Folosim Cookies
Pentru a avea posibilitatea să vă oferim cele mai bune servicii noi folosim cookie-uri. Printre alte date, acestea memorează setarea de limbă și solicitarea Căutare zboruri. Informațiile pot fi colectate și evaluate în scopuri statistice pentru a optimiza site-ul cât și în scopuri de promovare online. Vă rugăm să faceți click pe butonul "Acceptă și închide" pentru a valida acordul de utilizare a cookie-uri și astfel acest mesaj nu se va mai afișa. Click pe butonul "Mai multe informații" pentru a accesa instrucțiuni despre cum să dezactivați cookie-urile, sau descrieri ale cookie-uri utilizate.
Mai multe informații
Acceptă si închide

Austrian Worldwide
Germany
Germany 
Sales, Information and Ticketing Germany

+49 6950600598

+49 6950600599

Mon-Sun: 08:00-20:00

Germany 
Internet Helpdesk

online-booking questions

+43 5 1766 1001 (Austria)

Mon-Sun: 08:00-20:00

Düsseldorf 
Missing Baggage

dusll@ahs-de.com

+49 211 42160410

Frankfurt 
Missing Baggage

+49 69 690 52591

Mon-Sun: 05:00-23:00

Munich 
Missing Baggage

+49 89 9757 2377 or +49 89 9757 2378