Folosim Cookies
Pentru a avea posibilitatea să vă oferim cele mai bune servicii noi folosim cookie-uri. Printre alte date, acestea memorează setarea de limbă și solicitarea Căutare zboruri. Informațiile pot fi colectate și evaluate în scopuri statistice pentru a optimiza site-ul cât și în scopuri de promovare online. Vă rugăm să faceți click pe butonul "Acceptă și închide" pentru a valida acordul de utilizare a cookie-uri și astfel acest mesaj nu se va mai afișa. Click pe butonul "Mai multe informații" pentru a accesa instrucțiuni despre cum să dezactivați cookie-urile, sau descrieri ale cookie-uri utilizate.
Mai multe informații
Acceptă si închide

AirManager Login

How do I set up a user profile for austrian.com?

Subscribe here for free to use these advantages:

  • Save profile data
  • Select forms of payment
  • Save data of frequently flying passengers
  • Save templates for routes
  • Booking overview
  • Cancel or change bookings
  • Buy Abos tickets
  • Booking administration

Which browser is required for a problem-free booking online?

The Austrian Airlines booking page functions with all current browsers. However, we recommend using Internet Explorer 7.0 or higher or Mozilla 3.0.

How can I change my user profile in AirManager?

You log in into AirManager and then click on "modify user profile".

What is the difference between AirManager & booking without registration?

The AirManager is the booking tool for all "heavy bookers" business travellers. To read about the advantages of AirManager please click here.

Is it possible to use special symbols at registration?

To enter the username and the password in AirManager you cannot use special symbols, only letters and numbers. However symbols are allowed in the address field.