Poskytování osobních údajů jiným orgánům

Upozornění: jako všechny ostatní letecké společnosti jsme dle zákona povinni postoupit osobní údaje našich cestujících  z našeho rezervačního systému některým jiným orgánům.

Poskyování dat jiným orgánům
Některé země podle právních předpisů nebo oficiálně žádají letecké společnosti o poskytnutí osobních údajů  cestujících z jejich rezervačních systémů příslušným vládním orgánům. Tyto země jsou uvedeny níže.

Ohledně informací, stížností a dotazů o vašich osobních údajích, nás laskavě kontaktujte na  tel.: +43 (0)5 1766 1000 (místní poplatek po Rakousku, po-ne & svátky 8.00  – 20.00 hod.) nebo na následující e-mailové adrese: contact form

Odkazy

Další informace o předávání dat orgánům v USA a Kanadě:

FAQs by Austrian Airlines 

Austrian Conditions of Carriage 

FAQ by the European Union Commission

Agreement between the European Community and the United States of America on the processing and transfer of Passenger Name Record (PNR) Data by air carriers

Agreement between the European Community and the Government of Canada on the processing of Advance Passenger Information and Passenger Name Record data

Kanada

Shromažďování údajů pro Kanadu  

Orgánům v Kanadě postupujeme následujcí údaje v souvislosti s vaší rezervací do/z nebo přes Kanadu: 

 • PNR (Passenger Name Record)
 • Datum rezervace/vystavení letenky
 • Datum cesty
 • Jméno 
 • Informace o Frequent traveller (častí cestující)
 • Jiná jména v rezervaci, včetně počtu cestujících
 • Všechny dostupné kontaktní informace  (včetně informace o objednavateli)
 • Všechny dostupné platební/ účetní informace  (s výjimkou informace o platbách nesouvisejících s rezervací)
 • Cestovní itinerář cestovní kanceláře/ touroperátora
 • Code share informace
 • Rozdělená nformace z PNR 
 • Stav cesty cestujícího (včetně potvrzení a odbavení)
 • Informace o letence, včetně čísla letenky, jednosměrných letenek a automatizovaném stanovení ceny letenky 
 • Informace o zavazadle 
 • Informace o sedadle, včetně čísla sedadla
 • Všeobecné poznámky včetně tzv. Other Supplementary Information (OSI), Special Service Information (SSI) a Special Service Request (SSR) information 
 • Údaje, jako jsou tzv. Advance Passenger Processing (APP) nebo Advance Passenger Information (API) 
 • Všechny změny v PNR zaznamenané pod č. 1 až 18

 

Poskytujeme tyto údaje na základě dohody mezi EU a vládou Kanady - viz:  agreement.

USA

Shromažďování údajů pro USA

Orgánům v USA postupujeme následujcí údaje v souvislosti s vaší rezervací do/z nebo přes USA:

 • PNR (Passenger Name Record)
 • Datum rezervace/ vystavení letenky na určité jméno
 • Informace o Frequent traveller (častí cestující)
 • Jiná jména v rezervaci, včetně počtu cestujících
 • Všechny dostupné kontaktní informace  (včetně informace o objednavateli)
 • Všechny dostupné platební/ účetní informace  (s výjimkou informace o platbách nesouvisejících s rezervací)
 • Cestovní itinerář cestovní kanceláře/ touroperátora
 • Code share informace
 • Rozdělená nformace z PNR 
 • Stav cesty cestujícího (včetně potvrzení a odbavení)
 • Informace o letence, včetně čísla letenky, jednosměrných letenek a automatizovaném stanovení ceny letenky 
 • Informace o zavazadle 
 • Informace o sedadle, včetně čísla sedadla
 • Všeobecné poznámky včetně tzv. Other Supplementary Information (OSI), Special Service Information (SSI) a Special Service Request (SSR) information 
 • Údaje, jako jsou tzv. Advance Passenger Processing (APP) nebo Advance Passenger Information (API) 
 • Všechny změny v PNR zaznamenané pod č. 1 až 18


Poskytujeme tyto údaje na základě dohody mezi EU a vládou USA - viz:  agreement