Poplatky za služby

V záujme zachovania vysokej úrovne našich služieb Vám budú zaúčtované nasledovné servisné poplatky, ktoré sa líšia v závislosti od typu služby ako aj miesta jej poskytnutia.

Online rezervácie

Za vystavenie elektronickej letenky (etix®) rezervovanej online zaplatíte:

Austrian Ticketing Office - letisko KOŠICE
POPLATKY ZA NADROZMERNÚ BATOŽINU – KUSOVÝ SYSTÉM


ĎALŠÍ KUS batožiny nad rámec povoleného limitu pre batožinu
 Váha a rozmery  Lety v rámci Európy   Medzikontinentálne lety  Lety z Japonska
 max. 23 kg a max. 158 cm  EUR 75
 USD/CAD 100
 EUR 150
 USD/CAD 200
 JPY 20.000
 max. 23 kg a * viac ako 158 cm  EUR 175 
 USD/CAD 250
 EUR 350
 USD/CAD 500
 
 24 – 32 kg a max. 158 cm  EUR 125
 USD/CAD 170
 EUR 250
 USD/CAD 350
 
 24 – 32 kg a * viac ako 158 cm  EUR 225
 USD/CAD 320
 EUR 450
 USD/CAD 650
 


DRUHÝ KUS batožiny
- platné pre cestujúcich v ekonomickej triede s povoleným jedným kusom batožiny
- max. 23 kg a max. 158 cm
 Lety do/cez/z USA, Kanady a Mexika  EUR 75
 USD/CAD 100
VÝNIMKA: medzi Kanadou & Veľkou Britániou EUR 50 / CAD 70


PREKROČENIE POVOLENEJ VÁHY ALEBO ROZMEROV jednotlivých kusov batožiny nad rámec povoleného limitu pre batožinu
   Váha a rozmery   Lety v rámci Európy   Medzikontinentálne lety 
 Ekonomická trieda   max. 23 kg a * viac ako 158 cm  EUR 100
 USD/CAD 150
 EUR 200
 USD/CAD 300
 24–32 kg a max. 158 cm  EUR 50
 USD/CAD 70
 EUR 100
 USD/CAD 150
 24–32 kg a * viac ako 158 cm  EUR 150
 USD/CAD 220
 EUR 300
 USD/CAD 450
 Biznis trieda  max. 32 kg a * viac ako 158 cm  EUR 100
 USD/CAD 150
 EUR 200
 USD/CAD 300


Za vystavenie dokumentu je účtovaný servisný poplatok vo výške EUR 15

 
* - preprava batožiny presahujúcej maximálne povolenú váhu pre jeden kus (32 kg) a/alebo presahujúcej maximálne povolené rozmery (158 cm) je podmienená špeciálnymi prepravnými podmienkami a musí byť oznámená vopred počas rezervácie.

Stav ku: 10.02.2015