Lékařské informace

Lékařská asistence

Lékař na palubě -  "Doc on Board"

Společně s naším partnerem  MEDTRAINING, Austrian Airlines a Miles & More zavádějí nový tréninkový program určený k přípravě lékařů a zdravotníků pro případ potřeby naléhavého lékařského zásahu na palubě. "Doc on Board" má licenci od Rakouské Lékařské Společnosti a je povolen jako certifikované odborné školení. Pokud máte zájem o bližší informace o Miles & More and "Doc on Board", navštivte, prosím stránky www.miles-and-more.at/med a www.doc-on-board.com.

Jaké lékařské vybavení je na palubě?

Pro lékařské vybavení, které by mělo být na palubě letadla, existují  Standardní Evropská doporučení:

Pohotovostní lékařské vybavení: typ velkého lékařského kufru

Balíček první pomoci: obsahuje vybavení pro poskytnutí první pomoci


Palubní lékárna (dodatečně s jinými aeroliniemi): obsahuje určitý počet různých léků pro denní potřebu.

Lékařský souhlas k letu

Lékařská zpráva a udělení souhlasu k letu

Základní iformace

žádáme, aby cestující, kteří se zotavují z

 • operací
 • vážných onemocnění /somatických stavů 
 • pobytů v nemocnici

požádali o lékařskou zprávu před nástupem do letadla. V případě pochybností, kontaktujte, prosím písemně Oddělení speciálních případů na:

Fax č.: +43 (0)5-1766-51043 or

E-mail: specialcases@austrian.com  

Souhlas  k letu

Kdy je nutný souhlas k letu od lékařské služby Austrian Airlines ?

 • Po vážných operacích
 • V prvních několika týdnech poté, co se objevila vážná choroba
 • Pro cestující, kteří jsou přepravování na palubě v ležící poloze
 • Pro cestující, kteří na palubě vyžadují dodatečný kyslík nebo jiné lékařské vybavení
 • Pokud jsou cestující přepravováni za účelem léčby

Pokud spadáte do některé z těchto kategorií, kontaktujte písemně naše Oddělení speciálních případů na specialcases@austrian.com nebo nám pošlete fax na č.:+43 (0) 5-1766-51043.

K udělení souhlasu k letu je nutno vyplnit formulář s lékařskou zprávou.
Ten se skládá ze dvou částí: 

část 1 musíte vyplnit sami a kancelář, která vyřizuje rezervaci 
část 2 musí vyplnit váš ošetřující lékař

Kdy musíme odmítnout leteckou přepravu nemocné osoby?

 • Když je důvod k možných komplikacím, ke kterým může u nemocné osoby dojít během letu vzhledem k jeho celkovému špatnému zdravotnímu stavu.
 • Pokud by bylo nutné lékařské ošetření a toto není možné zajistit. 
 • Pokud ošetřující lékař odmítne poskytnout jakoukoli informaci o chorobě. 
 • Pokud je nebezpečí přenosu infekce na ostatní cestující.

 

V těchto případech není nutný lékařský souhlas:

 • Cestující, jejichž invalidita existuje od narození nebo velmi dlouhou dobu.
 • Cestující odkázaní na vozík vzhledem k poškození kostry a kosterního svalsva (zánětlivé nebo degenerativní), ke kterému došlo v důsledku onemocnění. Ohledně dalších detailů - viz Omezený přístup na lety.
 • Cestující s mírnou fromou chronické bronchitidy a astmatu, který
  - nezpůsobuje záchvaty a 
  - je úspěšně léčen vlastními pacientovými léky,
   a když ošetřující lékař neshledává důvod podávat cestujícímu během letu kyslík.
 • Cestující, kteří měli před několika týdny srdeční záchvat s žádnými dalšími komplikacemi, kteří prokáží, že jejich kardiolog nemá žádné námitky.


Let během těhotenství

 Jak dlouho před porodem je povoleno létat?

Austrian Airlines akceptují k letu ženy, které jsou více než 4 týdny před očekávaným porodem, protože k porodu dochází ve Střední Evropě dříve, a to v  6 nebo 7 % případů, kolem 38. týdne těhotenství.

Každé rizikové těhotenství znamená absolutní zákaz letu!

Těhotná žena by měla svůj let konzultovat vždy předem se svým gynekologem nebo ošetřujícím lékařem, protože během letu dochází k riziku vzniku hluboké žilní trombózy.

V jakém věku je pro novorozence bezpečné letět?

Se zdravým novorozencem je možné letět již 7 dní po porodu. Avšak matce se doporučuje konzultovat let s ošetřujícím lékařem vzhledem ke zvýšenému riziku trombózy po porodu.

Co je "baby basket" ?

"Baby basket " je dětská postýlka, kterou mají letecké společnosti k dispozici pro dálkové lety a která je určena dětem do 6-8 měsíců. Je poskytována zdarma a měla by být rezervována hned při knihování letu, protože na každém letu je k dispozici pouze několik sedadel, u kterých může být postýlka umístěna.


Trombóza

Trombóza u cestujících

Medsafe, obchodní oddělení Ministerstva zdravotnictví Nového Zélandu, také poskytuje užitečné infromace a doporučení.

Defince trombózy u cestujících a faktory, které ji způsobují 

Trombóza u cestujících je trombóza, postihující hluboký žilní systém dolních končetin (s nebo bez komplikace plicní embólie), vzniklá u osoby dlouho sedící během letu, která v době odletu neměla žádné příznaky žilní embólie. Trombóza u cestujícího je také známa pod názvem "hluboká žilní trombóza" nebo DVT.

Způsobující faktory

Malá pohyblivost během dálkových letů podporuje rozvoj hluboké žilní trombózy u pacientů s rizikovými faktory. Faktory způsobující rozvoj trombózy jsou:

tlak na horní stehna, způsobený dlouhým sezením a malou pohyblivostí v úzkých sedadlech a řadách;

Nízká vlhkost vzduchu na palubě může podporovat vznik krevních sraženin v případě, že má cestující nedostatek tekutin.


Rizikové kategorie 

Kategorie  1 - nízké riziko

Každá dlouhá doba sezení během dálkového letu může pro cestující představovat nízké riziko. 

Kategorie 2 - mírné riziko

kromě dlouhé doby sezení,

těhotenství nebo doba po porodu

nebo nejméně dva z těchto faktorů:

 • věk 60 let a více
 • klinicky závažné srdeční choroby
 • cévní onemocnění v rodině / náchylnost k žilním onemocněním
 • velké křečové žíly, chronická žilní nedostatečnost 
 • látky zabraňující ovulaci (antikoncepční pilulky)/ hormonální post-menopauzální terapie.
 • obezita (BMI>30)
 • dehydratace

 

Kategorie 3 - vysoké riziko

kromě dlouhé doby sezení,

 • předchozí žilní trombóza / embólie 
 • maligní tumory nebo jiné druhy  vážného onemocnění
 • úrazy nohy vyžadující fixaci končetiny
 • zotavování po operaci, která má vysoké riziko vzniku trombózy  

 

Proti-opatření pro každou kategorii

Kategorie 1 - nízké riziko

Všeobecná opatření:

 • cvičení  - natahujte nohy a pravidelně měňte pozici (např. nůžky nebo jiná izometrická cvičení /pokud možno, trochu se projděte)
 • dostatečný příjem tekutin (vyvarujte se nadměrnému množství alkoholu)
 • užívejte jen malé množství sedativ a prášků na spaní

 

Kategorie 2 - mírné riziko

kromě základních opatření  (viz kategorie 1),

 • kompresivní punčoch (kompresní třída  I).
 • pro cestující s žilní nedostatečností se doporučuje nosit punčochy stahující lýtko.
 • ve zvláštních případech, jako např. těhotenství, zvažte užití nízkomolekulárního heparinu (viz kategorie 3).


Kategorie 3 - vysoké riziko

Kromě základních opatření (viz kategorie 1) a  kompresních punčoch stockings (viz kategorie 2), zvažte možnost užití nízkomolekulárního heparinu následovně:

 • podkožní aplikace těsně před odletem
 • jednou denně pro zpáteční cestu
 • před každou cestou představující vysoké riziko trombózy (viz rizikové kategorie)


Preventivní opatření 

Dostatečné množství minerální vody, odstáté vody, nealkoholických nápojů, doporučené jsou bylinné čaje. Doporučují se 1 až 2 litry tekutin v závislosti na délce letu! Vyvarujte se pití kávy, černého čaje a alkoholu, protože tyto nápoje mají dehydratační účinek.

Cvičení na palubě - cviky, které aktivují stahy svalů, které zvyšují proudění krve v žilách. Vezměte si pohodlné oblečení, které umožňuje volný průtok krve. Praktikujte izometrické cviky. V sedící poloze provádějte krouživé pohyby nohou. Čas od času procvičujte svaly nohou, jako natahování a uvolňování spodních a horních stehenních svalů. Masírujte si nohy.

Kompresní punčochy kategorie 1-2 jsou doporučovány pouze v případě nízkého rizika trombózy. Po většinu času jsou dostačující podkolenky. Zvažte prosím, že je absolutně nutná odborná rada. Materiály nízké kvality nebo podkolenky špatně padnoucí na spodní části kolena, kombinované s ohrnutím jsou nevhodné! V závislosti na zdravotním stavu se doporučují lýtkové punčochy různých kategorií.

Léky podporující průtok krve - obvykle může být injekčně aplikován nízkomolekulární heparin do tukové tkáně břišní stěny nebo do horní části stehna. Cestující se musí naučit od lékaře, jak si sám aplikovat injekce a měl by být informován o vedlejších účincích a kontraindikaci. 

Další informace jsou k dispozici na všech dálkových letech Austrian Airllines na video pásku včetně fitness tipů a průvodního slova.


Vakcinace

 Kromě základních doporučení, je vhodná individuální cestovní lékařská konzultace!

Na webových stránkách  Světové Zdravotnické Organizace (WHO) jsou uvedeny komplexní informace o infekčních chorobách, doporučené vakcinaci a o celosvětové situaci ohledně malárie.

Vhodným zdrojem informací, který obsahuje velice podrobné informace, aktuální fakta a užitečné tipy, je Zdravotní sekce pro cestovatele Centra kontroly chorob a prevence při US Department of Health and Human Services - viz webová stránka  Traveler's Health section

Stáhněte si  zde náš přehled o vakcinaci v .pdf formátu (143 KB).

Další lékařské otázky

Povolení přepravy příručních kyslíkových koncentrátorů - Portable Oxygen Concentrators (POC)

Na palubách našich letů smí být z lékařských důvodů přepravovány následující POC, které jsou povoleny technickým oddělením Austrian Airlines:

 POC - typ  Výrobce
 Lifestyle  AirSEP Corporation
 Freestyle     AirSEP Corporation
 Eclipse  SeQual Technologies
 Inogen One  Inogen, Inc.
 Inogen One G2

 Inogen, Inc.

 Invacare  XPO2  Invacare Corporation
 SOLO2  Invacare Corporation
 Evergo  Respironics Inc.
 Delpi RS-00400  Delphi Medical Systems
 iGo  De Vilbiss Healthcare
 LifeChoice  Int.Biophysics Corporation
 

Pro přepravu POC musí být splněny následující podmínky:

 • předběžné nahlášení na Special Cases Desk nejpozději 48 hodin před odletem
 • cestující požadující kyslík na palubě musí vyžádat souhlas od lékařského centra Austrian Airlines  - viz  medical clearance 
 • během startu a přistání nesmí být zařízení z bezpečnostních důvodů používáno
 • na obal zařízení musí být uvedena značka výrobce se jménem zařízení
 • pro 150 % maximální doby letu musí být k dispozici baterie, která se nerozlije
  (pokud let trvá 4 hodiny, musíte si vzít baterii na 6 hodin)
  Upozorňujeme, že připojení POC na elektrickou energii letadla není povoleno!
 • POC - baterie přepravované na palubě letadla v příručním zavazadle musí být chráněny před krátkým  el. spojením a fyzickým poškozením
 • přeprava zařízení musí probíhat v souladu s našimi rozměry příručních zavazadel 

 
POC zařízení, kterým nebyl udělen souhlas našeho technického oddělení, smí být přepravována na palubě, ale nesmí být používána! Upozorňujeme na rozměry příručních zavazadel.

Pro další informace kontaktujte, prosím, oddělení speciálních případů - Special Cases Desk.


Special Cases Desk - kontakt

E-mail: specialcases@austrian.com  

Fax č.: +43 (0)5-1766-51043