Folosim Cookies
Pentru a avea posibilitatea să vă oferim cele mai bune servicii noi folosim cookie-uri. Printre alte date, acestea memorează setarea de limbă și solicitarea Căutare zboruri. Informațiile pot fi colectate și evaluate în scopuri statistice pentru a optimiza site-ul cât și în scopuri de promovare online. Vă rugăm să faceți click pe butonul "Acceptă și închide" pentru a valida acordul de utilizare a cookie-uri și astfel acest mesaj nu se va mai afișa. Click pe butonul "Mai multe informații" pentru a accesa instrucțiuni despre cum să dezactivați cookie-urile, sau descrieri ale cookie-uri utilizate.
Mai multe informații
Acceptă si închide

Austrian Worldwide
Spain
Worldwide 
Internet Helpdesk

+43 5 1766 1061

Mon-Sun: 07:00-19:00 (lct Austria)

Barcelona 
Airport Counter

Lufthansa/Austrian Check-in
Barcelona Airport
El Prat de Llobregat
Terminal T1
Counters 501 - 505

Mon-Sun: 04:00-19:55

Barcelona 
Customer Information

Lufthansa/Austrian Ticketing Counter
El Prat de Llobregat
Terminal T1
Next to Check-in counters 501 - 505

Mon-Sun: 04:30- 20:00