Polityka Prywatności

Ochrona danych to nasz największy priorytet

Ochrona danych jest dla nas bardzo ważna

Rezerwujesz bilet przez internet? Ubiegasz się o pracę u nas? Zamawiasz nasz newsletter lub odprawiasz się na kolejny rejs online?

Powierzają nam Państwo dużą ilość swoich danych osobowych - otrzymane informacje traktujemy z najwyższą starannością, ponieważ ochrona prywatności jest zawsze naszym największym priorytetem.

Korzystając z naszych stron internetowych akceptują Państwo naszą politykę prywatności.

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie tylko dla stron internetowych Austrian Airlines. Strony niniejszego serwisu mogą zawierać łącza do innych operatorów w ramach Grupy Austrian Airlines lub poza nią, wobec których niniejsze warunki nie mają zastosowania. W konsekwencji tego faktu, Austrian Airlines nie przyjmuje odpowiedzialności za sposób wykorzystania Państwa informacji osobowyuch na innych witrynach.

W celu technicznej i organizacyjnej obsługi niniejszych stron internetowych, Austrian Airlines korzysta z usług wybranych dostawców, którzy zobowiązani są umownie do przetwarzania otrzymanych danych zgodnie z instrukcjami wydanymi przez Austrian Airlines.

Rezerwacja i odprawa przez internet

Wszelkie dane osobowe zebrane podczas wizyt na naszych stronach internetowych będą przetwarzane zgodnie z austriackim ustawodawstwem obowiązującym w danym czasie (Data Protection Act). Wszystkie dane osobowe zostaną zaszyfrowane przed przesłaniem do naszego systemu rezerwacyjnego lub systemu odprawy. Jeżeli nie wykonają Państwo żadnej operacji na naszej stronie internetowej przez okres dłuższy niż 20 minut (rezerwacja online) lub 30 minut (odprawa przez internet), zostaną Państwo automatycznie wylogowani ze względów bezpieczeństwa.

Jeżeli często dokonują Państwo rezerwacji przez internet, można zapisać swoje dane w profilu - dzięki temu nie trzeba będzie wprowadzać ich za każdym razem. Zapamiętane dane można usunąć w każdej chwili. Informacje te będą traktowane jako ściśle poufne i nie będą przekazywane osobom trzecim w celach komercyjnych.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Jeżli zdecydują się Państwo udostępnić nam swoje dane osobowe, na przykład podczas rejestracji, uczestnictwa w ​​ankiecie, konkursie lub zawierania umowy (np. o przewóz), zostaną one przez nas zachowane.

Ponadto, Austrian Airlines prowadzi analizę częstotliwości odwiedzin swoich stron internetowych w celu lepszego poznania potrzeb klientów i ciągłego udoskonalania platformy internetowej. W związku z tym, adresy IP osób odwiedzających nasze strony są automatycznie zapamiętywane. Adresy IP nie są przypisywane do konkretnych osób. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w zbiorczej formie do celów statystycznych.

Austrian Airlines stosuje mechanizm cookies aby monitorować preferencje osób odwiedzających strony internetowe, a następnie na ich podstawie uatrakcyjniać ich wygląd.

Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim

Dane osobowe będą ujawniane stronom trzecim jedynie w przypadku kiedy będzie to konieczne dla realizacji umowy lub jeśli taka zgoda została wydana wcześniej. Zgoda raz wydana może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Linki do innych witryn

Strony internetowe Austrian Airlines mogą zawierać linki do witryn stron trzecich. Należy pamiętać, że Austrian Airlines nie mają żadnego wpływu na treść na nich zawartą i w związku z tym nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za ochronę i poufność danych udostępnianych podczas odwiedzania takich stron.

Przekazywanie danych władzom innym państw

Gromadzenie i przekazywanie danych osobowych do władz rządowych i agencji państwowych będzie dokonywane jedynie na podstawie przepisów prawa obowiązujących w danym momencie.

Należy pamiętać, że wszystkie dane udostępniane podczas dokonywania rezerwacji mogą zostać przekazane. W celu uzyskania szczegółowych informacji, złożenia skargi lub otrzymania dalszych informacji na temat danych osobowych, prosimy o kontakt pod numerem telefonu +43 (0) 517661000 (na terenie Austrii obowiązuje stawka lokalna, pon-ndz, święta 8:00 - 20:00) lub e-mail contact forms.

Dane APIS (Advance Passenger Information System)
W wielu krajach firmy lotnicze są prawnie lub oficjalnie zobligowane do przekazywania danych przylatujących pasażerów zanim jeszcze samolot wyląduje w porcie docelowym. Zazwyczaj przepisy wymagają aby przekazywane informacje zawierały dane osobowe pasażera oraz informacje na temat jego dokumentów podróżnych (paszport, wiza). Z reguły, linie lotnicze nie dysponują takimi danymi i w związku z tym muszą uzyskać je na krótko przed wylotem samolotu, co coraz częściej odbywa się w ramach elektronicznego czytania danych osoobowych kodowanych w nowych dokumentach podróżnych. Dane osobowe pobierane są wyłącznie w celu ich bezzwłocznego przesłania do odpowiednich władz w kraju docelowym podróży.

Secure Flight:
Na mocy przepisów Tytułu 49 Kodeksu Stanów Zjednoczonych rozdział 114, ustawy z 2004 r. o reformie wywiadu i zapobieganiu terrozyzmowi oraz Tytułu 49 Kodeksu Zprzepisów Federalnych część 1540 i 1560, Agencja Bezpieczeństwa Transportu (TSA) wymaga, aby pasażer podał swoje imię i nazwisko, datę urodzenia i płeć celem weryfikacji tych danych z listą osób podejrzewanych. Jeśli pasażer posiada numer Redress, nadany przez Departament Bezpieczeństwa Narodowego USA, należy go również podać. Jeśłi pasażer nie poda swojego imienia i nazwiska, daty urodzenia czy płci, może to skutkować odmową jego przewozu lub odmową wpuszczenia go do samolotu. Agencja TSA może udostępnić dane osobowe pasażera instytucjom prawa i służbom wywiadowczym, zgodnie ze swoim opublikowanym systemem ujawniania danych z rejestrów. For more on TSA privacy policies, or to review the system of records notice and the privacy impact assessment, please see the TSA Web site at www.tsa.gov.

Podanie danych osoby kontaktowej:
Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 996/2010 (Rozporządzenie nr 996/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 października 2010 r. w sprawie badań i profilaktyki wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym i uchylające dyrektywę 94/56/WE ) oferujemy Państwu możliwość podania na naszej stronie internetowej danych osoby kontaktowej (nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail) na okoliczność wypadku lotniczego. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do tego celu i zostaną usunięte po zrealizowaniu ostatniego odcinka podróży. Należy pamiętać, że dane te nie są związane z rezerwacją i będą musiały zostać ponownie wprowadzone w przypadku zmiany rezerwacji.

Newsletter

Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail zostaną zapisane w celu możliwości regularnego wysyłania informacji - zgodnie z życzeniem. Można zrezygnować z otrzymywania newslettera za każdym razem kiedy otrzymają Państwo jego nowe wydanie. Od tej pory nie będą Państwo otrzymywać od nas żadnych informacji. Państwa dane ososbowe nie będą udostępniane stronom trzecim.

Austrian Career Cockpit

Poprzez Austrian Career Cocpit można wysłać do nas swoją aplikację online lub poprosić o interesujące oferty pracy, które mają być wysłane na wskazany adres e-mail. Aby móc skorzystać z tej usługi, należy utworzyć profil zawierający dane osobowe, które będą przez nas przechowywane jako poufne i nie zostaną przekazane osobom trzecim. Zarówno profil jak i aplikację online można usunąć w dowolnym momencie. Aby to zrobić, należy wysłać e-mail na adres: karriere@austrian.com

Ochrona danych

Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony powierzanych nam danych przed przypadkową lub umyślną manipulacją, utratą, usunięciem lub nieuprawnionym dostępem. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne. Przetwarzanie i przekazywanie danych chronione jest protokołem bezpiecznej transmisji danych SSL (Secure Socket Layer).

Dane osobowe są przechowywane na serwerach book.austrian.com w Niemczech (Frankfurt).

Portale społecznościowe

Facebook:
Niniejsza strona zawiera programy (plug-ins) usług sieciowych Facebook. Są one obsługiwane przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Na naszej stronie wtyczki można rozpoznać po logo Facebooka (białe "F" na niebieskim tle), lub dodanie "Lubię to" ("Podniesiony kciuk" - znak na niebieskim tle). Podczas wizyty na naszych stronach internetowych, które zawierają taką wtyczkę, Państwa przeglądarka bezpośrednio łączy się z serwerami Facebooka, tym samym przekazując treści wtyczki do przeglądarki, która ostatecznie integruje je na danej stronie internetowej. W trakcie tego procesu na Facebook przekazywane będą informacje o Państwa wizycie na naszej stronie. Jeżeli w czasie swojej wizyty na naszym portalu będą Państwo zalogowani na swoim koncie na Facebooku, wówczas Facebook może połączyć fakt odwiedzin na naszej stronie z Państwa kontem. Korzystając z wtyczki, klikając na przykład na przycisk "Lubię to" lub przez dodanie komentarza, informacje o tym przekazywane są bezpośrednio na Facebook i tam przechowywane. Jeśli chcą Państwo zapobiec takiej transmisji danych, przed odwiedzeniem naszej strony powinni się Państwo wylogować ze swojego konta na Facebooku. Prosimy zapoznać się z Polityką Prywatności Facebooka (http://www.facebook.com/policy.php) w celu uzyskania dalszych informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Facebook, jak również na temat swoich praw i opcji ustawień dla ochrony prywatności.

Twitter:
Niniejsza strona zawiera programy (plug-ins) platformy usług sieciowych twitter.com. Są one obsługiwane przez Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Na naszej stronie wtyczki można rozpoznać po logo Twittera (niebieski ptaszek). Podczas wizyty na naszych stronach internetowych, które zawierają taką wtyczkę, Państwa przeglądarka bezpośrednio łączy się z serwerami Twittera, tym samym przekazując treści wtyczki do przeglądarki, która ostatecznie integruje je na danej stronie internetowej.

W trakcie tego procesu na Twitter przekazywane będą informacje o Państwa wizycie na naszej stronie. Jeżeli w czasie swojej wizyty na naszym portalu będą Państwo zalogowani na swoim koncie na Twitterze, wówczas Twitter może połączyć fakt odwiedzin na naszej stronie z Państwa kontem. Korzystając z wtyczki, klikając na przykład na przycisk "Tweet", informacje o tym przekazywane są bezpośrednio do Twittera i tam przechowywane. Jeśli chcą Państwo zapobiec takiej transmisji danych, przed odwiedzeniem naszej strony powinni się Państwo wylogować ze swojego konta na Twitterze. Prosimy zapoznać się z Polityką Prywatności Twittera (http://twitter.com/privacy) w celu uzyskania dalszych informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Twittera, jak również na temat ochrony prywatności.

Cookies

Tak zwane "cookie przeglądarki" to niewielkie pliki, które serwer sieci (np. serwer www.austrian.com) wysyła do Państwa przeglądarki w czasie odwiedzin na naszej stronie.
W zależności od ustawienia Państwa przeglądarki, cookies zostaną albo zachowane albo odrzucone. Jeśli zostaną zachowane, wówczas nasz serwer będzie mógł rozpoznać Państwa komputer. Kiedy ponownie odwiedzą Państwo nasze strony lub gdy będą się Państwo posługiwali funkcjami, do któych potrzebne jest wprowadzenie hasła, cookie zaoszczędzi Państwu ponownego wprowadzania różnych danych. Cookies ułatwiają przeglądanie tych stron, które wymagają wprowadzania danych użytkownika.

Cookies nie stanowią zagrożenia dla Państwa komputera, ponieważ są tylko plikami tekstowymi, które nie mogą być uruchamiane tak jak programy.

Cookies są wykorzystywane przez Austrian Airlines w celu poznania preferencji użytkowników strony internetowej, dzięki czemu możliwe będzie zaprojektowanie naszych stron w najbardziej optymalny sposób. W czasie wizyty na naszej stronie nasz system zapamiętuje Państwa adres IP, odwiedzane strony, datę oraz czas jej trwania. Nasze cookies zostaną usunięte najpóźniej po upływie 30 dni od Państwa ostatniej wizyty. Istnieje również możliwość odrzucenia cookies na Państwa komputerze.

Uruchamiając odpowiednie ustawienia w przeglądarce można zablokować cookies. Prosimy pamiętać, że w takim przypadku pełne korzystanie ze wszystkich funkcji dostępnych na naszej stronie może być niemożliwe. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na dalsze wykorzystywanie zebranych danych przez Google & Adobe.

Śledzenie naszej strony internetowej

W celu przechowywania danych internetowych i informacji ("danych"), jako administrator korzystamy z pakietu Adobe Online Marketing zasilanego przez Omniture. Omniture jest dostawcą aplikacji, która zapewnia usługę o nazwie SiteCatalyst służącą do śledzenia i analizowania stron internetowych klientów. Wszystkie dane zebrane przez firmę Adobe za pośrednictwem naszych stron internetowych pozostają własnością klienta i będą traktowane przez firmę Adobe jako informacje zastrzeżone i poufne. W związku z powyższym, Adobe nie ujawni żadnych informacji osobom trzecim. Za wyjątkiem szczególnych żądań klienta oraz wymogów prawnych, Adobe nie będzie weryfikować, ujawniać, przekazywać, drukować ani odwoływać się do tych danych. Poszczególne zestawy danych mogą być czasami przeglądane lub wykorzystywane w kontekście rozwiązywania problemów, wsparcia, fakturowania lub kiedy jest to wymagane przez prawo. Klienci pozostają odpowiedzialni za ochronę poufności i bezpieczeństwo swoich nazw użytkowników i haseł potrzebnych do logowania się na koncie.

Prawo do informacji

Na życzenie, poinformujemy Państwa czy i jakiego rodzaju dane osobowe zostały przez nas zachowane. Jeżeli mimo naszych wysiłków zmierzających do utrzymania dokładności i aktualności danych okażą się one nieprawdziwe, dokonamy ich korekty na życzenie.

Zgodnie z przepisami Austriackiej Ustawy o Ochronie Danych (w szczególności § § 26 - 28 DSG 2000), w dowolnym momencie mają Państwo prawo do uzyskania informacji na temat przechowywanych danych osobowych, jak również do ich korekty lub usunięcia.