Folosim Cookies
Pentru a avea posibilitatea să vă oferim cele mai bune servicii noi folosim cookie-uri. Printre alte date, acestea memorează setarea de limbă și solicitarea Căutare zboruri. Informațiile pot fi colectate și evaluate în scopuri statistice pentru a optimiza site-ul cât și în scopuri de promovare online. Vă rugăm să faceți click pe butonul "Acceptă și închide" pentru a valida acordul de utilizare a cookie-uri și astfel acest mesaj nu se va mai afișa. Click pe butonul "Mai multe informații" pentru a accesa instrucțiuni despre cum să dezactivați cookie-urile, sau descrieri ale cookie-uri utilizate.
Mai multe informații
Acceptă si închide

Austrian Worldwide
India
Worldwide 
Internet Helpdesk

+43 5 1766 1061

Mon-Sun: 07:00-19:00 (lct Austria)

India 
Bookings & Reservation

+91 1800 102 5838 (toll free)

Delhi 
Airport Counter

IGI Airport Terminal 3
Room Nbr 25
Office Level + 20
New Delhi - 37
India

delap@austrian.com

+91 11 49638267

Fax: +91 11 49638271

Delhi 
Cargo Office

Ground Floor, Public Amenity Building
Cargo Complex, IGI Airport
New Delhi 110 037
India

+91 11 2565-4131 or -4203

Fax: +91 11 2565 4169