Folosim Cookies
Pentru a avea posibilitatea să vă oferim cele mai bune servicii noi folosim cookie-uri. Printre alte date, acestea memorează setarea de limbă și solicitarea Căutare zboruri. Informațiile pot fi colectate și evaluate în scopuri statistice pentru a optimiza site-ul cât și în scopuri de promovare online. Vă rugăm să faceți click pe butonul "Acceptă și închide" pentru a valida acordul de utilizare a cookie-uri și astfel acest mesaj nu se va mai afișa. Click pe butonul "Mai multe informații" pentru a accesa instrucțiuni despre cum să dezactivați cookie-urile, sau descrieri ale cookie-uri utilizate.
Mai multe informații
Acceptă si închide

Austrian Worldwide
Serbia
Worldwide 
Internet Helpdesk

+43 5 1766 1061

Mon-Sun: 07:00-19:00 (lct Austria)

Belgrade 
Town Office

not open to public

contact us

+381 11 3248 077 (for reservations) and +381 11 3034 389 (for Miles & More)

Fax: +381 11 3248783

Mon-Fri: 08:30-16:30

Belgrade 
Cargo Office

GSA CARGO OFFICE: INTERSPED B
Airport Nikola Tesla
11180 Beograd/Serbia

office@intersped-b.com

+ 381 11 2286130

Fax: + 381 11 2286272

Mon-Fri: 08:30-16:30