Răspundere


Răspunderea transportatorului aerian faţă de pasageri şi bagajele lor

Rezumat cf. Regulamentului (CE) Nr 2027/97 (amendat de Regulamentul (CE) Nr 889/2002). Această notă informativă rezumă regulile de răspundere aplicate de transportatorii aerieni comunitari, conform cerinţelor legislaţiei comunitare şi Convenţiei de la Montreal.

Compensaţie în caz de deces sau rănire
Nu există limite financiare cu privire la răspunderea pentru decesul sau rănirea pasagerilor. Pentru pagube de până la 113.100 DST (corespunzând la 04.01.2010 aproximativ unei sume de EUR 123.165,9), transportatorul aerian nu poate contesta reclamaţiile pentru compensaţii. Peste această sumă, transportatorul aerian se poate apăra împotriva unei reclamaţii, dovedind că nu a fost neglijent sau vinovat în vreun alt mod.

Plăţi în avans
Dacă un pasager este rănit sau ucis, transportatorul aerian trebuie să facă o plată în avans, pentru a acoperi nevoile economice imediate, în maximum 15 zile de la identificarea persoanei îndreptăţite să încaseze compensaţia. În caz de deces, această plată în avans nu va fi sub 16.000 DST (corespunzând unei sume de aproximativ EUR 17.424 la data de 04.01.2010).


Întârzierea pasagerilor
În cazul întârzierii pasagerilor, transportatorul aerian este responsabil pentru pagube, dacă nu a luat toate măsurile rezonabile pentru a evita paguba sau luarea acestor măsuri a fost imposibilă. Răspunderea pentru întârzierea pasagerilor este limitată la 4.694 DST (corespunzănd la 04.01.2010 unei sume de aproximativ EUR 5.111,77).


Întârzieri de bagaje
În cazul întârzierii bagajelor, transportatorul aerian este responsabil pentru pagube, dacă nu a luat toate măsurile rezonabile pentru a evita paguba sau luarea acestor măsuri a fost imposibilă. Răspunderea pentru întârzierea pasagerilor este limitată la 1.131 DST (corespunzând la 04.01.2010 unei sume de aproximativ EUR 1.231,66).


Distrugerea, pierderea sau deteriorarea bagajelor
Transportatorul aerian este responsabil pentru distrugerea, pierderea sau deteriorarea bagajelor până la suma de 1.131 DST (corespunzând la data de 04.01.2010 unei sume de aproximativ EUR 1.231,66). În cazul bagajelor înregistrate, este responsabil şi dacă nu este vinovat, cu excepţia cazului în care bagajul a fost defect. În cazul bagajelor neînregistrate, transportatorul este responsabil doar dacă a fost vina sa.


Limite suplimentare pentru bagaje
Un pasager poate beneficia de o răspundere în limite suplimentare, dacă depune o declaraţie specială, cel mai târziu la înregistrare, şi dacă plăteşte o taxă suplimentară.


Reclamaţii cu privire la bagaje
Dacă bagajele sunt deteriorate, întârziate, pierdute sau distruse, pasagerul trebuie să scrie şi să reclame transportatorul aerian cât de repede posibil. În cazul deteriorării bagajelor înregistrate, pasagerul trebuie să scrie şi să reclame în termen de şapte zile, iar în caz de întârziere, in 21 de zile, în ambele cazuri de la data la care bagajele au fost puse la dispoziţia pasagerului.


Răspunderea transportatorilor contractanţi şi efectivi
Dacă transportatorul aerian care operează zborul nu este acelaşi cu transportatorul aerian care încheie contractul, pasagerul are dreptul de a adresa reclamaţii sau plângeri pentru pagube faţă de ambii transportatori. Dacă numele dau codul unui transportator aerian apare pe bilet, acel transportator aerian este cel care este parte în contract.

Limită de timp pentru acţiuni
Orice acţiune juridică pentru reclamarea de pagube trebuie realizată în termen de doi ani de la data sosirii avionului sau de la data la care avionul trebuia să sosească.

Baza informaţiilor
Baza regulilor descrise mai sus este Convenţia de la Montreal din 28 mai 1999, implementată de Comunitate prin Regulamentul (CE) Nr. 2027/97 (modificat prin Regulamentul (CE) Nr. 889/2002) şi legislaţia naţională a statelor membre.

Acest rezumat sau notă nu poate fi folosit ca bază pentru o reclamaţie de compensaţie, nici nu poate interpreta prevederile prezentului Regulament sau a Convenţiei de la Montreal.