We are using cookies
We use cookies to enable us to offer you the best possible service. Amongst other data, these store your language setting and flight search request. As well as this, data may be collected and evaluated for statistical purposes to optimise our website and for online marketing purposes. Please click on ‘Accept and close’ to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. Click on ‘Further information’ to be given instructions on how to deactivate cookies, or descriptions of the cookies being used.
Further information
Accept and close

Poplatky za služby

V záujme zachovania vysokej úrovne našich služieb Vám budú zaúčtované nasledovné servisné poplatky, ktoré sa líšia v závislosti od typu služby ako aj miesta jej poskytnutia.

Online rezervácie

Za vystavenie elektronickej letenky (etix®) rezervovanej online zaplatíte:
 Poplatok
 Rezervačné triedy: B, Y, C, D, J, P, Z  10 €
 Ostatné rez. triedy a red|ticket kombinácie  5 €

Prevádzka letisko KOŠICE


Poplatok za 1. kus zapisanej batoziny - Letenky vystavene v tarife LIGHT (LGT).
Batozina max. 23kg a max. 158 cm

EUR 15,- na www.austrian .com, vo Vasej cestovnej kancelarii
EUR 30,- pri pulte vybavenia
EUR 45,- v odletovom hale po bezpecnostnej kontrole

Poplatok za prvý kus batožiny je nerefundovatelný


POPLATKY ZA NADROZMERNÚ BATOŽINU – KUSOVÝ SYSTÉM


ĎALŠÍ KUS batožiny nad rámec povoleného limitu pre batožinu
 Váha a rozmery  Lety v rámci Európy   Medzikontinentálne lety
 max. 23 kg a max. 158 cm  EUR 75
 USD/CAD 100
 EUR 150
 USD/CAD 200
 max. 23 kg a * viac ako 158 cm  EUR 175 
 USD/CAD 250
 EUR 350
 USD/CAD 500
 24 – 32 kg a max. 158 cm  EUR 125
 USD/CAD 170
 EUR 250
 USD/CAD 350
 24 – 32 kg a * viac ako 158 cm  EUR 225
 USD/CAD 320
 EUR 450
 USD/CAD 650


DRUHÝ KUS batožiny
- platné pre cestujúcich v ekonomickej triede s povoleným jedným kusom batožiny
- max. 23 kg a max. 158 cm
 Lety do/cez/z USA, Kanady a Mexika  EUR 75
 USD/CAD 100
VÝNIMKA: medzi Kanadou & Veľkou Britániou EUR 50 / CAD 70


PREKROČENIE POVOLENEJ VÁHY ALEBO ROZMEROV jednotlivých kusov batožiny nad rámec povoleného limitu pre batožinu
   Váha a rozmery   Lety v rámci Európy   Medzikontinentálne lety 
 Ekonomická trieda   max. 23 kg a * viac ako 158 cm  EUR 100
 USD/CAD 150
 EUR 200
 USD/CAD 300
 24–32 kg a max. 158 cm  EUR 50
 USD/CAD 70
 EUR 100
 USD/CAD 150
 24–32 kg a * viac ako 158 cm  EUR 150
 USD/CAD 220
 EUR 300
 USD/CAD 450
 Biznis trieda  max. 32 kg a * viac ako 158 cm  EUR 100
 USD/CAD 150
 EUR 200
 USD/CAD 300


Za vystavenie dokumentu je účtovaný servisný poplatok vo výške EUR 15

 
* - preprava batožiny presahujúcej maximálne povolenú váhu pre jeden kus (32 kg) a/alebo presahujúcej maximálne povolené rozmery (158 cm) je podmienená špeciálnymi prepravnými podmienkami a musí byť oznámená vopred počas rezervácie.

Stav ku: 10.02.2015