Folosim Cookies
Pentru a avea posibilitatea să vă oferim cele mai bune servicii noi folosim cookie-uri. Printre alte date, acestea memorează setarea de limbă și solicitarea Căutare zboruri. Informațiile pot fi colectate și evaluate în scopuri statistice pentru a optimiza site-ul cât și în scopuri de promovare online. Vă rugăm să faceți click pe butonul "Acceptă și închide" pentru a valida acordul de utilizare a cookie-uri și astfel acest mesaj nu se va mai afișa. Click pe butonul "Mai multe informații" pentru a accesa instrucțiuni despre cum să dezactivați cookie-urile, sau descrieri ale cookie-uri utilizate.
Mai multe informații
Acceptă si închide

Top10

What costs apply when changing a booking?

To change your booking details you pay a rebooking fee and a handling charge, depending on the type of ticket. If you rebook in a higher booking class you will also have to pay the difference between the original fare and the new one. As a general rule, you may rebook your ticket in the same booking class or a higher one – provided there are still seats available.