Condiţiile generale de transport pentru pasageri şi bagaje – Viena, iunie 2015

Articolul 1 - Definirea expresiilor

"Noi", "al nostru", "noi înşine" şi "noi" se referă la Austrian Airlines AG sau Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt GmbH.

"Agent (Autorizat)" este un agent de vânzări către pasageri, care a fost desemnat de noi să ne reprezinte în vânzarea serviciilor noastre de transport aerian.  

"Locaţiile pentru transfer" sunt acele locaţii, cu excepţia locului plecării şi locului destinaţie, în mod expres definite ca locaţii de escală programate pentru ruta dumneavoastră din bilet sau publicate ca atare în cadrul programelor noastre de zbor.  

"Transportator aerian" (Transportator) este un operator de transport aerian altul decât noi înşine, al cărui cod de companie aeriană apare pe biletul dumneavoastră.  

"Codul companiei aeriene" este codul de 2 sau 3 caractere sau litere care este alocat companiei aeriene respective.  

"Bagaj" este proprietatea dumneavoastră personală care vă însoţeşte în călătoria dumneavoastră. Dacă nu este specificat altfel, acesta este format din bagaje de cabină sau de cală.  

"Eticheta bagajului" este un document emis de noi pentru a identifica bagajul dumneavoastră de cală. Acesta constă într-o etichetă pentru bagaje, care este anexată  bagajelor, precum şi o etichetă de recuperare a bagajelor care vă este înmânată.   Un bagaj predat/de cală este bagajul pe care l-am luat în custodie, şi pentru care am emis o Etichetă de Verificare a Bagajelor.  

"Ora limită de efectuare a formalităţilor de check-in/înregistrare " este termenul specificat de către noi sau de către un operatorul de transport aerian, până la care trebuie să fie finalizate formalităţile de înregistrare şi să primiţi cartea de îmbarcare.  

"Condiţiile Contractului" sunt condiţiile extrase care sunt conţinute sau livrate împreună cu biletul sau Itinerarul/Chitanţă, menţionate ca atare şi care includ prin trimitere aceste Condiţii Generale de Transport (de pasageri şi de bagaje), în cadrul contractului dumneavoastră de transport.  

Un "Zbor de legătură" este un zbor asociat cu două sau mai multe bilete consecutive, emise în comun, care reprezintă împreună un singur contract de transport.  

"Client" este orice persoană care este un consumator în sensul § 1, Clauza 1 din Legea privind * Protecţia Consumatorilor, în versiunea aplicabilă în prezent.  

"Convenţie" este Convenţia pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian internaţional, semnată la Montreal pe 28 mai 1999.  

"Zile" reprezintă zile calendaristice, incluzând toate cele şapte zile ale săptămânii, sub rezerva că, în scopul notificării, ziua în care se face notificarea nu este inclusă; şi cu condiţia ca în continuare în scopul determinării duratei de valabilitate a unui bilet, ziua în care este emis biletul sau este iniţiat zborul nu sunt luate în considerare.  

"Cupon electronic" este un cupon în format electronic sau alt document din baza noastră de date.  

"Bilet electronic" este un itinerariu/o chitanţă emisă de noi, cuponul electronic sau cartea de îmbarcare.  

"Cupon de zbor" este acea parte a biletului care poartă menţiunea "Cupon de zbor" sau "aprobat pentru transport", sau, în cazul unui bilet electronic, cuponul electronic, care indică punctele între care cuponul vă dă dreptul să călătoriţi.  

"Segment de zbor" este o porţiune de transport între două locuri, care este efectuat de noi sau de către un alt transportator aerian.  

"Forţă Majoră" reprezintă circumstanţe neobişnuite şi imprevizibile, care nu ţin de noi sau nu pot fi controlate de noi, ale căror consecinţe nu ar fi putut fi evitate chiar dacă au fost luate toate măsurile cuvenite.  

"Notă de călătorie/Chitanţă" este un document sau documente emise de noi, conţinând numele pasagerului, informaţii despre zboruri şi alte informaţii.  

"Pasagerul" este orice persoană, cu excepţia membrilor echipajului, transportată sau care urmează să fie transportată într-o aeronavă în baza unui bilet (a se vedea, de asemenea, definiţia pentru "dumneavoastră", "al dumneavoastră" şi "dumneavoastră personal”).  

"Cuponul pasagerului" este acea parte a biletului, care rămâne în permanenţă în posesia dumneavoastră.  

"DST"/'SDR' este un Drept Special de Tragere definit de Fondul Monetar Internaţional (DST 1,00 este echivalent cu suma de 1.08900 la 04.01.2010)  

"oprire/stopover" este o oprire programată în călătoria dumneavoastră, într-un punct între aeroportul de plecare şi aeroportul de destinaţie.  

"Tarif" este contravaloarea care trebuie plătită pentru transportul unui pasager şi care include transportul bagajelor, precum şi condiţiile aplicabile acestui transport.  

"Bilet" este fie documentul intitulat "Bilet de Călătorie şi de Bagaj" sau biletul electronic; aceasta include condiţiile de contractare şi notificările, precum şi cupoane de zbor pentru pasageri.  

"Bagajul de cabină" reprezintă bagajele nepredate pentru cală.  

 "Dumneavoastră", "al dumneavoastră" şi "dumneavoastră personal" reprezintă orice persoană, cu excepţia membrilor echipajului, transportată sau care urmează să fie transportată într-o aeronavă în baza unui bilet (a se vedea, de asemenea, definiţia pentru "pasageri").

* Legea federală din 08.03.1979, Monitorul Oficial Federal 140, care are prevederi privind protecţia consumatorilor.

Articolul 2 - Aplicabilitate

2.1 Generalităţi

Cu excepţia cazurilor prevăzute în Articolele 2.2, 2.4 şi 2.5, aceste Condiţii Generale de Transport se aplică numai cu acelor zboruri sau segmente de zbor, pentru care este indicat numele companiei aeriene noastre sau Codul companiei noastre aeriene apare în căsuţa transportatorului de pe de Bilet pentru zborul sau segmentul de zbor respectiv.

Când emitem un bilet pentru transportul pe liniile altui transportator aerian, vom face acest lucru numai ca agent al acestuia. Acest lucru se poate constata ori de câte ori Codul companiei noastre aeriene nu este indicat înainte de numărul zborului.  

2.2 Zborurile charter  

Dacă transportul se efectuează în temeiul unui acord de charter, prezentele Condiţii Generale de Transport se aplică numai în măsura în care nu sunt modificate sau înlocuite de Condiţiile acordului de charter sau ale Biletului charter.  

2.3 Zboruri code-share  

Pe anumite rute oferim serviciile noastre, împreună cu alţi transportatori aerieni, în temeiul unor acorduri cunoscute sub numele de "Code-Share". Acest lucru înseamnă că, chiar dacă aveţi o rezervare la noi şi deţineţi un bilet în care este indicat numele nostru sau codul companiei noastre aeriene ca transportator, un alt transportator aerian poate opera aeronava. În cazul unei astfel de acord de tip "code-share", vă vom informa asupra acestui fapt, la data când faceţi rezervarea.  

Vă rugăm să reţineţi faptul că fiecare partener code-share poate avea reguli cu privire la funcţionarea propriilor sale zboruri, care se aplică pasagerilor care călătoresc la bordul aeronavelor lor, reguli ce pot fi diferite de prezentele reguli.

Cu excepţia cazurilor menţionate aici, pentru pasagerii care călătoresc pe o rută operată de către unul dintre partenerii noştri code-share se vor aplica regulile transportatorului  aerian care operează aceste zboruri.  

Trebuie să consultaţi regulile pentru zborurile operate de un alt transportator în temeiul unui acord de Code-Share şi să vă familiarizaţi cu aspecte cum ar fi cerinţele de îndeplinire a formalităţilor de îmbarcare şi regulile referitoare la minorii neînsoţiţi, transportul animalelor, refuzul transportului, servicii de alimentare cu oxigen, operaţiuni speciale, despăgubirea pentru refuzarea îmbarcării şi acceptarea bagajelor.

Pentru normele şi reglementările partenerilor noştri code-share, vă recomandăm să consultaţi website-urile acestor companii sau agenţiilor de turism de unde achizitionati biletul. Pentru link-uri către website-urile partenerilor noştri care partajează codul vă rugăm să faceţi clic aici: http://www.austrian.com/Info/Partners/CodesharePartners.aspx  

2.4. Informaţii privind identitatea operatorului transportului **  

Întrucât  suntem conştienţi de importanța pe care o are pentru dumneavoastră să cunoaşteţi transportatorul cu care călătoriţi, vă oferim informaţii despre identitatea operatorului transportului chiar în momentul rezervării. Sunteţi, de asemenea, informat imediat asupra modificării operatorului transportului.  

În ceea ce priveşte o rezervare făcută printr-un canal de vanzare care nu este sub controlul direct al Grupului Austrian Airlines, respectiv agenţii de turism şi website-uri, altele decât website-urile noastre, operatorii agenţiilor de voiaj şi website-urilor sunt obligaţi prin articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 să informeze sistematic pasagerii noştri, la momentul rezervării, cu privire la identitatea operatorului transportului şi la fiecare schimbare a operatorului transportului respectiv.

Puteţi găsi lista comunitară a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicţii de exploatare pe teritoriul Comunităţii la http://europa.eu.int/comm/transport/air/safety/flywell_en.htm şi printr-un link de pe site-ul nostru www.austrian.com  

2.5 Legea prevalentă  

În cazul unei contradicţii între aceste Condiţii Generale de Transport şi tarifele noastre sau legea aplicabilă, respectivele tarife sau legea aplicabilă prevalează asupra Condiţiilor Generale de Transport.  

Dacă orice prevedere a prezentelor Condiţii Generale de Transport ne este valabilă în temeiul legislaţiei aplicabile în cauză, dispoziţiile rămase nu vor fi afectate.  

2.6 Prevederile transportatorului aerian  

Cu excepţia prevederilor acestor Condiţii Generale de Transport, în cazul unei neconcordanţe între aceste Condiţii Generale de Transport şi alte reglementări, aceste Condiţii Generale de Transport vor prevala.

** Conform Regulamentului (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2005 privind stabilirea unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicţii de exploatare pe teritoriul Comunităţii şi privind informarea pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea operatorilor de transport şi pentru abrogarea articolului 9 din Directiva 2004/36/CE.

Articolul 3 - Bilete

3.1 Prevederi generale

3.1.1 Vom oferi transportul numai pentru Pasagerul menţionat pe bilet, din acest motiv ar putea fi necesar oricând să prezentaţi un document de identificare corespunzător.  

3.1.2 Biletul nu este transferabil.  

3.1.3 Biletul este şi rămâne tot timpul proprietatea noastră.  

3.1.4 Cu excepţia biletelor electronice, nu veţi avea dreptul la un transport cu un zbor decât dacă sunteţi în posesia unui bilet valabil care conţine Cuponul de zbor pentru acel zbor şi toate celelalte Cupoane de zbor neutilizate şi cuponul pasagerului. În plus, nu veţi avea dreptul la transport dacă biletul a fost modificat în orice fel, în afară de modificările efectuate de noi sau de Agentul nostru Autorizat. În cazul unui bilet electronic, nu veţi avea dreptul la transport decât dacă puteţi oferi identificarea pozitivă şi un bilet electronic valabil eliberat în mod corespunzător pe numele dumneavoastră.  

3.1.5 a În cazul pierderii sau deteriorării unui Bilet (sau a unei părţi a acestuia) cumpărat prin intermediul nostru sau al unuia dintre Agenţii noştri sau în cazul neprezentării acestuia, la cererea dumneavoastră, vom înlocui biletul respectiv (sau o parte a acestuia), prin emiterea unui nou bilet, cu condiţia existenţei dovezii, uşor identificabile la momentul respectiv, că un bilet pentru transportul în cauză a fost emis în mod corespunzător şi că aţi semnat un acord pentru rambursarea tuturor costurilor şi pierderilor noastre, până la valoarea de vânzare a biletelor iniţiale, care sunt în mod necesar şi rezonabil suportate de către noi sau de un alt transportator din cauza utilizării necorespunzătoare a biletului. Transportatorul emitent poate percepe o taxă de administrare rezonabilă pentru acest serviciu, cu excepţia pierderii sau deteriorării din neglijenţa transportatorului emitent sau a unuia dintre agenţii săi.  

3.1.5.b Dacă astfel de dovezi nu sunt disponibile sau nu sunteţi de acord să semnaţi un astfel de acord, noi sau transportatorul care emite noul bilet vă putem solicita să plătiţi o sumă care poate ajunge până la preţul de vânzare complet al biletului pentru un bilet înlocuitor, pe care îl vom returna dacă şi atunci când ne este prezentată dovada că biletul pierdut sau deteriorat nu a fost folosit înainte de expirarea termenului de valabilitate al acestuia; sub rezerva unui comision de administrare.  

3.1.6 Un bilet este un bun de valoare şi trebuie să luaţi toate măsurile corespunzătoare pentru a vă asigura că acesta nu este nici deteriorat, nici furat.  

3.2 Perioada de valabilitate  

3.2.1 Un bilet cumpărat la un tarif standard este valabil pentru transport timp de un an de la data emiterii sau, sub rezerva cazului în care prima călătorie a avut loc în termen de un an de la data emiterii, un an de la data primei călătorii efectuate în baza biletului respectiv. Un bilet cumpărat la un alt tarif decât tariful standard este valabil pentru transport sau rambursare numai pentru perioada menţionată în reglementările transportatorului aerian sau în tariful de transport sau în biletul propriu-zis.  

3.2.2 Atunci când nu puteţi călători în cadrul perioadei de valabilitate a biletului, pentru că în momentul în care solicitaţi rezervarea suntem în imposibilitatea de a confirma rezervarea, valabilitatea biletului va fi prelungită până în momentul în care putem confirma un loc în clasa de transport pentru care a fost plătit tariful, sau aveti dreptul la o restituire, în conformitate cu articolul 10.  

3.2.3 Dacă după începerea călătoriei, nu puteţi călători în cadrul perioadei de valabilitate a biletului din motive medicale, putem prelungi perioada de valabilitate a Biletului până la data când veţi deveni apt să călătoriţi sau până la primul nostru zbor de după această dată, din punctul din care a fost întreruptă calatoria. Se va asigura rezervare pentru cu locuri disponibile si exclusiv în clasa de servicii pentru care a fost plătit tariful. O astfel de boală trebuie să fie atestată printr-un certificat medical. Dacă cupoanele de zbor rămase în bilet, sau în cazul unui bilet electronic, cuponul electronic, implică una sau mai multe escale, valabilitatea unui astfel de bilet poate fi prelungită pentru cel mult de trei luni de la data indicată pe bilet. În aceste condiţii, vom prelungi în mod similar perioada de valabilitate a Biletelor altor membri ai familiei dumneavoastră restrânse care vă însoţesc.  

3.2.4 În cazul decesului unui pasager în timpul calatoriei, Biletele persoanelor care însoţesc pasagerul pot fi modificate prin renunţarea la conditia de sedere minima la destinatie sau prelungirea perioadei de valabilitate. În cazul unui deces în familia restrânsă (rude de gradul 1) a unui pasager care a început călătoria, valabilitatea biletelor pasagerului şi membrilor familiei sale restrânse şi care însoţesc Pasagerul poate fi, de asemenea, prelungită. Orice astfel de modificare se va face numai după primirea unui certificat de deces valabil şi orice astfel de prelungire a valabilităţii nu trebuie să fie pentru o perioadă mai mare de 45 de zile de la data decesului.

3.3 Ordinea de utilizare a  cupoanele de zbor

3.3.1. Un bilet de avion se compune din unul sau mai multe zboruri. Fiecare cupon de zbor este emis pentru exact un sector de zbor.
De exemplu: un bilet de la Munich către New York şi retur cu următoarele sectore de zbor: Munich- Viena, Viena – New York, New York – Viena, Vienna – Munich - se compune din patru cupoane de zbor sau un bilet. Totodată, zborul Viena-Munich, Munich- Viena se compune de asemenea din doua cupoane de zbor sau un bilet, independent de o oprire la Munich.

Biletul pe care l-aţi achiziţionat este valabil numai pentru transportul specificat pe el - de la locaţia plecării, prin orice Locaţii de escală convenite, până la destinaţia finală, în ordinea stabilită. Preţul pe care l-aţi plătit se bazează pe tarifele noastre şi a fost calculat pe baza datelor de călătorie şi a rutelor/ordinii traseului selectate de dumneavoastră. În consecinţă, tariful calculat se aplică numai transportului/ordinii de transport specificate pe bilet. Datorită unor motivaţii comerciale, este posibil ca, tariful pentru un bilet ce conţine mai multe multe sectore de zbor sa fie mai mic decât un bilet ce conţine 1 sau 2 cupoane de zbor. Dacă nu utilizaţi cupoanele de zbor în ordinea specificată, vom percepe tariful aplicabil pentru ruta de călătorie pe care intenţionaţi să o folosiţi de fapt. Acest aspect este o componentă importantă a contractului dintre dumneavoastră şi compania aeriana.

Dacă nu utilizaţi cupoanele de zbor în ordinea specificată, vom percepe preţul aplicabil pentru ruta de călătorie pe care intenţionaţi să o folosiţi de fapt. În cazul unei modificări a rutelor de zbor stabilite şi/sau a ordinii acestora, puteţi utiliza numai cupoane neutilizate dacă plătiţi diferenţa ("taxa") dintre preţul pe care le-aţi plătit deja şi preţul pentru transportul selectat la momentul rezervării.

3.3.2. în cazul în care nu puteţi efectua călătoria conform secvenţei de zboruri indicată în bilet, din cauze medicale, de forţă majoră sau orice alt impediment de care noi nu suntem răspunzători, cupoanele de zbor nefolosite rămân valabile in secvenţa lor. Dacă intenţionaţi să modificaţi orice parte a călătoriei, inclusiv rutele de călătorie, trebuie să ne anunţaţi imediat ce aflaţi acest lucru. În acest caz, puteţi folosi cupoanele de zbor rămase.

3.3.3. Dacă nu utilizaţi cupoanele de zbor în ordinea specificată, vom percepe preţul aplicabil pentru ruta de călătorie pe care intenţionaţi să o folosiţi. În cazul unei modificări a rutelor de zbor stabilite şi/sau a ordinii acestora, puteţi utiliza cupoanele neutilizate dacă plătiţi diferenţa ("taxa") dintre preţul pe care le-aţi plătit deja şi preţul pentru transportul selectat la momentul rezervării. Se va recalcula noua rută, folosind clasa de rezevare folosită iniţial, în cazul în care aceasta nu este valabilă se va folosi cea mai mică clasă de rezervare disponibilă la momentul recalculării. Se vor deduce toate penalizările sau taxele datorate recalcularii. Vă rugăm să reţineţi că transportul se va efectua numai dacă taxele aferente recalculării s-au plătit. Puteţi afla costul recalculării contactând agentul d-voastră de turism sau call-centerul nostru.
Pagina cu detalii legate de contacte o găsiţi aici: 
Information page for worldwide reservation numbers
în cazul în care doriţi să ne trimiteţi un mesaj scris, vă rugam folosiţi formularul de contact 

3.4 Rezervari multiple
in cazul in care s-au emis mai multe bilete identice (ex.bilete cu date de calatorie identice, itinerariu identic, numele pasagerului si tarif identic) suntem in masura sa anulam toate rezervarile multiple, astfel incat sa ramana un singur bilet de calatorie valabil.

Articolul 4 – Comisioane, tarife, taxe şi cheltuieli

4.1. Tarife

se aplică numai pentru transportul de la aeroportul de plecare la aeroportul de destinaţie, cu excepţia cazurilor menţionate în mod expres. Tarifele nu includ serviciile de transport la sol între aeroporturi sau între aeroporturi şi terminale din oraş. Tariful va fi calculat în conformitate cu Tariful nostru în vigoare la data plăţii biletului pentru călătoria la datele şi pe itinerariul specificate in rezervare. Dacă schimbaţi ruta sau datele călătoriei, acest lucru poate avea impact asupra preţului care trebuie plătit.  

4.2 Impozite şi taxe  

Taxele, comisioanele şi impozitele aplicabile impuse de guvern sau de o altă autoritate, sau de către operatorii de aeroportuari, vor fi suportate de dumneavoastră. În momentul în care cumpăraţi biletul, veţi fi informat cu privire la taxele, comisioanele şi impozitele care nu sunt incluse în tarif, indicate de obicei, separat pe bilet.  

4.3 Monedă  

Tarifele, taxele, comisioanele şi impozitele sunt plătibile în moneda ţării în care este emis biletul, cu excepţia cazului în care o altă moneda este indicată de noi sau de Agentul nostru Autorizat la sau înainte de data efectuării plăţii (de exemplu, din cauza neconvertibilităţii monedei locale). Am putea accepta plata în altă monedă, numai prin confirmarea noastra.

Articolul 5 – Rezervarea locului

5.1 Condiții privind rezervarea

Noi, sau agentul nostru autorizat, vă vom înregistra rezervarea. La cerere, vă vom oferi confirmarea scrisă a rezervării.  

5.2 Limite de timp pentru plata biletelor  

Dacă nu aţi plătit Biletul înainte de a limita de timp specificată şi nu aţi convenit plata acestuia cu noi, am putea anula rezervarea.  

5.3 Date cu caracter personal  

Vă rugăm să reţineţi că ne-aţi comunicat datele dumneavoastră personale în scopul efectuării unei rezervări, a achiziţionării unui bilet, pentru a clarifica dacă sunteţi apt de zbor, pentru a obţine servicii auxiliare, pentru a dezvolta şi furniza anumite servicii, pentru facilitarea procedurilor de imigrare şi de intrare şi că am putea transmite aceste date agenţiilor guvernamentale, în legătură cu călătoria dumneavoastră. În aceste scopuri, dumneavoastră ne autorizaţi să păstrăm şi să folosim aceste date şi să le transmitem propriilor birouri, Agenţilor Autorizaţi, agenţiilor guvernamentale, altor transportatori sau furnizori ai serviciilor menţionate mai sus. 

5.3.1. Colectarea de date pentru autorităţile străine  

În unele ţări, există obligaţii legale şi/sau de reglementare pentru operatorii de transport aerieni să transmită autorităţii competente respective date cu caracter personal din sistemul de rezervare, cu condiţia ca aeroportul de destinaţie sau de tranzit să fie situat într-una din ţările în cauză. Puteţi găsi o listă care conţine aceste ţări, precum şi datele în cauză pe website-ul nostru la http://www.austrian.com/Info/LegalRegulations/Datacollection.aspx  

Vă rugăm să reţineţi că toate datele pe care ni le transmiteţi în rezervarea dumneavoastră pot fi re-transmise mai departe.  

Pentru informaţii, reclamaţii şi cereri de date ne puteţi suna la: +43 (0) 5 1766 1000 (gratuit pe plan local din întreaga Austria, de luni – până vineri de la ora 7 – la ora 22, sâmbătă, duminică, în  zile de sărbătoare de la ora 8h – până la ora 20) sau prin e-mail contact forms

5.3.2. Colectarea de date de contact  

 Conform regulamentului (UE) nr. 996/2010 *** pe website-ul nostru vă oferim posibilitatea de a menţiona numele şi numărul de telefon sau adresa de email a unei persoane care poate fi contactată în cazul unui accident aviatic. Aceste date vor fi folosite numai în scopul menţionat şi vor fi şterse după ultimul zbor al dumneavoastră.

Vă rugăm să reţineţi: Aceste date nu sunt corelate cu rezervarea dumneavoastră - vă rugăm să oferiţi aceste date din nou, dacă vă decideţi să vă reprogramaţi zborul.  

5.4 Locurile  

Ne vom strădui să onorăm cererile de rezervare a locurilor făcute în avans, totuşi, nu putem garanta niciun loc anume. Ne rezervăm dreptul de a aloca sau realoca numărul de locuri în orice moment, chiar şi după îmbarcarea în aeronavă. Acest lucru poate fi necesar pentru siguranţa operaţională, sau din motive de securitate.  

5.5 Reconfirmarea rezervărilor  

5.5.1 Rezervările călătoriilor dus sau dus-întors pot fi supuse obligaţiei de reconfirmare a rezervărilor în anumite limite de timp. Noi vă va informa din timp când vom avea nevoie de reconfirmare, precum şi cum şi unde ar trebui să fie făcută aceasta. Dacă acest lucru este necesar şi nu efectuaţi reconfirmarea, am putea anula rezervările călătoriilor dus sau întors. În cazul în care ne informaţi că totuşi doriţi să călătoriţi şi nu există locuri disponibile la zborul respectiv la clasa de rezervare solicitată, vom depune toate eforturile pentru a vă transporta la următoarea destinaţie sau la cea finală.  

5.5.2 Este indicat să verificaţi, de asemenea, cerinţele de reconfirmare ale oricărui alt transportator implicat în călătoria dumneavoastră. Dacă este necesar, vă solicităm să vă reconfirmaţi zborul la Transportatorul Aerian al cărui cod apare în căsuţa "Transportator/Zbor" de pe bilet.

*** Regulamentul (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind investigarea şi prevenirea accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă şi pentru abrogarea Directivei 94/56/CE.

Articolul 6 – Check-in şi îmbarcare

6.1 Orele limita pentru efectuarea formalităţilor de check-in sunt diferite pentru fiecare aeroport şi vă recomandăm să vă informaţi în privinţa acestora în timp util şi să le respectaţi. Călătoria dumneavoastră va fi mai comodă dacă vă alocaţi suficient timp pentru a respecta termenele formalităţilor de check-in. Ne rezervăm dreptul de a vă anula rezervarea dacă nu respectaţi termenele formalităţilor de check-in. Noi sau de Agenţii noştri Autorizaţi vă vom informa cu plăcere în ceea ce priveşte ora limita pentru efectuarea formalităţilor de check-in pentru primul zbor cu noi. Puteţi obţine, de asemenea, aceste informatii din programele noastre de zbor

6.2 Trebuie să fiţi prezent la poarta de îmbarcare cel târziu la ora specificată de noi (mentionata pe cartea de imbarcare), atunci când sunt efectuate formalităţile de check-in.

6.3 Vă putem anula rezervarea daca nu ajungeţi la timp pentru formalităţile de îmbarcare sau la poarta de îmbarcare.

Articolul 7 - Refuzul şi limitarea transportului

7.1 Dreptul de a refuza transportul

În vederea exercitarii drepturilor noastre, am putea refuza transportul dumneavoastră sau al bagajelor dumneavoastră cu zborurile noastre, sub rezerva de a vă notifica în prealabil în scris. În aceste condiţii veţi avea, desigur, dreptul la o rambursare.  

De asemenea, am putea refuza să vă transportăm pe dumneavoastră sau bagajele dumneavoastră dacă unul din următoarele cazuri survine sau avem motive să credem că va surveni:  

7.1.1 o astfel de acţiune este necesară pentru respectarea oricărei prevederi naţionale sau internaţionale aplicabile; sau  

7.1.2 transportul dumneavoastră sau al bagajelor dumneavoastră poate pune în pericol sau poate afecta securitatea, sănătatea, sau poate afecta semnificativ confortul altor pasageri sau al echipajului sau  

7.1.3 starea dumneavoastră mentală sau fizică, inclusiv dacă vă aflaţi sub influenţa alcoolului sau drogurilor, prezintă un pericol sau un risc pentru dumneavoastră, pentru pasageri, pentru echipaj sau pentru proprietate; sau  

7.1.4 aţi avut o conduită neadecvată într-un zbor anterior, şi avem motive să credem că un astfel de comportament se poate repeta; sau  

7.1.5 aţi refuzat să vă supuneţi unui control de securitate sau  

7.1.6 nu aţi plătit tariful, taxele, onorariile sau impozitele aplicabile; sau  

7.1.7 nu păreţi să aveţi documente de călătorie valabile, aţi putea încerca să intraţi într-o ţară pe care aveţi dreptul să o tranzitaţi doar, sau pentru care nu aveţi documente de călătorie valabile, distrugeţi documentele călătoriei dumneavoastră în timpul zborului sau refuzaţi să predaţi documentele dumneavoastră de călătorie echipajului de zbor - cu confirmare de primire - atunci când vi se solicită acest lucru; sau  

7.1.8 prezentaţi un bilet care a fost dobândit în mod ilegal, a fost achiziţionat de la o altă entitate decât noi sau Agentul nostru Autorizat, sau a fost raportat pierdut sau furat sau nu puteţi dovedi că sunteţi persoana menţionată în bilet; sau  

7.1.9 nu aţi respectat cerinţele prevăzute la articolul 3.3 de mai sus cu privire la ordinea şi utilizarea cuponului sau prezentaţi un bilet, care a fost modificat în orice fel, de altcineva decât de noi sau Agentul nostru Autorizat; sau  

7.1.10 nu respectaţi instrucţiunile noastre de siguranţă şi securitate sau alte instrucţiuni.  

7.2 Asistenţă specială  

Acceptarea copiilor neînsoţiţi pentru transport, a persoanelor aflate în incapacitate, a femeilor însărcinate, a  persoanelor cu boli sau a altor persoane care necesită asistenţă specială este supusă unui acord prealabil expres cu noi.

Articolul 8 - Bagaje

8.1. Limita de bagaje ce pot fi transportate gratuit

Puteţi transporta cu dumneavoastră o anumită cantitate de bagaje gratuit, sub rezerva condiţiilor şi limitărilor noastre, care sunt puse la dispoziţie la cerere de către noi sau care pot fi obţinute de pe cuponul pasagerului, precum şi din informaţiile înscrise pe website-ul nostru.  

8.2 Excedent de bagaje  

Vi se va solicita plata unei taxe pentru transportul de bagaje suplimentare faţă de bagajul gratuit. Aceste tarife sunt disponibile la cerere.  

8.3 Articole ce nu se pot transporta în bagaje  

8.3.1 Nu puteţi include în Bagajul dumneavoastră:  

8.3.1.1 obiecte care sunt susceptibile să pună în pericol aeronava, persoanele sau bunurile de la bordul aeronavei, în special cele menţionate în "Regulamentul privind articolele periculoase" al OACI (Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile) şi IATA (Asociația Internațională de Transport Aerian) şi în alte regulamente (informaţii suplimentare sunt disponibile la noi, la cerere);  

8.3.1.2 articole al căror transport este interzis de legile, regulamentele sau alte ordine ale statului de plecare aplicabile, sau ale statului spre care se zboară sau care este survolat;  

8.3.1.3 articole care sunt considerate de noi a fi improprii pentru transport, deoarece sunt periculoase, nu prezintă siguranţă sau din cauza greutăţii, dimensiunii, formei sau naturii lor, sau din cauza faptului că sunt fragile sau perisabile, fie sunt inadecvate pentru transport ca bagaje. Informaţii despre produsele inacceptabile pentru transport sunt disponibile la cerere.  

8.3.2 Armele de foc şi muniţia pentru alte scopuri decât cele de vânătoare şi sportive nu se pot transporta ca bagaje. Armele de foc şi muniţia pentru vânătoare şi în scopuri sportive pot fi acceptate ca bagaje de cală, în conformitate cu condiţiile noastre, iar armele de foc trebuie să fie descărcate, cu siguranţa trasă şi împachetate corespunzător. Transportul de muniţie este supus reglementărilor specificate la punctul 8.3.1.1 de mai sus.  

8.3.3 Arme, cum ar fi armele de foc vechi, săbiile, cuţitele şi alte obiecte similare pot fi acceptate ca bagaje de cală, dar nu vor fi permise în cabina de pasageri  a aeronavei.  

8.3.5 Dacă obiecte precum cele descrise la punctele 8.3.1 şi 8.3.2 se află în bagajele dumneavoastră, totuşi, nu suntem răspunzători pentru pierderea sau deteriorarea acestor obiecte, cu condiţia prealabilă ca pierderea sau deteriorarea să nu fi fost cauzate ca urmare a neglijenței grave sau intenţiei personalului nostru.  

8.4 Dreptul de a refuza transportul  

8.4.1 Ne rezervăm dreptul de a refuza transportul articolelor menţionate la articolul 8.3, şi putem refuza continuarea transportului unor astfel de articole descoperite în timpul transportului. Ne rezervăm de asemenea dreptul de a refuza transportul bagajelor, dacă nu aţi plătit taxa aplicabilă (de exemplu, excesul de bagaje sau echipament sportiv). Sunteţi responsabil pentru bagajele excedentare şi nu ne asumăm nicio răspundere pentru aceasta.  

8.4.2 Putem refuza transportul ca Bagaj pentru orice element considerat, în mod rezonabil de către noi, a fi nepotrivit pentru transport din cauza dimensiunilor sale, formei, greutăţii, conţinutului, caracterului, sau din motive de siguranţă sau operaţionale, sau pentru confortul altor pasageri. Informaţii despre produsele inacceptabile sunt disponibile la cerere.  

8.4.3 Putem refuza să transportăm Bagaje , dacă acestea nu sunt, în opinia noastră rezonabilă, ambalate corect şi sigur. Informaţiile privind ambalarea inacceptabilă pentru noi sunt disponibile la cerere.    

8.5 Drept de percheziţie  

Din motive de siguranţă şi de securitate, vă putem solicita să ne permiteţi efectuarea unei percheziţii sau o scanare a persoanei dumneavoastră, precum şi o percheziţionare sau scanare a Bagajelor dumneavoastră. Dacă nu sunteţi disponibil, Bagajele dumneavoastră ar putea fi percheziţionate în absenţa dumneavoastră pentru a se stabili dacă sunteţi în posesia sau dacă Bagajul dumneavoastră conţine orice articol descris în articolul 8.3 de mai sus. Dacă nu sunteţi dispus să vă conformaţi unei astfel de cereri, putem refuza să vă transportăm pe dumneavoastră sau Bagajul dumneavoastră. Dacă o percheziţie sau o scanare provoacă deteriorări Bagajului dumneavoastră, nu vom fi răspunzători pentru aceste daune, cu excepţia cazurilor de neglijenţă gravă şi intenţie.  

8.6 Bagajul predat pentru trasnsport la cala de bagaje. 

După ce ne predaţi Bagajele, le vom lua în custodia noastră, şi vom emite o Etichetă de Bagaje pentru fiecare Bagaj verificat.  

8.6.1 Bagajul predat trebuie să aibă numele dumneavoastră sau altă identificare personală anexată.  

8.6.2 Bagajul predat va fi transportat, ori de câte ori este posibil, cu aceeaşi aeronavă ca şi dumneavoastră, cu excepţia cazurilor în care decidem ca pentru siguranţă sau din motive de securitate să-l transportăm cu un zbor alternativ. Daca Bagajul verificat este transportat cu un zbor ulterior, noi vi-l vom preda la sosirea la destinaţie, cu excepţia cazului în legea aplicabilă necesită să fiţi prezent la vămuire.  

8.7 Bagaje de mână  

8.7.1 Dimensiunile şi greutatea maxime pentru Bagajele netransportate la cală sunt specificate în bilet. În plus, ele trebuie să încapă sub scaunul din faţa dumneavoastră sau într-un compartiment de bagaje, în caz contrar acesta trebuie să fie transportate la cală.  

8.7.2 Obiectele care nu sunt potrivite pentru transportul în cală (cum ar fi instrumentele muzicale delicate), şi care nu îndeplinesc cerinţele de la articolul 8.7.1 de mai sus, vor fi acceptate pentru transport în cabină dacă ne transmiteţi o notificare prealabilă, iar noi aprobăm transportul lor. Vă vom solicita să plătiţi o taxă separată pentru acest serviciu. Informaţii cu privire la acest serviciu sunt disponibile la cerere.  

8.8 Colectarea şi predarea Bagajului verificat  

8.8.1. Aveţi obligaţia să vă luaţi în primire Bagajele imediat ce acestea sunt disponibile la aeroportul de destinaţie sau la locaţia escalei. Dacă nu colectaţi bagajele în termen de cinci zile, fie de la sosirea bagajelor fie la ora la care sunteţi informat de sosirea acestora, avem dreptul să percepem o taxă de depozitare. Taxa de depozitare este echivalentă cu taxa plătibilă la aeroportul în cauză pentru depozitarea Bagajului Verificat, până la maximum 10,00 EUR pe zi. Dacă Bagajul dumneavoastră predat catre noi nu este revendicat în termen de trei luni de la momentul în care este pus la dispoziţie, am putea dispune de el fără nicio răspundere pentru daunele ulterioare. Această excludere a răspunderii se aplică clienţilor numai dacă neridicarea bagajului nu este urmare a unor acţiuni deliberate sau din culpă gravă din partea noastră. Dacă există orice plăți datorate restante, vă vom preda Bagajele în schimbul plăţii acestor taxe restante.  

8.8.2 Numai detinatorul Etichetei de Bagaj are dreptul să primească Bagajul corespunzator acesteia.

8.8.3 Dacă o persoană care pretinde Bagaje Predate nu este în măsură să prezinte o Eticheta de Predare a bagajelor, vom preda bagajele persoanei respective numai cu condiţia să ne asigurăm că aceasta este proprietarul de drept al bagajului.  

8.9 Animale  

Transportul animalelor dumneavoastră de companie (câini şi pisici), este supus unor condiţii speciale de transport şi necesită, în consecinţă, aprobarea noastră explicită. În principiu, Austrian Airlines transportă doar pisici şi câini. Dacă suntem de acord să vă transportăm animalele, acestea vor fi transportate sub rezerva următoarelor condiţii:  

8.9.1 Trebuie să vă asiguraţi că animalul dumneavoastră de companie este închis în siguranţă într-o cuşcă de transport adecvată, cu spaţiu suficient. În plus, este necesar să deţineţi certificate de sănătate şi de vaccinare valabile, permise de intrare, precum şi alte documente impuse de ţările de intrare sau de tranzit. În plus, ne rezervăm dreptul de a stabili condiţii şi măsuri suplimentare, care sunt disponibile la cerere. Pentru informaţii suplimentare vă rugam să vizitaţi website-ul nostru
http://www.austrian.com/Info/Flying/TransportationAnimals.aspx sau să ne contactaţi: +43 (0) 5 1766 1000

8.9.2 Greutatea animalului, cât şi cuşca de transport adecvată şi hrana necesară, nu sunt incluse în limita aplicabilă de bagaje care pot fi transportate gratuit, chiar dacă nu aveţi niciun alt bagaj. Veţi fi obligat să plătiţi rata aplicabilă pentru bagaje în exces, pusă la dispoziţie de noi, la cerere.  

8.9.3 Câinii pentru persoane nevăzătoare, câinii de serviciu şi câinii pentru sprijin emoţional, alături de cuştile de transport şi alimente vor fi transportate gratuit în afara limitei aplicabile de bagaje care pot fi transportate gratuit, în condiţiile specificate de noi. Dependenţa pasagerului de un câine de sprijin emoţional trebuie să fie dovedită printr-un certificat medical. Fără a aduce atingere oricărei dispoziţii contrare, nu vom avea obligaţia să acceptăm niciun alt animal în afară de câini ca animale de serviciu sau animale de sprijin emoţional.  

8.9.4 Nu vom fi răspunzători în niciun fel pentru animalele care nu au toate documentele de ieşire, intrare, sănătate şi alte documente cu privire la intrarea animalului în sau trecerea prin orice ţară. De asemenea, nu vom fi răspunzători în niciun fel dacă animalul nu este corect închis în cuşcă în timpul transportului şi proprietarul animalului trebuie să ne ramburseze orice amenzi, costuri, pierderi sau datorii impuse sau suportate în consecinţă. Sunteţi responsabil pentru toate daunele pe care un animal, animal de companie sau de serviciu/câine de sprijin emoţional le-ar putea provoca la bordul aeronavei şi altor persoane.

Articolul 9 - Orarele, Întârzierile, anularea zborurilor

 Ne străduim pe cât posibil să evităm anulările, refuzul îmbarcării din motive de suprarezervare şi întârzierile zborurilor. Dacă un zbor este întârziat, anulat sau vi se refuză îmbarcarea din motive de suprarezervare, totuşi, aveţi drepturi, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind stabilirea unor norme comune privind compensarea şi asistenţa pasagerilor în eventualitatea refuzului de îmbarcare şi a anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi pentru abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 295/91.  

 

Articolul 10 - Rambursări

10.1 Vă vom rambursa Biletul sau părţi neutilizate ale acestuia, în conformitate cu normele privind tariful aplicabil sau Tariful, în felul următor:

10.1.1 Vom avea dreptul să facem orice rambursare, fie persoanei menţionate în bilet fie persoanei care a plătit biletul, la prezentarea dovezii de plată corespunzătoare.  

10.1.2 Dacă biletul a fost plătit de către o altă persoană decât Pasagerul menţionat în bilet, iar biletul indică faptul că există o restricţie privind rambursarea, vom efectua o rambursare numai pentru persoana care a plătit biletul, sau la comanda acelei persoane.  

10.1.3 Cu excepţia cazului unui bilet pierdut, rambursările se va fac numai când ni se predau Biletul şi toate cupoanele de zbor neutilizate.  

10.2 Rambursări voluntare  

10.2.1 Dacă aveţi dreptul la o rambursare din alte motive decât cele prevăzute în articolul 9.2 de mai sus, valoarea restituirii va fi:  

10.2.1.1 dacă nu a fost folosită nicio parte a biletului, va fi rambursat tariful plătit, minus taxele aplicabile pentru servicii şi taxele de anulare;  

10.2.1.2 dacă o parte din bilet a fost folosită, restituirea va fi diferenţa dintre tariful plătit şi tariful aplicabil pentru călătoria între punctele pentru care a fost folosit biletul, minus taxele aplicabile pentru servicii şi taxele de anulare.  

10.3 Rambursarea unui bilet pierdut  

10.3.1 Dacă pierdeţi un bilet sau o parte a acestuia, după ce ne transmiteţi dovezi satisfăcătoare privind pierderea, şi după achitarea unei taxe de administrare rezonabile, restituirea preţului biletului se va face după expirarea perioadei de valabilitate a biletului, cu condiţia:  

10.3.1.1 ca biletul pierdut (sau o parte din el) să nu fi fost utilizat, rambursat anterior sau înlocuit;

10.3.1.2 ca persoana căreia i se face rambursarea să se angajeze, într-o formă care poate fi prescrisă de noi, să ne returneze suma rambursată, în caz de fraudă şi/sau în măsura în care biletul pierdut (sau o parte din el) este folosit sau prezentat pentru restituire sau înlocuire de către o terţă parte.  

10.3.2 Dacă noi sau agentul nostru autorizat pierdem biletul, bineînţeles îl vom înlocui.  

10.4 Dreptul de a refuza rambursarea  

10.4.1 Putem refuza să efectuăm o  rambursare dacă cererea este depusă după expirarea termenului de valabilitate a biletului.  

10.4.2 Putem refuza rambursarea unui bilet care ne-a fost prezentat nouă, sau unor oficiali guvernamentali, ca dovadă a intenţiei dumneavoastră de a părăsi ţara respectivă, cu excepţia cazului în care dovediţi în mod concludent pentru noi că aveţi permisiunea de a rămâne în ţară sau că veţi părăsi  ţara respectivă cu un alt transportator sau un alt mijloc de transport.  

10.5 Modalitatea de rambursare şi monedă  

Ne rezervăm dreptul de a efectua o rambursare, în acelaşi mod şi aceeaşi monedă folosite pentru plata biletelor.  

10.6 Persoana care efectuează rambursarea  

Restituirile voluntare vor fi efectuate numai de transportator sau agentul său, care a emis iniţial biletul.

Articolul 11 - Conduita la bordul aeronavei

11.1 Generalităţi

Dacă, în opinia noastră, conduita dvs. la bordul aeronavei, este de așa natură încât  

- Aeronava, sau orice persoană sau proprietate de la bordul aeronavei sunt puse în pericol,

- Obstrucţionaţi echipajul în exercitarea funcţiilor sale, sau nu respectaţi instrucţiunile acestora, inclusiv, printre altele, pe cele cu privire la fumat, consumul de alcool sau de droguri, sau

- comportamentul dvs. provoacă disconfort, inconveniente, pagube sau vătămarea pasagerilor sau a echipajului,   am putea lua măsurile pe care le considerăm necesare în mod rezonabil pentru a preveni continuarea unei astfel de conduite. Aţi putea fi debarcat şi transportul dumneavoastră în continuare ar putea fi refuzat în orice moment şi aţi putea fi urmărit penal pentru infracţiuni comise la bordul aeronavei. În plus, ne rezervăm dreptul de a iniţia acţiuni în justiţie.  

În plus, ne rezervăm dreptul de a vă colecta datele personale pentru urmărirea penală şi alte proceduri legale.  

11.2 Dispozitive electronice  

Din motive de siguranţă, este interzisă operarea echipamentelor electronice, cum ar fi telefoanele mobile, laptop-uri, aparatele de radio şi reportofoane portabile, CD playere, jocuri electronice sau dispozitive de transmisie, inclusiv jucării radio controlate şi walkie-talkie. Folosirea de aparate auditive şi stimulatoarele cardiace este, desigur, permisă.

Articolul 12 – Servicii suplimetare

12.1 În cazul serviciilor adiacente, oferite în parteneriat cu alte companii, altele decât cele de transport aerian, sau în cazul în care emitem vouchere pentru serviciile altor furnizori de servicii, precum hoteluri, companii de închiriere maşini, etc – noi vom acţiona precum un agent de turism. În aceste situaţii se aplică regulamentele si condiţiile prestatorului de servicii. Vă rugăm să rețineți că Austrian Airlines acționează întodeauna pentru ‚Serviciile suplimentare’ ca un intermediar.
În cazul în care aceste servicii auxiliare sunt consolidate de către noi, atunci suntem răspunzători pentru neglijenţa.

12.2 Pentru rezervările de pachete Austrian myHoliday , Austrian Airlines este doar partenerul tău contractual pentru zbor. În ceea ce privește toate celelalte servicii incluse în plus în pachetul Austrian myHoliday ("Servicii suplimentare"), Austrian Airlines acţionează doar ca un intermediar. În cazul unei rezervării pentru un pachet Austrian myHoliday aveţi un contract cu partenerul selectat. Plângerile Creanțelor rezultate din relațiile contractuale cu prestatorii acestor servicii suplimentare sunt îndreptate direct împotriva partenerului respectiv. Ca urmare, Austrian Airlines este exclus de orice responsabilitate și, în nici un caz Austrian Airlines nu va fi răspunzător pentru orice daune directe, indirecte, punitive, speciale sau rezultate din ‚Serviciile suplimentare’. Vă rugăm să rețineți că pachetele Austrian myHoliday sunt disponibile numai în combinație cu un zbor al companiei Austrian Airlines. Rezervarea individuală nu este posibilă.

12.3 În cazul în care suntem, de asemenea, furnizor de transport de suprafață pentru tine, alte condiţii decât acestea se vor aplica.

Articolul 13 - Formalităţi administrative

13.1 Generalităţi

13.1.1 Sunteţi responsabil pentru obţinerea tuturor documentelor de călătorie şi vizelor necesare şi pentru respectarea tuturor legilor, prevederilor şi cerinţele ţărilor din care sau către care călătoriţi sau in care tranzitaţi.  

13.1.2 Nu ne asumăm nicio răspundere pentru consecinţele care rezultă din neobţinerea unor astfel de documente sau din nerespectarea unor astfel de legi, prevederi şi cerinţe.  

13.2 Documentele de călătorie  

Înainte de călătorie, trebuie să prezentaţi toate documentele de ieşire, intrare, sănătate şi alte documente impuse prin legea, prevederile sau alte cerinţe ale ţărilor în cauză şi ne permiteţi să facem şi să păstrăm copii ale acestora.  

Ne rezervăm dreptul de a refuza transportul dacă nu aţi respectat aceste cerinţe, sau în cazul în care documente de călătorie nu par a fi în ordine. Nu suntem răspunzători, dacă, de bună credinţă suntem de părere că, în opinia noastră regulamente decisive nu permit transportul dumneavoastră, pe care în consecinţă îl refuzăm. În plus, nu suntem răspunzători pentru daunele care rezultă din nerespectarea formalităţilor dacă aţi fost totuşi acceptat pentru transport, în ciuda neconformării dumneavoastră.  

13.3 Refuzul de a intra  

Dacă vi se refuză intrarea în orice ţară, veţi fi răspunzător pentru plata oricăror cheltuieli, amenzi sau taxele rezultate percepute nouă, precum şi a costului transportului dumneavoastră în ţara respectivă. În acest caz, nu vom rambursa tariful colectat pentru transportul la punctul intrării refuzate.  

13.4 Răspunderea pasagerilor pentru amenzi, costuri de detenţie etc.  

Dacă suntem obligaţi să plătim orice amendă sau orice cost al detenţiei dumneavoastră sau să suportăm orice cheltuială din cauza nerespectării de către dumneavoastră a prevederilor ţării respective privind intrarea, ieşirea sau tranzitul sau a neprezentării de către dumneavoastră a documentelor (de călătorie) obligatorii, ne veţi rambursa, la cerere, orice sumă astfel plătită sau cheltuielile efectuate. Putem folosi în vederea acestei plăţi sau cheltuieli valoarea oricărui transport neutilizat de pe biletul dumneavoastră sau oricare dintre fondurile dumneavoastră, aflate în posesia noastră.  

În plus, ne rezervăm dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că plata este efectuată.

13.5 Controlul vamal  

Dacă este necesar, veţi participa la controlul bagajelor predate sau de cabina efectuat de autorităţile vamale sau alţi oficiali guvernamentali. Nu suntem responsabili pentru niciun prejudiciu suferit de dumneavoastră în cursul acestui control sau din cauza nerespectării acestei cerinţe de către dumneavoastră.    

13.6 Inspecţia de securitate  

Trebuie să vă supuneţi tuturor controalelor de securitate efectuate de guverne, aeroport, operatorii de transport sau de către noi înşine.

Articolul 14 - Operatori de transport succesivi

Transportul care se efectuează de către noi şi alţi transportatori în baza unui singur bilet este considerat o singură operaţiune în sensul Convenţiei. Totuşi, vă atragem atenţia asupra Articolului 15.3.2.

Articolul 15 - Răspunderea pentru daune

15.1 Principii

Dacă transportul în călătoria dumneavoastră este, de asemenea, efectuat de alţi transportatori, răspunderea va fi determinată în funcţie de propriile condiţii de transport. Prevederile noastre privind răspunderea sunt următoarele:  

15.2 Lege aplicabilă  

Convenţia şi Regulamentul (CE) nr. 889/2002 (toate reglementările în versiunea valabilă în prezent) sunt legile aplicabile privind răspunderea noastră pentru daune.    

5.3 Prevederi generale  

5.3.1 Răspunderea noastră pentru pagube este redusă, în totalitate sau parţial, de orice neglijenţă din partea dumneavoastră, care cauzează sau contribuie la pagubă.  

15.3.2 Dacă emitem un Bilet sau dacă verificăm Bagajele pentru transportul cu un alt transportator, vom face acest lucru numai în calitate de agent al celuilalt transportator.  

În ceea ce priveşte Bagajul verificat, puteţi solicita de asemenea daune de la primul sau al doilea transportator.  

15.3.3 Nu vom fi răspunzători pentru nicio daună rezultată în mod direct sau indirect din respectarea de noi a legilor sau prevederilor şi reglementărilor guvernamentale sau din nerespectarea de către dumneavoastră a  acestora, sau care rezultă din circumstanţe care nu intră în responsabilitatea noastră.  

15.3.4 Suntem răspunzători doar pentru daunele compensatorii recuperabile pentru pierderile şi costurile dovedite. Noi nu ne asumăm nicio răspundere pentru daunele sau pagubele indirecte sau conexe sau pentru recuperarea daunelor de natură penală. Această excludere a răspunderii se aplică clienţilor numai dacă noi nu am cauzat daunele în mod deliberat sau prin neglijenţă gravă şi interesele consumatorilor afectaţi de acest prejudiciu nu au fost cunoscute de noi, la momentul încheierii contractului.  

15.3.5 Excluderile sau limitele răspunderii noastre se aplică, de asemenea, Agenţilor, angajaţilor, reprezentanţilor noştri autorizaţi, precum şi fiecărei persoane a cărei aeronavă o operăm, inclusiv agenţiilor, angajaţilor şi reprezentanţilor autorizaţi ai acestora. Suma totală recuperabilă de la noi şi de la persoanele menţionate nu trebuie să depăşească valoarea limitelor răspunderii noastre.  

15.3.6 Oricare ar fi condiţiile din articolul 15.4.2, nu vom fi răspunzători dacă dovedim că noi, angajaţii noştri şi alte persoane aflate în serviciul nostru pentru îndeplinirea contractului nostru de transport, am întreprins toate măsurile necesare pentru a asigura protecţia împotriva daunelor, sau că nu am putut lua astfel de măsuri.  

15.3.7 Nicio prevedere din aceste Condiţii Generale de Transport nu va fi o renunţare la orice excludere sau limitare a răspunderii noastre în temeiul convenţiei sau a legilor aplicabile.  

15.4 Răspunderea pentru daune personale  

15.4.1 Răspunderea nelimitată   Răspunderea noastră pentru pagubele cauzate prin decesul, accidentarea sau afectarea stării de sănătate a unui pasager printr-un accident la bordul unei aeronave sau la intrarea sau ieşirea din aeronave nu este o sumă limitată.  

15.4.2 Renunţarea la exonerarea de răspundere   Pentru daune de până la o valoare de 113100 SDR (echivalentul sumei de 123.165,9 EUR la data de 04.01.2010), renunţăm la exonerarea de răspundere în temeiul dovezii în conformitate cu articolul 20 din Convenţie.    

15.4.3 Plăţi în avans  

În cazul generării unor prejudicii, vom efectua cu promptitudine, în orice caz, în termen de 15 zile de la stabilirea identităţii persoanei fizice îndreptăţite la despăgubire, o plată în avans din cuantumul compensaţiei care trebuie plătite care este necesară pentru a acoperi nevoile financiare imediate. În cazul decesului unui pasager, valoarea acestui avans este de cel puţin 16000 SDR (echivalentul unei sume de 17.424,00 EUR la data de 04.01.2010). Această plată în avans va fi considerată o plată parţială din valoarea compensaţiei finale.  

15.4.4 Excluderea răspunderii  

Dacă vom întreprinde transportul dumneavoastră, în ciuda faptului că acest transport constituie un pericol pentru dumneavoastră din cauza vârstei, stării mentale sau fizice a dumneavoastră, sau acest pericol este de temut, nu vom fi traşi la răspundere pentru daune în măsura în care acest lucru a fost cauzat în totalitate sau parţial, de starea respectivă.  

Dacă transportul ar putea constitui un pericol pentru dumneavoastră din aceste motive, sunteţi obligat să ne informaţi în acest sens în prealabil, pentru a ne permite să examinăm posibilităţile unui transport lipsit de riscuri.  

15.5. Răspunderea pentru deteriorările produse bagajelor    

15.5.1 Răspunderea noastră pentru bagaje este limitată la suma de 1.131,00 SDR (echivalentul unei sume de 1.231,66 EUR la data de 04.01.2010) pentru fiecare pasager.  

Aceste limite cu privire la răspundere nu se aplică dacă ni se poate dovedi că prejudiciul a fost cauzat de un act sau din culpa noastră sau cea a angajaţilor noştri, care a survenit fie în mod deliberat, fie din neglijenţă şi în cunoştinţă de cauză privind faptul că acest lucru ar duce, probabil, la daune, în cazul unui act sau al unei culpe  din partea angajaţilor noştri, trebuie, de asemenea dovedit că persoana respectivă a acţionat în exercitarea atribuţiilor sale.    

15.5.2 Nu suntem responsabili pentru niciun prejudiciu cauzat de articole din Bagajul dumneavoastră. Dacă aceste articole produc deteriorarea bagajului unui alt pasager sau a proprietăţii noastre, veţi fi responsabil pentru rambursarea tuturor despăgubirilor şi cheltuielilor noastre ca urmare a acestora.  

15.5.3 Dacă orice articol care este descris în 8.3.1 şi 8.3.2 se află în bagajele dumneavoastră, totuşi, nu suntem răspunzători pentru pierderea sau deteriorarea acestor obiecte, cu condiţia premergătoare ca pierderea sau deteriorarea să nu fi fost cauzată ca urmare a comportamentului extrem de neglijent sau intenţionat din partea noastră (a se vedea articolul 8.3.4.).

Articolul 16 – Limite timp privind reclamaţiile şi acţiunile în instanţă

16.1 Depunerea reclamaţiilor

Acceptarea Bagajelor, fără reclamaţii, la momentul predării este o dovadă suficientă că bagajele au fost predate în stare bună şi în conformitate cu contractul de transport, cu excepţia cazului în care dovediţi contrariul.  

Dacă doriţi să depuneţi o reclamaţie sau o acţiune cu privire la deteriorarea unui Bagaj verificat, trebuie să ne anunţaţi de îndată ce descoperiţi daunele şi cel mai târziu, în termen de 7 zile de la primirea Bagajelor. De asemenea, dacă doriţi să depuneţi o reclamaţie sau o acţiune cu privire la predarea cu întârziere a bagajului verificat, trebuie să ne anunţaţi cât de repede posibil şi cel târziu în termen de 21 de zile de la data la care bagajul a fost pus la dispoziţia dumneavoastră. Fiecare astfel de notificare trebuie să fie făcută în scris şi trebuie să fie transmisă în termenele mai sus menţionate.  

16.2 Limitarea acţiunilor  

Orice drept la despăgubire se va stinge dacă o acţiune nu este introdusă în termen de 2 ani de la data sosirii aeronavei la destinaţie sau de la data la care aeronava a fost programată să sosească sau de la data la care transportul a fost întrerupt. Calculul termenului de prescripţie trebuie să fie determinat de legea instanţei judecătoreşti unde este audiată cauza.

Articolul 17 - Alte Condiţii

Transportul dumneavoastră şi al Bagajelor dumneavoastră este, de asemenea, prevăzut, în conformitate cu anumite reglementări şi alte condiţii care ni se aplică sau sunt adoptate de noi. Aceste reglementări şi condiţii, cu modificările periodice, sunt importante şi se referă, printre altele, la transportul minorilor neînsoţiţi, restricţii privind utilizarea dispozitivelor electronice, consumul de băuturi alcoolice la bord etc.

Articolul 18 - Interpretare

Titlul fiecărui articol este oferit doar pentru convenienţă, şi nu trebuie utilizat pentru interpretarea textului.

Articolul 19 - Modificări şi renunţare

Niciunul dintre agenţii, angajaţii sau reprezentanţii noştri autorizaţi nu are dreptul să completeze sau să modifice aceste Condiţii Generale de Transport sau să renunţe la aplicarea lor.

Articolul 20 - Competenţa Curţii de justiţie

Dacă nicio instanţă competentă nu rezultă din condiţiile Convenţiei sau ale altor legi aplicabile, o acţiune în justiţie poate fi introdusă împotriva noastră numai la instanţa judecătorească din Viena.