Transfer of data to foreign authorities

Please note: Like all other airlines we are legally obliged to pass on our passengers' personal details from our reservations system to some foreign authorities.

Data capture for foreign authorities
Some countries legally or officially require airlines to pass on passengers' personal data from their reservations systems to the responsible government authority. These states are listed below.

For information, complaints and enquiries about your personal details, please contact us on tel.: +43 5 1766 1000 (local rate throughout Austria, Mon-Sun and public hols. 08.00 a.m. – 08.00 p.m.) or via contact form.

Links

Further information on transfer of data to the US and Canadian authorities:

Kanada

Shromažďování údajů pro Kanadu  

Orgánům v Kanadě postupujeme následujcí údaje v souvislosti s vaší rezervací do/z nebo přes Kanadu: 

 • PNR (Passenger Name Record)
 • Datum rezervace/vystavení letenky
 • Datum cesty
 • Jméno 
 • Informace o Frequent traveller (častí cestující)
 • Jiná jména v rezervaci, včetně počtu cestujících
 • Všechny dostupné kontaktní informace  (včetně informace o objednavateli)
 • Všechny dostupné platební/ účetní informace  (s výjimkou informace o platbách nesouvisejících s rezervací)
 • Cestovní itinerář cestovní kanceláře/ touroperátora
 • Code share informace
 • Rozdělená nformace z PNR 
 • Stav cesty cestujícího (včetně potvrzení a odbavení)
 • Informace o letence, včetně čísla letenky, jednosměrných letenek a automatizovaném stanovení ceny letenky 
 • Informace o zavazadle 
 • Informace o sedadle, včetně čísla sedadla
 • Všeobecné poznámky včetně tzv. Other Supplementary Information (OSI), Special Service Information (SSI) a Special Service Request (SSR) information 
 • Údaje, jako jsou tzv. Advance Passenger Processing (APP) nebo Advance Passenger Information (API) 
 • Všechny změny v PNR zaznamenané pod č. 1 až 18

 

Poskytujeme tyto údaje na základě dohody mezi EU a vládou Kanady - viz:  agreement.

USA

Shromažďování údajů pro USA

Orgánům v USA postupujeme následujcí údaje v souvislosti s vaší rezervací do/z nebo přes USA:

 • PNR (Passenger Name Record)
 • Datum rezervace/ vystavení letenky na určité jméno
 • Informace o Frequent traveller (častí cestující)
 • Jiná jména v rezervaci, včetně počtu cestujících
 • Všechny dostupné kontaktní informace  (včetně informace o objednavateli)
 • Všechny dostupné platební/ účetní informace  (s výjimkou informace o platbách nesouvisejících s rezervací)
 • Cestovní itinerář cestovní kanceláře/ touroperátora
 • Code share informace
 • Rozdělená nformace z PNR 
 • Stav cesty cestujícího (včetně potvrzení a odbavení)
 • Informace o letence, včetně čísla letenky, jednosměrných letenek a automatizovaném stanovení ceny letenky 
 • Informace o zavazadle 
 • Informace o sedadle, včetně čísla sedadla
 • Všeobecné poznámky včetně tzv. Other Supplementary Information (OSI), Special Service Information (SSI) a Special Service Request (SSR) information 
 • Údaje, jako jsou tzv. Advance Passenger Processing (APP) nebo Advance Passenger Information (API) 
 • Všechny změny v PNR zaznamenané pod č. 1 až 18


Poskytujeme tyto údaje na základě dohody mezi EU a vládou USA - viz:  agreement