Poplatky za služby

V záujme zachovania vysokej úrovne našich služieb Vám budú zaúčtované nasledovné servisné poplatky, ktoré sa líšia v závislosti od typu služby ako aj miesta jej poskytnutia.

Rezervujte online a ušetríte

Za vystavenie elektronickej letenky (etix®) rezervovanej online zaplatíte

Austrian Ticketing Office - letisko KOSICE