Folosim Cookies
Pentru a avea posibilitatea să vă oferim cele mai bune servicii noi folosim cookie-uri. Printre alte date, acestea memorează setarea de limbă și solicitarea Căutare zboruri. Informațiile pot fi colectate și evaluate în scopuri statistice pentru a optimiza site-ul cât și în scopuri de promovare online. Vă rugăm să faceți click pe butonul "Acceptă și închide" pentru a valida acordul de utilizare a cookie-uri și astfel acest mesaj nu se va mai afișa. Click pe butonul "Mai multe informații" pentru a accesa instrucțiuni despre cum să dezactivați cookie-urile, sau descrieri ale cookie-uri utilizate.
Mai multe informații
Acceptă si închide

Austrian Worldwide
Montenegro
Worldwide 
Internet Helpdesk

+43 5 1766 1061

Mon-Sun: 07:00-19:00 (lct Austria)

Podgorica 
Airport Counter

Golubovci Airport Podgorica

office.tgd@austrian.com

+382 20 653 350

Fax: +382 20 653 351

Mon: 06:00-16:00
Tue: 08:00-16:00
Wed: 06:00-16:00
Thu-Fri: 08:00-16:00
Sat: 06:00-16:00
Sun: 12:00-16:00