Przekazywanie danych zagranicznym władzom

Prosimy zwrócić uwagę, że podobnie jak inne linie lotnicze, Austrian Airlines zobligowane są do przekazywania zagranicznym władzom danych osobowych pasażerów, które pozyskiwane są z systemu rezerwacyjnego.


Niektóre kraje, na podstawie obowiązujących przepisów prawnych lub z urzędu wymagają od linii lotniczych przekazywania odpowiednim władzom państwowym pochodzących z systemów rezerwacyjnych danych osobowych pasażerów. Państwa te zostały wymienione poniżej.

W celu uzyskania informacji, złożenia reklamacji oraz zapytań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +43 (0)5 1766 1000 (opłata według stawek operatora, pon-ndz i święta od 8.00 – 20.00) lub następującym adresem e-mail: contact form 

Linki

Informacje dodatkowe dotyczące przekazywania danych władzom USA oraz Kanady: 

FAQ Austrian Airlines 

Warunki Przewozu Austrian

FAQ Rady Unii Europejskiej

Umowa zawarta pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi dotycząca przetwarzania oraz przekazywania przez linie lonticze danych znajdujących się w rezerwacji (Passenger Name Record - PNR)

Umowa zawarta pomiędzy Wspólnotą Europejską a władzami Kanady dotycząca przetwarzania danych osobowych pasażerów (API) oraz danych znajdujących się w rezerwacji (Passenger Name Record - PNR)

description

Links

Kanada

Pozyskiwanie danych dla władz Kanady

W związku z rezerwacją lotu do/z lub przez Kanadę, następujące dane przekazywane są władzom kanadyjskim:

 • PNR (Passenger Name Record)
 • Data rezerwacji/wystawienie biletu
 • Data/-y planowanej podróży
 • Nazwisko/-a
 • Informacje dotyczące programu lojalnościowego
 • Inne nazwiska znajdujące się w rezerwacji, w tym liczba pasażerów
 • Wszystkie dostępne dane kontaktowe (w tym informacje o zleceniodawcy)
 • Wszystkie dostępne dane dotyczące płatności i rachunku (z wyłączeniem szczegółów dotyczących płatności nie związanych z rezerwacją)
 • Plan podróży
 • Biuro podróży/Organizator podróży
 • Informacje dotyczące rejsów Code Share
 • Informacje dotyczące rezerwacji oddzielonej od rezerwacji pierwotnej
 • Status podróży pasażera (w tym potwierdzenie i status odprawy)
 • Szczegóły dotyczące wystawienia biletu, w tym numer biletu, biletów w jedną stronę oraz automatycznej kalkulacji biletu
 • Informacje dotyczące bagażu
 • Informacje dotyczące miejsca w samolocie, w tym numer miejsca
 • Uwagi ogólne, łącznie z zawartymi w rezerwacji (PNR) dodatkowymi informacjami: Other Supplementary Information (OSI), Special Service Information (SSI) oraz Special Service Request (SSR) 
 • Przetwarzane dane o pasażerach (APP) lub dane osobowe pasażerów (API)
 • Wszystkie zmiany dokonane w rezerwacji (PNR) wymienione w punktach 1 do 18

Przekazujemy te dane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Unią Europejską a rządem Kanady.

USA


Pozyskiwanie danych dla władz USA

W związku z rezerwacją lotu do/z lub przez USA, następujące dane przekazywane są amerykańskim władzom:


   PNR (Passenger Name Record)

 • PNR (Passenger Name Record)
 • Data rezerwacji/wystawienie biletu Data/-y planowanej podróży Nazwisko/-a
 • Informacje dotyczące programu lojalnościowego
 • Inne nazwiska znajdujące się w rezerwacji, w tym liczba pasażerów
 • Wszystkie dostępne dane kontaktowe (w tym informacje o zleceniodawcy)
 • Wszystkie dostępne dane dotyczące płatności i rachunku (z wyłączeniem szczegółów dotyczących płatności nie związanych z rezerwacją)
 • Plan podróży Biuro podróży/Organizator podróży
 • Informacje dotyczące rejsów Code Share
 • Informacje dotyczące rezerwacji oddzielonej od rezerwacji pierwotnej
 • Status podróży pasażera (w tym potwierdzenie i status odprawy)
 • Szczegóły dotyczące wystawienia biletu, w tym numer biletu, biletów w jedną stronę oraz automatycznej kalkulacji biletu
 • Informacje dotyczące bagażu
 • Informacje dotyczące miejsca w samolocie, w tym numer miejsca
 • Uwagi ogólne, łącznie z zawartymi w rezerwacji (PNR) dodatkowymi informacjami: Other Supplementary Information (OSI), Special Service Information (SSI) oraz Special Service Request (SSR)
 • Przetwarzane dane o pasażerach (APP) lub dane osobowe pasażerów (API)
 • Wszystkie zmiany dokonane w rezerwacji (PNR) wymienione w punktach 1 do 18

Przekazujemy te dane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Unią Europejską a rządem Kanady.