Cestování bez bariér

Austrian Airlines vytvořily speciální koncept služeb pro cestující,  kteří mají handicap nebo omezenou pohyblivost. Tento koncept  je v souladu s Vyhláškou Evropské komise  (EC) č. 1107/2006, týkající se práv invalidních osob a osob s omezenou pohyblivostí při cestách letadlem.

Na našich přímých letech do/z USA poskytujeme služby invalidním cestujícím v souladu s Vyhláškou 14 CFR, DOT382.

Před odletem

 Rezervujte s dostatečným předstihem

Pro nás je důležité, když rezervujete svůj let s dostatečným předstihem, nejpozději 48 hodin před odletem, a sdělíte nám, co přesně potřebujete. Proč?

 • Umožní nám to zajistit služby dle Vašich individálních potřeb.
 • Z bezpečnostních důvodů by nemělo být sedadlo pro invalidní osoby rezervováno u východů z letadla (emergency exits) a dalších definovaných řadách.

 

Sdělte nám, co přesně potřebujete

Nezapomeňte nás, prosím, informovat o Vašich potřebách:

 • Při telefonické rezervaci nahlašte, prosím, našemu pracovníkovi své požadavky.
 • Při internetové rezervaci můžete vyžádat speciální službu vyplněním formuláře "Services for Passengers with reduced mobility or sensory impairment"  ("Služby pro cestující s omezenou pohyblivostí nebo smyslovým postižením")
 • Po provedení rezervace můžete vždy o svých speciálních potřebách informovat naše oddělení speciálních služeb:
  Fax : +43 (0)5-1766-51043 
  Contact form 

Potřebujete nějakou pomoc během cesty?

Pokud máte chronické onemocnění nebo postižení, nemusíte předkládat lékařské potvrzení.
Pokud chcete vyžádat speciální lékařskou asistenci, klikněte, prosím, zde.


Doprovod budete potřebovat, pokud

- nemůžete bez pomoci sledovat bezpečnostní instrukce našeho palubního personálu nebo
- nemůžete být sami nápomocni při své evakuaci nebo
- potřebujete asistenci při stravování a používání toalety.

Cestujete s vozíkem

Cestujete s vlastním vozíkem nebo chcete, abychom Vám vozík poskytli my?
Pokud cestujete s vlastním vozíkem, sdělte nám, prosím jeho velikost a váhu a další speciální údaje (např. skládací/neskládací, sportovní/elektrický vozík).

Elektrické vozíky

Pokud cestujete s vozíkem na baterie, dejte nám, prosím, předem zprávu nejpozději 48 hodin před odletem a sdělte nám typ baterie:

 • Baterie, které se nevylijí (gel a suché baterie), mohou zůstat ve vozíku, ale musí být zabezpečeny a odpojeny a póly musí být izolovány před nástupem do letadla.
 • Z bezpečnostních důvodů musí být dodržena speciální kritéria pro balení u vozíků na mokré baterie a proto jejich přeprava musí být vyjasněna předem na oddělení speciálních služeb: specialcases@austrian.com.

 

Přeprava max. dvou kusů pomůcek pro zajištění pohyblivosti (vozík, berle, jiné pomůcky) na jednu osobu s omezenou pohyblivostí je na letech Austiran Airlines zdarma na těchto podmínek:

 • elektrické vozíky musí vyhovovat platným předpisům pro přepravu nebezpečného zboží;
 • v letadle, resp. prostoru pro přepravu zboží, musí být pro tyto pomůcky dostatek místa.

 

Stupeň omezené pohyblivosti

Oznamte nám, prosím, rozsah omezení Vaší pohyblivosti.
Mezinárodně se uznávají tři kategorie vozíčků, dle kterých je klasifikován stupeň postižení:

 • WCHR – Wheelchair Ramp - vozík k rampě - cestující požaduje vozík pouze pro cestování na delší vzdálenosti; je schopen bez pomoci vystoupit po schodech.
 • WCHS – Wheelchair Steps - vozík ke schodům - cestující není schopen vystoupit po schodech, avšak je schopen ujít krátké vzdálenosti pěšky.
 • WCHC – Wheelchair Cabin seat - převážet vozík -  cestující vyžaduje vozík stále, není schopen se pohybovat po kabině bez pomoci jiné osoby - jeho vlastní vozík je stále přepravován s ním.

 

Asistenční psi a zvířata pro terapii v kabině pro cestující

Asistenční psi

 • jsou na letech Austrian Airlines přepravováni zdarma.
 • smějí  s Vámi cestovat v kabině, ale musí být drženi na vodítku.
 • při check-in musí být předloženo osvědčení o tom, že jde o asistenčního psa
 • jsou omezeni velikostí a váhou, proto žádáme o oznámení předem

 

Pro terapeutické účely Austrian Airlines akceptují v kabině pro cestující také zvířata poskytující citovou a psychiatrickou službu.

Musí být dodrženy následující podmínky:

 • přeprava je omezena na kočky a psy
 • předběžné oznámení nejméně 48 hodin před odletem
 • musí být předložena příslušná dokumentace vydaná oficiálním psychiatrickým zařízením, ve které musí být potvrzeno, že během letu je přítomnost zvířete na palubě nutná.

 

Platí The general conditions  (podmínky)  pro přepravu zvířat v kabině pro cestující.

Cestující s omezeným sluchem a zrakem

Pro cestující s omezeným sluchem a zrakem nejsou stanoveny žádné restrikce na letech s Austrian Airlines. Lékařské potvrzení není nutné.

Asistence pro slepé a částečně nevidomé cestující je poskytována zdarma. Pokud potřebujete asistenci na letišti, požádejte, prosím některého našeho pozemního zaměstnance.

Pokud jste zcela nevidomí a  neslyšící potřebujete mít doprovod během celého letu.

Částečně/zcela nevidomí cestující

Oznamte nám, prosím, svůj stav při rezervaci letu, čímž nám umožníte předat příslušné informace,  především posádce našeho letadla.

Výběr sedadla

Pokud máte omezenou pohyblivost nebo omezený zrak či sluch, máte právo na výběr sedadel v nějvětším možném rozsahu. Z bezpečnostních důvodů by sedadlo nemělo být v určitých řadách (např. u bezpečnostních východů - "emergency exits").

Některá sedadla v uličce jsou vybavena nastavitelnými opěrkami pro Vaše pohodlí, Žádejte tato speciální sedadla již při rezervaci svého letu!

Přímé lety do/z USA

Náš koncept pro speciální služby je v souladu s Vyhláškou 14 CFR, DOT382.

Speciálně vyškolený personál, Complaint Resolution Officials (CRO), je Vám k dispozici v našich destinacích New York, Washington a Vídeň.

Kontakt na Austrian Airlines CRO

na letišti Vídeň: 
Tel: +43 (0)5 1766 1000 (Call Center Vás spojí s CRO)

na letišti New York, JFK: 
 Tel: +1 800-843-0002 (Call Center)

na letišti Washington, IAD:
cro.IAD@austrian.com  
Tel: +1 202 468 4716 nebo Tel: +1 202 560 0966 

Zde je link na Oddělení pro ochranu zákazníků využívajících letecké služby.

http://airconsumer.ost.dot.gov/  Further Medical Questions  (další lékařské otázky)


Při odletu

Check-in

Náš letištní personál nebo naši smluvní partneři Vám rádi budou asistovat od Vašeho příchodu na letiště až do odletového gatu.

Důležité: abyste se dostali do Vašeho letadla včas a abychom Vám mohli zajistit co nejlepší služby, dodržujte, prosím, příslušné časy pro odbavení - viz:  check-in deadlines.

Osobní služby

Cestujete s vlastním skládacím vozíkem?
Vlastní skládací vozík můžete používat až do odletového gatu. Na check-in bude vozík označen cedulkou  "Delivery at Aircraft“ a bude naložen přímo do letadla.

Z bezpečnostních důvodů jsou z tohoto typu přepravy vyloučeny elektrické vozíky a vozíky na baterie.Na palubě

Z odletové haly k letadlu

Každé letiště poskytuje cestujícím s omezenou pohyblivostí různé vybavení v závislosti na místních podmínkách. Může se stát, že budete muset během cesty z odletové haly k letadlu změnit vozík.
Upozorňujeme, že vstup a výstup nemusí být vždy ve stejné úrovni letadla na všech letištích, kam provozujeme lety.

Příruční zavazadlo

Doporučujeme, aby Vaše příruční zavazadlo bylo co nejlehčí, abyste ho mohli přepravovat sami. Vaše zavazadlo nesmí přesáhnout rozměry 55x40x23 cm nebo váhu 8 kg.

Máte užívat během letu léky? Pokud ano, ujistěte se, zda je máte ve svém příručním zavazadle. Dodržujte, prosím, předpisy pro přepravu příruční zavazadel - viz:  hand baggage regulations.

Výběr sedadla

Pokud máte omezenou pohyblivost nebo omezený zrak či sluch, máte právo na výběr sedadel v nějvětším možném rozsahu. Z bezpečnostních důvodů by sedadlo nemělo být v určitých řadách (např. u bezpečnostních východů - "emergency exits").

Některá sedadla v uličce jsou vybavena nastavitelnými opěrkami pro Vaše pohodlí, Žádejte tato speciální sedadla již při rezervaci svého letu!

Palubní vybavení pro postižené

Naše dálková letadla, Boeing 777, Boeing 767 a Airbus, jsou vybavena toaletami pro postižené. 

Standardně je na palubách našich boeingů 777 a 776 k dispozici vozík, který Vám umožní dostat se na toaletu a zpět.  
Na základě vaší žádosti (nejpozději 48 hod. před odletem) můžeme také nabídnout palubní vozík na palubě Airbusu a Boeingu 737. Upozorňujeme, že tato služba nemůže být poskytnuta v případě náhlé změny typu letadla.

Doprovod na cestě

Náš palubní personál poskytuje následující služby:

 • asistence při přípravě jídla
 • asistence při používání palubního vozíku
 • asistence při cestě na/z toalety pro osoby s omezenou pohyblivostí
 • asistence při ukládání a podávání předmětů, zdravotních  pomůcek atd. 
 • efektivní komunikace se zrakově a sluchově postiženými cestujícími

 

Pokud potřebujete pomoc nad rámec výše uvedených služeb, potřebujete osobní doprovod, který musí nejméně ve věku 18 let.


 Naše flotila

Příruční zavazadlo 


Při příletu

Při příletu na letiště určení Vám bude poskytnut vozík buď jakmile vystoupíte z letadla nebo při vyzvedávání zavazadel. Můžete být požádáni, abyste chvíli vyčkali, než bude vozík vrácen.

Při příletu letadla Vás bude očekávat služba pro invalidní vozíky místního letiště a pomůže Vám pokračovat v cestě.

Důležitá telefonní čísla

Austrian Airlines  Call Center

+43 (0) 5 1766 1000

Podpora cestujících se speciálními potřebami:

Oddělení speciálních služeb:
Fax number: +43-(0)5-1766-51043
E-mail: specialcases@austrian.com  


Informace pro cestující s handicapem:


ÖZIV – (Rakouská asociace postižených osob)


Association for the Blind and Partially Sighted (Asociace pro částečně a zcela nevidomé)


ÖGLB – Austrian Association for the Hearing Impaired  (Rakouská asociace pro sluchově postižené)