Poplatky za služby

V záujme zachovania vysokej úrovne našich služieb Vám budú zaúčtované nasledovné servisné poplatky, ktoré sa líšia v závislosti od typu služby ako aj miesta jej poskytnutia.

Online rezervácie

Za vystavenie elektronickej letenky (etix®) rezervovanej online zaplatíte:
Poplatok
Rezervačné triedy: B, Y, C, D, J, P, Z EUR 10
Ostatné rez. triedy a red|ticket kombinácie EUR 5

Prevádzka letisko KOŠICE

Poplatok
EUR 23
Prevystavenie letenky EUR 23
Revalidácia letenky EUR 10
Prevystavenie letenky (stratenej, poškodenej, odcudzenej) EUR 100
Vystavenie dokumentu za nadváhu alebo za ďalší kus batožiny EUR 15

Poplatok za 1. kus zapisanej batoziny - Letenky vystavene v tarife LIGHT (LGT).
Batozina max. 23 kg a max. 158 cm

EUR 15 na www.austrian .com, vo Vasej cestovnej kancelarii
EUR 30 pri pulte vybavenia
EUR 45 v odletovom hale po bezpecnostnej kontrole

Poplatok za prvý kus batožiny je nerefundovatelný


POPLATKY ZA NADROZMERNÚ BATOŽINU – KUSOVÝ SYSTÉM


ĎALŠÍ KUS batožiny nad rámec povoleného limitu pre batožinu
Váha a rozmery Lety v rámci Európy  Medzikontinentálne lety
max. 23 kg a max. 158 cm EUR 75
USD/CAD 100
EUR 150
USD/CAD 200
max. 23 kg a * viac ako 158 cm EUR 175 
USD/CAD 250
EUR 350
USD/CAD 500
24 – 32 kg a max. 158 cm EUR 125
USD/CAD 170
EUR 250
USD/CAD 350
24 – 32 kg a * viac ako 158 cm EUR 225
USD/CAD 320
EUR 450
USD/CAD 650


DRUHÝ KUS batožiny
- platné pre cestujúcich v ekonomickej triede s povoleným jedným kusom batožiny
- max. 23 kg a max. 158 cm
Lety do/cez/z USA, Kanady a Mexika EUR 75
USD/CAD 100
VÝNIMKA: medzi Kanadou & Veľkou Britániou EUR 50 / CAD 70


PREKROČENIE POVOLENEJ VÁHY ALEBO ROZMEROV jednotlivých kusov batožiny nad rámec povoleného limitu pre batožinu
  Váha a rozmery  Lety v rámci Európy  Medzikontinentálne lety 
Ekonomická trieda  max. 23 kg a * viac ako 158 cm EUR 100
USD/CAD 150
EUR 200
USD/CAD 300
24–32 kg a max. 158 cm EUR 50
USD/CAD 70
EUR 100
USD/CAD 150
24–32 kg a * viac ako 158 cm EUR 150
USD/CAD 220
EUR 300
USD/CAD 450
Biznis trieda max. 32 kg a * viac ako 158 cm EUR 100
USD/CAD 150
EUR 200
USD/CAD 300


Za vystavenie dokumentu je účtovaný servisný poplatok vo výške EUR 15

 
* - preprava batožiny presahujúcej maximálne povolenú váhu pre jeden kus (32 kg) a/alebo presahujúcej maximálne povolené rozmery (158 cm) je podmienená špeciálnymi prepravnými podmienkami a musí byť oznámená vopred počas rezervácie.

Stav ku: 01.10.2015