Bagaż zagubiony lub uszkodzony


 

Masz jakieś pytania dotyczące zagubionego lub uszkodzonego bagażu?

Nasz dział ds. relacji z klientami chętnie Ci pomoże: www.austrian.com/feedback

Bagaż opóźniony o ponad 5. dni

W mało prawdopodobnym przypadku, kiedy nie bylibyśmy w stanie odnaleźć Państwa bagażu w przeciągu 5. dni, należy wypełnić formularz Kwestionariusz dotyczący bagażu Questionnaire form (pdf) i zwrócić go nam. Prosimy podać dokładne szczegóły zagubionego przedmiotu(ów) tak, abyśmy mogli rozpocząć międzynarodowe poszukiwania za pośrednictwem naszego skomputeryzowanego systemu śledzenia.

Śledzenie bagażu

Proszę kliknąć tutaj here, aby sprawdzić obecny status Państwa zagubionego bagażu. Robimy wszystko, co możemy, aby odzyskać Państwa bagaż, jak najszybciej jest to możliwe. Dziękujemy za Państwa cierpliwość!

Opóźniony bagaż

Jeśli jesteście Państwo w Wiedniu, należy zgłosić takie zdarzenie lokalnemu stanowisku myAustrian, bądź przedstawicielowi myAustrian na jakimkolwiek innym lotnisku. Zarejestrujemy Państwa dane i wydamy pisemne potwierdzenie wraz z numerem referencyjnym. Prosimy o przechowywanie tego dokumentu w bezpiecznym miejscu.
 
Jak tylko Państwa bagaż zostanie znaleziony, skontaktujemy się z Państwem telefonicznie, żeby umówić się, co do dostawy.

Uszkodzony bagaż

W przypadku, kiedy w momencie Państwa przybycia do miejsca docelowego okaże się, że jedna lub więcej sztuk Państwa bagażu została uszkodzona, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w Biurze Obsługi dla Przylatujących linii lotniczych Austrian Airlines, gdzie natychmiast wydany zostanie odpowiedni raport. Raport ten otrzymają Państwo w formie wydruku zawierającego numer referencyjny. Zalecamy zachowanie tego raportu.

Oryginalny kwit i raport ze szkody należy przekazać do serwisu naprawy. Pozwoli nam to na obliczenie obecnej wartości bagażu na podstawie kwitu, a w przypadku nieodwracalnych uszkodzeń otrzymają Państwo bagaż zastępczy w oparciu o obliczoną wartość.

W przypadku, kiedy nie posiadają Państwo oryginalnego kwitu, Państwa bagaż zostanie wymieniony na bagaż zastępczy w przypadku nieodwracalnych uszkodzeń. Wycenę bagaży zastępczych przeprowadzają linie lotnicze Austrian Airlines lub zleceniobiorca w ich imieniu.

Zgłoszenie uszkodzenia bagażu lub brakujących przedmiotów z opóźnieniem

W przypadku stwierdzenia przez Państwa uszkodzenia bagażu lub brakujących przedmiotów już po opuszczeniu terenu lotniska, wydany zostanie raport ze szkody przeznaczony dla Państwa prywatnego ubezpieczyciela, pod warunkiem, że szkoda zostanie zgłoszona najpóźniej siedem dni po odbyciu lotu.
 
Należy pamiętać, że w przypadku braku ubezpieczenia prywatnego należy przedstawić dowód, że Państwa bagaż został uszkodzony w czasie, w którym opiekę nad nim sprawowały linie lotnicze Austrian Airlines.

W celu wydania raportu, prosimy o przekazanie nam następujących danych:
  • Imię, nazwisko i adres stałego pobytu
  • Numer telefonu
  • Numer lotu i data odbycia podróży
  • Numer biletu
  • Skan obu stron dwustronnej zawieszki bagażowej lub oryginalna dwustronna zawieszka bagażowa oraz kwit bagażowy
  • Zdjęcia wyraźnie przedstawiające uszkodzenie
Prosimy o przesłanie powyższych danych pocztą na adres:
Austrian Airlines Central Baggage Tracing Office Park 2, P.O. Box 100 1300 Vienna – Airport, Austria

lub pocztą elektroniczną na adresor by e-mail to: CentralBaggage.Tracing@austrian.com

Po otrzymaniu tych danych, prześlemy Państwu raport z numerem referencyjnym. 
 

Odpowiedzialność i ubezpieczenie

Należy pamiętać, że odpowiadają Państwo za swój bagaż podręczny i rzeczy osobiste.
Odpowiedzialność linii lotniczych w zakresie bagażu jest regulowana przez prawo. Zalecamy wykupienie prywatnego ubezpieczenia turystycznego w momencie rezerwowania biletów.

Linie lotnicze Austrian Airlines nie ponoszą odpowiedzialności za oznaki normalnego użytkowania, takie jak zadrapania lub wgniecenia, za bagaż, który był już uszkodzony w momencie odprawy ani za przedmioty, które nie zostały należycie zapakowane, np. przedmioty delikatne i nietrwałe.

Przepisy zgodne z Konwencją montrealską

Odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie, utratę lub częściową utratę, a także za opóźnienie w dostawie bagażu jest ograniczona do 1 131 Specjalnych Praw Ciągnienia na podróżnego i podróż, w odniesieniu do podróży krajowych i międzynarodowych. Specjalne Prawo Ciągnienia (SDR) to jednostka rozrachunkowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF); 1 131 SDRów odpowiada obecnie kwocie w wysokości około 1 213 euro (pragniemy zaznaczyć, że kwota ta podlega wahaniom cen i może ulec zmianie).

Terminy zgłoszeń


Zalecamy zgłoszenie utraty lub uszkodzenia bagażu w lokalnym Biurze Obsługi dla Przylatujących linii lotniczych Austrian Airlines niezwłocznie po przybyciu do miejsca docelowego. Zgłoszenie utraty lub szkody jest również możliwe w formie pisemnej, w ramach lokalnie obowiązujących terminów zgłoszeń.

Jednakże po opuszczeniu terenu lotniska to do Państwa należy obowiązek udowodnienia, że uszkodzenie lub niewłaściwe traktowanie bagażu nastąpiło w czasie, kiedy opiekę nad nim sprawowały linie lotnicze Austrian Airlines.

Należy zwrócić uwagę na następujące terminy:
Uszkodzenie i częściowa utrata: W terminie siedmiu dni od daty wydania bagażu
Zakupy zastępcze w przypadku opóźnionej dostawy bagażu: W terminie dwóch lat

O zachowaniu zgodności z wyznaczonym terminem decyduje data stempla lub automatycznej daty odbioru w przypadku przesłania zgłoszenia faksem lub pocztą elektroniczną.

Mają Państwo jakieś pytania dotyczące ostatecznego rozliczenia?

Złożyli już Państwo raport na lotnisku, otrzymali Państwo numer referencyjny i mają Państwo pytania dotyczące rozliczenia lub odszkodowania? Aby się z nami skontaktować, prosimy kliknąć tutaj.