Agent Manager Condiţii

Termeni şi condiţii de utilizare

1. Conţinutul Programului
Agent Manager este o platformă de rezervări şi informaţii on-line pe care Austrian Airlines AG (denumită în continuare în text ‘OS’) o pune la dispoziţia Agenţiilor de Turism în scopul vânzării biletelor de avion. OS pune aplicaţia Agent Manager la dispoziţia Agenţiilor de Turism fără a percepe comision de utilizare. La folosirea sistemului, agenţiile de Turism transmit sumele de plată aferente serviciilor de intermediere şi rezervare nu către OS ci, în calitate de prestator de serviciu, exclusiv beneficiarului (clientului). Plăţile pentru serviciile de intermediere şi rezervare precum şi celelalte cheltuieli asociate utilizării aplicaţiei Agent Manager nu sunt aşadar plătite separat de OS în conformitate cu situaţia actuală a pieţei.

2. Utilizare
2.1 Persoanele care au dreptul de a folosi sistemul
2.1.1 Dreptul de a folosi sistemul revine:
Tuturor societăţilor care funcţionează în calitate de Agenţie de Turism în Romania şi pot prezenta un extras din registrul comerţului care să dovedească acest lucru, sau alte persoane independente care operează o agenţie de Turism în Romania, cu condiţia ca aceasta să funcţioneze activ şi continuu şi să poată prezenta un certificat care să demonstreze acest lucru şi activitatea acesteia să fie orientată în mod activ şi continuu spre obţinerea de profit, respectiv vânzare de bilete de avion către terţi. Din acest motiv persoanele care achiziţionează bilete de avion cu precădere pentru uz propriu şi alte persoane private sau consumatori sunt excluse de la utilizarea aplicaţiei Agent Manager. OS îşi rezervă dreptul de a analiza documentaţia corespunzătoare (extrasul din registrul comerţului, certificatul comercial sau alte documente similare).
2.1.2 Persoanele care au dreptul de a folosi sistemul sunt denumite în continuare în prezentul text ‘Agenţie de Turism’.
2.1.3 Toate Agenţiile de Turism trebuie să fie gestionate într-o bază de Turism la OS. Prin urmare, Agenţiile de Turism primesc un număr de Identificare Agenţie de Turism desemnat de către OS care este folosit ca nume de utilizator pentru accesul utilizatorului
2.2 Începutul utilizării
Folosind înregistrarea pe internet, sunt furnizate participantului un nume de utilizator şi o parolă aleasă de participantul însuşi (acces utilizator).
2.3 Înregistrare acces utilizator
2.3.1 Pentru a folosi aplicaţia Agent Manager, Agenţia de Turism are nevoie de următoarele:
- un contract de colaborare încheiat cu OS în care este atribuit numărul său de identificare ca Agenţie de Turism OS (număr de înregistrare intern OS)
şi
- acces utilizator
2.3.2 Dacă Agenţia de Turism foloseşte un număr de identificare ca Agenţie de Turism OS, accesul de utilizator la aplicaţia OS Agent Manager poate fi plasat pe pagina de înregistrare www.Agentmanager.ro folosind link-ul “Register now” (înregistrează acum) . OS va verifica datele Agenţiei de Turism şi în mod obişnuit va emite accesul de utilizator în termen de 2 zile lucrătoare. Agenţia de Turism primeşte confirmarea emiterii accesului de utilizator prin intermediul unui mesaj de poştă electronică transmis la adresa de poştă electronică trecuta în profilul de utilizator.
2.3.3 Datele solicitate de către OS la înregistrare urmează a fi furnizate într-o manieră completă şi corectă. În cazul în care datele furnizate suferă modificări ulterior înregistrării, Agenţia de Turism are obligaţia de a corecta datele în cauză. Înregistrarea accesului de utilizator de către o persoană juridică poate fi efectuată numai printr-o persoană fizică având autoritate de reprezentare, al cărui nume trebuie comunicat.
2.3.4 La înregistrarea accesului de utilizator, se consideră acceptate prezentele Condiţii şi Termeni de Utilizator.
Nu poate fi ridicată o plângere împotriva autorizaţiei de folosire.
2.4 Folosirea Accesului de Utilizator/Pierderea Numelui şi Parolei de Utilizator
2.4.1 La înregistrare, Agenţia de Turism emite o parolă de identificare. Pentru a evita folosirea abuzivă, aceasta se va asigura că parola nu este cunoscută de o terţă parte.
2.4.2 Agenţia de Turism are obligaţia de a schimba parola la intervale regulate, precum şi imediat ce un angajat părăseşte societatea.
2.4.3 Parola trebuie schimbată imediat dacă există suspiciuni legate de utilizarea abuzivă a acesteia.
2.4.4  O notificare trebuie transmisă fără  întârziere către Austrian Leisure Sales la număr de telefon 05-1766-1034 cu privire la pierderea numelui şi parolei de utilizator sau dacă există suspiciunea că terţe părţi ar putea să aibă cunoştinţă despre acestea
2.4.5 Agenţia de Turism poartă principala răspundere pentru orice activităţi întreprinse în timpul folosirii numelui şi parolei de utilizator. În cazul în care Agenţia de Turism nu se face vinovată de utilizarea abuzivă a accesului său de utilizator, aceasta nu  va fi ţinută răspunzătoare.
2.5 Anularea accesului de utilizator
2.5.1 Agenţia de Turism poate să îşi anuleze accesul de utilizator în orice moment şi fără obligaţia respectării unui termen de anulare, trimiţând un mesaj la Agentmanager@austrian.com. Anularea de către OS este posibilă numai sub rezerva respectării unei perioade (de preaviz) de două săptămâni cu excepţia cazului când accesul de utilizator este anulat fără notificare prealabilă datorită unui motiv grav.
2.5.2 Agenţia de Turism are obligaţia să îşi anuleze accesul de utilizator imediat dacă îşi încetează activitatea comercială şi dacă o asemenea încetare are caracter permanent.
2.5.3 Un motiv grav care conduce la anularea de către OS a accesului de utilizator fără notificare prealabilă este reprezentat de situaţia în care există indicii concrete ale unei încălcări grave sau repetate a Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare sau dacă OS are un interes comparabil ca şi importanţă, de exemplu protecţia împotriva unor activităţi de inducere în eroare.
2.5.4 În situaţiile enumerate la articolul 2.5.3, OS este de asemenea autorizată să blocheze accesul de utilizator. Autoritatea de a bloca un asemenea acces există şi în cazul în care suspiciuni obiective privind existenţa unor motive grave, iar aceasta se va aplica pe perioada de timp necesară efectuării unei examinări rezonabile faptelor. În asemenea situaţii, Agenţia de Turism nu poate ridica obiecţii împotriva blocării accesului de utilizator.
2.5.5. Nu se admite o nouă înregistrare a accesului de utilizator în urma anulării acestuia de către OS, chiar dacă o asemenea înregistrare se face sub nume de utilizator diferite.
2.6 Durata utilizării
2.6.1 Durata utilizării aplicaţiei Agent Manager este în principal nelimitată, cu excepţia cazului când programul încetează să mai funcţioneze (cf. Art. 2.7), accesul de utilizator este blocat de către OS (cf. Art. 2.5), sau accesul de utilizator este anulat de către utilizator (ca în Art. 2.5).
2.6.2 În cazul în care Agenţia de Turism nu a deschis aplicaţia Agent Manager pe o perioadă de 6 luni, OS îşi rezervă dreptul de a anula accesul de utilizator în conformitate cu Art. 2.5.1 în urma unei notificări transmisă prin e-mail.
2.7 Încetarea funcţionării programului
OS îşi rezervă dreptul de a înceta funcţionarea aplicaţiei Agent Manager pe baza unei notificări prealabile (transmisă cu cel puţin 2 săptămâni în prealabil). În această situaţie, OS va înceta utilizarea folosirea aplicaţiilor Agent Manager în conformitate cu Art. 2.5.1.

3. Vânzări efectuate prin intermediul aplicaţiei Agent Manager
3.1 Oferte
3.1.1 OS furnizează Agenţiei de Turism, prin intermediul aplicaţiei Agent Manager, preţul şi informaţiile privind disponibilitatea zborurilor sale (oferte). Aceste oferte nu angajează partea până când nu a fost creată rezervarea de către Agenţia de Turism şi aceasta nu a fost confirmată de OS în conformitate cu Art. 3.7.1 sau 3.7.2.
3.1.2 Ofertele prezintă preţurile biletelor, incluzând taxe, speze şi alte costuri suplimentare. Agenţia de Turism are libertatea de a percepe de la client taxe pentru serviciile sale. În cazul în care Agenţia de Turism percepe o asemenea taxă, aceasta trebuie să specifice cu claritatea clientului că o asemenea taxă nu face parte din preţul călătoriei perceput de OS.
3.2 Interzicerea prezentării preţurilor pe pagini de preţuri comparative
Preţurile furnizate prin intermediul aplicaţiei Agent Manager nu pot fi prezentate pe pagini comparative de preţuri cu posibilitatea de verificare a disponibilităţii. 3.3 Rezervare
3.3.1 La rezervarea unui bilet, Agenţia de Turism selectează zborurile disponibile şi preţurile aplicabile zborurilor selectate şi adaugă datele pasagerului.
3.3.2 Nu pot fi efectuate modificări de nume după crearea rezervării.
3.3.3 Pentru a obţine credit automat de kilometraj în cadrul programului Miles & More sau al programului de client regulat al unei linii aeriene partenere a OS, există opţiunea de a introduce numărul cardului Miles & More al pasagerului în cauză.
3.4 Plata
3.4.1 Tipuri de plată
3.4.1.1 OS oferă opţiunea efectuării plăţii folosind următoarele carduri de credit:
  • Airplus Austrian Diners Club
  • Airplus / UATP
  • American Express
  • Diners Club
  • Japanese Credit Bureau
  • Master Card
  • Visa
3.4.1.2. Plata în numerar
Plăţile în numerar pot fi efectuate la birourile de bilete OS din Romania.
3.4.2 Manevrarea plăţilor
OS manevrează plăţile direct cu agentul.
3.4.3 Creşterea Preţurilor
Agenţia de Turism admite că creşterile de preţ de orice fel (de exemplu datorate creşterii taxelor de aeroport, a altor taxe oficiale) precum şi cele datorate costurilor suplimentare pentru kerosene care pot surveni între data rezervării şi cea a emiterii biletului vor fi percepute Agenţiei de Turism şi plătite de aceasta OS. 3.5 Tip de bilet şi Expedierea poştală
3.5.1 Tip de bilet: etix®
Dacă este posibil din punct de vedere tehnic în cazul călătoriei pentru care se rezervă biletul, OS va emite pasagerului un bilet electronic (etix®). Emiterea unui bilet pe suport de hârtie nu este necesară în această situaţie.
3.5.2 Bilet pe suport de hârtie
În cazul în care nu este posibilă emiterea unui bilet electronic pentru călătoria pentru care se face rezervarea, Agenţiei de Turism trebuie sa ridice biletul de la un Birou OS din Romania. Dacă ulterior biletul este expediat prin poştă de catre Agenţia de Turism, aceasta va fi răspunzătoare pentru expedierea la timp a biletului către pasager.
3.5.3 Pierderea biletului
OS nu îşi asumă nici un fel de răspundere faţă de Agenţia de Turism şi client pentru pierderile de bilete sau pentru întârzierile în emiterea acestora. În cazul unor deteriorării semnificative a biletului sau pierderii acestuia sau a unei părţi a acestuia, sau în cazul în care acesta nu este prezentat cu cuponul de pasager cuprins în acesta şi toate cupoanele de zbor neutilizate, OS poate, la cererea Agenţiei de Turism sau a clientului, să înlocuiască biletul în totalitate sau în parte, fără reînnoirea plăţii preţului biletului dar sub rezerva plăţii unei taxe stabilită de către OS dacă se face dovada că biletul de călătorie în cauză a fost emis în mod corespunzător. OS poate de asemenea să solicite Agenţiei de Turism sau clientului să plătească preţul de zbor pentru biletul înlocuit în forma solicitată de OS dacă, şi cu condiţia ca, biletul pierdut sau cuponul pierdut este achitat de altcineva în scopul transportului sau a restituirii sumei. OS nu va solicita o nouă plată dacă pierderile în cauză sunt din vina sa. În cazul în care nu se face dovada pierderii sau dacă atât Agenţia de Turism cât şi clientul refuză să semneze declaraţia de angajament, compania aeriană care emite biletul de înlocuire poate solicita plata pentru acesta în limita preţului integral. Acesta va fi achitat atunci când compania aeriană care a emis biletul original a ajuns la concluzia că biletul pierdut sau deteriorat nu a fost folosit înainte de expirarea valabilităţii sale. Dacă Agenţia de Turism sau clientul găseşte biletul original şi îl prezintă companiei emitente a biletului înainte de expirarea valabilităţii acestuia, biletul de înlocuire este restituit imediat.
3.6 Confirmarea rezervării, Identificarea comisionului de vânzare şi chitanţa pentru pasager
3.6.1 Confirmarea rezervării Agenţiei de Turism
După fiecare rezervare, OS transmite o confirmare automată a rezervării prin e-mail la adresa de poştă electronică a Agenţiei de Turism menţionată în rezervare.
3.6.2 Confirmarea rezervării Clientului
3.6.2.1 La cerere, o confirmare a rezervării este de asemenea transmisă clientului, dacă este furnizată o adresă de poştă electronică a clientului în timpului procesului de rezervare.
3.6.2.2 Dacă Agenţia de Turism nu specifică o adresă de poştă electronică pentru client, OS va considera că Agenţia de Turism doreşte să transmită datele rezervării către clientul său folosind alte mijloace. OS recomandă ca un exemplar tipărit al documentului pdf să fie transmis de catre Agenţia de Turism în acest scop.
3.6.3 Identificarea comisionului de vânzare
3.6.3.1 Identificarea comisionului de vânzare în cazul zborurilor interne este efectuată fie de către OS pe Chitanţa pentru Pasager fie de către institutul cardului de credit autorizat în acest sens, pe chitanţa cardului de credit.
3.6.3.2 Identificarea comisionului de vânzare prin intermediul preţului biletului nu poate fi efectuată în contul serviciilor agenţiei de Turism.
3.6.4 Chitanţa pentru pasager
3.6.4.1 Chitanţa pentru pasager serveşte ca şi cupon al pasagerului şi chitanţă. Chitanţa pentru pasager se emite o singură dată de către OS.
3.6.4.2 În cazul biletelor pe suport de hârtie, OS emite Chitanţa pentru pasager împreună cu cupoanele de zbor.
3.6.4.3 Dacă Chitanţa pentru Pasager nu este tipărită la emiterea unui bilet etix, OS va emite o Chitanţă pentru Pasager la momentul efectuării formalităţilor de check-in la aeroport sau la momentul efectuării formalităţilor de check-in online via internet pentru primul tronson de zbor.
3.7 Emiterea biletului
Biletele emise în vederea rezervării prin aplicaţia Agent Manager vor fi emise centralizat de către OS şi afişate, dacă este cazul.

4. Reprogramarea rezervării
4.1 Contacte în cazul reprogramarii rezervării
4.1.1 Zborurile rezervate prin intermediul aplicaţiei Agent Manager pot fi reprogramate prin telefon. Clientul poate contacta OS Call Center sau un ghişeu de bilete OS în mod direct pentru a face acest lucru.
4.1.2 Dacă Agenţia de Turism doreşte să reprogrameze rezervarea unui bilet pentru un client, poate contacta Agency Support din cadrul OS. Reprogramarea  rezervării de către Agenţia de Turism pentru clientul său implică faptul că clientul a permis Agenţiei de Turism să facă acest lucru şi să îi perceapă orice costuri suplimentare ce ar putea rezulta din reprogramarea rezervării (cf. Art. 4.2).
4.2 Plăţi suplimentare la reprogramarea rezervării
4.2.1 În situaţia în care ar putea fi generate costuri suplimentare ca urmare a reprogramarii rezervării, de exemplu taxe pentru reprogramarea rezervării sau creşteri ale preţului călătoriei, acestea vor deveni plătibile şi vor fi percepute imediat, la momentul reprogramariii rezervării în cazul biletelor electronice. Ca tip de plată, OS acceptă tipurile de plată menţionate la punctul 3.5.1.
4.2.2 Chitanţele pentru pasageri cu eventuale identificări ale comisioanelor de vânzare pentru plăţi suplimentare sunt de obicei tipărite în următorul proces de check-in şi date pasagerului.
4.2.3 In cazul în care Agenţia de Turism furnizează clientului servicii de consultanţă datorate reprogramarii rezervării, Agenţia de Turism poate percepe clientului un comision pentru serviciul prestat. În această situaţie, Agenţia de Turism va specifica în mod clar clientului că un asemenea comision nu face parte din preţul de călătorie practicat de OS sau din taxa de reprogramare a rezervării percepută de OS.

5. Anulări şi restituirea sumelor plătite
5.1 Anulări
5.1.1 Călătoriile rezervate prin intermediul aplicaţiei Agent Manager pot fi anulate direct înainte de emiterea biletului.
5.1.3 Agenţia de Turism poate calcula comisioanele percepute clienţilor pentru serviciile sale furnizate în legătură cu anulările de bilete. În această situaţie, Agenţia de Turism va explica clientului în mod clar că un asemenea comision nu este inclus în costul călătoriei practicat de OS şi nu constituie taxă percepută de OS pentru prelucrarea restituirii plăţii.
5.2 Restituiri ale sumelor plătite
5.2.1 Contacte pentru restituirea sumelor achitate
5.2.1.1 Restituirea sumelor achitate pentru biletele emise rezervate prin intermediul aplicaţiei Agent Manager poate fi efectuată prin OS. Clientul poate contacta direct orice Birou de Rezervări OS în acest scop. În cazul în care biletul a fost achitat cu un card de credit, restituirea sumei este creditată pe cardul de credit folosit.
5.2.1.2 Dacă Agenţia de Turism doreşte să restituie unui client suma achitată pentru un bilet, poate recurge la, Austrian Agency Support. Restituirea sumei achitate unui client de către Agenţia de Turism implică faptul că clientul a permis Agenţiei de Turism să facă acest lucru şi să îi perceapă orice costuri ce ar putea fi generate în legătură cu restituirea, în conformitate cu condiţiile de călătorie.
5.2.1.3 Agenţia de Turism poate calcula un comision clientului pentru serviciile prestate acestuia în legătură cu restituirea unei sume. Într-o asemenea situaţie, Agenţia de Turism va specifica cu claritate clientului că un asemenea comision nu este inclus în preţul călătoriei practicat de OS şi nu constituie taxă percepută de OS pentru costul restituirii sumei achitate.
5.2.2 Obligaţia privind Chitanţa pentru pasager
5.2.2.1 OS trebuie să solicite restituirea unei Chitanţe pentru Pasager ce a fost deja emisă în cazul în care are loc restituirea unei sume achitate.
5.2.2.2. OS trebuie să solicite restituirea cupoanelor nefolosite, inclusiv a Chitanţei pentru Pasageri, pentru a restitui suma achitată pentru un bilet emis pe suport de hârtie.
5.2.3 Card de Credit/Cont de Facturare/Plata în numerar
OS va restitui toate sumele returnabile pe cardul de credit folosit pentru achitarea biletului al cărui preţ este restituit.
Dacă biletul a fost plătit printr-un cont de facturare, OS va iniţia creditarea acestui cont.
Dacă biletul a fost plătit în numerar, OS va iniţia procedurile pentru plata în numerar.

6. Modificări de program de zbor
6.1 Informaţii privind modificările programului de zbor
6.1.1 În cazul în care OS efectuează noi reprogramari sau modificări ale orelor de plecare şi sosire ale unei călătorii rezervate, în urma modificărilor survenite în programul de zbor, informaţii privind asemenea modificări vor fi furnizate prin poştă electronică sau telefon.
6.1.2 Dacă nu a fost specificată nici o adresă de poştă electronică în cadrul rezervării, numai Agenţia de Turism va primi o notificare prin poştă electronică. OS va porni de la premiza că, într-un asemenea caz, Agenţia de Turism va dori să îşi informeze clientul personal.
6.1.3 Dacă Agenţia de Turism nu doreşte sau nu are posibilitatea de a-şi informa clientul, poate transmite mesajul electronic la adresa de poştă electronică a OS specificând datele de contact ale clientului (e-mail sau număr de telefon). În continuare, OS va informa pe client despre modificările survenite.

7. Răspundere
7.1. Agenţiile de Turism nu pot folosi nici un fel de soft, mecanisme sau alte scripturi în legătură cu aplicaţia care ar putea  perturba funcţionarea aplicaţiei. Conţinutul acestuia nu poate fi blocat, înlocuit sau modificat.
7.2. Agenţiile de Turism nu pot recurge la nici un fel de măsuri care ar avea ca rezultat solicitarea inacceptabilă sau excesivă a aplicaţiei Agent Manager.
7.3. Conţinutul prezentat pe pagina de internet a aplicaţiei Agent Manager nu poate fi copiat, diseminat, folosit sau reprodus în nici un fel fără consimţământul prealabil al OS.  Această prevedere se aplică şi în cazul copierii folosind tehnologiilor motoarelor de căutare de tip ‘robot/crawler’ sau prin intermediul altor mecanisme automate.
7.4. OS nu va fi ţinută răspunzătoare pentru revendicări, altele decât datorate încălcării obligaţiilor contractuale, dacă şi în măsura în care OS, reprezentanţii săi legali, angajaţii din funcţii de conducere sau alţi membri ai personalului auxiliar sunt acuzaţi de neglijenţă gravă sau premeditată.
7.5. În măsura în care OS este răspunzătoare, răspunderea OS este limitată, în cazul încălcărilor datorate unor neglijenţe ponderate, la daunele aduse proprietăţii şi bunurile care pot fi detectate ca fiind cauzate de încălcarea obligaţiilor contractuale şi a căror valoare este valoarea preconizată în cazul daunelor produse în mod obişnuit.
7.6. OS nu va fi ţinută răspunzătoare pentru înlocuiri în caz de daune produse în mod indirect, dacă acestea nu sunt cauzate de neglijenţa gravă sau premeditată a reprezentanţilor legali, angajaţilor cu funcţii de conducere sau altor membri ai personalului auxiliar al OS.
7.7 OS şi Agenţia de Turism nu vor fi ţinute răspunzătoare pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a obligaţiilor care le revin, datorate unui eveniment de forţă majoră şi în special a unei calamităţi naturale, grevelor sau conflictelor de muncă organizate, precum şi unor activităţi de natura războaielor ori actelor teroriste. OS va fi ţinută răspunzătoare pentru revendicări care ar putea fi ridicate în acest context ca urmare a anulării zborurilor, modiFficărilor survenite în programul de zbor sau refuzării îmbarcării în conformitate cu regulamentele legale aplicabile.

8. Taxa pentru emiterea biletelor
OS va percepe Agenţiei de Turism o taxă pentru emiterea biletelor pentru emiterea biletelor rezervate prin intermediul aplicaţiei Agent Manager în conformitate cu Anexa 1 şi Anexa 2 din respectivul contract de colaborare încheiat între Agenţia de Turism şi OS. OS îşi rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral nivelul taxelor pentru servicii în orice moment, şi are obligaţia să informeze partenerul contractual în scris despre orice asemenea modificare cu o lună în prealabil faţă de intrarea în vigoare a modificării vizate.

9. Confidenţialitate
9.1 OS şi Agenţia de Turism au obligaţia să păstreze caracterul confidenţial al tuturor secretelor operaţionale şi comerciale ale celuilalt partener, despre care au cunoştinţă, aflate în legătură cu utilizarea aplicaţiei Agent Manager de către Agenţia de Turism,  şi să folosească asemenea secrete numai în scopul convenit şi să ia toate măsurile necesare pentru a preveni cunoaşterea sau utilizarea acestora de către terţi. Această prevedere se aplică şi în cazul oricăror date personale ale clienţilor care devin cunoscute partenerilor în legătură cu utilizarea aplicaţiei Agent Manager.
9.2 Informaţiile cu caracter confidenţial include de asemenea şi datele introduse şi stocate în sistemele informatice, detaliile tehnice, operaţionale şi comerciale precum şi documente ale societăţii precum instrucţiuni de operare şi manuale de utilizator.
9.3 Obligaţia respectării confidenţialităţii se aplică şi după încetarea utilizării aplicaţiei Agent Manager de către Agenţia de Turism.

10. Alte prevederi
10.1 Protecţia datelor
Datele asociate persoanelor şi societăţilor aflate în legătură cu utilizarea aplicaţiei vor fi prelucrate în conformitate cu regulamentele privind protecţia datelor aflate în vigoare şi în conformitate cu instrucţiunile OS referitoare la protecţia datelor, şi folosite în scopuri ce deservesc utilizarea platformei. O asemenea prelucrare include transmiterea datelor către societăţile asociate OS şi/sau altor terţe părţi. Agenţia de Turism este de acord cu adresa IP a Furnizorului de Servicii Internet de la care Agenţia de Turism vizitează pagina de internet OS stocată.
10.2 Modificări sau completări ale Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare
10.2.1 OS îşi rezervă  dreptul de a opera modificări sau de a aduce completări în orice moment Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare şi procedurilor descrise cu privire la aplicaţia Agent Manager.
10.2.2 Modificările sau completările aduse Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare sunt afişate pe pagina de internet www.Agentmanager.ro. Acestea sunt considerate autorizate dacă o Agenţie de Turism continuă să facă rezervări pe paginile de internet ale platformei. În cazul în care o Agenţie de Turism încalcă modificarea sau completarea adusă, atunci utilizarea de către aceasta poate fi anulată pe baza notificării prevăzută în Art. 2.7 din Termenii şi Condiţiile de Utilizare.
10.3 Caracter netransferabil
Accesul şi drepturile utilizatorului decurgând din prezentul contract nu pot fi transferate unor terţe părţi.
10.4 Caracterul prioritar al altor acorduri
Dacă anumite prevederi conţinute în aceşti Termeni şi Condiţii de Utilizare contravin în totalitate sau în parte prevederilor contractului de colaborare încheiat între OS şi Agenţia de Turism, atunci prevederile contractului de colaborare vor prevala asupra prevederilor conţinute în aceşti Termeni şi Condiţii de Utilizare.
10.5. Alte prevederi
Condiţia preliminară pentru participarea la aplicaţia Agent Manager este existenţa unui contract de colaborare în vigoare între Agenţie şi OS.
10.6 Lege aplicabilă, jurisdicţie
10.6.1 Toate problemele legate de valabilitatea, interpretarea sau aplicarea acestor Termeni şi Condiţii de Utilizare urmează a fi clarificate între OS şi Agenţia de Turism astfel încât părţile să ajungă la o soluţionare amiabilă.
10.6.2 Prezentul acord este guvernat de legea din Austria, cu excepţia normelor de referinţă ale dreptului internaţional privat din Austria (IPRG, EVÜ).
10.6.3 Părţile convin că instanţa având jurisdicţie în soluţionarea tuturor disputelor apărute în legătură cu aceşti Termeni şi Condiţii de Utilizare este Curtea Centrală din Viena.

11. Traducerea şi Adaptarea textului in Limba Romana Dacă sunt neclarităţi, varianta textului în limba engleză primează.