Zavazadla

Důležité informace ohledně Vašeho zavazadla:

 • Označte, prosím, každé zavazadlo zřetelně Vaším jménem a adresou.
 • V odbaveném zavazadle nedoporučujeme přepravovat  důležité předměty, jako např. peníze, šperky, počítač (např. laptop nebo PC), fotoaparát, obchodní dokumenty, cenné papíry, pasy nebo jiný průkaz totožnosti nebo různé vzorky. Tyto předměty si vezměte, prosím, do příručního zavazadla.
 • Vaše zavazadlo nesmí být těžší než 32 kg a větší než 158 cm (délka + šířka + výška). Informujte nás, prosím, předem, že chcete cestovat se zavazadlem, které je větší a těžší než povolené limity. Posoudíme, zda ho můžeme přepravit jako odbavené zavazadlo nebo zda musí být přepraveno jako cargo.
 • Cestujete s nadměrným  zavazadlem nebo se speciálními předměty (např. hudební nástroje)? Kontaktujte nás, prosím, předem na tel. +43 (0)5 1766 1000 nebo na e-mailu specialcases@austrian.com , abychom pro něj mohli zajistit dostatek místa.

Příruční zavazadlo

Příruční zavazadlo nesmí být větší než 55x40x23 cm  a těžší než 8 kg. Na letišti si můžete rozměry ověřit ve speciálním rámu pro příruční zavazadla. Pokud Vaše zavazadlo neodpovídá předepsaným rozměrům, musí být odbaveno do zavazadlového prostoru. Při balení svého zavazadla již předem myslete na to, aby jeho váha nepřekročila povolený limit.  

Jaké příruční zavadlo si můžete vzít na palubu:

Cestující Economy Class: 1 ks o váze do 8 kg

Cestující Business Class: 2 ks

                                    - první z nich o váze do 8 kg

                                    - druhý do 4 kg (smí to být také obal na šaty s max. rozměry 57x54x15cm).

Důležité:

v závislosti na typu letadla a/nebo dle bezpečnostních předpisů státních orgánů příslušné země může být ve zvláštních případech určeno, že naši cestující v Business Class smějí mít jen 1 příruční zavazadlo.

Omezení pro příruční zavazadla

Tekutiny:

tekutiny smějí být vzaty na palubu pouze v průhledném uzavíratelném plastikovém obalu.

Dodržujte, prosím, následující opatření, jinak Vám tekutiny budou u bezpečnostní kontroly odebrány :

 • Tekutiny, gely a spreje musí být umístěny individuálně v obalech, jejichž obsah nesmí překročit 100 ml (platí na obalu uvedené max. množství, nikoliv skutečný obsah).
 • Všechny jednotlivé obaly umístěte do jednoho plastikového průhledného a uzavíratelného sáčku (např. na "suchý zip") o maximálním obsahu 1 litr.
 • Pro jednoho cestujícího je povolen pouze jeden plastikový sáček.
 • Plastikový sáček, prosím, předložte zvlášť u bezpečnostní kontroly.


Dodatečně si ještě můžete vzít následující předměty:

 • dětskou stravu 
 • speciální dietní stravu
 • léky


Přestup ve Vídni 


Přestupujete ve Vídni? Výše uvedené předpisy platí na celém světě. Další detaily jsou k dispozici na webové stránce  Vienna International Airport .

Dodatečně mohou platit další omezení, zvláště pro "duty free"  tekutiny zakoupené na palubě nebo na letištích na jednotlivých úsecích Vaší cesty.

Plánované zjednodušení předpisů pro přepravu tekutin, sprejů a gelů v příručním zavazadle, které mělo být v platnosti od 29. dubna 2011, bylo posunuto.

Lety z členských států EU, Švýcarska, Norska, Islandu, Kanady (mezinárodní letiště), Malaysie (KUL), Chorvatska (DBV, PUY, RJK, SPU, ZAD, ZAG), Singapuru (SIN) a mezinárodních letišť v USA:

Tekutiny, gely a spreje zakoupené v letištních obchodech nebo na palubě musí být v zapečetěném obalu, označeném místem odletu a datem nákupu. Zapečetěné obaly smějí být otevřeny teprve po absolvování bezpečnostní kontroly ve vaší cílové destinaci.

Tekutiny, gely a spreje, zakoupené v jiných než ve výše uvedených zemích, budou ve Vídni zabaveny.

Povšimněte si, prosím, seznamu nebezpečných a zakázaných předmětů.Povolená přeprava zavazadla zdarma

V rámci každé zakoupené letenky je povolena zdarma určitá váha zavazadla v závislosti na datu, kdy letenka byla zakoupena, na třídě, ve které je provedena rezervace, a na trase letu.

Povolená přeprava zavazadel zdarma je založena na základě jejich počtu (piece concept) - maximální počet kusů zavazadel (s maximální váhou na 1 kus). Je to vyznačeno ve vaší letence jako "PC" a maximální počet kusů: 1PC znamená jeden kus zavazadla, 2PC znamenají 2 kusy zavazadel.

Pokud kombinujete let Austrian Airlines s lety jiných leteckých společností, pak platí předpisy té společnosti, s níž letíte na prvním úseku cesty (US-DOT nařízení). Proto je velice důležitý údaj ohledně povolené váhy zavazadla na vaší letence nebo v potvrzené rezervaci.  

Přeprava zavazadel zdarma u letenek zakoupených od 1.6.2011

U letenek zakoupených od 1.6.2011 zjednodušují Austrian Airlines předpisy pro přepravu zavazadel zdarma. Pro stanovení povolené váhy zavazadla pro přepravu zdarma se vychází z počtu zavazadel (tzv. piece koncept).  

Pro cesty do/z Japonska platí tato pravidla. 

 

Nadměrná zavazadla & sportovní vybavení

Nadměrná zavazadla

Pokud Vaše zavazadlo přesahuje povolené limity pro přepravu zavazadla zdarma podléhá jeho přeprava dodatečným poplatkům.  Všechny níže uvedené poplatky platí pro cestu jedním směrem, pokud tuto zahájíte s Austrian Airlines.
Pro nadměrná zavazadla  se  vybírá za vystavení příslušného dokladu (Excess Baggage Ticket Service Charge) manipulační poplatek v závislosti na letišti odletu (poplatek je většinou mezi 10 Eur a 19 Eur).

Oznamte nám, prosím, předem, že cestujete s nadměrným zavazadlem na tel.c. +43 (0) 5 1766 1000, abychom pro něj mohli rezervovat dostatek místa. Akceptování nadměrného zavazadla k přepravě závisí na kapacitě prostoru v letadle.

U letů provozovaných partnerskými leteckými společnostmi (codeshare) nebo charterových letů mohou být aplikovány jiné předpisy a tarify.

Poplatky pro nadměrná zavazadla  - dle počtu kusů (piece koncept) - pro letenky vystavené po 15. lednu 2013.

Poplatek za nadměrné zavazadlo za kus závisí na jeho váze a rozměrech.

VÁHA a ROZMĚRY                         EVROPA                            INTERKONTINENTÁLNÍ LETY 

ECONOMY CLASS    

max. 23kg and **exceeding 158 cm     EUR 100,- USD/CAD 150,-     EUR 200,- USD/CAD   300,-

24-32kg and max. 158 cm                   EUR 50,- USD/CAD 70,-        EUR 100,- USD/CAD   150,- 

24-32kg and **exceeding 158 cm        EUR 150,-USD/CAD 220,-      EUR 300,- USD/CAD   450,-

**33-45kg and max. 158 cm               EUR 100,-USD/CAD 150,-      EUR 200,- USD/CAD   300,-

**33-45kg and exceeding 158 cm        EUR 200,-USD/CAD 300,-      EUR 400,- USD/CAD   600,-

BUSINESS CLASS

max. 32kg and **exceeding 158 cm     EUR 100,- USD/CAD 150,-     EUR 200,- USD/CAD   300,-

**33-45kg  and max. 158cm               EUR 100,- USD/CAD 150,-     EUR 200,- USD/CAD   300,-

**33-45kg and exceeding 158cm         EUR 200,- USD/CAD 300,-     EUR 400,-USD/CAD   600,-

Pro další kusy zavazadel platí následující poplatky:

VÁHA a ROZMĚRY                         EVROPA                            INTERKONTINENTÁLNÍ LETY 

max. 23kg and max. 158 cm                EUR 75,- USD/CAD 100,-     EUR 150,- USD/CAD   200,-

max. 23kg and **exceeding 158 cm     EUR 175,- USD/CAD 250,-    EUR 350,- USD/CAD  500,-

24-32kg and max. 158 cm                  EUR 125,- USD/CAD 170,-     EUR 250,- USD/CAD   350,- 

24-32kg and **exceeding 158 cm        EUR 225,-USD/CAD 320,-      EUR 450,- USD/CAD   650,-

**33-45kg and max. 158 cm               EUR 175,-USD/CAD 250,-      EUR 350,- USD/CAD   500,-

**33-45kg and exceeding 158 cm        EUR 275,-USD/CAD 400,-      EUR 550,- USD/CAD   800,-

** The transport of baggage exceeding the maximum single item weight of 32kg and/or the maximum dimensions of 158 cm is subject to special transport conditions and has therefore to be prenotified at the time of booking.

A reduced charge for the second bag on all flights to/from/via USA, Canada and Mexico is applicable to Economy Class passengers with a free bag allowance of 1 piece:  

2nd bag, max. 23kg and max. 158cm   EUR 75,-USD/CAD  100,- 

Exception: between Canada and Great Britain EUR 50,- (CAD 100,-)     

Excess baggage fees - weight concept 

The fee for 1 kg of excess baggage depends on your route. The countries are assigned to different zones. The respective charges can be found here.


SPORTOVNÍ VYBAVENÍ

Pokud cestujete se sportovním vybavením, oznamte nám to, prosím, předem na tel.:+43 (0)5 1766 1000 nebo +420 227 231 231 nebo e-mailem na specialcases@austrian.com, abychom pro něj mohli rezervovat dostatek místa. Jeho akceptování k přepravě závisí na kapacitě prostoru v letadle.

1 lyžařské nebo snowboardové vybavení na osobu je zdarma u letů provozovaných Austrian Airlines, kromě letů do/z/přes USA a Kanadu.

Jste HON-Circle Member, vlastník karty STAR Gold Card nebo Senator? Pokud ano, můžete přepravovat 1 golf bag zdarma.

Přeprava vašeho sportovního vybavení může podléhat také dalším poplatkům v závislosti na typu sportovného vybavení a datu vystavení letenky.

K těmto poplatkům se ještě vybírá poplatek, tzv.Ticket Service Charge, jehož výše je stanovena v závislosti na letišti odletu.

Pravidla platná pro letenky vystavené po 1. červnu 2012

Austrian Airlines are simplifying the rules for sports equipment. Sports equipment is part of your free baggage allowance if its size with respect to number and weight  is within the stated limits.If the transport of your sports equipment is exceeding your free baggage allowance, excess baggage charges are applicable:

- according to the sports equipment charges provided your sporting equipment is on this list and lies within the respective definition

- according to the piece concept charges as documented above in case you want to take another sporting equipment or its contents lies beyond the specific definition.   


 

 

 

  

Nebezpečné & zakázané předměty

Nebezpečné předměty

Nebezpečné předměty jsou věci nebo materiály, které představují riziko ohrožení zdraví, bezpečnosti, majetku nebo ovzduší.

Pro  přepravu těchto předmětů platí zvláštní předpisy.


Nepřepravujte ve svém zavazadle nebo u sebe následující nebezpečné předměty: 

 • předměty, sloužící ke zneškodnění, např. palice, pepřové spreje nebo podobné dráždivé, dusivé nebo omamné substance
 • bezpečnostní vybavení jako příruční kufříky nebo pokladničky atd. obsahující nebezpečné předměty jako lithium a/nebo pyrotechnický materiál
 • zápalky všeho druhu
 • zapalovače všeho druhu, plyn a náhradní náplně do zapalovačů
 • zařízení obsahující kapalný kyslík
 • alkoholické nápoje s obsahem více než  70% alkoholu
 • explozivní předměty, např. ohňostroje, munice s explozivními nebo zápalnými projektily
 • hořlavé nebo samovznětlivé tekutiny nebo látky, např. plynové palivo, barvy, rozpouštědla, alkohol s obsahem více než 80%, zapalovač na dřevěné uhlí
 • oxidující materiál, např. korozní prostředky, odstraňovače skvrn, bělicí látky
 • organické peroxidy, např. tužidlo pro skelnou vatu
 • toxické substance, např. pesticidy, insecticidy
 • infekční substance, např. diagnostické vzorky
 • radioaktivní materiál
 • žíraviny, např. rtuť
 • zmagnetizovaný materiál

 

Následující nebezpečné předměty smějí být přepravovány za speciálních přepravních podmínek:

 • aerosoly
 • alkoholické nápoje
 • munice
 • lavinový záchranný batoh
 • invalidní vozík na baterii/zařízení pro usnadnění mobility
 • campingová kamínka a kontejnery na paliva
 • kardiostimulátor
 • cigaretové zapalovače
 • spotřební elektronická zařízení s palivovou nádrží nebo lithiovou/lithium iontovou nádrží nebo bateriemi
 • potápěčské lampy
 • suchý led
 • suché obaly (izolační obaly obsahující zmražený tekutý nitrogen)
 • systémy s palivovými nádržemi
 • předměty produkující teplo
 • natáčky na vlasy obsahující uhlovodíkový plyn
 • záchranné vesty
 • lithiové iontové baterie
 • zápalky
 • kyslík k lékařským účelům
 • lékařské nebo toaletní zboží
 • rtuťový teploměr nebo barometr
 • nehořlavé, netoxické plynové bomby
 • kyslíkové nebo vzduchové bomby pro lékařské účely
 • radioaktivní léčiva

 Zakázané předměty

Evropská Unie definuje ve Směrnici Evropské Komise (EC) č. 185/2010 ze dne 4. března 2010, stanovující opatření pro zavedení společných základních standardů bezpečnosti letecké přepravy, předměty, které nesmějí být přepravovány v příručním zavazadle nebo v zavazadlovém prostoru:

Zakázané předměty v příručním zavazadle 

Zakázané předměty v zavazadlech umístěných v zavazadlovém prostoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celní předpisy

Dovoz masa, mléčných výrobků atd.

EU zakázala dovoz masa a mléčných výrobků do Evropské Unie, pokud tyto nejsou přepravovány z důvodu veterinární kontroly na kontrolní stanoviště - a to z důvodu hrozby různých druhů infekčních onemocnění hospodářských zvířat.