Używamy plików cookie
Na tej stronie używamy plików cookie, aby móc oferować jak najlepsze usługi, włącznie z przechowywaniem ustawień języka i historii wyszukiwanych lotów. Ponadto, zbierane są dane statystyczne w celu optymalizacji naszej strony internetowej oraz w celach marketingowych. Kliknij „Zaakceptuj i zamknij”, aby wyrazić zgodę na użycie plików cookie i trwale ukryć tę informację. Kliknij „Więcej informacji”, aby wyłączyć pliki cookie na naszej stronie internetowej i otrzymać opis użytych plików cookie.
Więcej informacji
Zaakceptuj i zamknij

Polityka Prywatności

Ochrona danych to nasz największy priorytet

Ochrona danych jest dla nas bardzo ważna

Rezerwujesz bilet przez internet? Ubiegasz się o pracę u nas? Zamawiasz nasz newsletter lub odprawiasz się na kolejny rejs online?

Powierzają nam Państwo dużą ilość swoich danych osobowych - otrzymane informacje traktujemy z najwyższą starannością, ponieważ ochrona prywatności jest zawsze naszym największym priorytetem.

Korzystając z naszych stron internetowych akceptują Państwo naszą politykę prywatności.

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie tylko dla stron internetowych Austrian Airlines. Strony niniejszego serwisu mogą zawierać łącza do innych operatorów w ramach Grupy Austrian Airlines lub poza nią, wobec których niniejsze warunki nie mają zastosowania. W konsekwencji tego faktu, Austrian Airlines nie przyjmuje odpowiedzialności za sposób wykorzystania Państwa informacji osobowyuch na innych witrynach.

W celu technicznej i organizacyjnej obsługi niniejszych stron internetowych, Austrian Airlines korzysta z usług wybranych dostawców, którzy zobowiązani są umownie do przetwarzania otrzymanych danych zgodnie z instrukcjami wydanymi przez Austrian Airlines.

Rezerwacja i odprawa przez internet

Wszelkie dane osobowe zebrane podczas wizyt na naszych stronach internetowych będą przetwarzane zgodnie z austriackim ustawodawstwem obowiązującym w danym czasie (Data Protection Act). Wszystkie dane osobowe zostaną zaszyfrowane przed przesłaniem do naszego systemu rezerwacyjnego lub systemu odprawy. Jeżeli nie wykonają Państwo żadnej operacji na naszej stronie internetowej przez okres dłuższy niż 20 minut (rezerwacja online) lub 30 minut (odprawa przez internet), zostaną Państwo automatycznie wylogowani ze względów bezpieczeństwa.

Jeżeli często dokonują Państwo rezerwacji przez internet, można zapisać swoje dane w profilu - dzięki temu nie trzeba będzie wprowadzać ich za każdym razem. Zapamiętane dane można usunąć w każdej chwili. Informacje te będą traktowane jako ściśle poufne i nie będą przekazywane osobom trzecim w celach komercyjnych.

Cookies 

A so-called “browser cookie” is a small text file which a web server (the web server of www.austrian.com, for example) sends to your browser when you visit a website. Cookies do not present a danger for your computer in principle, as they are merely blocks of text and not executable programs. 

We use cookies to take into account the preferences of our website visitors, and optimise the way our sites are designed to meet these needs. For an overview of the browser cookies used, the function and the service providers commissioned, please click here. Up to 730 days of our cookies are stored on your device. By using this website, you are declaring that you consent to the use of data collected about you. 

You can set your browser in such a way that your consent must be gained before a cookie is used, or that the storage of cookies on your computer is refused in general. 

If the file is stored, our web server can recognise your computer. On subsequent visits, and when switching between functions requiring you to input a password, using the cookie means you can save yourself the time it takes to do so. In this way, cookies make it easier for you to use web sites requiring user inputs. Although our offers can also be used without cookies in principle, we cannot guarantee error-free behaviour.

Cookies of third parties  

On some websites, content and services are integrated from other providers (e.g. Adition, Google, Facebook and Zanox) which cookies and active components can also use. We have no influence over the processing of personal data by these providers. 

We make it possible for you to exclude yourself from the aggregation and analysis of your data for online marketing purposes. To perform this exclusion, please click here. By clicking here, you will trigger the storage of a browser cookie. The exclusion is stored in this cookie. If you delete your browser cookies, you will need to perform this click again. If you visit our site via other devices or web browsers as well, you will need to carry out the exclusion again on the device in question. 

To find out more about how your data are handled by the respective providers, please see their internet sites. To delete browser cookies which have already been stored, you can open the links below to retrieve instructions for your browser: 


Use of the “Adobe Analytics” web analysis tool 

We use Adobe Analytics from the Adobe Online Marketing Cloud to host web data and information (“data”). Adobe is an “ASP” (Application Service Provider) which provides a service entitled Adobe Analytics for the tracking and analysis of customer websites. Adobe does not disclose the information to any third party. Adobe will not check, release, distribute, print or refer to these data, unless this is done at the request of the client or is legally necessary. Individual data sets could sometimes be seen or retrieved, for the purpose of solving a problem, in a support question, invoicing, or in the event that this becomes legally necessary. To deactivate the collection of statistical data by Adobe Online Marketing Suite, please click here.  

Collecting and processing personal data

We save your personal data if you choose to share them with us for instance when registering, participating in a survey, entering a competition or placing a contract (e.g. flight trip).

Beyond that we analyze the visits on our website with the aim to better understand our customers’ needs and, based on those findings, continuously improve the online platform. To this end we save the IP addresses of our visitors’ Internet service providers by default. The IP address is not linked to an individual person. Within this web analysis we evaluate anonymous, aggregated data for statistical purposes only.

We use cookies to follow up on our visitors’ preferences and to optimize the appearance of our websites.

Disclosure of personal data to third parties

Your personal data will only be disclosed to third parties if necessary for the completion of a contract or if you have consented to it beforehand. A consent once given can be revoked at any time.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Jeżli zdecydują się Państwo udostępnić nam swoje dane osobowe, na przykład podczas rejestracji, uczestnictwa w ​​ankiecie, konkursie lub zawierania umowy (np. o przewóz), zostaną one przez nas zachowane.

Ponadto, Austrian Airlines prowadzi analizę częstotliwości odwiedzin swoich stron internetowych w celu lepszego poznania potrzeb klientów i ciągłego udoskonalania platformy internetowej. W związku z tym, adresy IP osób odwiedzających nasze strony są automatycznie zapamiętywane. Adresy IP nie są przypisywane do konkretnych osób. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w zbiorczej formie do celów statystycznych.

Austrian Airlines stosuje mechanizm cookies aby monitorować preferencje osób odwiedzających strony internetowe, a następnie na ich podstawie uatrakcyjniać ich wygląd.

Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim

Dane osobowe będą ujawniane stronom trzecim jedynie w przypadku kiedy będzie to konieczne dla realizacji umowy lub jeśli taka zgoda została wydana wcześniej. Zgoda raz wydana może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Linki do innych witryn

Strony internetowe Austrian Airlines mogą zawierać linki do witryn stron trzecich. Należy pamiętać, że Austrian Airlines nie mają żadnego wpływu na treść na nich zawartą i w związku z tym nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za ochronę i poufność danych udostępnianych podczas odwiedzania takich stron.

Przekazywanie danych władzom innym państw

Gromadzenie i przekazywanie danych osobowych do władz rządowych i agencji państwowych będzie dokonywane jedynie na podstawie przepisów prawa obowiązujących w danym momencie.

Należy pamiętać, że wszystkie dane udostępniane podczas dokonywania rezerwacji mogą zostać przekazane. W celu uzyskania szczegółowych informacji, złożenia skargi lub otrzymania dalszych informacji na temat danych osobowych, prosimy o kontakt pod numerem telefonu +43 (0) 517661000 (na terenie Austrii obowiązuje stawka lokalna, pon-ndz, święta 8:00 - 20:00) lub e-mail contact forms.

Dane APIS (Advance Passenger Information System)
W wielu krajach firmy lotnicze są prawnie lub oficjalnie zobligowane do przekazywania danych przylatujących pasażerów zanim jeszcze samolot wyląduje w porcie docelowym. Zazwyczaj przepisy wymagają aby przekazywane informacje zawierały dane osobowe pasażera oraz informacje na temat jego dokumentów podróżnych (paszport, wiza). Z reguły, linie lotnicze nie dysponują takimi danymi i w związku z tym muszą uzyskać je na krótko przed wylotem samolotu, co coraz częściej odbywa się w ramach elektronicznego czytania danych osoobowych kodowanych w nowych dokumentach podróżnych. Dane osobowe pobierane są wyłącznie w celu ich bezzwłocznego przesłania do odpowiednich władz w kraju docelowym podróży.

Secure Flight:
Na mocy przepisów Tytułu 49 Kodeksu Stanów Zjednoczonych rozdział 114, ustawy z 2004 r. o reformie wywiadu i zapobieganiu terrozyzmowi oraz Tytułu 49 Kodeksu Zprzepisów Federalnych część 1540 i 1560, Agencja Bezpieczeństwa Transportu (TSA) wymaga, aby pasażer podał swoje imię i nazwisko, datę urodzenia i płeć celem weryfikacji tych danych z listą osób podejrzewanych. Jeśli pasażer posiada numer Redress, nadany przez Departament Bezpieczeństwa Narodowego USA, należy go również podać. Jeśłi pasażer nie poda swojego imienia i nazwiska, daty urodzenia czy płci, może to skutkować odmową jego przewozu lub odmową wpuszczenia go do samolotu. Agencja TSA może udostępnić dane osobowe pasażera instytucjom prawa i służbom wywiadowczym, zgodnie ze swoim opublikowanym systemem ujawniania danych z rejestrów. For more on TSA privacy policies, or to review the system of records notice and the privacy impact assessment, please see the TSA Web site at www.tsa.gov.

Podanie danych osoby kontaktowej:
Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 996/2010 (Rozporządzenie nr 996/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 października 2010 r. w sprawie badań i profilaktyki wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym i uchylające dyrektywę 94/56/WE ) oferujemy Państwu możliwość podania na naszej stronie internetowej danych osoby kontaktowej (nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail) na okoliczność wypadku lotniczego. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do tego celu i zostaną usunięte po zrealizowaniu ostatniego odcinka podróży. Należy pamiętać, że dane te nie są związane z rezerwacją i będą musiały zostać ponownie wprowadzone w przypadku zmiany rezerwacji.

Newsletter

Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail zostaną zapisane w celu możliwości regularnego wysyłania informacji - zgodnie z życzeniem. Można zrezygnować z otrzymywania newslettera za każdym razem kiedy otrzymają Państwo jego nowe wydanie. Od tej pory nie będą Państwo otrzymywać od nas żadnych informacji. Państwa dane ososbowe nie będą udostępniane stronom trzecim.

Austrian Career Cockpit

Poprzez Austrian Career Cocpit można wysłać do nas swoją aplikację online lub poprosić o interesujące oferty pracy, które mają być wysłane na wskazany adres e-mail. Aby móc skorzystać z tej usługi, należy utworzyć profil zawierający dane osobowe, które będą przez nas przechowywane jako poufne i nie zostaną przekazane osobom trzecim. Zarówno profil jak i aplikację online można usunąć w dowolnym momencie. Aby to zrobić, należy wysłać e-mail na adres: karriere@austrian.com

Ochrona danych

Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony powierzanych nam danych przed przypadkową lub umyślną manipulacją, utratą, usunięciem lub nieuprawnionym dostępem. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane w oparciu o nowe rozwiązania technologiczne. Przetwarzanie i przekazywanie danych chronione jest protokołem bezpiecznej transmisji danych SSL (Secure Socket Layer).

Dane osobowe są przechowywane na serwerach book.austrian.com w Niemczech (Frankfurt).

Prawo do informacji

Na życzenie, poinformujemy Państwa czy i jakiego rodzaju dane osobowe zostały przez nas zachowane. Jeżeli mimo naszych wysiłków zmierzających do utrzymania dokładności i aktualności danych okażą się one nieprawdziwe, dokonamy ich korekty na życzenie.

Zgodnie z przepisami Austriackiej Ustawy o Ochronie Danych (w szczególności § § 26 - 28 DSG 2000), w dowolnym momencie mają Państwo prawo do uzyskania informacji na temat przechowywanych danych osobowych, jak również do ich korekty lub usunięcia.