Disclaimer

Upozornění: tato e-mailová zpráva, kterou jste právě obdrželi, může obsahovat důvěrné infomace, které jsou určeny pouze adresátovi, uvedeném v záhlaví zprávy. Pokud nejste tímto adresátem, nesmíte obsah této zprávy ani rozesílat, ani rozmnožovat. Pokud jste tuto zprávu dostali omylem, ihned nám to, prosím, oznamte na impressum@austrian.com. Naše společnost neručí za škodu, způsobenou virem přeneseným touto e-mailovou zprávou.