungeţi la destinaţia finală cu mai puţin de doua ore după ora de sosire programată; sau
 • dacă noi putem demonstra că anularea este datorată unor circumstanţe extraordinare care nu puteau fi evitate în ciuda tuturor masurilor luate. 

Aceste valori sunt reduse cu 50% când oferim redirecţionare către destinaţia finală, nu mai târziu de intervalele de timp stabilite în paragraful de mai sus intitulat „Întârziere”.  

Refuzarea îmbarcării datorată suprarezervării

Refuzarea îmbarcării reprezintă refuzul unei linii aeriene să transporte un pasager într-un zbor, chiar dacă pasagerul s-a prezentat pentru îmbarcare cu respectarea condiţiilor menţionate mai sus în capitolul „Aplicabilitate”, cu excepţia cazului în care există motive juste pentru a refuza îmbarcarea, precum motive de sănătate, siguranţă, securitate sau documentare inadecvate de călătorie. 

Înainte de a refuza îmbarcarea pentru un zbor facem apel la voluntari care să renunţe la rezervările lor, în schimbul unor beneficii, în condiţii care se stabilesc de comun acord. 

Dacă numărul de voluntari este insuficient, şi vă negăm îmbarcarea împotriva dorinţei  dvs, vă vom oferi o despăgubire de:
(a) 250 EUR pentru toate zborurile de 1500 km sau mai puţin;
(b) 400 EUR pentru toate zborurile între 1500 şi 3500 km ;
(c) 600 EUR pentru toate zborurile ce depăşesc 3500 km. 

Când vi se oferă redirecţionare până la destinaţia finală cu un zbor alternativ şi ora sosirii nu depăşeşte ora programată pentru sosire a zborului rezervat iniţial aşa cum este descris mai sus în secţiunea „Întârziere”, indemnizaţia se reduce cu 50%.

În determinarea distanţei se ia ca bază ultima destinaţie la care refuzul îmbarcării vă întârzie sosirea după ora programată. Distanţele se măsoară prin metoda rutei ortodromice.. 

În plus, vă oferim următoarele:

I. Alegerea între:
(a) rambursarea costului total al biletului, la preţul la care a fost cumpărat, pentru partea sau porţiunile din călătorie neefectuate, şi pentru partea sau porţiunile deja efectuate dacă zborul nu mai corespunde cu planul dvs de călătorie iniţial; sau
(b) redirecţionare, în condiţii comparabile de transport, către destinaţia finală, cu prima posibilitate, sau
(c) redirecţionare, în condiţii comparabile de transport, către destinaţia finală la o dată ulterioară, la alegerea dvs, în funcţie de disponibilitatea locurilor.

II. Şi vă vom oferi, gratuit:

 • gustări şi răcoritoare corespunzător perioadei de aşteptare, şi
 • cazare la hotel în cazul în care devine necesară o şedere neplanificată de una sau mai multe nopţi, şi
 • transport între aeroport şi locul de cazare, şi
 • posibilitatea de a contacta aria de destinaţie prin telex sau mesaje prin fax, telefon sau email.


Retrogradarea

Dacă vă plasăm la o clasă de nivel inferior celei pentru care a fost cumpărat biletul, sunteţi îndreptăţiţi la rambursarea până la un anumit procent din costul plătit pentru zborul respectiv. Acest drept nu se acordă pasagerilor ce călătoresc la clasă de nivel inferior prin opţiune proprie.

Vă vom oferi ca rambursare o suma fixă, în concordanţă cu distanţa de zbor. În cazul în care nu acceptaţi această ofertă, vă puteţi transmite biletul departamentului nostru de rambursări pentru o calculare exactă. Vă adresăm rugămintea de a contacta cel mai apropiat birou al nostru.  

Informaţii obligatorii potrivit Articolului 16 din Regulamentul (CE) 261/2004

În caz de orice reclamaţie cu privire la aplicarea acestui regulament, consumatorii se pot adresa la:
Agency for Passenger Rights (apf) 
http://www.apf.gv.at/en/passenger-complaints-plane.html  
T: +43 1 5050707 740
F: +43 1 5050707 180

III. Despăgubiri în caz de accident

Pasagerii care călătoresc cu o linie aeriana aparţinând Uniunii Europene primesc despăgubiri completă în caz de accident, indiferent unde are loc, şi de asemenea plată în avans, dacă este necesară pentru depăşirea dificultăţii economice imediate. 

 • În ceea ce priveşte despăgubirea pentru deces, răni sau alte leziuni corporale ale unui pasager, răspunderea financiară a unei linii aeriene aparţinând Uniunii Europene nu cunoaşte restrângeri. Cu alte cuvinte, nu există o limită superioară a reclamaţiei care poate fi făcută.
 • Linia aeriana plăteşte în avans pentru depăşirea dificultăţii economice imediate, nu mai târziu de 15 zile după ce persoana îndreptatită să primească indemnizaţie a fost identificată. Această plată în avans reprezintă minim 15 000 de drepturi speciale de tragere (aproximativ 20 000 EUR) pentru fiecare pasager în caz de deces.
 • Pentru a încuraja  rapida soluţionare a revendicărilor de până la 100 000 de drepturi speciale de tragere (aproximativ 130 000 EUR), liniile aeriene din Uniunea Europeană îşi pot limita sau înlătura răspunderea numai dacă dezastrul a fost urmarea (în întregime sau în parte)  neglijenţei pasagerului rănit sau decedat. 

IV. Călătoria cu avionul ca parte a unui pachet de vacanţă

Pasagerii aerieni care călătoresc în cadrul unui pachet de excursie sau de vacanţă cumpărată în cadrul Uniunii Europene trebuie sa primească informaţii exacte despre călătorie de la organizator. De asemenea, ei se bucură de drepturi clare legate de executarea contractului.

 • Printre alte lucruri, broşura trebuie sa stabilească în mod clar şi precis destinaţia, itinerariul si mijloacele de transport utilizate în vacanţă. Procurarea informaţiilor din broşură este obligaţia organizatorului.
 • Înainte de plecare, organizatorul trebuie să ofere în scris orele şi locurile de oprire intermediară, precum şi legăturile de transport.
 • Consumatorul are dreptul să transfere rezervarea lui sau a ei unei alte persoane.
 • Preţul stipulat în contract nu poate fi modificat decât în cazul în care condiţiile permit în mod expres această posibilitate.
 • Organizatorul este responsabil pentru orice nereuşită de a îndeplini prevederile contractului, astfel încât problemele legate de zbor din cadrul unui voiaj sau unei vacanţe trebuie de regulă să fie asumate direct de organizator. El va acţiona în numele pasagerilor în cadrul relaţiilor cu linia aeriană.

Acordarea drepturilor pasagerilor

Drepturile pasagerilor de mai sus sunt întocmite fie direct de legislaţia Uniunii Europene, fie de legile naţionale care implementează directivele Uniunii Europene. Aşadar, liniile aeriene, agenţiile de turism, operatorii de voiaj şi toate celelalte activităţi implicate în asigurarea transportului aerian trebuie să ţină cont de ele.

 • Primul lucru pe care un pasager ar trebui sa îl facă este contactarea liniei aeriene sau a organizatorului ofertei de vacanţă.
 • Dacă un pasager consideră că legea nu a fost respectată, el sau ea poate contacta organizaţia naţională responsabilă pentru transportul aerian sau protecţia consumatorului (când detalii corespunzătoare sunt indicate mai jos).
 • Când un pasager a suferit daune deoarece legile comunitare nu au fost respectate, pot exista motive pentru acţiune privată legală în tribunalele naţionale.
 • Organizaţiile consumatorului şi pasagerului pot oferi şi ele sfaturi sau asistenţă.
 • De asemenea, un pasager poate informa Directoratul General pentru Energie şi Transport al Comisiei Europene despre rezolvarea reclamaţiei lui/ei (Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Brussels, fax (32-2) 299 10 15, e-mail: tren-aprights@cec.eu.int).

V. Alte drepturi

Transportul aerian este supus unui contract care creează anumite drepturi pentru pasageri. Solicitaţi o copie a acestuia la linia aeriană sau la agenţia de turism.

Potrivit acordurilor internaţionale, o linie aeriană răspunde pentru daunele datorate întârzierii, cu excepţia situaţiei în care demonstrează că a luat toate măsurile posibile pentru a evita paguba sau că era imposibil să acţioneze în acest fel. De asemenea, este responsabilă pentru pierderea sau distrugerea bagajelor. Puteţi solicita informaţii de la linia aeriană sau de la agenţia de turism.