Folosim Cookies
Pentru a avea posibilitatea să vă oferim cele mai bune servicii noi folosim cookie-uri. Printre alte date, acestea memorează setarea de limbă și solicitarea Căutare zboruri. Informațiile pot fi colectate și evaluate în scopuri statistice pentru a optimiza site-ul cât și în scopuri de promovare online. Vă rugăm să faceți click pe butonul "Acceptă și închide" pentru a valida acordul de utilizare a cookie-uri și astfel acest mesaj nu se va mai afișa. Click pe butonul "Mai multe informații" pentru a accesa instrucțiuni despre cum să dezactivați cookie-urile, sau descrieri ale cookie-uri utilizate.
Mai multe informații
Acceptă si închide

Passenger Data

Desemnarea unei persoane de contact

Doriţi să desemnaţi o persoană de contact pentru rezervarea dvs.? Vă rugăm introduceţi numele şi numărul de telefon sau adresa e-mail a persoanei care doriţi să fie informată în cazul unui urgențe. Conform reglementărilor UE, aceste date vor fi stocate exclusiv în scopul rezervării respective şi vor fi şterse la revenirea din călătorie.

Entry Form