Відповідальність авіаперевізника

Відповідальність авіаперевізника

Відповідальність авіаперевізника відносно перевезення пасажирів та їх багажу

Короткий виклад відповідно до Регламенту (ЄС) № 2027/97 Ради ЄС Про відповідальність авіаперевізників в редакції Регламенту (EG) № 889/2002 Європейського Парламенту і Ради ЄС.
У цьому документі представлені в короткому викладі правила, що визначають умови настання відповідальності, які повинні застосовуватися повітряними перевізниками Європейського Співтовариства згідно правовим розпорядженням Співтовариства і конвенції Монреаля.

Відшкодування збитків у разі смерті або спричинення тілесних ушкоджень

Відповідальності у зв'язку із смертю або спричиненням тілесних ушкоджень пасажирам не обмежуються якою-небудь граничною сумою. У разі завдання збитків на суму, що не перевищує 113.100 СПЗ* (станом на 04.01.2010 це відповідає округленій сумі 123.165.9 євро), авіаперевізник не може висувати заперечень проти вимог про відшкодування збитків. У випадку, якщо вимоги перевищують вказану суму, авіаперевізник може бути звільнений від відповідальності, якщо доведе, що завдання збитків не було викликано його недбалістю або іншими винними діями.

* Спеціальні права запозичення, визначені Міжнародним Валютним Фондом

Попередні виплати

У випадку, якщо пасажир гине або зазнає тілесних ушкоджень, авіаперевізник зобов'язаний протягом 15 днів з моменту встановлення особою, що має право на відшкодування збитків, зробити попередні виплати, необхідні для термінових економічних потреб. У разі смерті така виплата складає не менше 16.000 СПЗ (станом на 04.01.2010 це відповідає округленій сумі 17.424 євро).

Запізнення при перевезенні пасажирів

Авіаперевізник несе відповідальність за збитки, заподіяні внаслідок запізнення при перевезенні пасажирів, якщо не доведе, що їм були прийняті всі необхідні заходи для запобігання шкоди. Відповідальність за збитки, заподіяні внаслідок запізнення при перевезенні пасажирів, обмежується 4. 694 СПЗ (станом на 04.01.2010 це відповідає округленній сумі 5.111,77 євро).

Запізнення при перевезенні багажу

Авіаперевізник несе відповідальність за збитки, заподіяні внаслідок запізнення при перевезенні багажу, якщо не доведе, що їм були прийняті всі необхідні заходи для запобігання шкоди. Відповідальність за збитки, заподіяні внаслідок запізнення при перевезенні багажу, обмежується 1.131 СПЗ (станом на 04.01.2010 це відповідає округленій сумі 1.231,66 євро).

Втрата, недостача або пошкодження багажу

Авіаперевізник несе відповідальність за втрату, недостачу або за пошкодження багажу в розмірі, що не перевищує 1.131 СПЗ (станом на 04.01.2010 це відповідає округленій сумі 1.231,66 євро).
Відповідальність за збереження зареєстрованого багажу, прийнятого до перевезення, діє незалежно від провини перевізника, за умови, що багаж не мав дефектів ще до реєстрації. Відповідальність за незареєстрований багаж авіаперевізник несе тільки у випадку, якщо втрата, недостача або пошкодження багажу відбулися з його провини.

Підвищення межі відповідальності при перевезенні багажу

Підвищення межі відповідальності наступає, якщо пасажир до завершення реєстрації робить про це спеціальну заяву і сплачує надбавку.
З технічних причин при перевезенні багажу авіакомпанією Austrian в даний час декларація з вказівкою вартості вантажу може бути заповнена не пізніше, ніж за 48 годин до відправлення. Детальну інформацію та формуляр декларації Ви знайдете по наступному посиланню.

Претензії у зв'язку з перевезенням багажу

У разі пошкодження, простроченню в доставці, у разі втрати або загибелі багажу пасажир повинен якнайскоріше пред'явити авіаперевізникові письмову претензію. У разі пошкодження зареєстрованого (прийнятого до перевезення) багажу пасажир повинен пред'явити письмову заяву протягом семи днів з дати отримання багажу; у разі прострочення в доставці - протягом 21 дня з дня передачі багажу в розпорядження одержувача.

Відповідальність авіаперевізника, з яким укладено договір про перевезення, та авіаперевізника, що фактично виконує рейс 

Якщо авіаперевізник, що виконує рейс, не ідентичний договірному авіаперевізникові, пасажир може направити свою претензію або вимоги про відшкодування збитків будь-якому з цих перевізників. Авіаперевізник, назва або код якого вказані на авіаквитку, є авіаперевізником, з яким узгоджено договір про перевезення.

Терміни позовної давності

Судові позови на відшкодування збитків повинні бути пред'явлені протягом двох років з дня прибуття повітряного судна в пункт призначення або з дня, коли повітряне судно повинне було прибути.

Нормативна база цього документа

Сьогодні правила ґрунтуються на конвенції Монреаля від 28 травня 1999 року, положення якої в країнах Європейського Співтовариства підлягають виконанню відповідно до Регламенту (ЄС) № 2027/97 в редакції, зміненій згідно Регламенту (ЄС) №889/2002, і у відповідності з міжнародними правовими розпорядженнями країн-учасниць.
Даний документ або його окремі положення не можуть бути основою для пред'явлення претензії на відшкодування збитків і не можуть використовуватися для тлумачення згаданого Регламенту або конвенції Монреаля.